Thông Tư Liên Tịch Số 12/2016/Ttlt-Bkhcn-Btc

     
Thông tứ liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn nội dung bỏ ra của Quỹ phát triển khoa học tập và công nghệ và quản lý Quỹ cải tiến và phát triển khoa học tập và technology của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Thông tư liên tịch số 12/2016/ttlt-bkhcn-btc

 

1. Chế độ chung về Quỹ trở nên tân tiến khoa học tập và technology của doanh nghiệp


Theo Thông bốn liên tịch số 12/2016 thì Quỹ cách tân và phát triển khoa học và công nghệ hoàn toàn có thể được tổ chức triển khai dưới hình thức:
Với nhì trường phù hợp này, doanh nghiệp gửi Quyết định thành lập và hoạt động Quỹ đến Sở kỹ thuật và technology nơi doanh nghiệp lớn đóng trụ sở chính trong vòng 30 ngày tính từ lúc ngày ra Quyết định.
+ thu nhập cá nhân tính thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp trong kỳ tính thuế: Tùy tài năng và nhu cầu sử dụng nguồn vốn mà trích tự 3% đến 10% thu nhập tính thuế của khách hàng trong kỳ tính thuế để lập Quỹ đối với doanh nghiệp bên nước. Còn đối với các công ty lớn khác thì tự quyết định mức trích nhưng không thực sự 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp vào kỳ.
+ Sự điều gửi từ Quỹ cải cách và phát triển khoa học và technology của tổng công ty, công ty mẹ xuống công ty con hoặc doanh nghiệp thành viên với ngược lại. Chỉ điều đưa Quỹ đối với các doanh nghiệp con hoặc doanh nghiệp thành viên mà công ty mẹ cài đặt 100% vốn trừ ngôi trường hợp chuyển cho doanh nghiệp mẹ hoặc công ty con sinh sống nước ngoài.
- tiến hành các nhiệm vụ khoa học tập công nghệ: Quỹ phải bố trí vốn đối ứng để thực hiện các trọng trách khoa học và công nghệ cấp Quốc gia, cung cấp Bộ, cấp cho tỉnh trên cơ sở những hợp đồng công nghệ và công nghệ đã ký. Khía cạnh khác, còn bắt buộc chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.
- hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ của công ty theo Thông tư liên tịch số 12 gồm: đưa ra trang bị cửa hàng vật chất – kỹ thuật; tải quyền sử dụng, quyền sở hữu; download máy móc đồ vật kèm theo công nghệ chuyển giao; trả tiền công, thuê chăm gia; bỏ ra cho các chuyển động sáng kiến; chi đánh giá, demo nghiệm, quảng cáo; chi nghiên cứu sản phẩm mới toanh nhưng ko tiêu thụ được.
- Đào tạo nhân lực khoa học technology của doanh nghiệp lớn và chuyển động hợp tác về khoa học công nghệ theo quy định.
Thông bốn liên tịch số 12/TTLT-BKHCN-BTC giải đáp việc làm chủ tài bao gồm của Quỹ; làm chủ tài sản hình thành từ quỹ; cách xử trí Quỹ khi doanh nghiệp không sử dụng, sử dụng không hết và áp dụng không đúng mục đích; cai quản Quỹ khi gồm thay đổi hiệ tượng sở hữu, vừa lòng nhất, sáp nhập, chia, bóc doanh nghiệp. Ko kể ra, còn quy định việc yêu cầu Quỹ công nghệ và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương hỗ trợ và vận động báo cáo, trích lập, điều đưa và áp dụng Quỹ.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC

Hà Nội, ngày 28 mon 6 năm 2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG chi VÀ QUẢN LÝ QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆCỦA DOANH NGHIỆP

Căn cứ hiện tượng Thuế các khoản thu nhập doanhnghiệp số 14/2008/QH12 ngày thứ 3 tháng 6 năm 2008, Luậtsửa đổi, bổ sung cập nhật một số Điều của công cụ Thuế thu nhập doanh nghiệp số32/2013/QH13 ngày 19tháng 6 năm 2013;

Căn cứ điều khoản Khoa học với công nghệsố 29/2013/QH13 ngày 18tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm năm trước của chính phủ quy định về đầutư và bề ngoài tài chủ yếu đối với chuyển động khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm trước đó của cơ quan chính phủ quy định chi tiết và giải đáp thi hành một trong những Điều của giải pháp thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức của cục Khoa học tập vàCông nghệ;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 mon 12 năm trước đó của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của bộ Tài chính;

Bộ trưởng bộ Khoa học cùng Công nghệvà bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành Thông bốn liên tịch trả lời về nội dung chi và cai quản Quỹ cải tiến và phát triển khoa học và công nghệ củadoanh nghiệp.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viĐiều chỉnh và đối tượng người dùng áp dụng

1. Phạm vi Điều chỉnh: Thông tứ này hướngdẫn về nội dung bỏ ra và thống trị Quỹ cách tân và phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp lớn (sau trên đây gọi thông thường là Quỹ).

2. Đối tượng áp dụng: các doanh nghiệpđược thành lập và hoạt động theo lý lẽ của quy định (sau trên đây gọi tầm thường là doanh nghiệp),các phòng ban nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Giảithích từ bỏ ngữ

Trong Thông tứ này, những từ ngữ dướiđây được phát âm như sau:

1. “Quy chế công nghệ và công nghệ củadoanh nghiệp” là quy chế do công ty xây dựng bao hàm các câu chữ chủ yếunhư: xác minh nhiệm vụ, tổ chức triển khai và đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụkhoa học tập và technology do công ty thực hiện. Quy chế khoa học cùng công nghệcủa doanh nghiệp lớn được giải đáp tại mẫu số 01 củaPhụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

2. “Các tổ chức, doanh nghiệp trongnước và kế bên nước thực hiện hợp tác nghiên cứu” là những tổ chức, doanh nghiệpđược ra đời theo chế độ của lao lý và bao gồm chức năng, nhiệm vụ, năng lựcnghiên cứu, sản xuất phù hợp chuyên ngành cần hợp tác ký kết nghiên cứu.

3. “Cá nhân trong nước và ngoại trừ nướcthực hiện hợp tác nghiên cứu” là các cá nhân có trình độ và năng lực nghiên cứukhoa học, hoặc có chuyên môn và năng lượng chuyên môn trong nghành nghề công nghệ, hoặccó tiềm năng tài chính.

Điều 3. Hình thứctổ chức của Quỹ

1. Quỹ hoàn toàn có thể tổchức dưới một trong các hai vẻ ngoài như sau:

a) thành lập và hoạt động tổ chức không tồn tại tư cáchpháp nhân với trực ở trong doanh nghiệp.

b) Không ra đời tổ chức Quỹ cùng docán bộ của người sử dụng kiêm nhiệm tiến hành các hoạt động.

2. Bề ngoài tổ chức của Quỹ do cấpcó thẩm quyền của chúng ta quyết định.

3. Khi doanh nghiệp thành lập và hoạt động Quỹtheo 1 trong các hai bề ngoài quy định trên Khoản 1 Điều này, doanh nghiệp lớn gửiQuyết định thành lập và hoạt động Quỹ mang đến Sở khoa học và technology tỉnh, tp trực thuộcTrung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong khoảng 30 ngày tính từ lúc ngày cóquyết định thành lập Quỹ.

Doanh nghiệp gửi quy chế khoa học vàcông nghệ của doanh nghiệp, quy định chi tiêu, áp dụng Quỹ mang đến cơ quan thuế nơidoanh nghiệp đóng góp trụ sở chính cùng thời Điểm nộp report trích, sử dụng Quỹtrong kỳ trích lập đầu tiên.

