THÔNG TƯ 68 HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

     
*

Tại Khoản 1, Điều 27 của Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn rõ ràng hơn về bài toán xử lý sự chuyển tiếp giữa sang hóa đối chọi điện tử vào khoảng thời hạn trên, rứa thể:

“Trong khi cơ quan thuế chưa thông tin các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức triển khai khác, hộ, cá thể kinh doanh biến đổi để thực hiện hóa solo điện tử theo chế độ Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông bốn này thì doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá thể kinh doanh vẫn vận dụng hóa solo theo giải pháp tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 và những văn phiên bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.”

Quy định này làđồng độc nhất với Nghị định 119tạo đk tối đa cho doanh nghiệp làm quen với hóa đơn điện tử.

*

Để đẩy nhanh tiến trình triển khai hóa 1-1 điện tử, tại nghị quyết 01/NQ-CP sẽ nêu rõ: “Mở rộng áp dụng hóa đối kháng điện tử, cơ bản hoàn thành trong thời gian 2019 sinh hoạt Hà Nội, tp.hồ chí minh và các thành phố lớn”. Phương châm này là hoàn toàn phù hợp với kim chỉ nan phủ rộng lớn hóa solo điện tử của chính phủ tương tự như lộ trình bắt buộc thực hiện hóa solo điện tử của toàn bộ các doanh nghiệp, tổ chức triển khai kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Như vậy,3 tháng cuối năm 2019thời điểm cấp rútđể triển khai hóa 1-1 điện tử tại tất cả các thành phố lớn. Công ty lớn không cấp tốc chóng biến hóa ngay từ bây giờ rất dễ chạm mặt phải triệu chứng ùn tắc giấy tờ thủ tục hành thiết yếu như cục thuế sài gòn đã cảnh báo.

*

Trước nhiều chủ ý trái chiều về thời hạn bắt buộc sử dụng hóa solo điện tử, Thông tư 68/2019/TT-CP sẽ khẳng định:

“Từ ngày thứ nhất tháng 11 năm 2020, những doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký vận dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông bốn này

Từ ngày thứ nhất tháng 11 năm 2020, các Thông tư, ra quyết định của cỗ Tài bao gồm nêu tại Khoản 2 Điều này hết hiệu lực thực thi hiện hành thi hành” ( Theo Khoản 3 cùng 4 Điều 26, Thông tứ 68/2019/TT-BTC của bộ Tài Chính)