Thông tư 164 quản lý tiền mặt

     

Rút tiền khía cạnh phải đk trước tại Kho Bạc

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ TÀI CHÍNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - hạnh phúc ----------------

Số: 164/2011/TT-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2011

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THU, chi BẰNG TIỀN MẶT QUA HỆ THỐNG KHO BẠCNHÀ NƯỚC

Để tăng cường quản lý quỹngân sách đơn vị nước và tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinhtế, bộ Tài chủ yếu hướng dẫn công tác quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua Kho bạcNhà nước như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi và đối tượng người dùng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông bốn này quy định bài toán quảnlý thu, chi bằng tiền khía cạnh qua khối hệ thống Kho bội nghĩa Nhà nước.

Bạn đang xem: Thông tư 164 quản lý tiền mặt

2. Đối tượng áp dụng:

Các đơn vị sử dụng chi phí nhànước, solo vị giao dịch thanh toán với Kho bạc bẽo Nhà nước, các xã, phường, thị xã (sau đâygọi phổ biến là đơn vị giao dịch) có chuyển động thu, chi bằng tiền khía cạnh qua hệ thốngKho bội bạc Nhà nước phải vâng lệnh các lao lý hiện hành ở trong nhà nước về quản ngại lýtiền phương diện và đều nội dung trả lời tại Thông bốn này.

Điều 2. Quảnlý tiền khía cạnh trong nội bộ Kho bạc Nhà nước

1. Việc quản lý tiền khía cạnh trong nộibộ khối hệ thống Kho bạc Nhà nước được tiến hành theo định nấc tồn quỹ chi phí mặt để đảmbảo các yêu cầu thanh toán, bỏ ra trả bởi tiền phương diện trong một khoảng thời hạn nhấtđịnh trên mỗi đơn vị Kho bạc tình Nhà nước, cụ thể như sau:

a) Định nấc tồn quỹ tiền phương diện củacác Kho bạc bẽo Nhà nước được khẳng định theo bí quyết sau:

Định nấc tồn quỹ tiền mặt

=

Tổng các yêu cầu thanh toán, bỏ ra trảbằng tiền phương diện trong quý kế hoạch

x

Số ngày định mức

Tổng các nhu yếu thanh toán, bỏ ra trả bằng tiền phương diện trong quý planer Số ngày thao tác trong quý kế hoạch

Trong đó:

- Số ngày thao tác trong quý kếhoạch được vẻ ngoài là 65 ngày.

- Số ngày định mức do Giám đốcKho bạc đãi Nhà nước tỉnh, tp trực thuộc tw (sau trên đây gọi bình thường làKho bạc Nhà nước tỉnh) lao lý tuỳ thuộc vào trọng trách chi bằng tiền phương diện trongquý cùng số lần giao dịch thanh toán về nộp, rút tiền mặt thân Kho bạc bẽo Nhà nước cùng với ngânhàng chỗ mở tài khoản.

b) Định nút tồn quỹ tiền khía cạnh củaKho bạc tình Nhà nước quận, huyện, thị xã, thành phố trực ở trong tỉnh (sau phía trên gọichung là Kho bạc Nhà nước huyện) và văn phòng công sở Kho tệ bạc Nhà nước tỉnh bởi vì Giám đốcKho bạc tình Nhà nước tỉnh khẳng định và thông báo.

c) văn phòng công sở Kho bội nghĩa Nhà nước tỉnh,Phòng giao dịch thanh toán Kho tệ bạc Nhà nước và những Kho bạc đãi Nhà nước thị xã được sử dụng cáckhoản thu bởi tiền mặt tạo ra tại Kho bội bạc Nhà nước để đáp ứng nhu cầu nhu mong thanhtoán, chi trả bởi tiền mặt cho các đơn vị giao dịch, đảm bảo an toàn không được vượtquá định mức tồn quỹ tiền mặt đã làm được Kho bạc tình Nhà nước tỉnh thông báo.

2. Kho bạc tình Nhà nước triển khai quảnlý tiền mặt trong nội bộ hệ thống Kho bội bạc Nhà nước để bảo đảm an toàn nhu mong thanhtoán, chi trả bằng tiền mặt cho các đơn vị giao dịch; đồng thời, chủ động phốihợp với chi nhánh ngân hàng Nhà nước hoặc trụ sở ngân hàng thương mại dịch vụ nơi mởtài khoản để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu tiền mặt của Kho tệ bạc Nhà nước.