Điều 4. Nguồnhình thành Quỹ

Quỹ được ra đời từ các nguồn sau:

1. Thu nhập tính thuế các khoản thu nhập doanhnghiệp trong kỳ tính thuế, cầm thể:

a) tự 3% mang lại 10% thu nhập tính thuếthu nhập doanh nghiệp trong kỳ nhằm lập Quỹ so với doanh nghiệp công ty nước. Tỷ lệtrích cụ thể căn cứ vào khả năng và yêu cầu sử dụng nguồn vốn cho hoạt độngkhoa học tập và công nghệ của doanh nghiệp lớn nhà nước;

b) Tự ra quyết định mức trích ví dụ nhưngtối đa không thực sự 10% các khoản thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp trong kỳ đối vớicác công ty lớn không thuộc đối tượng người dùng tại Điểm a Khoản 1 Điều này;

c) thu nhập cá nhân tính thuế thu nhập cá nhân doanhnghiệp được xác định theo mức sử dụng của hình thức thuế thu nhập doanh nghiệp cùng cácvăn phiên bản hướng dẫn thi hành.

2. Điều đưa từQuỹ trở nên tân tiến khoa học và công nghệ của tổng công ty, công ty mẹ xuống Quỹphát triển khoa học và technology của các công ty bé hoặc công ty lớn thànhviên; Điều chuyển từ Quỹ cải cách và phát triển khoa học và công nghệ của các công ty con,doanh nghiệp member về Quỹ cải tiến và phát triển khoa học và công nghệ của tổng côngty, công ty mẹ.

Việc Điều đưa và phần trăm Điều chuyểnnguồn giữa các Quỹ cải cách và phát triển khoa học tập và technology của tổng công ty, doanh nghiệp mẹvới các Quỹ cải tiến và phát triển khoa học và công nghệ của những công ty con, doanh nghiệpthành viên và ngược lại do chủ tịch Hội đồng quản ngại trị, quản trị Hội đồng thànhviên hoặc Tổng giám đốc, người có quyền lực cao (người đại diện thay mặt theo luật pháp của doanh nghiệp)quyết định bên trên cơ sở tỷ lệ trích Quỹ, nhu cầu chi tiêu cho hoạt động khoa học vàcông nghệ tại các công ty con, doanh nghiệp lớn thành viên và nhu cầu, kế hoạchphát triển công nghệ và technology của toàn hệ thống.

Việc Điều chuyển Quỹ vẻ ngoài tại Khoảnnày chỉ áp dụng so với các doanh nghiệp con hoặc công ty lớn thành viên mà lại công tymẹ download 100% vốn.

Việc Điều gửi Quỹ nguyên tắc tại Khoảnnày ko áp dụng so với các trường phù hợp sau:

- Doanh nghiệp bao gồm vốn đầu tư chi tiêu nướcngoài Điều gửi cho công ty mẹ ngơi nghỉ nước ngoài;

- công ty mẹ ở việt nam Điều chuyểncho công ty con nghỉ ngơi nước ngoài.

Điều 5. Trách nhiệmvà quyền hạn của tổ chức, cá nhân quản lý Quỹ

1. Thực hiện Quỹ do doanh nghiệp thànhlập, công ty con, công ty thành viên đóng góp góp theo đúng quy định và hiệu quả.

2. Xây dựng và trình cấp gồm thẩm quyềncủa doanh nghiệp lớn phê duyệt planer thu, đưa ra tài chính hàng năm của Quỹ, kế hoạchhoạt cồn khoa học và công nghệ của doanh nghiệp lớn (bao bao gồm cả chuyển động khoa họcvà technology của doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp con vào trường đúng theo là Quỹ của tổngcông ty, công ty mẹ) và chi hoạt động cai quản Quỹ.

3. Làm chủ và áp dụng Quỹ nhằm thực hiệncác chuyển động khoa học và technology của công ty (bao gồm cả vận động khoahọc và technology của doanh nghiệp thành viên, công ty con vào trường hợp là Quỹ củatổng công ty, công ty mẹ) theo kế hoạch hoạt động khoa học và technology đã đượcphê duyệt.

4. Kiểm tra, tổ chức review việc thựchiện các vận động khoa học tập và technology sử dụng kinh phí đầu tư của Quỹ.

5. Kiến thiết và trình cấp có thẩm quyềncủa doanh nghiệp đưa ra quyết định việc Điều gửi nguồn giữa các Quỹ theo lao lý tạiKhoản 2 Điều 4 Thông tứ này.

6. Thành lập và trình cấp tất cả thẩm quyềncao nhất của chúng ta quyết định việc ủy thác hoặc dìm ủy thác của các Quỹphát triển kỹ thuật và technology của doanh nghiệp lớn khác để thựchiện những nhiệm vụ kỹ thuật và công nghệ tương xứng với chuyển động khoa học với côngnghệ của doanh nghiệp.

7. Chế tạo và trình cấp gồm thẩm quyềncủa doanh nghiệp những nội dung vận động hỗ trợ cách tân và phát triển khoa học cùng công nghệcủa doanh nghiệp.

8. Phối hợp với cơ quan quản lý nhànước trong việc thanh tra, kiểm tra vấn đề thành lập, tổ chức triển khai và cai quản lý, sử dụngQuỹ theo chế độ của pháp luật.

9. Thực hiện báo cáo về trích, Điềuchuyển và sử dụng Quỹ, gửi ban ngành thuế với Sở công nghệ và công nghệ nơi doanh nghiệpđóng trụ sở chính.

Điều 6. Hội đồngkhoa học và công nghệ của doanh nghiệp

1. Căn cứ vào đặc điểm và quy mô củanhiệm vụ kỹ thuật và công nghệ của doanh nghiệp lớn được qui định tại quy chế khoahọc và technology của doanh nghiệp, chủ tịch Hội đồng quản trị, chủ tịch Hội đồngthành viên hoặc Tổng giám đốc, giám đốc (người thay mặt đại diện theo điều khoản củadoanh nghiệp) quyết định thành lập và hoạt động Hội đồng kỹ thuật và công nghệ của doanhnghiệp để review xét chọn, thẩm định nội dung và ngân sách đầu tư của nhiệm vụ khoa họcvà công nghệ.

2. Thành viên của Hội đồng khoa họcvà technology của doanh nghiệp lớn là bạn có tay nghề về thống trị doanh nghiệp,tài chính và chuyên môn chuyên môn tương quan đến nghành nghề dịch vụ khoa học và công nghệmà trách nhiệm khoa học tập và technology đề xuất giải quyết.

Thành phần Hội đồng công nghệ và côngnghệ của người tiêu dùng để nhận xét xét chọn hoặc nghiệm thunhiệm vụ khoa học và công nghệ phải đảm bảo có không nhiều nhất 50% số member khôngcông tác tại cơ quan công ty trì nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 02 thành viên là cácchuyên gia tất cả uy tín, trình độ, chuyên môn phù hợp, am hiểusâu chuyên ngành công nghệ và technology được giao tư vấn, thành viên sót lại làcác nhà quản lý của doanh nghiệp.

Trong trường hòa hợp thành viên của Hội đồngkhoa học và công nghệ của doanh nghiệp không đủ năng lực, doanh nghiệp tất cả thểthuê chuyên viên để tham gia tiến công giá.

Số lượng thành viên của Hội đồng khoahọc và technology được quyết định căn cứ theo quy mô, nút độ phức tạp của nhiệmvụ khoa học và công nghệ, nhưng buổi tối thiểu là 05 thành viên.

