Thông Tư 47/2017/Tt-Btnmt

     

Nội dung giám sát việc sử dụng công trình xây dựng hồ đựng để phân phát điện

Vừa qua, bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông bốn 47/2017/TT-BTNMT chế độ về việc đo lường khai thác, áp dụng tài nguyên nước.

Bạn đang xem: Thông tư 47/2017/tt-btnmt


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 47/2017/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày thứ 7 tháng 11 năm 2017

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC

Căn cứ nguyên tắc Tài nguyên nước số17/2012/QH13;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CPngày 27 tháng 11 năm 2013 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể thi hành một trong những điềucủa chế độ Tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CPngày 04 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của bộ Tài nguyên với Môi trường;

Theo đề nghị của cục trưởng CụcQuản lý khoáng sản nước;

Bộ trưởng bộ Tài nguyên vàMôi trường ban hành Thông tư phương pháp về thống kê giám sát khai thác, thực hiện tài nguyênnước.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

Thông tứ này quy định bài toán giámsát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Điều 2. Đốitượng áp dụng

1. Cơ quan làm chủ nhà nước vềtài nguyên nước ở tw và địa phương.

2. Các cơ sở sản xuất, kinhdoanh, dịch vụ (sau trên đây gọi thông thường là cơ sở) có công trình khai thác tài nguyênnước nằm trong một trong các trường phù hợp sau đây:

a) công trình hồ cất khai thácnước mặt nhằm phát năng lượng điện với công suất lắp vật dụng trên 50kW, bao gồm cả dự án công trình thủylợi kết phù hợp với thủy điện;

b) dự án công trình hồ đựng khai thácnước mặt bao gồm quy mô trên 0,1m3/giây so với trường hợp cấp nước mang đến sản xuấtnông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; bên trên 100m3/ngày đêm đối với trường hợp cung cấp nướccho những mục đích khác;

c) công trình xây dựng cống, trạm bơm vàcác công trình khai thác nước mặt khác với cách thức tại Điểm a cùng Điểm b Khoảnnày gồm quy mô trên 0,1m3/giây đối với trường hợp cung cấp nước cho cung cấp nôngnghiệp, nuôi trồng thủy sản; bên trên 100m3/ngày đêm so với trường hợp cấp nướccho các mục đích khác;

d) Công trình khai quật nước dướiđất với bài bản trên 10m3/ngày đêm;

Điều 3.Nguyên tắc giám sát

1. đảm bảo chính xác, trung thực,khách quan và dễ dàng cho việc khai thác, thực hiện thông tin, dữ liệu về khaithác, sử dụng tài nguyên nước.

2. Bảo vệ tính hệ thống, kịp thời,đầy đầy đủ và liên tục nhằm kiểm soát các hoạt động khai thác, thực hiện tài nguyênnước.

3. đảm bảo tính thống nhất, đồngbộ thông tin, tài liệu về mặt không khí và thời gian; thân trung ương, địaphương và trên từng lưu lại vực sông.

4. đảm bảo an toàn tính thống độc nhất giữayêu cầu về thống kê giám sát với chuyển động quan trắc của các đại lý được cấp chứng từ phép khaithác, áp dụng tài nguyên nước.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Ðiều 4. Hìnhthức giám sát

Giám sát vận động khai thác, sửdụng tài nguyên nước là vấn đề kiểm soát hoạt động khai thác, thực hiện tài nguyênnước của cơ quan thống trị nhà nước gồm thẩm quyền trải qua việc theo dõi số liệuquan trắc của những cơ sở khai thác, thực hiện tài nguyên nước. Việc giám sát quy địnhtại những Điều 9, Điều 10, Điều 11 và Điều 12 của Thông bốn này được triển khai bằngcác vẻ ngoài sau đây:

1. đo lường và tính toán tự động, trực tuyến:theo dõi số liệu đo đạc, quan trắc trường đoản cú động, tiếp tục được kết nối và truyền trựctiếp vào hệ thống đo lường khai thác, áp dụng tài nguyên nước (sau trên đây gọichung là khối hệ thống giám sát).