Điều 3.Nguyên tắc làm chủ thu, chi bằng tiền mặt

1. Nguyên tắc thống trị chi:

a) Đối cùng với Kho bội bạc Nhà nước: Thựchiện thanh toán những khoản bỏ ra của đối kháng vị giao dịch theo nguyên tắc thanh toán bằngchuyển khoản thẳng từ tài khoản của đối kháng vị giao dịch thanh toán mở trên Kho bạc bẽo Nhà nướctới thông tin tài khoản của người hỗ trợ hàng hóa dịch vụ, fan hưởng lương từ bỏ ngânsách bên nước tại ngân hàng, trừ hồ hết trường hòa hợp được phép chi bằng tiền mặtquy định trên Điều 5 Thông tư này.

b) Đối với các đơn vị giao dịch:Khi thanh toán tiền mua sắm chọn lựa hoá, thương mại & dịch vụ với những đơn vị, tổ chức, cá nhân cótài khoản tiền giữ hộ tại bank thì các đơn vị giao dịch thanh toán phải thanh toán bằngcác phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, trừ trường hòa hợp khoản chi tất cả giátrị nhỏ tuổi không vượt quá 5 triệu đồng đối với một khoản chi.

2. Nguyên tắc làm chủ thu: tất cảcác đơn vị, tổ chức, cá nhân có tài khoản tại ngân hàng hoặc Kho bội bạc Nhà nước,khi thực hiện nghĩa vụ nộp giá thành nhà nước nên ưu tiên giao dịch bằng hìnhthức thanh toán không cần sử dụng tiền mặt.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục I. QUẢNLÝ THU, bỏ ra BẰNG TIỀN MẶT QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Điều 4. Tổchức thu tiền mặt

1. Tổ chức triển khai thu bởi tiền mặt tạiKho tệ bạc Nhà nước:

b) Đối với những khoản thu khác bằngtiền mặt: địa thế căn cứ vào nội dung các khoản nộp tiền mặt, fan nộp tiền lập chứngtừ để gia công thủ tục nộp tiền; Kho bạc Nhà nước tổ chức triển khai thu tiền và xử lý các liênchứng tự theo chế độ quy định.

2. Tổ chức thu bởi tiền khía cạnh tạiđơn vị giao dịch:

a) Khi có phát sinh những khoảnthu chi tiêu nhà nước bởi tiền khía cạnh (như phí, lệ phí,…), các đơn vị giao dịchphải nộp đầy đủ, đúng lúc số chi phí mặt vẫn thu vào Kho bạc đãi Nhà nước nơi đối kháng vịgiao dịch theo chính sách quy định; solo vị giao dịch không được lưu lại nguồn thungân sách nhà nước bằng tiền mặt nhằm chi, trừ trường đúng theo được để lại đưa ra theo chếđộ quy định.

Trường hòa hợp Kho bạc tình Nhà nước nơigiao dịch đã thực hiện uỷ nhiệm thu túi tiền nhà nước bởi tiền mặt cho ngânhàng thương mại đảm nhận, thì đơn vị giao dịch có thể nộp tiền khía cạnh vào ngânhàng thương mại dịch vụ nơi Kho bạc đãi Nhà nước mở tài khoản hoặc trên Kho bạc tình Nhà nước nơiđơn vị giao dịch.

b) Đối với một trong những khoản thu bằngtiền mặt phát sinh tại đơn vị chức năng được làm chủ qua ngân sách chi tiêu nhà nước như thu họcphí, viện phí,... Thì đơn vị chức năng được phép mở một thông tin tài khoản chuyên thu trên một ngânhàng thương mại và ủy nhiệm đến ngân hàng thương mại dịch vụ đó thu hộ. Tài khoảnchuyên thu của các đơn vị mở trên ngân hàng dịch vụ thương mại chỉ được thực hiện để tậptrung những khoản thu học tập phí, viện phí,...; không được thực hiện để giao dịch hoặcsử dụng vào mục đích khác.

