Thông Tư 957 Bộ Xây Dựng

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ XÂY DỰNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 957/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC bỏ ra PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNGTRÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ kinh tế Xâydựng và Viện trưởng Viện tài chính Xây dựng.

Bạn đang xem: Thông tư 957 bộ xây dựng

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngbố Định mức chi phí thống trị dự án và tứ vấn chi tiêu xây dựng công trình xây dựng kèm theoQuyết định này để những cơ quan, tổ chức, cá thể có liên quan tham khảo, sử dụngvào việc khẳng định chi phí quản lý dự án và tứ vấn đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực từ thời điểm ngày ký.

Nơi nhận: - những Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ quan thuộc thiết yếu phủ; - UBND những tỉnh, tp trực thuộc Trung ương; - những Tập đoàn ghê tế, Tổng doanh nghiệp Nhà nước; - văn phòng công sở Quốc hội; - Hội đồng dân tộc bản địa và những Uỷ ban của Quốc hội; - Văn phòng chủ tịch nước; - cơ sở Trung ương các đoàn thể; - Toà án Nhân dân tối cao; - Viện kiểm soát nhân dân buổi tối cao; - Văn phòng thiết yếu phủ; - các Sở Xây dựng, các Sở có công trình xây dựng xây dựng siêng ngành; - những Cục, Vụ thuộc cỗ XD; - lưu VP, Vụ PC, Vụ KTXD, Viện VKXD, Hi.400.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG nai lưng Văn Sơn

ĐỊNH MỨC

1. Một trong những hướng dẫnchung vận dụng định mức chi phí

1.1. Định mức bỏ ra phí quản lý dự án và bốn vấnđầu bốn xây dựng công trình công bố tại quyết định này bao hàm các giá thành cầnthiết để kết thúc các quá trình quản lý dự án và tư vấn chi tiêu xây dựng côngtrình. Căn cứ điều kiện rõ ràng của dự án, của công trình, chủ đầu tư xem xétquyết định việc vận dụng định mức giá cả để khẳng định chi phí quản lý dự án và tưvấn chi tiêu xây dựng công trình. Ngôi trường hợp áp dụng định mức đưa ra phí quản lý dựán và tư vấn theo ra mắt tại ra quyết định này không cân xứng (không đủ bỏ ra phíhoặc thừa bỏ ra phí) thì chủ chi tiêu xem xét quyết định điều chỉnh định nút hoặclập dự toán để khẳng định chi phí.

1.2. Định mức bỏ ra phí cai quản dự án và tứ vấnđầu tư xây dựng công trình được khẳng định trên cơ sở các quy định về dự án công trình đầu tưxây dựng công trình; phân loại, phân cấp cho công trình; các bước thiết kế; yêucầu, ngôn từ của công việc quản lý dự án và tứ vấn đầu tư chi tiêu xây dựng. Những quyđịnh về dự án chi tiêu xây dựng công trình; phân loại, phân cung cấp công trình; các bướcthiết kế; yêu thương cầu, câu chữ của các bước quản lý dự án công trình và tứ vấn chi tiêu xâydựng triển khai theo qui định Xây dựng và các văn bạn dạng hướng dẫn hiện tại hành bao gồm liênquan.

1.3. Trường hòa hợp dự án, dự án công trình có quy mônằm trong khoảng quy mô theo công bố tại quyết định này thì định mức chi phíquản lý dự án và bốn vấn chi tiêu xây dựng công trình xác định theo cách làm sau:

*
(1)

Trong đó:

- Nt : Định mức bỏ ra phí quản lý dự án, tư vấnđầu bốn xây dựng công trình xây dựng theo đồ sộ giá trị chế tạo hoặc quy mô giá trịthiết bị hoặc bài bản giá trị xây dựng và quy mô cực hiếm thiết bị nên tính; đơnvị tính: tỉ lệ thành phần %;

- Gt : quy mô giá trị tạo hoặc quy môgiá trị trang bị hoặc đồ sộ giá trị chế tạo và quy mô quý giá thiết bị cầntính Định mức đưa ra phí quản lý dự án, tứ vấn đầu tư chi tiêu xây dựng công trình; đối kháng vịtính: giá trị;

- Ga : quy mô giá trị phát hành hoặc quy môgiá trị máy hoặc đồ sộ giá trị thiết kế và quy mô quý giá thiết bị cậntrên bài bản giá trị đề xuất tính định mức; đơn vị tính: giá trị;

- Gb : quy mô giá trị tạo ra hoặc quy môgiá trị sản phẩm hoặc quy mô giá trị chế tạo và quy mô quý giá thiết bị cận dướiquy mô giá trị cần tính định mức; đơn vị tính: giá chỉ trị;

- mãng cầu : Định mức chi phí thống trị dự án, bốn vấnđầu tứ xây dựng dự án công trình tương ứng với Ga; đơn vị chức năng tính: tỉ lệ thành phần %;

- Nb : Định mức đưa ra phí thống trị dự án, tứ vấnđầu bốn xây dựng dự án công trình tương ứng với Gb; đơn vị chức năng tính: tỉ lệ %;

1.4. Trường hợp dự án, dự án công trình có quy môlớn hơn quy mô theo công bố tại quyết định này thì định mức chi phí cai quản dựán và bốn vấn đầu tư chi tiêu xây dựng công trình xác minh theo cách thức ngoại suyhoặc lập dự toán để xác minh chi phí.

2. Giải đáp áp dụngđịnh mức đưa ra phí thống trị dự án

2.1. đưa ra phí cai quản dự án xác minh theo Địnhmức đưa ra phí quản lý dự án chào làng tại quyết định này là nguồn ngân sách đầu tư cầnthiết cho chủ đầu tư chi tiêu để tổ chức làm chủ việc tiến hành các công việc quản lý dựán từ giai đoạn chuẩn bị dự án, triển khai dự án đến lúc hoàn thành, nghiệm thubàn giao, đưa công trình xây dựng vào khai thác sử dụng; cụ thể như sau:

- túi tiền tổ chức việc lập báo cáo đầu tư(Báo cáo NCTKT), lập dự án đầu tư chi tiêu (Báo cáo NCKT), lập báo cáo kinh tế - kỹthuật;

- ngân sách tổ chức việc tiến hành công tác bồithường giải phóng mặt bằng thuộc trọng trách của chủ đầu tư;

- giá cả tổ chức câu hỏi thi tuyển chọn thiết kếkiến trúc hoặc tuyển lựa phương án kiến tạo kiến trúc;

- túi tiền tổ chức bài toán thẩm định dự án công trình đầu tư;thẩm định report kinh tế - kỹ thuật;