3. Từng Hội đồng công nghệ và công nghệcủa doanh nghiệp rất có thể tư vấn cho 1 hoặc một trong những nhiệm vụ kỹ thuật và côngnghệ (trong trường hợp những nhiệm vụ kỹ thuật và technology cùng lĩnh vực).

4. Nguyên tắc làm việc của Hội đồngkhoa học và technology của doanh nghiệp công khai minh bạch minh bạch, độc lập, kháchquan. Ý kiến của những thành viên Hội đồng và đề xuất của Hội đồng phải được lậpthành văn bản. Những thành viên Hội đồng phải phụ trách về chủ kiến tư vấn củamình.

5. Quy trình đánh giá xét chọn, thẩmđịnh nội dung, ngân sách đầu tư và reviews nghiệm thu trọng trách khoa học cùng công nghệđược luật pháp tại quy chế khoa học tập và công nghệ của doanh nghiệp.

6. Kết quả thực hiện những nhiệm vụkhoa học và technology của công ty lớn được Hội đồng công nghệ và technology củadoanh nghiệp tổ chức nhận xét nghiệm thu theo như đúng quy định tại quy định khoa họcvà technology của doanh nghiệp.

Chương II

NỘI DUNG bỏ ra CỦAQUỸ

Điều 7. Thực hiệncác trách nhiệm khoa học và công nghệ

Nguồn vốn của Quỹ dùng làm thực hiệncác nhiệm vụ khoa học và technology sau đây:

1. Thực hiện các trọng trách khoa học vàcông nghệ cấp cho quốc gia, cấp bộ, cấp cho tỉnh.

Quỹ thực hiện bố trí kinh phí đối ứngtheo tiến độ tiến hành các trọng trách khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cung cấp bộ,cấp thức giấc trên cơ sở hợp đồng phân tích khoa học với phát triển công nghệ đã đượcký kết với thuyết minh trọng trách đã được phê duyệt.

2. Triển khai nhiệm vụ kỹ thuật vàcông nghệ của doanh nghiệp.

a) các nhiệm vụ khoa học và công nghệcủa công ty lớn được triển khai theo quy định khoa học và công nghệ của doanhnghiệp.

Các nhiệm vụ khoa học tập và technology cótiềm ẩn yếu hèn tố tác động đến tiện ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường,tính mạng, sức mạnh con người, trước lúc ứng dụng vào sản xuất và đời sống đượcthực hiện nay theo mức sử dụng của Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày thứ 6 tháng 3 năm2015 của bộ trưởng bộ Khoa học và technology quy định việc reviews và thẩm địnhkết quả tiến hành nhiệm vụ công nghệ và công nghệ không sử dụng túi tiền nhà nước;

b) khiếp phí triển khai nhiệm vụ khoa họcvà công nghệ được chi cho các nội dung đã được Hội đồng kỹ thuật và technology củadoanh nghiệp đánh giá và thẩm định và theo luật tại quy định chi tiêu, thực hiện Quỹ;

c) Định nút chi cho những nhiệm vụ khoahọc và technology của doanh nghiệp vày cấp bao gồm thẩm quyền của người tiêu dùng xây dựng,quyết định ban hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật;

d) Khoán bỏ ra đến sản phẩm cuối cùnghoặc khoán đưa ra từng phần so với các nhiệm vụ khoa học và technology được quy địnhtại quy chế khoa học và công nghệ của doanh nghiệp lớn và được quyền áp dụng theoquy định của Thông bốn liên tịch số 27/2015/TTLT/BKHCN-BTC ngày 30 mon 12 năm2015 của bộ Khoa học và công nghệ và cỗ Tài chính quy định khoán chi thực hiệnnhiệm vụ khoa học và technology sử dụng chi tiêu nhà nước.

Điều 8. Hỗ trợphát triển kỹ thuật và technology của doanh nghiệp

1. Trang bị cơ sở vật hóa học - kỹ thuậtcho vận động khoa học tập và công nghệ của doanh nghiệp: Xây dựng các tổ chứcnghiên cứu vãn phát triển, trung trọng tâm phân tích, kiểm nghiệm,thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn, phân tích sản phẩm; hạtầng thông tin, cửa hàng dữ liệu của bạn và thống kê về hoạt động khoa họcvà công nghệ; đưa ra cho công tác làm việc duy tu, bảo dưỡng, thay thế sửa chữa cơ sở vật hóa học - kỹthuật cùng trang vật dụng phục vụ vận động khoa học cùng công nghệ; bỏ ra khác phụcvụ phát triển khoa học và công nghệ; các hệ thống quản lýchất lượng của doanh nghiệp.

Việc đầu tư xây dựng các tổ chứcnghiên cứu vớt phát triển, trung trọng điểm phân tích, kiểm nghiệm,thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm sản phẩm; hạtầng thông tin, các đại lý dữ liệu của người tiêu dùng và những thống kê về vận động khoa họcvà công nghệ được tiến hành theo quá trình và giấy tờ thủ tục củacác dự án đầu tư chi tiêu và được cấp tất cả thẩm quyền của bạn phê chuẩn y theo quyđịnh.

2. Tải quyền sử dụng, quyền sở hữu:Bí quyết công nghệ; kiến thức kỹ thuật về technology được chuyển giao dưới dạng phương pháp công nghệ, quá trình công nghệ, thi công kỹthuật, phương án kỹ thuật, công thức, thông số kỹ thuật, bạn dạng vẽ, sơ đồ kỹ thuật, chương trình máy tính, tin tức dữ liệu; phương án hợp lýhóa sản xuất, đổi mới công nghệ; bởi độc quyền sáng sủa chế, phương án hữu ích; giống cây trồng; kiểu dáng công nghiệp; sáng kiến; các tài liệu, công dụng nghiên cứu, sản phẩmcó liên quan trong nước và quốc tế để ship hàng cho chuyển động khoa học với côngnghệ của doanh nghiệp;

Các technology thuộc hạng mục công nghệhạn chế chuyển giao chỉ được thực hiện sau khi cơ quan đơn vị nước gồm thẩm quyền cấp thủ tục phép chuyển nhượng bàn giao công nghệ.

Việc cài đặt quyền sử dụng, quyền sở hữuthực hiện tại dựa trên 1 trong hai cơ sở sau:

a) Thuyết minh trách nhiệm khoa học vàcông nghệ được Hội đồng khoa học và technology của công ty xét chọn, thẩm địnhvề câu chữ và kinh phí theo quy chế khoa học tập và technology của doanh nghiệp;

b) đúng theo đồng giao thương hoặc đúng theo đồngchuyển giao quyền sử dụng, quyền tải giữa công ty và cá nhân, tổ chứccó quyền sử dụng, quyền sở hữu.

3. Cài đặt máy móc, thiết bị tất cả kèm theocác đối tượng người sử dụng chuyển giao công nghệ theo lý lẽ của Luậtchuyển giao technology (trừ ngôi trường hợp so với các công nghệ thuộc hạng mục côngnghệ hạn chế chuyển nhượng bàn giao chỉ được thực hiện sau khi cơ quan công ty nước tất cả thẩmquyền cấp giấy phép chuyển giao công nghệ) để thay thế sửa chữa mộtphần xuất xắc toàn bộ công nghệ đã, đang sử dụng bằng công nghệ khác tiên tiến hơnnhằm cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm hoặc cải tiến phát triển sản phẩmmới của doanh nghiệp.