Để tiến hành ủy nhiệm cho ngânhàng dịch vụ thương mại thu hộ, các đơn vị phải xây dựng phương án cụ thể report cơquan cốt yếu phê chú tâm để tổ chức triển khai thực hiện, trong những số ấy nêu rõ các nội dung sau:

- bank lựa chọn mở tài khoảnchuyên thu với ủy nhiệm thu hộ;

- phương pháp thức, tiến trình tổ chứcthu hộ học tập phí, viện phí,... Của ngân hàng thương mại và đơn vị chức năng giao dịch;

- giải pháp tài bao gồm bao gồm:chi phí tổn ủy quyền thu hộ, lãi suất so với số dư thông tin tài khoản chuyên thu của đơn vịgiao dịch tại ngân hàng thương mại,… bảo đảm nguyên tắc: các khoản túi tiền ủyquyền thu hộ ko được vượt thừa khoản chi phí lãi của thông tin tài khoản chuyên thu củađơn vị trên ngân hàng.

Việc ủy nhiệm của đơn vị chức năng chongân hàng dịch vụ thương mại thu hộ phải bảo vệ các nguyên tắc:

- việc uỷ nhiệm mang lại ngân hàngthu hộ học phí, viện phí,... Phải bảo đảm thuận nhân tiện hơn cho những người đóng họcphí, viện phí,...; đồng thời, giảm tải công việc cho cỗ máy kế toán của 1-1 vịvà giảm các ngân sách chi tiêu phát sinh trong việc tổ chức thu, nộp những khoản học tập phí, việnphí,...

- những khoản học phí, viện giá thành vàcác khoản phí,... Chiếm được định kỳ phải được gửi và nộp đầy đủ, kịp thời vàotài khoản của đối chọi vị thanh toán giao dịch mở trên Kho bội bạc Nhà nước. Đơn vị phải phối hợp chặtchẽ với ngân hàng thương mại thực hiện thu và cấp hoá đơn, biên lai thu đến ngườinộp theo như đúng quy định. Định kỳ (tối nhiều 5 ngày làm cho việc), đơn vị phải làm cho thủ tụcchuyển toàn bộ số dư trên thông tin tài khoản chuyên thu tại ngân hàng thương mại dịch vụ về tàikhoản của đơn vị chức năng tại Kho bội nghĩa Nhà nước để cai quản theo quy định. Đơn vị buộc phải thựchiện cai quản lý, sử dụng thu nhập theo đúng công cụ hiện hành. Trường hợp pháthiện đơn vị thanh toán giao dịch không thực hiện đúng thời hạn quy định về việc chuyển tiềntừ tài khoản chuyên thu tại ngân hàng thương mại dịch vụ về thông tin tài khoản của đơn vị chức năng mở tạiKho bội bạc Nhà nước, thì Kho tệ bạc Nhà nước nơi đơn vị chức năng mở thông tin tài khoản có văn bạn dạng gửicơ quan chủ yếu của đơn vị chức năng yêu cầu đơn vị phải đóng thông tin tài khoản chuyên thu tạingân hàng thương mại dịch vụ và thực hiện nộp thẳng tiền mặt thu được vào Kho bạcNhà nước.

- tiền lãi tài khoản chuyên thuvà những ưu đãi về tài thiết yếu khác (nếu có) là 1 trong khoản thu của đối kháng vị. Câu hỏi quảnlý với sử dụng những khoản thu này triển khai theo đúng giải pháp hiện hành của nhànước

Điều 5. Nộidung chi bằng tiền mặt

Các đối chọi vị giao dịch thanh toán được phépchi bởi tiền mặt hồ hết khoản bỏ ra sau:

1. Những khoản chi giao dịch thanh toán cá nhânnhư: tiền lương; chi phí công; phụ cấp cho lương; học tập bổng học sinh, sinh viên; tiềnthưởng; phúc lợi tập thể; bỏ ra cho cán cỗ xã, thôn, bản đương chức; bỏ ra về côngtác người dân có công với bí quyết mạng cùng xã hội; đưa ra lương hưu với trợ cấp cho xã hội; cáckhoản giao dịch khác mang lại cá nhân.