2. đo lường bằng camera: theodõi hình ảnh bằng camera được liên kết và truyền thẳng vào hệ thống giámsát.

3. Thống kê giám sát định kỳ: theo dõi và quan sát sốliệu đo đạc, quan tiền trắc được cập nhật định kỳ vào khối hệ thống giám sát.

Điều 5. Hệthống giám sát

1. Hệ thống đo lường và tính toán khai thác,sử dụng khoáng sản nước là một hệ thống thống nhất, đảm bảo an toàn kết nối, chia sẻthông tin, tài liệu từ những cơ sở khai thác, thực hiện tài nguyên nước cùng với cơ quanquản lý bên nước từ tw đến địa phương, bao hàm các thành phần sau:

a) hệ thống thiết bị thu nhận,lưu trữ tài liệu và phần mềm quản lý, xử lý dữ liệu ở trung ương;

b) khối hệ thống thiết bị thu nhận,lưu trữ dữ liệu và ứng dụng quản lý, xử lý dữ liệu ở địa phương;

c) Cơ sở dữ liệu của hệ thốnggiám sát;

d) sản phẩm công nghệ đo đạc, kết nối,truyền trực tiếp, cập nhật số liệu từ cơ sở tất cả công trình khai thác tài nguyênnước vào cơ sở dữ liệu của khối hệ thống giám sát.

2. Trọng trách đầu tư, xây dựnghệ thống giám sát:

a) cỗ Tài nguyên cùng Môi trườngcó trách nhiệm chi tiêu xây dựng, lắp đặt thiết bị thu nhận, tàng trữ dữ liệu, phầnmềm quản lý, xử lý dữ liệu ở tw và cơ sở dữ liệu của hệ thống giám sátquy định trên Điểm a với Điểm c Khoản 1 Điều này;

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương (sau đây hotline tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)có trách nhiệm đầu tư xây dựng, lắp ráp thiết bị thu nhận, lưu trữ dữ liệu làm việc địaphương nguyên tắc tại Điểm b Khoản 1 Điều này;

c) các đại lý có công trình xây dựng khai tháctài nguyên nước luật pháp tại Khoản 2 Điều 2 của Thông tư này có trách nhiệm đầutư, đính thêm đặt các thiết bị đo đạc và những thiết bị khác tương quan theo khí cụ tạiĐiểm d Khoản 1 Điều này.

3. Trách nhiệm quản lý, vận hànhhệ thống giám sát:

a) Cục cai quản tài nguyên nướccó nhiệm vụ tổ chức quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng và bảo trì hoạt độngcủa hệ thống thu nhận, tàng trữ dữ liệu ở trung ương và cơ sở tài liệu của hệ thống;

b) Sở Tài nguyên và Môi trườngcác tỉnh, tp trực thuộc trung ương (sau đây điện thoại tư vấn tắt là Sở khoáng sản vàMôi trường cung cấp tỉnh) có nhiệm vụ tổ chức quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡngvà bảo trì hoạt hễ của hệ thống thu nhận, tàng trữ dữ liệu sinh sống địa phương cùng đảmbảo kết nối với khối hệ thống giám sát;

c) cơ sở có công trình khai tháctài nguyên nước có trách nhiệm quản lý, vận hành, duy tu, bảo trì và duy trìhoạt động của các thiết bị đo đạc, kết nối, truyền trực tiếp, cập nhật số liệuvào cơ sở dữ liệu của hệ thống giám sát.

4. Tin tức dữ liệu tự hệ thốnggiám gần cạnh là trong số những căn cứ cho chuyển động thanh tra, đánh giá và xử lývi phạm hành chính trong việc vâng lệnh quy định của bản thảo tài nguyên nướcvà các quy định khác của quy định về khoáng sản nước.