- túi tiền tổ chức thẩm định xây cất kỹthuật, thiết kế bạn dạng vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình;

- giá cả tổ chức việc lựa lựa chọn nhà thầutrong vận động xây dựng;

- ngân sách chi tiêu tổ chức việc thống trị chất lượng,khối lượng, tiến độ, ngân sách xây dựng;

- ngân sách chi tiêu tổ chức việc đảm bảo an toàn an toàn, vệsinh môi trường của công trình;

- chi phí tổ chức câu hỏi lập định mức, 1-1 giáxây dựng công trình;

- chi tiêu tổ chức câu hỏi kiểm tra chất lượngvật liệu, kiểm định quality công trình theo yêu ước của nhà đầu tư, giả dụ có;

- giá cả tổ chức việc kiểm tra chứng nhận đủđiều kiện đảm bảo an ninh chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng côngtrình xây dựng, giả dụ có;

- giá cả tổ chức việc nghiệm thu, thanhtoán, quyết toán đúng theo đồng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng côngtrình;

- chi phí tổ chức bài toán nghiệm thu, bàn giaocông trình;

- túi tiền khởi công, khánh thành, tuyêntruyền quảng cáo;

- túi tiền tổ chức việc triển khai các côngviệc thống trị khác.

2.2. Bỏ ra phí cai quản dự án tính theo định mứccông bố tại đưa ra quyết định này bao hàm chi tổn phí tiền lương, những khoản phụ cung cấp tiền lương,các khoản trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinhphí công đoàn, chi phí thưởng, phúc lợi tập thể của cá nhân tham gia thống trị dựán, ngân sách chi tiêu cho những dịch vụ công cộng, vật tư văn chống phẩm, tin tức liênlạc, hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo và giảng dạy nghiệp vụ, công tác làm việc phí, thuê nhàlàm việc, thuê phương tiện đi lại, thiết bị có tác dụng việc, bỏ ra phí buôn bán tài sảnphục vụ quản ngại lý, túi tiền sửa chữa trị thường xuyên, thay thế lớn gia tài của banquản lý, các khoản phí, lệ phí và các giá thành khác gồm liên quan.

2.3. đưa ra phí thống trị dự án trong tổng mức đầutư xác định theo định mức tỷ lệ tỷ lệ (%) (định mức ra mắt tại bảng số 1trong quyết định này) cùng nhân với giá cả xây dựng và ngân sách thiết bị (chưa cóthuế quý hiếm gia tăng) vào tổng mức đầu tư chi tiêu được duyệt. Bỏ ra phí thống trị dự ántrong dự toán công trình xác định theo định nấc tỷ lệ xác suất (%) (cùng địnhmức xác suất % áp dụng để tính đưa ra phí thống trị dự án trong tổng vốn tư nói trên)và nhân với chi phí xây dựng cùng thiết bị (chưa tất cả thuế quý hiếm gia tăng) của dựtoán công trình xây dựng được duyệt.

2.4. đưa ra phí làm chủ dự án của những dự án đầu tưxây dựng trên hải đảo, tại biên cương (như con đường tuần tra biên giới, cắm mốc biêngiới...) được xác minh theo định mức chào làng tại ra quyết định này và điều chỉnhvới hệ số K = 1,35. Bỏ ra phí thống trị dự án của những dự án chi tiêu xây dựng tạivùng gồm điều kiện tài chính - thôn hội quan trọng đặc biệt khó khăn theo nguyên tắc hiện hành đượcxác định theo định mức công bố tại quyết định này và điều chỉnh với hệ số K =1,25.

2.5. Trường đúng theo dự án bao hàm các dự án công trình thànhphần thì bỏ ra phí làm chủ dự án được xác định riêng theo đồ sộ của từng dự ánthành phần. Trường hợp dự án trải dài trên địa bàn nhiều thức giấc (công trình giaothông, dự án công trình thuỷ lợi) thì đưa ra phí thống trị dự án được xác minh theo địnhmức công bố tại quyết định này và kiểm soát và điều chỉnh với hệ số K = 1,1. Trường phù hợp dựán gồm các công trình đơn nhất được sản xuất trên địa bàn những tỉnh không giống nhauthì bỏ ra phí quản lý dự án được khẳng định theo quy mô túi tiền xây dựng và chi phíthiết bị trong dự trù của từng dự án công trình được duyệt.

2.6. Trường vừa lòng dự án vẫn còn đấy được quản ngại lýtheo mô hình: Ban quản lý dự án tw và những Ban thống trị dự án địa phươngthì chi phí cai quản dự án của dự án công trình địa phương được khẳng định theo định mức chiphí thống trị dự án công bố tại quyết định này cùng nhân với chi tiêu xây dựng vàchi phí thiết bị (chưa bao gồm thuế quý hiếm gia tăng) trong tổng mức đầu tư chi tiêu của từngdự án địa phương được duyệt. Riêng bỏ ra phí thống trị dự án của Ban làm chủ dự ántrung ương được xác định riêng bằng dự toán phù hợp với trách nhiệm được giao.

2.7. Túi tiền cho thành phần kiêm nhiệm của chủđầu tư để tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động vui chơi của ban cai quản dự án trựcthuộc; hoạt động của các dự án công trình được chi tiêu theo vẻ ngoài hợp đồng (như BOT,BT, BTO, BOO) và việc thực hiện hợp đồng của tứ vấn thống trị dự án được xác địnhbằng dự toán. Ngân sách chi tiêu này được trích từ nguồn kinh phí thống trị dự án.

2.8. Trường hợp tổng thầu thực hiện một sốcông việc thống trị dự án thuộc trách nhiệm của chủ chi tiêu thì tổng thầu được hưởngmột phần bỏ ra phí quản lý dự án tuỳ thuộc nhiệm vụ do chủ chi tiêu giao. đưa ra phíđể tổng thầu tiến hành các các bước quản lý dự án này vị chủ chi tiêu và tổngthầu thoả thuận xác định. Giá thành này được trích tự nguồn kinh phí làm chủ dự áncủa công ty đầu tư.

2.9. Trường đúng theo chủ đầu tư chi tiêu có đủ điều kiệnnăng lực để kiêm nhiệm thực hiện một số các bước tư vấn trong quy trình quảnlý dự án thì ngân sách chi tiêu thực hiện tại các quá trình tư vấn được tính bổ sung vào nguồnkinh phí làm chủ dự án. Việc quản lý, sử dụng chi phí làm chủ dự án và bỏ ra phíthực hiện các công việc tư vấn nói trên thực hiện theo luật pháp hiện hành. Trườnghợp chủ đầu tư tổ chức bộ phận chuyên trách để tự thực hiện một số quá trình tưvấn trong quá trình quản lý dự án thì giá cả thực hiện tại các công việc tư vấnnói bên trên được xác định theo lí giải tại quyết định này.