Trường hợp chi thanh toán cánhân đến các đối tượng người tiêu dùng hưởng lương từ túi tiền nhà nước trực thuộc diện buộc phải phảithanh toán bởi chuyển khoản, Kho bạc Nhà nước triển khai theo nguyên tắc tại Điều7 của Thông bốn này.

2. Bỏ ra xây dựng cơ bản, bao gồm:chi giải phóng đền bù mặt bằng trực tiếp mang lại dân; chi bán buôn vật tư vì chưng nhân dân khaithác và đáp ứng được chính quyền địa phương cùng chủ đầu tư chi tiêu chấp thuận đối vớicác dự án đầu tư xây dựng cơ bản cấp làng (bao gồm các khoản chi do công ty đầu tưmua để cấp cho đơn vị chức năng thi công); chi xây dựng các công trình bởi vì dân tự làm củaxã.

3. Chi một số trong những nhiệm vụ mang lại cácđơn vị thuộc cỗ Quốc phòng, cỗ Công an với Ban Cơ yếu bao gồm phủ, bao gồm: mậtphí; chi nuôi phạm nhân, can phạm với các yêu cầu chi liên tiếp khác bởi tiềnmặt.

4. đưa ra trả nợ dân (chỉ bao gồmcác khoản chi trả trái phiếu, công trái bán lẻ trong hệ thống Kho bội bạc Nhà nướccho các cá nhân; chi trả bằng tiền mặt đối với vàng bạc, đá quý, hành lý tạmgiữ cho những nguyên chủ).

5. Bỏ ra mua lương thực dự trữ (chỉbao gồm phần do cơ quan Dự trữ non sông thu cài đặt trực tiếp của dân; không bao gồmphần thiết lập qua những Tổng công ty, doanh nghiệp lương thực được giao dịch bằng chuyểnkhoản).

6. Những khoản bỏ ra của đơn vị chức năng giaodịch có mức giá trị nhỏ tuổi không vượt thừa 5 triệu đồng đối với một khoản chi; các khoảnchi khác của đơn vị chức năng giao dịch cho những đơn vị hỗ trợ hàng hóa, thương mại & dịch vụ khôngcó tài khoản tại ngân hàng, trừ hầu hết khoản đưa ra cho những quá trình cần cần thựchiện đấu thầu theo chính sách quy định.

Điều 6. Đăngký rút tiền mặt tại Kho bạc đãi Nhà nước

1. Những đơn vị giao dịch thanh toán với Khobạc đơn vị nước có nhu cầu rút tiền phương diện tại Kho bạc tình Nhà nước vào một ngày (mộthoặc nhiều giao dịch) thừa mức quy định sau đây phải đk với Kho bạc bẽo Nhànước nơi mở thông tin tài khoản trước một ngày làm việc về con số và thời khắc rút tiềnđể Kho bạc bẽo Nhà nước tất cả kế hoạch chuẩn bị và cung ứng tiền phương diện đầy đủ, kịp thờicho đơn vị chức năng giao dịch. Thế thể:

a) nấc rút tiền mặt nên đăng kývới Kho tệ bạc Nhà nước:

- tự 200 triệu vnd trở lên đốivới các đơn vị thanh toán giao dịch với Kho bội bạc Nhà nước tỉnh.

- từ bỏ 100 triệu đ trở lên đốivới các đơn vị thanh toán giao dịch với Kho bội nghĩa Nhà nước huyện.

b) các đơn vị giao dịch đăng kýnhu mong rút tiền mặt cho từng ngày thanh toán giao dịch hoặc đăng ký cho những ngày thanhtoán khác nhau, song phải nêu rõ con số và thời khắc rút tiền mặt tại từngngày thanh toán.

c) Việc đk rút tiền phương diện vớiKho tệ bạc Nhà nước được triển khai bằng văn bản hoặc đơn vị đăng cam kết qua năng lượng điện thoạivới cán bộ tất cả thẩm quyền của Kho bạc đãi Nhà nước nơi thanh toán (Giám đốc hoặc ngườiđược ủy quyền so với Kho bội nghĩa Nhà nước tỉnh; Giám đốc so với Kho bạc tình Nhà nướchuyện).