Việc đầu tư mua lắp thêm móc, lắp thêm cókèm theo các đối tượng chuyển giao technology được thực hiệntheo quá trình và thủ tục của các dự án đầu tư chi tiêu và được cấp gồm thẩm quyền củadoanh nghiệp phê ưng chuẩn theo quy định.

4. Trả tiềncông, đưa ra thuê chuyên gia hoặc phù hợp đồng với tổ chức triển khai khoa học tập và công nghệ đểthực hiện tại các vận động khoa học tập và công nghệ của doanh nghiệp.

5. đưa ra cho các hoạt động sáng kiến.

a) các sáng kiến vị cơ quan, tổ chứccông nhấn theo biện pháp tại Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 3 năm 2012của chủ yếu phủ phát hành Điều lệ ý tưởng và theo lý lẽ của lao lý có liênquan.

b) trong trường hợp doanh nghiệp sử dụngkinh giá thành từ Quỹ, địa thế căn cứ vào quy định khoa học tập và công nghệ của doanh nghiệp, hợpđồng lao rượu cồn hoặc thỏa ước lao hễ tập thể, cấp tất cả thẩmquyền của người tiêu dùng quyết định mức đưa ra trả mang lại các hoạt động sáng con kiến đượccông nhấn theo quy định.

c) Nội dung bỏ ra cho hoạt động sáng kiếnthực hiện nay theo lao lý tại Điều 16 Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày02 mon 3 năm 2012 của chủ yếu phủ phát hành Điều lệ sáng kiến.

6. đưa ra cho đánh giá, demo nghiệm, kiểmchuẩn; chi phí quảng bá, thương mại dịch vụ hóa thành phầm mới, technology mới; đăng kýquyền mua trí tuệ.

7. Những Khoản chi phân tích thực hiệndự án, nghiên cứu và phân tích phát triển sản phẩm mới toanh nhưng sản phẩm mới không tiêu thụ đượchoặc những dự án này không thường xuyên triển khai cùng được Hội đồngkhoa học tập và công nghệ của doanh nghiệp xác định vì vì sao khách quan.

Điều 9. Đào tạonhân lực kỹ thuật và technology của doanh nghiệp

1. Vận động đào tạo nhân lực khoa họcvà technology của doanh nghiệp được triển khai theo những nội dung và vẻ ngoài đàotạo, tu dưỡng như sau:

a) Đào tạo bởi cấp tại những cơ sởgiáo dục đại học;

b) Đào tạo nên theo nhóm nghiên cứu;

c) Đào tạo chuyên viên trong các lĩnhvực công nghệ và technology ưu tiên, trọng Điểm, các nghành nghề dịch vụ khoa học và côngnghệ mới;

d) phân tích sau đại học;

đ) Bồi dưỡngnâng cao chuyên môn chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng cai quản khoa học tập vàcông nghệ.

2. Việc đào tạo, bồi dưỡng thực hiệnthông qua các hình thức ngắn hạn, lâu năm ở vào nước và nước ngoài; thực tập,làm câu hỏi ở các tổ chức khoa học và technology có uy tín vào nước cùng nướcngoài; gia nhập triển khai những nhiệm vụ kỹ thuật và công nghệ.

3. Doanh nghiệp lớn có nhiệm vụ xây dựngkế hoạch đào tạo và giảng dạy nhân lực khoa học và công nghệ và dự toán cho chuyển động đào tạonhân lực khoa học và technology hàng năm với được cấp có thẩm quyền của doanhnghiệp phê duyệt.

4. Nội dung bỏ ra cho các vận động đàotạo lực lượng lao động khoa học tập và công nghệ được chế độ tại quy chế chi tiêu, sử dụngQuỹ.

5. Định mức đưa ra cho các vận động đàotạo nhân lực khoa học tập và công nghệ được áp dụng các quy định hiện tại hành của Nhànước về định mức đưa ra cho đào tạo. Đối với những nội dung chi chưa xuất hiện định nấc docơ quan đơn vị nước tất cả thẩm quyền ban hành, cấp tất cả thẩm quyền của khách hàng xâydựng và ban hành định mức chi áp dụng cho khách hàng để thựchiện.

Điều 10. Hoạt độnghợp tác về kỹ thuật và công nghệ

1. Các vận động hợp tác về khoa họcvà công nghệ với các tổ chức, cá thể và công ty lớn trong nước và ngoài nước:Hoạt hễ khảo sát, tìm kiếm đối tác, nhu cầu technology trong nước và bên cạnh nước; các nhiệm vụ bắt tay hợp tác nghiên cứuchung theo nghành nghề dịch vụ khoa học tập và công nghệ được nhà nước khuyến khích, ưu tiên.

2. Hình thức hợp tác về khoa học vàcông nghệ

a) phụ thuộc vào các nghành nghề hợp tác vềkhoa học và công nghệ, doanh nghiệp bắt tay hợp tác về công nghệ và công nghệ với các tổchức, cá thể và công ty trong và bên cạnh nước được thực hiện theo những hìnhthức như sau:

- Đặt hàng nghiên cứu và phân tích khoa học cho những tổ chức phân tích và thực hiện theo bề ngoài hợp đồngnghiên cứu công nghệ và cách tân và phát triển công nghệ;

- gửi giao công nghệ theo phù hợp đồngchuyển giao công nghệ;

- Đào chế tạo ra nhằm nâng cấp trình độ,năng lực kỹ thuật và công nghệ theo hòa hợp đồng đào tạo;

- Thuê tư vấn vềđổi mới technology theo hợp đồng tư vấn;

- thích hợp tác nghiên cứu khoa học với côngnghệ nhằm giải quyết và xử lý các vụ việc khoa học và công nghệ cụ thể hoặc theo những lĩnhvực khoa học và công nghệ thuộc các ngành, chuỗi cấp dưỡng các thành phầm mang lạilợi thế đối đầu cho doanh nghiệp;

b) Đối cùng với các hiệ tượng hợp tác vềkhoa học và công nghệ nêu trên Điểm a Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp tất cả tráchnhiệm xuất bản thuyết minh trách nhiệm khoa học và công nghệ. Các nhiệm vụ khoa họcvà công nghệ này triển khai quy trình xét chọn, thẩm định và đánh giá nội dung cùng kinh phí,đánh giá nghiệm thu theo cách thức của quy định khoa học và công nghệ của doanhnghiệp.

3. Các vận động hợp tác về khoa họcvà technology được nhà nước khuyến khích, ưu tiên

Các hoạt động nghiên cứu, triển khaivề công nghệ và technology theo những danh Mục thuộc nghành khoa học cùng công nghệđược nhà nước khuyến khích, ưu tiên như Danh Mục công nghệ cao được ưu tiên đầutư cách tân và phát triển và hạng mục sản phẩm technology cao được khích lệ phát triểntheo quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 mon 11 năm2014 của Thủ tướng thiết yếu phủ.

Doanh nghiệp tiến hành các hoạt độngkhảo sát, tìm kiếm đối tác, nhu cầu technology ngoài nước ưu tiên tiến hành theoquy định tại ra quyết định số 1069/QĐ-TTg ngày thứ tư tháng 7 năm năm trước của Thủ tướngChính lấp về vấn đề phê duyệt chương trình kiếm tìm kiếm và gửi giao công nghệ nướcngoài mang đến năm 2020 sẽ tiến hành nhà nước cung ứng kinh chi phí theo quy định;

Doanh nghiệp thực hiện các trọng trách hợptác nghiên cứu và phân tích chung với nước ngoài được ưu tiên với được nhà nước hỗ trợ kinhphí theo quy định tại ra quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 16 tháng tư năm năm trước của Thủtướng cơ quan chính phủ về việc phê chăm chút chương trình đúng theo tác phân tích song phươngvà nhiều phương về khoa học và công nghệ.