Điều 6. Yêucầu đối với thiết bị thu nhận, lưu trữ dữ liệu và ứng dụng quản lý, cách xử trí dữ liệu

1. Khối hệ thống thiết bị thu nhận,lưu trữ dữ liệu bao gồm các đồ vật chủ, thiết bị liên kết mạng, hệ thống thiết bịlưu trữ thông tin, tài liệu và các thiết bị bổ trợ khác, phải đáp ứng nhu cầu các yêu cầusau:

a) phù hợp với hạ tầng truyềnthông tin, dữ liệu bảo đảm an toàn hoạt đụng ổn định, hay xuyên, liên tục; bảo mậtthông tin theo dụng cụ của pháp luật;

b) Đảm bảo kết nối, phân chia sẻthông tin, dữ liệu giám sát và đo lường tài nguyên nước giữa tw và địa phương; đảmbảo mỗi địa phương đều phải có quyền truy cập, điều hành và kiểm soát cơ sở dữ liệu của các côngtrình khai thác tài nguyên nước trên địa bàn của chính bản thân mình quản lý;

c) Đối với khối hệ thống thiết bị thunhận, tàng trữ dữ liệu của trung ương phải đảm bảo kết nối tự động, truyền trựctiếp, cập nhật, tàng trữ số liệu của cơ sở tất cả công trình khai thác tài nguyên nướcvào cơ sở dữ liệu của khối hệ thống giám sát.

2. ứng dụng quản lý, xử trí cơ sởdữ liệu phải có phong cách thiết kế chạy trên nền Web, tích phù hợp được với laptop bảng,điện thoại di động, những thiết bị di động khác và buộc phải có những tính năng nhà yếusau đây:

a) update tự động, định kỳthông tin, dữ liệu;

b) kiểm soát và điều hành truy cập;

c) tự động hóa phân tích xử trí thôngtin, số liệu thời hạn và triển khai việc thông báo, cảnh báo;

d) Tổng thích hợp thông tin, số liệu,lập báo cáo;

đ) Trường thích hợp phát hiện nay khôngtuân thủ phương tiện thì tự động hóa thông báo, lưu ý đến cửa hàng có dự án công trình bằngthư điện tử, tin nhắn điện thoại cảm ứng và các vẻ ngoài thông báo auto khác.

Điều 7. Yêucầu đối với cơ sở dữ liệu giám sát

1. đại lý dữ liệu giám sát hoạt độngkhai thác, sử dụng tài nguyên nước cần được tổ chức, chuẩn bị xếp hợp lý và phải chăng để truy nã cập,khai thác, thống trị và update thường xuyên.

2. Cơ sở dữ liệu phải bao gồmcác thông tin về thông số kỹ thuật của công trình, quản ngại lý, quản lý công trìnhvà những nội dung thông tin chủ yếu sau đây:

a) Đối với cơ sở tài liệu của cáccông trình khai thác nước mặt: tập đúng theo thông tin, dữ liệu về lưu giữ lượng xả duytrì mẫu chảy buổi tối thiểu, giữ lượng xả qua đơn vị máy, giữ lượng xả qua tràn, mựcnước hồ cất đối với chuyển động khai thác tài nguyên nước mặt để phát điện; lưulượng khai thác, giữ lượng xả bảo trì dòng chảy tối thiểu, mực nước hồ, chất lượngtrong quá trình khai thác của công trình khai quật đối với hoạt động khai thácnước mặt cấp cho nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và những mục đích khác;

b) Đối cùng với cơ sở tài liệu của cáccông trình khai thác nước dưới đất: mực nước trong những giếng quan lại trắc; mực nướctrong giếng khai thác, lưu lượng khai thác, unique nước trong quá trìnhkhai thác.

Điều 8. Yêucầu đối với thiết bị đo đạc, kết nối, truyền số liệu của cơ sở gồm công trình

Thiết bị đo lường tại công trìnhkhai thác khoáng sản nước phải bảo đảm an toàn các yêu thương cầu đa phần sau đây:

1. Tất cả dải đo cân xứng với giá chỉ trịcần đo.

2. Vận động liên tục, kết nối,truyền thông tin, số liệu tới đồ vật thu nhận, tàng trữ cơ sở dữ liệu của hệthống giám sát.