2.10. Trường vừa lòng thuê tứ vấn làm chủ dự ánthì giá cả thuê tứ vấn thống trị dự án khẳng định theo lí giải hướng dẫn tạiđiểm 3.1.5 mục 3 trong ra quyết định này.

Bảng số 1: Định mức đưa ra phí cai quản dự án

Đơn vị tính: tỷ lệ %

TT

Loại công trình

Chi phí thành lập và vật dụng (chưa bao gồm thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 10

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

20.000

30.000

1

Công trình dân dụng

2,524

2,141

1,912

1,537

1,436

1,254

1,026

0,793

0,589

0,442

0,330

0,264

2

Công trình công nghiệp

2,657

2,254

2,013

1,617

1,512

1,320

1,080

0,931

0,620

0,465

0,347

0,278

3

Công trình giao thông

2,259

1,916

1,711

1,375

1,285

1,122

0,918

0,791

0,527

0,395

0,295

0,236

4

Công trình thuỷ lợi

2,391

2,029

1,811

1,455

1,361

1,188

0,972

0,838

0,558

0,419

0,313

0,250

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

2,125

1,803

1,610

1,294

1,210

1,056

0,864

0,744

0,496

0,372

0,278

0,222

3. Hướng dẫn áp dụngđịnh mức chi phí tư vấn

3.1. Gợi ý ápdụng đối với chi tiêu tư vấn:

3.1.1. Các quá trình tư vấn được chào làng địnhmức chi phí tại đưa ra quyết định này bao gồm:

- Lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế - kỹthuật;

- Thẩm tra tính công dụng và tính khả thi củadự án đầu tư;

- xây dựng xây dựng công trình;

- Thẩm tra xây dựng kỹ thuật, thiết kế phiên bản vẽthi công, dự toán xây dựng công trình;

- chắt lọc nhà thầu trong chuyển động xây dựng;

- giám sát thi công xây dựng, lắp ráp thiếtbị.

3.1.2. Giá thành tư vấn xác định theo định mứccông cha tại đưa ra quyết định này bao hàm các đưa ra phí: ngân sách chuyên gia, bỏ ra phíquản lý, ngân sách chi tiêu khác và thu nhập cá nhân chịu thuế tính trước tuy thế chưa bao gồm chiphí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và công việc và thuế quý hiếm gia tăng.

3.1.3. Định mức giá cả tư vấn công bố tạiQuyết định này chưa bao hàm chi mức giá để lập hồ nước sơ bởi tiếng nước ngoài. Khi xácđịnh túi tiền tư vấn có yêu cầu lập hồ nước sơ bởi tiếng quốc tế theo định mứccông cha tại ra quyết định này thì bổ sung cập nhật chi chi phí lập hồ nước sơ bằng tiếng nước ngoài.Chi tầm giá lập hồ nước sơ bằng tiếng nước nước ngoài khẳng định bằng dự toán.

3.1.4. Ngôi trường hợp vận dụng đồng thời những hệ sốđiều chỉnh định mức ngân sách tư vấn thì nhân các hệ số kiểm soát và điều chỉnh với định mứcchi phí.

3.1.5. Ngân sách chi tiêu thuê bốn vấn làm chủ dự án xácđịnh bằng dự trù trên cửa hàng nội dung, khối lượng công việc do chủ đầu tư thuêvà các chế độ chính sách theo quy định. Ngân sách chi tiêu thuê tứ vấn quản lý dự án đượcxác định trong phạm vi mức đưa ra phí quản lý dự án theo công bố tại Quyết địnhnày.

3.1.6. Trường phù hợp thuê tổ chức support quản lýdự án triển khai thêm các quá trình tư vấn như: thẩm tra thiết kế, thẩm tra dựtoán, chọn lọc nhà thầu trong vận động xây dựng, tính toán thi công và những côngviệc hỗ trợ tư vấn khác thì được tính bổ sung cập nhật chi phí triển khai các quá trình nói trêntheo định mức ra mắt tại ra quyết định này.

3.1.7. Đối cùng với các quá trình thuê support chưacó định mức công bố tại ra quyết định này như: Lập báo cáo đầu tư; Thi tuyển chọn hoặctuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc; Kiểm soát chi tiêu đầu tư xây dựng; Lựachọn tổng thầu trong vận động xây dựng; Lập nhiệm vụ điều tra xây dựng; Lựachọn đơn vị thầu tư vấn; tính toán khảo sát xây dựng; TƯ vấn quản lý dự án; Lập,thẩm tra định mức, đơn giá phát hành công trình; Thí nghiệm chuyên ngành; Kiểmtra chất lượng vật liệu theo yêu cầu của chủ đầu tư; Kiểm định unique xâydựng; ghi nhận đủ điều kiện đảm bảo bình yên chịu lực và chứng nhận sự phù hợpchất lượng công trình xây dựng xây dựng; Giám định tứ pháp trong xây dựng; Quy đổi vốnđầu bốn xây dựng và các các bước tư vấn khác thì lập dự toán để khẳng định chiphí hoặc áp dụng mức ngân sách của những dự án, công trình tương tự đã thực hiện.Dự toán chi tiêu lập theo phía dẫn trong Phụ lục kèm theo quyết định này.

3.1.8. Trường hợp sản phẩm tư vấn đang hoànthành tuy vậy không được áp dụng (không vì chưng lỗi trong phòng thầu bốn vấn) thì chủ đầu tưphải thanh toán túi tiền tư vấn đã thực hiện theo văn bản trong hòa hợp đồng. Trườnghợp công ty thầu support phải làm cho lại hoặc buộc phải sửa đổi, bổ sung cập nhật công việc support đãhoàn thành theo yêu mong của chủ đầu tư chi tiêu (không vày lỗi ở trong nhà thầu tứ vấn) thìchủ đầu tư thanh toán ngân sách để triển khai các quá trình này trên các đại lý thoảthuận giữa chủ đầu tư với công ty thầu bốn vấn.

3.2. Lý giải ápdụng định mức chi tiêu lập dự án chi tiêu và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật

3.2.1. Ngân sách chi tiêu lập dự án công trình đầu tư, lập báo cáokinh tế - kỹ thuật xác minh theo định nút tỉ lệ phần trăm (%) (định nấc công bốtại bảng số 2 với bảng số 3 trong đưa ra quyết định này) và nhân với ngân sách chi tiêu xây dựngvà giá thành thiết bị (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư củadự án, trong báo cáo kinh tế - nghệ thuật được duyệt.