2. Ngôi trường hợp đơn vị giao dịchkhông đăng ký rút tiền khía cạnh với Kho bạc Nhà nước theo phép tắc tại khoản 1 điềunày và có nhu cầu rút tiền phương diện tại ngân hàng thương mại nơi Kho bạc tình Nhà nước mởtài khoản, thì sau khoản thời gian thực hiện kiểm soát điều hành chi giá thành nhà nước cùng kiểm soátthanh toán bằng tiền mặt theo đúng chính sách quy định, Kho bạc đãi Nhà nước cung cấp séclĩnh tiền mặt giao cho đơn vị thanh toán để mang đến ngân hàng thương mại nơi Kho bạcNhà nước mở thông tin tài khoản lĩnh chi phí mặt.

Đơn vị giao dịch thanh toán phải gồm tráchnhiệm ghi đầy đủ, chính xác thông tin của bạn nhận séc trên Kho bạc bẽo Nhà nước(họ tên; địa chỉ; số và ngày cấp chứng minh thư nhân dân) trên những chứng từ rúttiền và giấy reviews của chủ thông tin tài khoản (hoặc người được ủy quyền công ty tài khoản)đơn vị; đồng thời, khi dấn séc lĩnh tiền mặt tại Kho bạc bẽo Nhà nước, fan nhậnséc bắt buộc ký đã nhận vào cuống tờ séc lưu giữ tại Kho bội nghĩa Nhà nước.

Séc lĩnh chi phí mặt vì chưng Kho bạc tình Nhànước cấp cho đơn vị có quý hiếm như việc Kho bạc bẽo Nhà nước giao chi phí mặt mang lại đơnvị giao dịch. Đơn vị thanh toán tự chịu trách nhiệm về vấn đề quản lý, bảo quản, sửdụng séc lĩnh chi phí mặt cùng tiền mặt thừa nhận từ ngân hàng thương mại, bảo đảm an toàn antoàn, đúng nội dung bỏ ra và số tiền đã có Kho bội nghĩa Nhà nước đồng ý thanhtoán.

Xem thêm: Đề Văn 6: Tả Sân Trường Vào Giờ Ra Chơi Ở Trường Học Của Em, Top 31 Bài Tả Quang Cảnh Giờ Ra Chơi Siêu Hay

Điều 7.Thanh toán, đưa ra trả cá nhân qua tài khoản

1. Đối tượng áp dụng:

a) Cán bộ, công chức, viên chứcthuộc các cơ quan lại hành bao gồm nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổchức chính trị - xóm hội, tổ chức triển khai chính trị - xóm hội nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội,tổ chức buôn bản hội nghề nghiệp và công việc hưởng lương từ chi tiêu nhà nước; cán cỗ hợp đồng hưởnglương từ chi phí nhà nước (trừ lao động hợp đồng vụ, việc, khoán gọn).

b) Sĩ quan, hạ sỹ quan, quânnhân chăm nghiệp, người công nhân quốc phòng, người công nhân và lao động theo phù hợp đồnglao đụng thuộc lực lượng thiết bị thuộc bộ Quốc phòng và bộ Công an đã đăng kýhợp đồng chi trả lương qua tài khoản (các lực lượng thuộc danh mục Mật, xuất xắc mật,Tối mật, theo chế độ của danh mục bí mật quốc gia sẽ thực hiện trả lương theohình thức thích hợp; các đối tượng người tiêu dùng công tác làm việc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hảiđảo sẽ tiến hành khi điều kiện cho phép).

c) Các đối tượng người sử dụng khác hưởnglương từ chi tiêu nhà nước.

2. Nội dung triển khai chi trảqua tài khoản:

- chi phí lương, tiền công cùng cáckhoản phụ cấp cho lương.

- chi phí thưởng, phúc lợi an sinh tập thể.

- Chi bổ sung thu nhập; chi phí điệnthoại so với các chức danh có tiêu chuẩn; khoán công tác phí và những khoản chithanh toán cho cá thể khác (trừ những khoản chi không mang tính chất ổn định).

3. Lộ trình thực hiện: Kho bạcNhà nước phối hợp với Ngân hàng đơn vị nước và các ngân hàng thương mại khảo sáttình hình cung ứng dịch vụ thực tiễn của các khối hệ thống ngân hàng dịch vụ thương mại tại từngđịa bàn, report Bộ Tài chính xem xét, quyết định địa bàn bắt đề nghị triểnkhai thanh toán chi trả cá nhân qua thông tin tài khoản cho cân xứng với tình hình thực tế.