3. Gồm sai số hoàn hảo không vượtquá 01cm so với thiết bị đo mực nước; không đúng số kha khá không vượt thừa 5% so vớigiá trị thực đo đối với thiết bị đo lưu lượng.

4. Đối với những thiết bị đo đạc tựđộng mực nước, giữ lượng, dải đo phải bảo đảm không quá 15 phút 01 lần; đối vớicamera giám sát, tốc độ ghi hình không nhỏ tuổi hơn 01 form hình/phút.

5. Các loại thiết bị đo lường phảithực hiện tại hiệu chuẩn, kiểm định theo quy định.

Điều 9. Giámsát chuyển động khai thác, sử dụng so với công trình hồ đựng để vạc điện

Việc giám sát vận động khaithác, sử dụng nước mặt đối với công trình hồ chứa thủy điện hoặc hồ chứa thủy lợikết hợp thủy điện công cụ tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 của Thông tư này được thựchiện như sau:

1. Thông số thống kê giám sát bao gồm:

a) Mực nước hồ;

b) lưu giữ lượng xả gia hạn dòng chảytối thiểu;

c) lưu lại lượng xả qua nhà máy;

d) giữ lượng xả qua tràn.

2. Hiệ tượng giám sát:

a) hồ nước chứa bao gồm dung tích toàn bộtừ một (01) triệu m3 trở lên: thực hiện giám sát tự động, trực tuyến đối vớicác thông số quy định tại Khoản 1 Điều này và đo lường và tính toán bằng camera so với việcvận hành xả nước;

b) hồ nước chứa có dung tích toàn bộnhỏ rộng một (01) triệu m3: thực hiện đo lường tự động, trực tuyến so với cácthông số phương tiện tại Điểm a, Điểm b với Điểm c Khoản 1 Điều này, thực hiện giámsát định kỳ đối với thông số dụng cụ tại Điểm d Khoản 1 Điều này; đo lường bằngcamera so với việc quản lý và vận hành xả nước gia hạn dòng chảy về tối thiểu và xả nước quatràn.

3. Chính sách giám sát:

a) không thực sự 15 phút 01 lần đốivới các thông số yêu cầu đo lường và tính toán tự động, trực tuyến;

b) không thực sự 06 giờ đồng hồ 01 lần vàomùa lũ, 12 giờ 01 lần vào mùa cạn cùng phải cập nhật số liệu vào hệ thống giámsát buổi tối thiểu 01 ngày thứ nhất lần trước 20 giờ sản phẩm ngày đối với các thông số giámsát định kỳ.

Điều 10.Giám sát hoạt động khai thác so với công trình hồ chứa để phân phối nông nghiệp,nuôi trồng thủy sản và cho những mục đích khác

Việc giám sát vận động khaithác, sử dụng nước mặt đối với công trình hồ cất để tiếp tế nông nghiệp, nuôitrồng thủy sản và cho các mục đích khác nguyên tắc tại Điểm b Khoản 2 Điều 2 củaThông tứ này được tiến hành như sau:

1. Thông số tính toán bao gồm:

a) Mực nước hồ;

b) giữ lượng xả gia hạn dòng chảytối thiểu;

c) lưu lượng khai thác;

d) chất lượng nước trong quátrình khai thác theo quy định.