3.2.2. Giá cả lập dự án chi tiêu và lập báocáo tài chính - nghệ thuật điều chỉnh trong số trường vừa lòng sau:

- Trường hợp cải tạo, sửa chữa, mở rộng cótính toán liên kết với dây chuyền technology của dự án công trình hiện có: điều chỉnhđịnh mức túi tiền với hệ số K = 1,2.

- Trường hợp sử dụng thi công mẫu, thiết kếđiển hình bởi vì cơ quan gồm thẩm quyền ban hành: kiểm soát và điều chỉnh định mức giá cả với hệsố K = 0,80.

3.2.3. Trường hòa hợp lập dự án chi tiêu mà không cóquy hoạch cụ thể xây dựng xác suất 1/500 được duyệt, chủ đầu tư chi tiêu phải lập quyhoạch cụ thể xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án công trình làm các đại lý để cơ quan có thẩmquyền về quy hoạch đồng ý chấp thuận thì ngân sách lập quy hoạch cụ thể xây dựng tỷ lệ1/500 của dự án khẳng định bằng 65% mức giá thành lập quy hoạch chi tiết xây dựngđô thị xác suất 1/500 theo hình thức hiện hành. Chi phí thẩm định xây cất quyhoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nói trên khẳng định bằng định mức phần trăm phầntrăm (%) như định mức ngân sách chi tiêu thẩm định đồ dùng án quy hoạch cụ thể xây dựng đôthị xác suất 1/500 theo giải pháp hiện hành.

Bảng số 2: Định mức ngân sách chi tiêu lập dự án công trình đầu tư

Đơn vị tính: phần trăm %

TT

Loại công trình

Chi phí xây dừng và sản phẩm (chưa gồm thuế GTGT) vào tổng mức đầu tư chi tiêu được phê chuẩn (tỷ đồng)

≥ 15

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

20.000

30.000

1

Công trình dân dụng

0,655

0,538

0,442

0,314

0,237

0,191

0,164

0,139

0,111

0,089

0,070

0,057

2

Công trình công nghiệp

0,934

0,794

0,630

0,467

0,368

0,345

0,299

0,242

0,207

0,145

0,104

0,074

3

Công trình giao thông

0,492

0,449

0,358

0,281

0,194

0,150

0,131

0,112

0,089

0,072

0,058

0,047

4

Công trình thuỷ lợi

0,589

0,536

0,428

0,300

0,226

0,182

0,156

0,134

0,107

0,086

0,069

0,056

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,514

0,467

0,374

0,291

0,200

0,156

0,137

0,117

0,094

0,075

0,060

0,048

Ghi chú:

- Định mức giá cả lập dự án cho các loạicông trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi với hạ tầng kỹ thuật ápdụng bình thường theo định mức trên bảng trên.

- Việc khẳng định tỷ trọng túi tiền để thực hiệnphần thuyết minh và xây dựng cơ sở trong ngân sách chi tiêu lập dự án do các bên giao nhậnthầu thực hiện các bước trên thoả thuận.

Bảng số 3: Định mức giá cả lập report kinhtế - kỹ thuật

Đơn vị tính: xác suất %

TT

Loại công trình

Chi phí xây dừng và sản phẩm (chưa bao gồm thuế GTGT) trong dự toán của report kinh tế - kỹ thuật được chuẩn y (tỷ đồng)

≤ 3

7

1

Công trình dân dụng

3,6

3,2

2,8

2

Công trình công nghiệp

3,7

3,3

2,9

3

Công trình giao thông

2,8

2,1

1,9

4

Công trình thuỷ lợi

3,4

3,0

2,8

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

3,2

2,6

2,3

Ghi chú:

- Định mức ngân sách lập report kinh tế - kỹ thuậtcho các loại công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi và hạ tầngkỹ thuật áp dụng chung theo định mức tại bảng trên.

- Việc khẳng định tỷ trọng giá thành để thực hiệnphần thuyết minh cùng thiết kế bạn dạng vẽ kiến tạo trong túi tiền lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật do các bên giao nhấn thầu thực hiện quá trình trên quyết định.

- Tổng mức đầu tư chi tiêu của report kinh tế - kỹthuật là dự toán công trình cộng thêm các khoản mục túi tiền chưa tính trong dựtoán công trình (như giá thành đền bù, giải phóng mặt bằng, trường hợp có).

- chi phí lập báo cáo kinh tế - nghệ thuật xácđịnh theo định nấc nhưng về tối thiểu không nhỏ hơn 10.000.000 đồng.

3.3. Lý giải ápdụng định mức giá cả thiết kế

3.3.1. Ngân sách thiết kế khẳng định theo địnhmức chào làng tại đưa ra quyết định này là mức đưa ra phí quan trọng để ngừng toàn bộcông việc xây dựng của dự án công trình theo vẻ ngoài hiện hành.

3.3.2. Giá cả thiết kế được khẳng định bằngđịnh nút tỷ lệ phần trăm (%) (định mức chào làng tại ra quyết định này) và nhân vớichi phí sản xuất (chưa bao gồm thuế quý giá gia tăng) trong dự trù của dự án công trình đượcduyệt. Trường hợp dự án công trình gồm nhiều loại công trình xây dựng thì giá thành thiết kế được xácđịnh riêng rẽ theo từng loại dự án công trình và tính theo quy mô túi tiền xây dựng trongdự toán của từng dự án công trình được duyệt.

3.3.3. Ngân sách chi tiêu thiết kế tính theo định mứcchi phí công bố tại quyết định này đã bao gồm 10% ngân sách chi tiêu giám ngay cạnh tác giả. Chiphí thiết kế khẳng định như sau:

Ctk = Cxdx Nt x (k + 0,1) (2)

Trong đó:

- Ctk: chi phí thiết kế côngtrình; đơn vị chức năng tính: giá bán trị;

- Cxd: ngân sách xây dựng vào dựtoán của từng công trình; đơn vị tính: giá chỉ trị;

- Nt: Định mức giá thành thiết kếtheo công bố; đơn vị chức năng tính: phần trăm %;

- k: Hệ số điều chỉnh giảm định mức đưa ra phíthiết kế;

- 0,1: giá cả giám sát người sáng tác (10%).

3.3.4. Giá thành thiết kế tính theo định mứccông ba tại ra quyết định này đã bao hàm chi phí lập dự toán công trình. Chi phílập dự toán dự án công trình chiếm khoảng chừng 12% của giá cả thiết kế.