Điều 11. Hoạt độngquản lý Quỹ

1. Nội dung bỏ ra phục vụ hoạt động quảnlý Quỹ bao gồm:

a) bỏ ra lương và những Khoản bảo đảm xã hội, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm y tế vàcác Khoản góp phần theo quy định;

b) chi phụ cấp cho những cán cỗ kiêm nhiệm;

c) bỏ ra thuê trụ sở làm việc (nếu có);

d) bỏ ra mua sắm, thay thế sửa chữa vật tứ vănphòng, gia tài phục vụ hoạt động của Quỹ;

đ) Chi giao dịch dịch vụ công cộngphục vụ buổi giao lưu của Quỹ;

e) bỏ ra cho các buổi giao lưu của Hội đồngkhoa học tập và công nghệ của doanh nghiệp;

g) giá cả thuê chuyên gia đánh giácho Hội đồng công nghệ và công nghệ của doanh nghiệp;

h) Chi những Khoản công tác phí phátsinh đi làm việc các trách nhiệm của Quỹ;

i) những Khoản bỏ ra khác có liên quan đếnhoạt đụng của Quỹ.

2. Định mức chi hoạt động quản lý Quỹvà tỷ lệ chi đến hoạt động làm chủ Quỹ bởi cấp bao gồm thẩm quyền của doanh nghiệpquyết định.

Chương III

QUẢN LÝ QUỸ

Điều 12. Quản lí lýtài bao gồm Quỹ

1. Cấp gồm thẩm quyền của doanh nghiệpban hành những quy định về cai quản và áp dụng tài sản, tài chính, những định mứcchi tiêu của Quỹ; phê duyệt tỷ lệ chi mang lại hoạt động quản lý Quỹ, chuẩn chỉnh y kế hoạchtài bao gồm và report về trích lập, Điều đưa và sử dụnghàng năm của Quỹ.

Xem thêm: Có Khó Gì Đâu Một Buổi Chiều, Thơ Tình Xuân Diệu Vượt Qua Mọi Giới Tính

2. Quỹ chỉ được áp dụng cho hoạt độngđầu tư khoa học và technology của công ty lớn theo các nội dung lao lý tại Điều7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 của Thông tư này. Công ty lớn không được sửdụng nguồn vốn của Quỹ để đầu tư cho các chuyển động kháckhông đính với việc phát triển khoa học tập và technology của doanhnghiệp hoặc chi trùng lắp cho các hạng Mục kinh phí của những nhiệm vụ khoa họcvà technology đã được tài trợ bởi những nguồn vốn khác.

3. Trong quy trình hoạt động, trườnghợp tổng công ty, công ty mẹ cần áp dụng nguồn Quỹ của các công ty con, công tythành viên cùng ngược lại, tổng công ty, doanh nghiệp mẹ có thể quyếtđịnh Điều đưa nguồn Quỹ để thỏa mãn nhu cầu yêu cầu nguồn ngân sách cho chuyển động khoa họccông nghệ của toàn hệ thống. Quyết định phải ghi rõ năm trích lập của nguồn Quỹđược Điều chuyển.

4. Các Khoản chi từ Quỹ phải bao gồm đầy đủhóa đơn, triệu chứng từ theo quy định.

5. Những Khoản chi đã được đảm bảo an toàn từnguồn Quỹ trở nên tân tiến khoa học tập và công nghệ của công ty lớn không được hạchtoán vào chi tiêu được trừ khi khẳng định thu nhập chịu thuế vào kỳ tính thuế.

6. Trường hợp trong những năm bất kỳ, doanhnghiệp có nhu cầu sử dụng cho chuyển động khoa học technology vượt mức số dư hiệncó tại Quỹ thì phần chênh lệch sót lại giữa số thực đưa ra và số đang trích Quỹ đượclựa lựa chọn hoặc mang từ số trích lập Quỹ của những năm tiếp theo sau để bù vào số cònthiếu hoặc tính vào chi phí được trừ khi xác minh thu nhập chịu đựng thuế thu nhậpdoanh nghiệp vào kỳ tính thuế.

Điều 13. Quản lí lýtài sản sinh ra từ Quỹ

1. Đối cùng với tài sản cố định nêu tạiKhoản 1, Khoản 2 với Khoản 3 Điều 8 của Thông tứ này, doanh nghiệp phải tạo lập hồsơ tài sản cố định và thắt chặt để theo dõi quản lý theo quy định của cục Tài bao gồm và khôngphải trích khấu hao gia sản cố định. Các tài sản khác, doanh nghiệp đề nghị tổ chứcquản lý quan sát và theo dõi theo quy định, đảm bảo an toàn sử dụng đúng Mục đích.

2. Những tài sản thắt chặt và cố định đã được đầu tưtừ nguồn ngân sách của Quỹ, nếu công ty lớn có triển khai sửa chữa, nâng cấp thì tiếptục sử dụng nguồn quỹ cải tiến và phát triển khoa học technology của doanh nghiệp lớn để chi trả.

3. Trường hòa hợp tài sản thắt chặt và cố định đã đượcđầu tư từ nguồn chi phí của Quỹ không hết hao mòn, nếu bàn giao cho hoạt độngkinh doanh của khách hàng thì phần giá trị sót lại của tài sản thắt chặt và cố định phải hạchtoán vào các khoản thu nhập khác với phần giá chỉ trị còn sót lại của tài sản cố định đó đượctrích khấu hao, tính vào túi tiền khi khẳng định thu nhập chịu đựng thuế các khoản thu nhập doanhnghiệp.

4. Trường đúng theo tài sản thắt chặt và cố định đượchình thành từ kết quả thực hiện trách nhiệm khoa học cùng phát triển technology củadoanh nghiệp tại Khoản 2 Điều 7 của Thông tư này gửi giao phục vụ cho hoạt độngkinh doanh của công ty thì xác định giá trị của tài sản cố định phải hạchtoán vào thu nhập khác với phần quý giá của gia sản đó được trích khấu hao, tínhvào túi tiền khi khẳng định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp.

5. Trường đúng theo tài sản cố định nêu tạiKhoản 1, Khoản 2 cùng Khoản 3 Điều 8 được Điều đưa nguồn theo lý lẽ tại Khoản2 Điều 4 của Thông tứ này, công ty lớn phải xác minh giá trị sót lại đểĐiều chỉnh tăng, sút nguồn quỹ khoa học technology khi Điều đưa tài sản.

6. Những trường hòa hợp thanh lý gia tài phụcvụ cho chuyển động khoa học và technology của doanh nghiệp triển khai theo quy địnhhiện hành.

Điều 14. Xử lýQuỹ khi công ty lớn không sử dụng, thực hiện không không còn và áp dụng không đúng Mụcđích

1. Số tiền đã sử dụng của Quỹ đượcxác định bởi tổng số tiền đã có được quyết toán, số tiền vẫn tạm ứng và gồm đầy đủchứng từ bỏ nhưng không đủ Điều khiếu nại quyết toán để triển khai các hoạt động của Quỹtheo các nội dung qui định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 củaThông tứ này và số tiền đã có được Điều gửi khỏi nguồn vốn của Quỹ giải pháp tạiKhoản 2 Điều 4 của Thông tứ này.