4. Quá trình thanh toán, chi trảcá nhân qua tài khoản:

Bước 1: Đơn vị thanh toán giao dịch ký hợpđồng với cùng một ngân hàng thương mại để sử dụng thương mại dịch vụ thanh toán cá nhân cho cánbộ, công chức của mình.

Bước 2: địa thế căn cứ hợp đồng đã ký kết vớiđơn vị giao dịch, ngân hàng thương mại phục vụ làm thủ tục mở một tài khoảnthanh toán cho đối chọi vị giao dịch thanh toán và thông tin tài khoản tiền gửi thanh toán cá thể cho từngcán bộ, công chức của đơn vị giao dịch.

Bước 3: Khi mong muốn thanhtoán, chi trả cho cán bộ, công chức trong đối kháng vị, đối chọi vị giao dịch lập và gửi đầyđủ hồ nước sơ, triệu chứng từ chi đến Kho bội nghĩa Nhà nước để gia công thủ tục kiểm soát chi ngânsách công ty nước và điều hành và kiểm soát thanh toán bằng tiền phương diện theo chế độ quy định. Căn cứđề nghị của đơn vị chức năng giao dịch, Kho bội bạc Nhà nước kiểm soát, nếu tương xứng thì làmthủ tục giao dịch chuyển tiền vào tài khoản giao dịch của đơn vị chức năng mở tại bank thươngmại.

Bước 4: địa thế căn cứ danh sách bỏ ra trảcá nhân mỗi tháng của đơn vị và số tiền trên thông tin tài khoản thanh toán, ngân hàngthương mại làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản giao dịch của đơn vị sang cáctài khoản thanh toán cá nhân của từng cán bộ, công chức đơn vị giao dịch.

Điều 8.Thanh toán bằng bề ngoài thẻ “tín dụng download hàng”

1. Phạm vi thực hiện: bên cạnh nhữngkhoản bỏ ra để đầu tư xây dựng cơ bản, bán buôn trang thiết bị phương tiện làm việcvà những khoản đưa ra khác nên qua đấu thầu, thì địa thế căn cứ khả năng đáp ứng dịch vụthanh toán qua thẻ “tín dụng cài hàng” với mạng lưới những điểm chấp nhận thẻ (điểmPOS) của khối hệ thống ngân hàng thương mại, những đơn vị giao dịch được quyền nhà độngquyết định vấn đề sử dụng hình thức thanh toán bằng thẻ “tín dụng thiết lập hàng” đối vớicác khoản bỏ ra còn lại.

2. Quá trình thực hiện:

Bước 1: Đơn vị giao dịch thanh toán làm thủtục ký kết hợp đồng với cùng 1 ngân hàng thương mại dịch vụ để được cung cấp và thực hiện một thẻ“tín dụng tải hàng”.

Bước 2: Cán bộ của đơn vị giao dịchđến những điểm gật đầu thẻ để mua sắm hàng hóa, dịch vụ.

Đơn vị giao dịch chưa phải gửicác hóa đơn mua hàng được in tại các điểm POS cho Kho bạc tình Nhà nước; đồng thời,đơn vị thanh toán phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của ngôn từ cáckhoản chi ghi nằm trong bảng kê hội chứng từ giao dịch thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước.

Bước 4: địa thế căn cứ hồ sơ, triệu chứng từ đềnghị thanh toán giao dịch của đối chọi vị thanh toán (bảng kê chứng từ thanh toán, giấy rút dựtoán túi tiền nhà nước), Kho bạc đãi Nhà nước kiểm tra, kiểm soát, nếu bảo đảm đủđiều kiện chi giá cả nhà nước theo chính sách quy định, thì địa thế căn cứ vào giấy rútdự toán chi phí nhà nước để hạch toán chi ngân sách chi tiêu nhà nước; đồng thời, làmthủ tục giao dịch thanh toán qua ngân hàng để chuyển tiền vào tài khoản thẻ “tín dụng muahàng” của đối kháng vị thanh toán để giao dịch hàng hóa, thương mại dịch vụ mà đơn vị giao dịchđã download sắm.