3.3.5. Giá cả thuê tư vấn lập lại dự toánhoặc lập bửa sung, điều chỉnh dự trù (không vì chưng lỗi trong phòng thầu bốn vấn) xácđịnh bằng dự trù hoặc bởi tỷ lệ tỷ lệ (%) tuy vậy mức tối đa ko vượt quá50% chi phí lập dự trù nêu trên điểm

3.3.4 nói trên.

3.3.6. Định mức túi tiền thiết kế điều chỉnhtăng, giảm trong số trường thích hợp sau:

3.3.6.1. Điều chỉnh tăng định mức chi phíthiết kế:

a) công trình xây dựng sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mởrộng:

- thiết kế sửa chữa, cải tạo, nâng cấp :

+ trường hợp kiến thiết không biến đổi kết cấuchịu lực của công trình: k = 1,1.

Xem thêm: Để Tạo Biểu Mẫu, Trước Đó Phải Có Dữ Liệu Nguồn Dữ Liệu Của Biểu Mẫu Có Thể Từ

+ ngôi trường hợp xây cất có đổi khác kết cấuchịu lực của dự án công trình hoặc thi công cải tạo, tăng cấp dây chuyền công nghệ,bổ sung thiết bị: k = 1,2.

+ ngôi trường hợp thiết kế có đổi khác kết cấuchịu lực cùng móng của công trình xây dựng hoặc hạng mục công trình: k =1,3.

- thiết kế mở rộng lớn có thống kê giám sát kết nối vớidây chuyền technology của công trình xây dựng hiện có: k = 1,15. Những trường đúng theo thiết kếmở rộng khác: k = 1,0.

b) kiến thiết xây dựng dự án công trình xây dựng ởhải đảo kiểm soát và điều chỉnh với hệ số k = 1,15.

3.3.6.2. Điều chỉnh giảm định mức chi phíthiết kế:

a) Sử dụng kiến thiết mẫu, thi công điển hìnhdo cơ quan có thẩm quyền ban hành:

- dự án công trình thứ nhất: kiểm soát và điều chỉnh với thông số k= 0,36

- công trình thứ nhì trở đi: điều chỉnh vớihệ số k = 0,18.

b) xây cất công trình tái diễn trong một cụmcông trình hoặc trong một dự án công trình hoặc sử dụng lại thiết kế:

- Công trình đầu tiên không điều chỉnh.

- công trình xây dựng thứ hai: điều chỉnh với thông số k= 0,36.

- công trình thứ cha trở đi: điều chỉnh với hệsố k = 0,18.

3.3.6.3. Lúc đã vận dụng hệ số điều chỉnh địnhmức thi công sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, không ngừng mở rộng hướng dẫn rõ ràng cho từngcông trình trường đoản cú mục 3.3.10 đến

3.3.14 sau đây thì không áp dụng hệ số điềuchỉnh định nút sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, không ngừng mở rộng theo hướng dẫn nói trên.

3.3.7. Khi yêu cầu xây dựng riêng san nền củadự án khu vực công nghiệp, khu vực du lịch, khu thành phố mới, khu kinh tế tài chính cửa khẩu thìchi phí thiết kế san nền nói trên tính bởi 40% định mức túi tiền thiết kế côngtrình cấp IV của loại dự án công trình giao thông.

3.3.8. Định mức giá thành thiết kế xây dựngcông trình chưa gồm chi phí để triển khai các các bước sau:

- khảo sát điều tra xây dựng ship hàng thiết kế;

- Đưa tim, mốc kiến tạo công trình ra thựcđịa;

- Đo đạc, review hiện trạng dự án công trình phụcvụ thi công sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng;

- thi công di dời; xây đắp biện pháp phá dỡcông trình;

- Thiết kế chế tạo thiết bị;

- Làm quy mô công trình;

- diễn tả địa hóa học trong quá trình xây dựngcông trình thuỷ điện, thuỷ lợi.

- Đánh giá ảnh hưởng tác động môi trường; lập báo cáođánh giá khoáng sản trong khu vực vực ảnh hưởng của công trình;

- Mua phiên bản quyền trí óc thiết kế.

3.3.9. Túi tiền để tiến hành các quá trình nêutại mục 3.3.8 nói trên khẳng định theo những văn bạn dạng hướng dẫn tương ứng hoặc xácđịnh bằng dự trù chi phí.

3.3.10. Định mức giá cả thiết kế công trìnhdân dụng

Bảng số 4: Định mức giá thành thiết kế kỹ thuậtcủa công trình gia dụng có yêu cầu xây dựng 3 bước

Đơn vị tính: phần trăm %

Chi phí tạo (chưa bao gồm thuế GTGT) vào dự toán công trình xây dựng được duyệt

(tỷ đồng)

Cấp công trình

Cấp quánh biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

8.000

0,58

0,53

0,47

0,42

-

5.000

0,75

0,68

0,62

0,55

-

2.000

0,97

0,89

0,80

0,72

-

1.000

1,13

1,03

0,95

0,85

0,61

500

1,40

1,27

1,16

1,04

0,75

200

1,66

1,51

1,37

1,23

0,88

100

1,82

1,64

1,51

1,34

1,04

50

2,00

1,82

1,66

1,48

1,23

20

2,38

2,17

1,96

1,76

1,57

10

2,74

2,48

2,25

2,03

1,80

≤7

-

-

2,36

2,12

1,88

Bảng số 5: Định mức ngân sách chi tiêu thiết kế bạn dạng vẽthi công của công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế 2 bước

Đơn vị tính: phần trăm %

Chi phí tạo ra (chưa gồm thuế GTGT) vào dự toán công trình xây dựng được duyệt

(tỷ đồng)

Cấp công trình

Cấp đặc biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

8.000

0,90

0,82

0,73

0,65

-

5.000

1,16

1,05

0,96

0,86

-

2.000

1,50

1,38

1,24

1,11

-

1.000

1,75

1,59

1,45

1,31

0,95

500

2,17

1,96

1,79

1,62

1,16

200

2.57

2,34

2,10

1,90

1,37

100

2,82

2,54

2,29

2,08

1,62

50

3,10

2,82

2,54

2,29

1,91

20

3,68

3,36

3,01

2,73

2,43

10

4,24

3,84

3,48

3,15

2,78

≤ 7

-

-

3,63

3,27

2,90

Một số lưu ý khi áp dụng định mức đưa ra phíthiết kế công trình xây dựng dân dụng:

1) Định mức ngân sách chi tiêu thiết kế công trình xây dựng dândụng vận dụng chung theo định mức ra mắt tại bảng số 4 cùng bảng số 5 chào làng tạiQuyết định này.