Xem thêm: Phân Đạm Urê Được Bảo Quản Bằng Cách : Phơi Ngoài Nắng Thường Xuyên

2. Vẻ ngoài giám sát:

a) Công trình khai thác có quymô tự 2m3/giây trở lên cấp cho thêm vào nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản hoặcquy mô từ 50.000m3/ngày tối trở lên cho mục đích khác:

Thực hiện đo lường và tính toán tự động, trựctuyến so với các thông số kỹ thuật quy định trên Điểm a, Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điềunày, giám sát và đo lường định kỳ so với thông số công cụ tại Điểm d Khoản 1 Điều này.

b) Công trình khai quật có quymô bên trên 0,1m3/giây mang lại dưới 2m3/giây cấp cho cấp dưỡng nông nghiệp, nuôi trồngthủy sản hoặc đồ sộ trên 100m3/ngày đêm cho dưới 50.000m3/ngày đêm cho mụcđích khác:

Thực hiện đo lường tự động, trựctuyến so với thông số vẻ ngoài tại Điểm b Khoản 1 Điều này; đo lường và tính toán định kỳ đốivới các thông số quy định tại Điểm a, Điểm c và Điểm d Khoản 1 Điều này.

3. Chính sách giám sát:

a) Đối với các thông số quy địnhtại Điểm a, Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều này, thực hiện theo chính sách tại Khoản3 Điều 9 của Thông tư này;

b) Đối với thông số kỹ thuật chất lượngnước trong quy trình khai thác dụng cụ tại Điểm d Khoản 1 Điều này tiến hành cậpnhật số liệu vào hệ thống giám sát không thừa 05 ngày tính từ lúc ngày có hiệu quả phântích.

Điều 11.Giám sát hoạt động khai thác đối với công trình cống, trạm bơm và các côngtrình khai thác nước mặt khác

Việc giám sát vận động khaithác, sử dụng nước mặt so với công trình cống, trạm bơm và những công trình khaithác nước phương diện khác phương tiện tại Điểm c Khoản 2 Điều 2 của Thông tứ này được thựchiện như sau:

1. Thông số đo lường và tính toán gồm:

a) lưu lượng khai thác;

b) chất lượng nước vào quátrình khai quật theo quy định.

2. Bề ngoài giám sát: thực hiệngiám giáp định kỳ đối với các thông số lưu lượng khai thác, quality nướctrong quy trình khai thác luật tại Khoản 1 Điều này.

3. Chế độ giám sát:

a) không quá 12 tiếng 01 lần đối vớithông số lưu lượng khai thác và phải cập nhật số liệu vào hệ thống đo lường và thống kê tốithiểu 01 ngày thứ nhất lần trước đôi mươi giờ mặt hàng ngày;

b) Đối với thông số chất lượngnước trong quá trình khai thác, thực hiện update số liệu vào khối hệ thống giámsát không thật 05 ngày tính từ lúc ngày có tác dụng phân tích.

Điều 12.Giám sát hoạt động khai thác nước dưới đất

Việc giám sát vận động khaithác, sử dụng nước dưới đất từ những công trình mức sử dụng tại Điểm d Khoản 2 Điều2 của Thông tư này được thực hiện như sau:

1. Thông số đo lường gồm:

a) lưu giữ lượng khai thác;

b) Mực nước vào giếng khaithác;

c) quality nước vào quátrình khai thác theo quy định;

d) Đối với công trình xây dựng có quy môtừ 3.000m3/ngày tối trở lên ngoài thực hiện đo lường và thống kê các thông số quy định tại Điểma, Điểm b với Điểm c Khoản này còn phải giám sát và đo lường thông số mực nước trong số giếngquan trắc.

2. Hiệ tượng giám sát:

a) Đối với công trình xây dựng có quy môtừ 3.000m3/ngày tối trở lên: thực hiện thống kê giám sát tự động, trực tuyến đối với cácthông số nguyên tắc tại Điểm a, Điểm b và Điểm d Khoản 1 Điều này, đo lường và thống kê địnhkỳ so với thông số quality trong quá trình khai thác tại vị trí công trìnhkhai thác nguyên lý tại Điểm c Khoản 1 Điều này;

b) Đối với công trình xây dựng có quy môtừ 200m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm: thực hiện đo lường và tính toán tự động, trựctuyến đối với các thông số kỹ thuật quy định trên Điểm a cùng Điểm b Khoản 1 Điều này, giámsát định kỳ đối với thông số unique trong quy trình khai thác trên vị trícông trình khai quật quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này;

c) Đối với dự án công trình có quy môtrên 10m3/ngày đêm đến dưới 200m3/ngày đêm: thực hiện tính toán định kỳ đối vớicác thông số kỹ thuật quy định trên Điểm a, Điểm b với Điểm c Khoản 1 Điều này.