Điều 9. Cáckhoản phí

Các khoản phí tổn mở tài khoản thanhtoán cá thể – tài khoản ATM (nếu có); phí chuyển khoản qua ngân hàng lương vào cụ thể từng tài khoảncá nhân của người lao động; giá tiền mở thẻ và tổn phí thường niên của thẻ “tín dụng muahàng” do các đơn vị thanh toán giao dịch chi trả. Những khoản giá tiền này là 1 trong khoản bỏ ra củangân sách bên nước cùng được hạch toán, quyết toán vào đái mục 7756 “các khoảnchi tầm giá và lệ phí tổn của đơn vị chức năng dự toán” (mục đưa ra khác, đái mục chi các khoảnphí, lệ mức giá của đơn vị chức năng sử dụng chi phí nhà nước).

Mục II. TRÁCHNHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ trong VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN MẶT

Điều 10.Trách nhiệm của các đơn vị giao dịch

1. Những đơn vị thanh toán có tráchnhiệm nộp đầy đủ, kịp thời những khoản thu chi tiêu nhà nước bởi tiền phương diện (thuphí, lệ phí,...) vào Kho tệ bạc Nhà nước theo đúng quy định trên Điều 4 Thông này.

2. Những đơn vị thanh toán giao dịch thực hiệncác khoản chi bởi tiền mặt theo như đúng nội dung chi được chính sách tại Điều 5Thông tư này. Ngôi trường hợp solo vị thanh toán giao dịch đề nghị thanh toán giao dịch bằng tiền mặt chocác đối chọi vị cung cấp hàng hoá thương mại & dịch vụ không có tài khoản tại ngân hàng, thì đơnvị thanh toán phải xác nhận rõ trên giấy tờ đề nghị giao dịch (như giấy rút dựtoán ngân sách kiêm lĩnh chi phí mặt; lệnh đưa ra tiền giá cả xã kiêm lĩnh chi phí mặt;…) là đơn vị hỗ trợ hàng hóa, dịch vụ thương mại không tài giỏi khoản tại ngân hàng; đồngthời, phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của những nội dung ghi trên chứng từ.

Đối với đông đảo khoản đưa ra cho nhữngcông câu hỏi cần phải tiến hành đấu thầu theo chế độ quy định, thì đơn vị giao dịchphải tiến hành thanh toán bằng chuyển khoản cho đối chọi vị hỗ trợ hàng hóa dịch vụ.

3. Đơn vị thanh toán giao dịch tự chịutrách nhiệm về tính đúng mực và bảo mật số liệu về list chi trả cá nhân(tên, số hiệu tài khoản, số tiền người được thanh toán,...) gửi ngân hàngthương mại nơi ký kết hợp đồng bỏ ra trả cá thể qua tài khoản; sự thống độc nhất về nộidung, số liệu trên hồ nước sơ, chứng từ giữ hộ Kho bạc Nhà nước với danh sách chi trảcá nhân giữ hộ ngân hàng thương mại dịch vụ nơi mở tài khoản.

4. Khi sử dụng phương thức thanhtoán qua thẻ “tín dụng sở hữu hàng”, 1-1 vị giao dịch thanh toán phải tự phụ trách vềviệc quản lí lý, thực hiện và bảo quản an toàn thẻ “tín dụng mua hàng”; đồng thời,làm thủ tục giao dịch thanh toán theo đúng thời hạn thanh toán giao dịch đã cam kết với bank thươngmại khu vực mở tài khoản thẻ.

Điều 11.Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước

1. Các đơn vị Kho tệ bạc Nhà nước(tỉnh, huyện) đề xuất chấp hành nghiêm định nấc tồn quỹ tiền mặt đã có thôngbáo. Trường hợp tồn quỹ chi phí mặt thực tiễn vượt định mức đã có thông báo, cácđơn vị Kho bội nghĩa Nhà nước bắt buộc có trọng trách nộp số tiền phương diện vượt định nút vàongân hàng địa điểm mở thông tin tài khoản vào đầu giờ thao tác của ngày hôm sau, trừ ngôi trường hợpđược sự đồng ý chấp thuận bằng văn bạn dạng của người có quyền lực cao Kho bạc tình Nhà nước tỉnh.