2) ngân sách thiết kế công trình dân dụng cóyêu cầu xây cất 3 bước bao gồm chi phí thi công kỹ thuật cộng với bỏ ra phíthiết kế phiên bản vẽ thi công; trong đó ngân sách thiết kế kỹ thuật khẳng định theo địnhmức trên bảng số 4 và chi phí thiết kế phiên bản vẽ xây đắp tính bằng 55% của đưa ra phíthiết kế kỹ thuật.

3) giá cả thiết kế phiên bản vẽ xây đắp côngtrình dân dụng có yêu thương cầu xây dựng 2 bước xác minh theo định mức tại bảng số 5.

4) Định mức chi phí của một số công trình dândụng dưới đây và được kiểm soát và điều chỉnh với các hệ số: + K=1,2 so với các công trìnhcó yêu cầu kiến thiết 3 bước, gồm: khách sạn; trường đại học quốc gia; công trìnhvăn hoá cung cấp tỉnh, thành phố, quốc gia; công trình tượng đài, đài tưởng niệm;bệnh viện trung ương, quốc tế; nhà tranh tài thể thao có mái che; trụ sở làm việccấp công ty nước; trung tâm họp báo hội nghị quốc gia, quốc tế; tháp truyền hình.

+ công trình ga sản phẩm không, đài giữ không,đài chỉ huy: cung cấp I: K = 1,1; cung cấp II: K = 1,2; cung cấp III: K = 1,34.

3.3.11. Định mức chi tiêu thiết kế công trìnhcông nghiệp

Bảng số 6: Định mức ngân sách chi tiêu thiết kế kỹ thuậtcủa công trình xây dựng công nghiệp có yêu cầu xây dựng 3 bước

Đơn vị tính: phần trăm %

Chi phí xây cất (chưa bao gồm thuế GTGT) trong dự toán dự án công trình được duyệt

(tỷ đồng)

Cấp công trình

Cấp quánh biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

8.000

0,73

0,61

0,51

0,46

-

5.000

0,95

0,79

0,66

0,59

-

2.000

1,23

1,03

0,86

0,77

-

1.000

1,45

1,21

1,01

0,90

0,67

500

1,66

1,38

1,15

1,01

0,78

200

1,82

1,51

1,26

1,10

0,92

100

2,01

1,67

1,39

1,20

1,08

50

2,21

1,83

1,53

1,32

1,17

20

2,58

2,15

1,79

1,56

1,39

10

2,79

2,33

1,94

1,69

1,50

≤ 7

-

-

1,99

1,73

1,54

Bảng số 7: Định mức ngân sách thiết kế phiên bản vẽthi công của dự án công trình công nghiệp bao gồm yêu cầu xây dựng 2 bước

Đơn vị tính: phần trăm %

Chi phí xây đắp (chưa gồm thuế GTGT) vào dự toán công trình được duyệt

(tỷ đồng)

Cấp công trình

Cấp sệt biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

8.000

1,16

0,97

0,78

0,72

-

5.000

1,52

1,26

1,02

0,94

-

2.000

1,96

1,64

1,32

1,22

-

1.000

2,32

1,93

1,55

1,44

1,06

500

2,65

2,20

1,77

1,61

1,24

200

2,91

2,41

1,94

1,75

1,46

100

3,21

2,67

2,15

1,92

1,72

50

3,53

2,92

2,35

2,11

1,87

20

4,12

3,44

2,76

2,49

2,21

10

4,67

3,73

2,99

2,69

2,39

≤7

-

-

3,07

2,76

2,45

Một số để ý khi vận dụng định mức đưa ra phíthiết kế dự án công trình công nghiệp:

1) Định mức túi tiền thiết kế công trình xây dựng côngnghiệp vận dụng chung theo định mức tại bảng số 6 với số 7 chào làng tại Quyết địnhnày.

2) giá thành thiết kế dự án công trình công nghiệp cóyêu cầu kiến tạo 3 bước bao gồm chi phí xây cất kỹ thuật cùng với chi phíthiết kế bản vẽ thi công; vào đó chi phí thiết kế kỹ thuật khẳng định theo địnhmức tại bảng số 6 và ngân sách thiết kế bạn dạng vẽ xây đắp tính bởi 60% của bỏ ra phíthiết kế kỹ thuật.

3) giá thành thiết kế bạn dạng vẽ thi công côngtrình công nghiệp bao gồm yêu cầu kiến tạo 2 bước khẳng định theo định mức tại bảng số7.

4) Định mức ngân sách chi tiêu thiết kế công trình xây dựng thuộcdự án mối cung cấp nhiệt điện chưa bao gồm chi phí kiến tạo các công trình: đập ngăn,trạm bày bán điện, đường dây đấu nối, khối hệ thống thông tin. Định mức chi tiêu thiếtkế dự án công trình thuộc dự án công trình nguồn thuỷ điện chưa bao gồm chi phí kiến thiết cáccông trình: trạm đổi mới áp, trạm triển lẵm điện, con đường dây nối từ trạm phân phốiđến nhà máy, đập ngăn, hồ nước chứa, đập tràn, khối hệ thống thông tin. Ngân sách chi tiêu thiết kếcác dự án công trình nêu trên tính bổ sung ngoài định mức và áp dụng theo định mứcchi phí thi công của dự án công trình thủy lợi; trạm trở thành áp, con đường dây mua điện,thông tin.

5) Định mức giá cả thiết kế của một trong những côngtrình công nghiệp sau và được điều chỉnh với những hệ số:

- Công trình khai thác than, quặng (bao gồmmỏ đồ liệu):

+ Công trình khai quật than, quặng lộ thiên:cấp II: K = 1,2; cung cấp III: K = 1,35; cung cấp IV: K = 1,5.

+ Công trình khai thác than, quặng hầm lò,công trình tuyển than, quặng, làm cho giàu quặng: cấp I: K = 1,2; cung cấp II: K = 1,45;cấp III: K = 1,6; cấp IV: K = 1,8.

+ Định mức chi tiêu thiết kế điều khoản chothiết kế công trình khai quật than, quặng theo lò bằng. Trường hòa hợp thiết kếcông trình khai quật than, quặng theo lò giếng (giếng nghiêng, giếng đứng) đượcđiều chỉnh với thông số K = 1,3.

+ Định mức chi tiêu thiết kế công trình xây dựng sửachữa, cải tạo so với công trình khai thác than, quặng lộ thiên được điều chỉnhvới hệ số K = 3; đối với thiết kế công trình khai quật than, quặng hầm lò đượcđiều chỉnh với hệ số K = 1,5; đối với công trình sàng tuyển than, quặng đượcđiều chỉnh với hệ số K =1,2.