2. Nút trích lập và áp dụng Quỹ đượctính theo cách thức số tiền trích quỹ trước thì sử dụng trước.

3. Vào thời hạn 05 năm, kể từ khitrích lập, tổng số chi phí đã sử dụng và số tiền nộp về Quỹ cải cách và phát triển khoa học vàcông nghệ giang sơn hoặc Quỹ cải cách và phát triển khoa học và technology của các bộ công ty quản,tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký nộp thuế không hết 70% số quỹ sẽ tríchlập bao gồm cả nhận Điều đưa (nếu có) thì doanh nghiệp phải nộp chi tiêu nhà nướcphần thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp tính trên số tiền Quỹ còn lại và phần lãi phátsinh tự số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp đó.

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệpdùng nhằm tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho khách hàng trong thời giantrích lập Quỹ.

Lãi suất tính lãi so với số thuế thuhồi tính trên phần quỹ không sử dụng hết là lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳhạn một năm (hoặc lãi suất tín phiếu kho bạc tình loại kỳ hạn một năm) vận dụng tại thờiĐiểm thu hồi và thời gian tính lãi là nhì năm.

4. Trong thời gian trích lập, doanhnghiệp thực hiện Quỹ không đúng mục đích thì doanh nghiệp đề nghị nộp túi tiền nhànước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên Khoản các khoản thu nhập đã trích lập Quỹmà áp dụng không đúng mục đích và phần lãi tạo nên từ số thuế thu nhập cá nhân doanhnghiệp đó.

Thuế suất thuế các khoản thu nhập doanh nghiệpdùng để tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp trong thờigian trích lập Quỹ.

Lãi suất tính lãi so với số thuế thuhồi tính bên trên phần Quỹ áp dụng không đúng mục tiêu là nút tính tiền lừ đừ nộpthuế theo phương pháp của Luật quản lý thuế và các văn bạn dạng hướng dẫn thi hành. Thờigian tính lãi là khoảng thời gian kể từ ngày xẩy ra hành vi vi phạm đến ngày nộptiền vào ngân sách chi tiêu nhà nước.

5. Công ty không được tính trừvào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp so với số chi phí lãi tạo nên từ sốthuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp đề nghị nộp.

6. Trong thời hạn trích lập, doanhnghiệp sẽ thuộc diện được ưu tiên thuế (được áp dụng thuế suất ưu đãi, được miễnthuế, bớt thuế) thì số tiền thuế tịch thu do Quỹ ko được sử dụng, sử dụngkhông hết 70% hoặc áp dụng không đúng mục tiêu được xác minh trên số thu nhậpđã được vận dụng ưu đãi thuế trên thời Điểm trích lập Quỹ với tính lãi theo quy định.

7. Tùy theo loại hình doanh nghiệp, số tiền trích lập Quỹ khi công ty không sử dụng,sử dụng không không còn 70% vào thời hạn 05 năm kể từ năm trích lập hoặc sử dụngkhông đúng Mục đích sẽ được xử lý như sau:

a) Đối với doanh nghiệp lớn nhà nước

- doanh nghiệp nhà nước trích Quỹtheo giải pháp tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 Thông tư này, nếu Quỹ ko được sử dụng,sử dụng không không còn 70% số Quỹ đang trích lập của cả nhận Điềuchuyển (nếu có) thì buộc phải nộp 1 phần Quỹ chưa sử dụng hoặcsử dụng không hết về Quỹ cách tân và phát triển khoa học và technology quốc gia hoặc Quỹphát triển kỹ thuật và công nghệ của các bộ chủ quản, tỉnh, thành phố nơi doanhnghiệp đăng ký nộp thuế.

Số tiền nộp về Quỹ trở nên tân tiến khoa họcvà công nghệ quốc gia hoặc Quỹ trở nên tân tiến khoa học cùng côngnghệ của những bộ nhà quản, tỉnh, tp được xác định tối thiểu bởi 20% số Quỹ vẫn trích lập ko được sử dụng, sử dụng không hết70% số Quỹ đã trích lập kể cả nhận Điều chuyển (nếu có).

- Tổng số tiền đã áp dụng và số tiềnnộp về Quỹ phát triển khoa học tập và technology quốc gia hoặc Quỹ phát triển khoa họcvà technology của những bộ chủ quản, tỉnh, tp nơi doanh nghiệp đăng ký nộpthuế không không còn 70% số Quỹ đang trích lập bao gồm cả nhận Điều gửi (nếu có) thì doanh nghiệp đề xuất nộp chi tiêu nhà nước phần thuế thu nhậpdoanh nghiệp tính trên số chi phí Quỹ còn sót lại và phần lãi tạo nên từ số thuế thunhập doanh nghiệp đó.

- sau khoản thời gian nộp các Khoản chi phí theo quyđịnh nêu trên, số tiền trích lập Quỹ sót lại doanh nghiệp được thực hiện theoquy định.

* lấy một ví dụ 1:

Tổng doanh nghiệp X (doanh nghiệp công ty nước),trong báo cáo trích lập và áp dụng Quỹ trở nên tân tiến khoa học tập và technology năm2021 bao gồm số liệu sau:

Năm 2016, Tổng công ty X trích lập quỹkhoa học technology của doanh nghiệp lớn 10% là trăng tròn tỷ đồng. Đếnnăm 2021, Tổng công ty X mới sử dụng Quỹ cho hoạt động khoa học công nghệ là 10tỷ đồng (chiếm một nửa số Quỹ vẫn trích lập). Số Quỹ doanh nghiệp áp dụng không hết70% Quỹ là 10 tỷ vnđ (20 tỷ - 10 tỷ) và phải nộp một trong những phần về Quỹ phân phát triểnkhoa học và technology quốc gia hoặc Quỹ cách tân và phát triển khoa học và technology củacác bộ chủ quản, tỉnh, tp nơi doanh nghiệp đk nộp thuế.

+ mang sử Tổng doanh nghiệp X nộp về Quỹphát triển kỹ thuật và công nghệ quốc gia 40% số Quỹ chưa áp dụng hết là 4 tỷ đồng(40% x 10 tỷ). Như vậy, tổng số tiền Tổng doanh nghiệp X đã sửdụng với nộp về Quỹ cách tân và phát triển khoa học tập và công nghệ quốc gia là: 14 tỷ đồng (10 tỷ + 4 tỷ) chiếm phần 70% số Quỹ đang trích lập đề xuất số chi phí trích lập Quỹ sót lại 6 tỷ việt nam đồng (20 tỷ -14 tỷ) doanh nghiệp không hẳn nộp thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp và được sử dụngtheo quy định.

+ đưa sử Tổng công ty X nộp về Quỹphát triển khoa học và công nghệ quốc gia 20% số Quỹ chưa áp dụng hết là 2 tỷ đồng(20% x 10 tỷ đồng). Như vậy, tổng số tiền Tổng công ty Xđã áp dụng và nộp về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia là: 12 tỷ đồng(10 tỷ + 2 tỷ) chiếm phần 60% số Quỹ đã trích lập (ố Quỹđã trích lập) phải Tổng công ty X nên nộp phần thuế thu nhập doanh nghiệp so với số tiền Quỹ còn lại 8 tỷ đồng (20tỷ - 12 tỷ) và số tiền lãi tạo ra từ số thuế thu nhập cá nhân doanhnghiệp kia như sau:

Số tiền thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp phảinộp do áp dụng và nộp về Quỹ kỹ thuật và technology quốc gia không hết 70% Quỹ(thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn trích lập Quỹ năm 2016 là20%) là:

8 tỷ việt nam đồng x 20%= 1,6 tỷ đồng.

Số chi phí lãi tạo ra từ số thuế thunhập công ty lớn nêu bên trên là (giả sử lãi suất vay trái phiếu kho bội bạc kỳ hạn 1 nămlà 12%) là:

1,6 tỷ đồng x12% x hai năm = 384 triệu đồng.