3. Chế độ giám sát:

a) không thật 01 giờ đồng hồ 01 lần đối vớicác thông số yêu cầu giám sát và đo lường tự động, trực tuyến;

b) không thật 12 tiếng 01 lần đối vớicác thông số đo lường và tính toán định kỳ cùng phải cập nhật số liệu vào khối hệ thống giám sáttrước đôi mươi giờ sản phẩm ngày; so với thông số unique trong quá trình khai thác,thực hiện cập nhật số liệu vào hệ thống đo lường và thống kê không thừa 05 ngày kể từ ngàycó công dụng phân tích.

Chương III

TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13.Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh

1. Chỉ huy Sở Tài nguyên và Môitrường và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan xây dựng, lắp ráp thiết bị thu, nhận,lưu trữ dữ liệu ở địa phương bảo đảm đồng bộ, thống độc nhất với lộ trình chi tiêu lắpđặt thiết bị đo lường và tính toán của các cơ sở bên trên địa bàn.

2. Chỉ đạo việc quản ngại lý, vậnhành, bảo trì và bảo vệ các điều kiện cần thiết để bảo đảm an toàn hoạt cồn của cácthiết bị thu nhận, tàng trữ dữ liệu nằm trong phạm vi cai quản lý.

3. Kiểm tra, thanh tra việc thựchiện những quy định về thống kê giám sát khai thác, thực hiện tài nguyên nước và giải pháp xử lý theothẩm quyền so với các ngôi trường hợp vi phạm quy định tại Thông tư này.

Điều 14.Trách nhiệm của Cục quản lý tài nguyên nước

1. Chủ trì, phối hợp với các đơnvị có tương quan xây dựng, lắp đặt thiết bị thu, nhận, tàng trữ dữ liệu, phần mềmquản lý, xử lý tài liệu ở tw và cơ sở dữ liệu của hệ thống giám sát khaithác, sử dụng tài nguyên nước thống nhất trên phạm vi cả nước, bảo đảm an toàn đồng bộ,thống độc nhất với lộ trình đầu tư lắp đặt thiết bị thống kê giám sát của các cơ sở khaithác tài nguyên nước.

2. Tham mưu, giúp bộ trưởng BộTài nguyên và môi trường thiên nhiên trong việc lãnh đạo xây dựng, cai quản lý, quản lý hệ thốnggiám tiếp giáp trên phạm vi cả nước.

3. Tổ chức triển khai quản lý, tính toán cáchoạt động khai thác, áp dụng tài nguyên đối với các trường phù hợp thuộc thẩm quyềncấp phép của bộ Tài nguyên với Môi trường.

4. Kiểm tra, kết hợp thanh tra,xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền cách xử trí trong ngôi trường hợpphát hiện tổ chức khai thác, thực hiện tài nguyên nước vi phạm luật quy định tại Thôngtư này; ra mắt cơ sở vi phạm luật trên những trang thông tin điện tử theo thẩm quyền.

Điều 15.Trách nhiệm của Sở Tài nguyên với Môi trường

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhândân cung cấp tỉnh trong việc chỉ đạo xây dựng, quản ngại lý, vận hành hệ thống giám sátthuộc phạm vi quản ngại lý; báo cáo Ủy ban nhân cấp cho tỉnh với Cục thống trị tài nguyênnước hiệu quả giám cạnh bên khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn.

2. Hướng dẫn, theo dõi, giám sátcác các đại lý khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa phận xây dựng, cung cấptruyền thông tin, tài liệu từ thiết bị thống kê giám sát tại dự án công trình về hệ thống cơ sởdữ liệu.