- công trình xây dựng nguồn nhiệt độ điện bao gồm công suất:

> 2.000MW: K = 0,83

600MW ¸2.000MW: K = 0,92

50MW ¸

5MW ¸

- công trình xây dựng nguồn thuỷ điện tất cả công suất:

> 1000MW: K = 1,0

300MW ¸1.000MW: K = 1,20

30MW ¸

3MW ¸

- công trình xây dựng trạm vươn lên là áp bao gồm cấp điện áp:

500KV: K = 2,40 củacông trình cấp I

220KV; 110KV: K = 2,15 của côngtrình cung cấp II

66KV : K = 2,17 củacông trình cung cấp III

6KV ¸35 KV: K= 2,57 của công trình xây dựng cấp III

- dự án công trình đường dây thiết lập điện bên trên không:

500KV: K = 0,64 củacông trình cấp cho I

110KV ¸220KV: K = 0,85 của công trình cấp II

6KV ¸35KV: K = 1,13 của công trình xây dựng cấp III

0,4KV: K= 0,8 củacông trình cung cấp III

- Định mức túi tiền đường dây ≥ 2 mạch, đườngdây phân trộn đôi áp dụng theo định mức của con đường dây thiết lập điện trên không cùngcấp điện áp và được kiểm soát và điều chỉnh với thông số sau: con đường dây ≥ 2 mạch: K = 1,00; đườngdây phân pha, cấp cho điện áp 220KVá500KV: K = 1,10; mặt đường dây có tương đối nhiều cấp năng lượng điện áptừ 35KV trở lên: K = 1,20.

- Đối với kiến thiết cải tạo, sửa chữa, mở rộngtrạm biến hóa áp, định mức giá thành thiết kế tính như hướng dẫn so với công trìnhxây dựng mới và được điều chỉnh với những hệ số: trạm biến chuyển áp có cấp điện áp 6KV ¸ 110KV: K = 1,50; trạm thay đổi áp bao gồm cấpđiện áp 220KV: K = 1,35; trạm đổi thay áp gồm cấp điện áp 500KV: K = 1,10.

- Định mức giá cả thiết kế những công trìnhtrạm cắt, trạm tụ bù, trạm đo đếm với cấp cho điện áp ≤ 35kV áp dụng như định mứcchi phí kiến thiết của trạm trở thành áp bao gồm cấp năng lượng điện áp 35kV.

- Định mức ngân sách chi tiêu thiết kế trạm bù bao gồm cấpđiện áp 500kV tính như định mức ngân sách thiết kế trạm thay đổi áp 500kV.

- Trạm đổi mới áp dạng bí mật - trạm GIS, cấp cho điệnáp cho 220KV: được điều chỉnh với hệ số K = 1,35 so với định mức phần trăm chi phíthiết kế của trạm trở nên áp thông thường.

- Trạm biến áp dạng thích hợp bộ-trạm Compact, cấpđiện áp mang đến 220KV: được kiểm soát và điều chỉnh với hệ số K =1,2 so với định mức chi phíthiết kế của trạm biến hóa áp thông thường.

- Khi kiến thiết khoảng vượt con đường của đườngdây thiết lập điện có yêu ước phải được thiết kế riêng: được kiểm soát và điều chỉnh với hệ số K =1,2 của phần thừa tuyến.

- Công trình xí nghiệp xi măng: công suất >2 triệu tấn/năm K =1,20; công suất 1 ¸2 triệu tấn/năm K = 1,43; công suất

- dự án công trình hoá chất:

+ Hoá chất cơ bản, hoá chất tiêu dùng:

Sản lượng > 500.000 tấn/năm: K= 1,20

Sản lượng 100.000¸500.000 tấn/năm: K = 1,43

Sản lượng

+ dự án công trình hoá dược, hoá mỹ phẩm:

Sản lượng 50.000¸300.000 tấn/năm: K = 1,2

Sản lượng

+ Hoá chất chế tạo phân bón URE, DAP:

Sản lượng > một triệu tấn/năm: K= 1,20

Sản lượng 500.000¸1.000.000 tấn/năm: K = 1,30

Sản lượng

- ngôi trường hợp xây dựng dây chuyền công nghệ cóhệ thống điều khiển tự động hoá SCADA, DCS (Distributed Control System, SystemControl and Data Acquisition) của công trình hoá chất: được kiểm soát và điều chỉnh với hệsố K = 1,15.

- công trình xây dựng kho xăng dầu:

Công trình cấp cho II: K = 1,20

Công trình cung cấp III: K = 1,30

Công trình cung cấp IV: K = 1,50

- dự án công trình kho đựng khí hoá lỏng:

Công trình cấp I: K = 1,10

Công trình cấp cho II: K = 1,40

Công trình cấp III: K = 1,60

6) Định mức giá thành thiết kế công trình cápngầm áp dụng theo chỉ dẫn tại bảng CN1 dưới đây:

Bảng CN1:

Đơn vị tính: Tỷ lệ%

Chi phí tổn XD và TB

(tỷ đồng)

Cấp điện áp

≤ 5

15

25

50

100

200

500

Cáp ngầm điện áp

1,7

1,40

1,30

1,20

1,10

0,95

0,85

Cấp ngầm năng lượng điện áp 6 ¸ 110KV

1,90

1,60

1,45

1,30

1,20

1,05

0,95

Cáp ngầm điện áp 220KV

1,50

1,30

1,15

1,05

0,95

0,85

0,75

7) ngôi trường hợp công trình xây dựng hoá chất, khai thácthan, quặng, xi măng và những công trình công nghiệp không giống (trừ các công trìnhcông nghiệp đã có hướng dẫn riêng) có chi tiêu thiết bị ≥ một nửa chi giá thành xây dựngvà sản phẩm công nghệ trong dự trù thì chi tiêu thiết kế trong trường phù hợp này tính bằngcặp trị số định mức tỷ lệ % theo túi tiền xây dựng và ngân sách thiết bị (hướngdẫn trong số bảng số 6, bảng số 7 cùng bảng CN2).

Bảng CN2:

Đơn vị tính: tỷ lệ %

TT

Công trình

Chi mức giá thiết bị (tỷ đồng)

≤ 5

15

25

50

100

200

500

1.000

3.000

1

Công trình hoá chất

1,10

1,0

0,90

0,85

0,80

0,70

0,60

0,55

0,45

2

Công trình khai thác than, quặng (mỏ trang bị liệu):

- Mỏ lộ thiên

- Mỏ hầm lò

0,95

1,15

0,85

1,0

0,80

0,95

0,75

0,90

0,70

0,80

0,60

0,75

0,55

0,65

050

0,60

040

0,50

3

Công trình SX xi măng

-

-

-

1,15

1,10

1,05

1,01

0,96

0,80

4

Công trình công nghiệp khác (bao tất cả cả dự án công trình đường dây với trạm biến chuyển áp)

0,73

0,65

0,56

0,51

0,48

0,42

0,37

0,34

0,30

8) Định mức túi tiền các dự án công trình tuyến ốngcấp xăng dầu; công trình sửa chữa, bảo dưỡng máy bay; công trình thông tin,chiếu sáng mang lại sân bay áp dụng định mức trên bảng số 6 và số 7 của nhiều loại côngtrình công nghiệp.