Thủ trưởng các đơn vị Kho bạcNhà nước phụ trách kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành tồn quỹ tiền khía cạnh củađơn vị; chịu trách nhiệm trước thủ trưởng Kho bội bạc Nhà nước cấp trên nếu nhằm xảyra chứng trạng tồn quỹ tiền mặt vượt định nấc hoặc xảy ra thất bay tiền khía cạnh tạiquỹ của đối kháng vị.

2. Kho bội bạc Nhà nước (tỉnh, huyện)thực hiện kiểm soát và điều hành và thanh toán chi trả chi phí mặt cho các đơn vị giao dịchcùng với vượt trình kiểm soát điều hành chi giá thành nhà nước cùng trên cơ sở nội dung đượcphép chi bởi tiền mặt, triệu chứng từ chi hợp pháp, thích hợp lệ của solo vị, bảo vệ đúngchế độ quy định; đồng thời, có trọng trách hướng dẫn các đơn vị thanh toán giao dịch thựchiện đúng chế độ về quản lý thanh toán bởi tiền khía cạnh qua Kho bạc tình Nhà nước đượcquy định trên Thông tứ này.

3. Kho bạc bẽo Nhà nước bao gồm quyền từchối thanh toán, đưa ra trả các khoản chi bởi tiền mặt và thông tin cho những đơn vịgiao dịch biết; đồng thời, chịu trách nhiệm về quyết định của bản thân trong cáctrường phù hợp sau:

- Đơn vị thanh toán đề nghị thanhtoán bởi tiền mặt cho những khoản chi không thuộc những nội dung được phép bỏ ra bằngtiền mặt đã được pháp luật tại Điều 5 Thông tứ này.

- chi trả thanh toán cá nhân bằngtiền mặt cho những đơn vị thuộc đối tượng người tiêu dùng bắt phải thực hiện chính sách thanhtoán, chi trả cá thể qua tài khoản.

4. Những đơn vị Kho tệ bạc Nhà nướcphải dữ thế chủ động phối phù hợp với chi nhánh bank Nhà nước tỉnh hoặc những chi nhánhngân hàng dịch vụ thương mại nơi mở thông tin tài khoản để được cung cấp tiền phương diện đầy đủ, kịp thời.

Trường hợp sệt biệt, Kho bạc tình Nhànước tỉnh cần điều đưa vốn bằng tiền phương diện với các Kho bạc Nhà nước thị trấn trựcthuộc, thì nên xác định đúng chuẩn nhu cầu thanh toán, bỏ ra trả bằng tiền mặt vàmức tồn quỹ tiền mặt cần thiết để bài bản điều chuyển khoản mặt gần kề đúng vớiyêu mong thực tế, bảo vệ không ứ vốn và năng lực thanh toán của từng 1-1 vịKho bạc tình Nhà nước. Bài toán điều chuyển tiền mặt thân Kho bạc tình Nhà nước tỉnh với Kho bạcNhà nước thị xã trực trực thuộc được triển khai theo qui định điều đưa vốn trong hệthống Kho bạc tình Nhà nước.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Hiệulực thi hành

2. Các đơn vị thuộc hệ thống Khobạc bên nước, các đơn vị thanh toán giao dịch với Kho tệ bạc Nhà nước phụ trách thựchiện Thông tư này./.

Xem thêm: Soạn Anh Unit 11 A Closer Look 1 1 Lớp 6: A Closer Look 1 (Trang 50)

Nơi nhận: - văn phòng và công sở Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước - Văn phòng chủ yếu phủ; - công sở TW và các Ban của Đảng; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - Toà án nhân dân về tối cao; - Viện Kiểm liền kề nhân dân về tối cao; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ sở thuộc bao gồm phủ; - các cơ quan lại trung ương của các đoàn thể; - UBND những tỉnh, thành phố trực nằm trong trung ương; - Sở Tài chính, Kho bạc đãi Nhà nước, cục Thuế, cục Hải quan những tỉnh, tp trực nằm trong trung ương; - những đơn vị thuộc, trực thuộc bộ Tài chính; - Cục kiểm soát văn bản (Bộ bốn pháp); - Công báo; -Website thiết yếu phủ; Website cỗ Tài chính; - lưu VT, Kho bội bạc Nhà nước.

kimsa88
cf68