3. Tổ chức triển khai quản lý, đo lường và thống kê cáchoạt cồn khai thác, thực hiện tài nguyên nước đối với các trường phù hợp thuộc thẩmquyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh.

4. Thanh tra, kiểm tra bài toán thựchiện các quy định về thống kê giám sát và giải pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc ý kiến đề nghị cấp bao gồm thẩmquyền xử lý đối với các đại lý vi phạm những quy định của Thông bốn này; ra mắt cơsở vi phạm luật trên các trang thông tin điện tử theo thẩm quyền.

Điều 16.Trách nhiệm của cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước

1. Đầu tư, gắn đặt, quản lý, vậnhành thiết bị tính toán tại công trình đối với hoạt động khai thác, sử dụng tàinguyên nước theo luật và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh (qua Sở Tàinguyên với Môi trường) điểm đặt công trình về hiệu quả đầu tư, lắp đặt thiết bị.

2. Kết nối và cung ứng dữ liệugiám gần kề thường xuyên, liên tiếp và thời hạn vào hệ thống tính toán theo quy địnhcủa Thông bốn này.

3. Lưu giữ trữ, hỗ trợ thông tin,dữ liệu tính toán khai thác, thực hiện tài nguyên nước của bản thân mình để ship hàng côngtác thanh tra, chất vấn hoặc khi gồm yêu mong của cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền.

Điều 17. Điềukhoản đưa tiếp

1. Đối với cơ sở đã được cấp cho giấyphép khai thác, thực hiện tài nguyên nước trước ngày Thông tư này còn có hiệu lực thihành phải dứt việc lắp đặt thiết bị, kết nối, hỗ trợ thông tin, dữ liệuvề hệ thống thống kê giám sát khai thác, áp dụng tài nguyên nước trước thời điểm ngày 31 mon 12năm 2019.

2. Đối với giấy phép khai thác,sử dụng tài nguyên nước đang được cấp cho mà không quy định ví dụ về thông số, hìnhthức, chế độ quan trắc và cung cấp thông tin, số liệu giao hàng việc đo lường và tính toán hoặcđã tất cả quy định nhưng chưa phù hợp với nguyên lý của Thông bốn này thì phòng ban nhànước có thẩm quyền cấp phép xem xét, đưa ra quyết định điều chỉnh, bổ sung yêu cầu vềquan trắc, thống kê giám sát theo pháp luật của Thông bốn này lúc điều chỉnh, gia hạn, cấplại giấy phép. Ngôi trường hợp cần thiết thì cơ quan có thẩm quyền cấp phép quyết địnhviệc điều chỉnh, bổ sung quy định về quan trắc, thống kê giám sát cho tương xứng với Thôngtư này.

Điều 18. Hiệulực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thihành tính từ lúc ngày 22 mon 12 năm 2017.

2. Trong quy trình triển khai thựchiện Thông tứ này, nếu bao gồm khó khăn, vướng mắc, đề nghị những tổ chức, cá nhân phảnánh về cỗ Tài nguyên và môi trường thiên nhiên để coi xét, giải quyết./.

Xem thêm: Cách Trang Trí Lớp Học Kiểu Mới Đẹp Nhất Hiện Nay T04/2022, Cách Trang Trí Lớp Học Tiểu Học Đẹp Nhất & Khoa

Nơi nhận: - Thủ tướng chính phủ; - những Phó Thủ tướng bao gồm phủ; - các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ban ngành thuộc bao gồm phủ; - văn phòng và công sở Quốc hội; - Văn phòng quản trị nước; - Văn phòng tw Đảng; - tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân về tối cao; - Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ bốn pháp; - UBND các tỉnh, tp trực trực thuộc Trung ương; - Sở TN&MT những tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương; - Công báo; Cổng tin tức điện tử bao gồm phủ; - Cổng TTĐT bộ TN&MT; - Lưu: VT, PC, TNN.

kimsa88
cf68