9) túi tiền thiết kế những công trình côngnghiệp thanh lọc hoá dầu xác định bằng dự trù riêng.

3.3.12. Định mức giá cả thiết kế công trìnhgiao thông

Bảng số 8: Định mức túi tiền thiết kế kỹ thuậtcủa công trình giao thông tất cả yêu cầu xây cất 3 bước

Đơn vị tính: xác suất %

Chi phí thành lập (chưa gồm thuế GTGT) trong dự toán dự án công trình được duyệt

(tỷ đồng)

Cấp công trình

Cấp sệt biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

8.000

0,44

0,8

0,26

0,21

-

5.000

0,58

0,37

0,34

0,28

0,24

2.000

0,76

0,48

0,44

0,24

0,31

1.000

0,91

0,57

0,52

0,42

0,37

500

1,06

0,67

0,61

0,50

0,43

200

1,145

0,73

0,67

0,61

0,51

100

1,26

0,81

0,73

0,67

0,60

50

1,46

0,87

0,80

0,73

0,66

20

1,67

1,05

0,94

0,85

0,76

10

1,81

1,11

1,01

0,92

0,83

≤ 7

-

-

1,04

0,95

0,85

Bảng số 9: Định mức giá cả thiết kế bản vẽthi công của công trình giao thông có yêu cầu thiết kế 2 bước

Đơn vị tính: phần trăm %

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán dự án công trình được duyệt

(tỷ đồng)

Cấp công trình

Cấp sệt biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

8.000

0,73

0,61

0,40

0,32

-

5.000

0,95

0,79

0,52

0,42

0,37

2.000

1,23

1,03

0,67

0,55

0,48

1.000

1,45

1,21

0,79

0,65

0,57

500

1,66

1,38

0,93

0,77

0,66

200

1,82

1,51

1,03

0,92

0,78

100

2,01

1,67

1,12

1,03

0,92

50

2,21

1,83

1,23

1,13

1,01

20

2,58

2,15

1,45

1,31

1,18

10

2,80

2,72

1,56

1,42

1,28

≤ 7

-

-

1,61

1,46

1,31

Một số lưu ý khi vận dụng định mức đưa ra phíthiết kế công trình giao thông:

1) Định mức ngân sách thiết kế công trình xây dựng giaothông áp dụng chung theo định mức tại bảng số 8 cùng số 9 ra mắt tại Quyết địnhnày.

2) chi phí thiết kế công trình giao thông cóyêu cầu kiến tạo 3 bước bao gồm chi phí thi công kỹ thuật cộng với chi phíthiết kế bản vẽ thi công; trong đó ngân sách chi tiêu thiết kế kỹ thuật xác minh theo địnhmức trên bảng số 8 và túi tiền thiết kế bản vẽ thi công tính bằng 55% của chi phíthiết kế kỹ thuật.

3) chi tiêu thiết kế bạn dạng vẽ kiến thiết côngtrình giao thông có yêu thương cầu kiến thiết 2 bước xác định theo định mức trên bảng số9.

3) Định mức giá cả thiết kế của một trong những côngtrình giao thông vận tải sau kiểm soát và điều chỉnh với những hệ số:

+ công trình xây dựng hầm con đường ô tô, hầm đường sắt,hầm cho tất cả những người đi bộ, các nút giao thông vận tải khác mức: cung cấp I: K = 1,50; cung cấp II: K =1,65; cấp cho III: K = 1,86; cấp IV: K = 1,95.

+ công trình cải tạo, sửa chữa đường sắt, cầuđường sắt: K = 1,5. Khi giá thành xây dựng cải tạo, thay thế sửa chữa Ê 1000 triệu đồngđối với công trình cầu đường tàu và dự án công trình đường giao của con đường sắt: K =3,3.

Xem thêm: Bột Làm Bánh Dẻo Trung Thu Dẻo Thơm Ngon Ngay Tại Nhà, Cách Làm Bánh Dẻo Truyền Thống Chuẩn Nhất 2022

+ công trình đường băng hạ đựng cánh, đườnglăn, sân đỗ thiết bị bay: cấp cho I: K = 1,56; cung cấp II: K = 1,72; cung cấp III: K = 1,82; cấpIV: K = 1,95.

3.3.13. Định mức ngân sách thiết kế công trìnhthủy lợi

Bảng số 10: Định mức ngân sách chi tiêu thiết kế kỹ thuậtcủa công trình thuỷ lợi tất cả yêu cầu thi công 3 bước

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí xây dừng (chưa gồm thuế GTGT) trong dự toán công trình được duyệt

(tỷ đồng)

Cấp công trình

Cấp sệt biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

8.000

0,57

0,51

0,45

0,40

-

5.000

0,74

0,67

0,58

0,51

0,38

2.000

0,96

0,87

0,76

0,67

0,49

1.000

1,13

1,02

0,91

0,78

0,58

500

1,34

1,21

1,06

0,92

0,67

200

1,57

1,43

1,31

1,08

0,80

100

1,72

1,55

1,42

1,27

0,93

50

1,91

1,73

1,57

1,40

1,10

20

2,25

2,05

1,86

1,67

1,49

10

2,59

2,35

2,13

1,93

1,70

≤ 7

-

-

2,22

2,01

1,77

Bảng số 11: Định mức ngân sách chi tiêu thiết kế bản vẽthi công của công trình xây dựng thuỷ lợi gồm yêu cầu xây đắp 2 bước

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí chế tạo (chưa tất cả thuế GTGT) vào dự toán công trình xây dựng được duyệt

(tỷ đồng)

Cấp công trình

Cấp sệt biệt

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

8.000

0,88

0,79

0,51

0,46

-

5.000

1,14

1,03

0,90

0,79

0,58

2.000

1,48

1,34

1,17

1,03

0,75

1.000

1,75

1,58

1,38

1,21

0,89

500

2,07

1,87

1,62

1,42

1,04

200

2,43

2,21

2,01

1,67

1,23

100

2,66

2,40

2,19

1,96

1,44

50

2,96

2,68

2,41

2,16

1,70

20

3,48

3,17

2,87

2,58

2,31

10

4,01

3,

kimsa88
cf68