- trường hợp doanh nghiệp Nhà nước sửdụng Quỹ không đúng mục đích thì doanh nghiệp cần nộp chi phí nhà nước phầnthuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp tính trên Khoản thu nhập đã trích lập quỹ nhưng sử dụngkhông đúng mục tiêu và phần lãi gây ra từ số thuế thunhập doanh nghiệp lớn đó.

b) Đối với các doanh nghiệp khác

- các doanh nghiệp không giống (không phảilà công ty lớn nhà nước) được quyền góp phần vào các quỹphát triển kỹ thuật và technology của tỉnh, thành phố nơidoanh nghiệp đăng ký nộp thuế.

- ngôi trường hợp doanh nghiệp lớn không đónggóp vào quỹ trở nên tân tiến khoa học tập và công nghệ của tỉnh, thành phố hoặc bao gồm đónggóp vào quỹ cải cách và phát triển khoa học tập và technology của tỉnh, thành phố nhưng Quỹkhông được sử dụng, thực hiện không hết 70% số quỹ (bao gồmcả phần có đóng góp vào quỹ trở nên tân tiến khoa học tập và technology của tỉnh, thành phốnếu có) hoặc sử dụng Quỹ không đúng mục tiêu thì doanh nghiệp phải nộp ngânsách công ty nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính bên trên Khoản thu nhập đã tríchlập Quỹ mà lại không sử dụng, thực hiện không hết 70% hoặc áp dụng không đúng Mụcđích với phần lãi gây ra từ số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp đó.

* lấy ví dụ như 2 (đối với trường hợp doanhnghiệp không thực hiện hết Quỹ):

Công ty A, trong báo cáo trích lập vàsử dụng Quỹ phát triển khoa học tập và công nghệ năm 2021 có số liệu sau:

Năm 2016, công ty A trích lập Quỹ khoahọc technology của công ty 10% là 2 tỷ đồng. Đến năm2021, doanh nghiệp A mới thực hiện Quỹ cho vận động khoa học technology là 1,2 tỷ đồng(chiếm 60% số Quỹ sẽ trích lập). Số Quỹ công ty sử dụngkhông không còn 70% Quỹ là 0,8 tỷ đồng (2 tỷ đồng - 1,2 tỷ đồng).

+ đưa sử doanh nghiệp A nộp về Quỹ pháttriển kỹ thuật và technology tỉnh là 200 triệu đ (0,2 tỷ). Như vậy, tổng sốtiền doanh nghiệp A đã sử dụng và nộp về Quỹ cải tiến và phát triển khoa học tập và technology tỉnh là:1,4 tỷ đồng (1,2 tỷ + 0,2 tỷ) chiếm 70% số Quỹ vẫn trích lập bắt buộc số chi phí trích lậpQuỹ sót lại 0,6 tỷ vnđ (2 tỷ - 1,4 tỷ) Công ty chưa phải nộp thuế thu nhậpdoanh nghiệp.

+ đưa sử công ty A không nộp về Quỹphát triển khoa học và công nghệ tỉnh thì công ty phải nộp thuế thu nhập cá nhân doanhnghiệp so với 0,8 tỷ việt nam đồng và số chi phí lãi gây ra từ số thuế thu nhập doanhnghiệp đó như sau:

Số chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phảinộp do thực hiện không không còn 70% Quỹ (thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong thờigian trích lập Quỹ năm năm nhâm thìn là 20%) là:

0,8 tỷ đồng x 20%= 160 triệu đồng.

Số chi phí lãi gây ra từ số thuế thunhập công ty trên là (giả sử lãi suất trái phiếu kho bội nghĩa kỳ hạn một năm là12%):

160 triệu vnd x12% x hai năm = 38,4 triệu đồng.

* lấy ví dụ 3 (đối với trường hợp doanhnghiệp sử dụng Quỹ không đúng Mục đích):

Trường đúng theo này, khẳng định số chi phí thuếvà số chi phí lãi bị tróc nã thu như sau:

Số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp bị truythu do sử dụng không đúng mục tiêu (thuế suất thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp trongthời gian trích lập Quỹ năm năm nhâm thìn là 20%):

50 triệu vnd x 20%= 10 triệu đồng.

Số tiền lãi buộc phải nộp (theo nút tiềnchậm nộp):

10 triệu đồng x0,03%/ngày x 131 ngày = 393.000 đồng.

* ví dụ như 4 (đối với trường phù hợp doanhnghiệp đang được hưởng chiết khấu thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian tríchlập Quỹ):

Công ty C, trongbáo cáo trích lập và sử dụng Quỹ trở nên tân tiến khoa học và công nghệ năm 2021 gồm sốliệu sau:

Năm 2016, công ty C trích lập Quỹ khoa học công nghệ của công ty lớn 10% là 2 tỷ đồng. Đến năm 2021, công ty mới sử dụng Quỹ cho vận động khoa học công nghệ là1,2 tỷ vnđ (chiếm 60% số Quỹ đã trích lập). Số chi phí QuỹCông ty sử dụng không không còn 70% Quỹ là 0,8 tỷ việt nam đồng (2 tỷ đồng - 1,2 tỷ đồng).

Giả sử trên thời Điểm trích lập Quỹnăm 2016, nút thuế suất thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp ưu đãi vận dụng tại Công tylà 10% và doanh nghiệp đang nằm trong diện được ưu tiên giảm 1/2 số thuế thu nhập cá nhân doanhnghiệp cần nộp. Do công ty sử dụng Quỹ không hết 70% cùng không nộp về Quỹ pháttriển khoa học công nghệ tỉnh nên công ty phải nộp thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp đốivới số tiền quỹ sẽ trích tuy thế không sử dụng hết và số lãi gây ra trên số tiềnthuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp đó như sau:

Số chi phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp phảinộp do sử dụng không không còn 70% Quỹ là:

0,8 tỷ đồng x10% x 1/2 = 40 triệu đồng.

Số chi phí lãi tạo nên từ số thuế thunhập công ty trên là (giả sử lãi suất vay trái phiếu kho bạc tình kỳ hạn 1 năm là12%):

40 triệu đ x12% x hai năm = 9,6 triệu đồng.

* ví dụ như 5:

Năm 2016, doanh nghiệp D trích lập quỹkhoa học tập và technology là 2 tỷ việt nam đồng và năm 2017 doanh nghiệp trích lập tiếp 2,5 tỷ đồng.Trường hợp mang đến năm 2021 doanh nghiệp D đã áp dụng cho nghiên cứu và phân tích khoa học là 1,8 tỷđồng bởi 90% số tiền quỹ sẽ trích Quỹ của năm 2016. Khi ấy số dư Quỹ còn sót lại củanăm năm nhâm thìn là 0,2 tỷ vnđ (sau khi đã áp dụng hết 90% số trích lập mang đến hoạt độngkhoa học và technology của doanh nghiệp theo quy định), công ty được liên tục sử dụngcho hoạt động khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp trong những năm tiếp vàkhông bị truy nã thu, không xẩy ra tính lãi nhưng mà vẫn yêu cầu theo hiệ tượng trích trướcsử dụng trước.

Giả sử trong thời hạn 2022, công ty khôngsử dụng quỹ cho phân tích khoa học tập thì số trích lập không sử dụng bị tróc nã thuthuế thu nhập doanh nghiệp cùng lãi lừ đừ nộp là 2,5 tỷ đồng đã trích vào năm2017, số trích lập quỹ còn sót lại chưa đưa ra của năm năm nhâm thìn là 0,2 tỷ đồng không phảitính tầm nã thu thuế cùng tiền chậm rãi nộp.

8. Đối với các Tổng công ty, công tymẹ - doanh nghiệp con có tiến hành Điều chuyển Quỹ trong khối hệ thống thì số Quỹ còn lạisau khi Điều đưa (của doanh nghiệp Điều chuyển) cùng sốQuỹ dìm Điều đưa (của công ty lớn nhận Điều chuyển)có trách nhiệm làm chủ và sử dụng Quỹ theo hình thức tại Thông bốn này.

Trường hợp công ty nhận Điều chuyểnQuỹ nhưng không sử dụng, thực hiện không hết 70% số Quỹ (bao có cả số tiền dấn Điềuchuyển) hoặc thực hiện không đúng mục đích thì doanh nghiệpnhận Điều chuyển Quỹ buộc phải nộp vào chi phí nhà nước thuếthu nhập công ty lớn và tiền lãi theo quy định. Ngôi trường hợp công ty nhậnĐiều chuyển đang rất được hưởng khuyến mãi thuế thu nhập cá nhân doanhnghiệp tại thời Điểm trích lập thì số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp tróc nã thu đượcthực hiện như sau:

- Đối cùng với số chi phí trích lập quỹ tạidoanh nghiệp thừa nhận Điều gửi thì xác định số thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp theo mứcưu đãi thuế trên thời Điểm trích lập của doanh nghiệp nhận Điều chuyển.

- Đối với số tiền dấn Điều chuyển từ công ty lớn khác về thì xác định số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệptheo nấc thuế suất thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp phổ biến tạithời Điểm thừa nhận Điều chuyển.

Việc xác định số tiền nhấn Điều đưa chưa áp dụng hoặc thực hiện không đúng mục tiêu được phân bổ theo tỷ lệ giữa số tiền dấn Điều đưa và số Quỹ (bao gồm cả số tiềnnhận Điều chuyển).

* lấy ví dụ như 6:

Năm 2016, Tổng công ty E trích Quỹkhoa học technology của công ty tổng số là 4 tỷ đồngvà nhận Điều chuyển quỹ từ doanh nghiệp con 1 tỷ đồng. Toàn bô quỹ được trích năm2016 là 5 tỷ đồng. Đến năm 2021, Tổng công ty mới sử dụngQuỹ cho hoạt động khoa học technology là 3 tỷ đồng (chiếm 60% số Quỹ đang trích lập).Số chi phí Quỹ Tổng công ty sử dụng không hết 70% Quỹ là 2 tỷ đồng(5 tỷ việt nam đồng - 3 tỷ đồng).

Giả sử Tổng doanh nghiệp E tại thời Điểmnăm năm nhâm thìn đang được áp dụng thuế suất thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp chiết khấu áp dụnglà 10%.

Việc xác minh số thuế thu nhập cá nhân doanhnghiệp so với số tiền không áp dụng hết 70% được xác minh như sau:

+ Số thuếthu nhập doanh nghiệp đối với phần quỹ trích lập tại doanh nghiệpnhận Điều gửi chưa sử dụng là:

2 tỷ x 4/5 x10% = 160 triệu đồng

+ Số thuế thu nhập doanh nghiệp đối vớiphần quỹ công ty lớn nhận Điều đưa chưa sử dụng là:

2 tỷ x 1 tháng 5 x20% = 80 triệu đồng

Tổng số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp phảinộp do sử dụng không không còn 70% Quỹ là:

160 triệu đồng + 80 triệu đ = 240triệu đồng

Số chi phí lãi tạo nên từ số thuế thunhập doanh nghiệp lớn trên là (giả sử lãi suất vay trái phiếu kho bạc đãi kỳ hạn 1 năm là12%):

240 triệu vnd x12% x hai năm = 57,6 triệu đồng.

Điều 15. Yêu cầuhỗ trợ trường đoản cú Quỹ phát triển khoa học tập và technology quốc gia, bộ, địa phương

1. Các doanh nghiệp đã góp sức vàoQuỹ trở nên tân tiến khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương tại Điểm a và Điểmb Khoản 7 Điều 14 của Thông bốn này lúc có trọng trách khoa học và công nghệ cần sửdụng ngân sách đầu tư có quyền yêu cầu hỗ trợ từ những quỹ cải tiến và phát triển khoa học cùng côngnghệ.

2. Quỹ trở nên tân tiến khoa học và côngnghệ quốc gia, bộ, địa phương nơi đã nhận Điều chuyển cótrách nhiệm cung ứng bằng số kinh phí đầu tư đã Điều gửi và ưutiên hỗ trợ thêm trong khả năng đáp ứng nhu cầu của quỹ theo dự trù của trọng trách khoahọc cùng công nghệ. Số chi phí Quỹ phát triển khoa học với côngnghệ quốc gia, bộ, địa phương hỗ trợ và hỗ trợ thêm chodoanh nghiệp được cai quản theo dõi theo điều khoản tại Điều lệ hoạt động Quỹ pháttriển công nghệ và technology quốc gia, bộ, địa phương.

3. Trình trường đoản cú và giấy tờ thủ tục yêu mong hỗ trợcủa doanh nghiệp đối với Quỹ phát triển khoa học tập và công nghệ quốc gia, bộ, địaphương như sau:

a) Trình trường đoản cú thực hiện:

- công ty đã góp phần vào Quỹphát triển kỹ thuật và technology quốc gia, bộ, địa phương theo dụng cụ tại Điểma với Điểm b Khoản 7 Điều 14 của Thông tư này, lập hồ sơ với gửi đến Quỹ phát triểnkhoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địaphương;

- Quỹ phát triển khoa học với công nghệquốc gia, bộ, địa phương thực hiện đón nhận hồ sơ trực tiếp trên Quỹ cải tiến và phát triển khoa học tập và công nghệ quốc gia, bộ, địaphương, công chức mừng đón và đóng góp dấu chào đón hồ sơ, ghi thời hạn nhận hồ nước sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ nước sơvà ghi vào sổ văn thư của Quỹ; hoặc hồ sơ được gửi vào đườngbưu chính, công chức/viên chức đóng vệt ghi ngày dìm hồ sơ với ghi vào sổ vănthư của Quỹ.

b) phương thức thực hiện:

Nộp trực tiếp trên trụ sở Quỹ vạc triểnkhoa học tập và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương hoặc giữ hộ qua khối hệ thống bưu chính;

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ nước sơ: Công văn đề nghị Quỹ cách tân và phát triển khoa học và technology quốc gia, bộ,địa phương cung ứng tiền đang nộp vào Quỹ; Thuyết minh và dự trù kinh phí thực hiện nhiệm vụ kỹ thuật và công nghệ;

- con số hồ sơ: 01 bộ.

d) thời gian giảiquyết: lờ đờ nhất không thật 45 ngày thao tác làm việc tính từ thời điểm ngày nhận được không thiếu thốn hồ sơ yêu cầu cung cấp (không tính thời hạn chỉnh sửa, bổ sung cập nhật hồ sơ vị doanh nghiệp không đúng sót).

Điều 16. Cai quản lýQuỹ khi có sự chũm đổi hình thức sở hữu, vừa lòng nhất, sáp nhập, chia, tách doanhnghiệp

1. Công ty lớn đang chuyển động mà cósự thay đổi về hình thức sở hữu, hợpnhất, sáp nhập thì công ty mới ra đời từ việc thayđổi vẻ ngoài sở hữu, hợp nhất vàdoanh nghiệp dìm sáp nhập được kế thừa và chịu trách nhiệm về việc quản lý, sửdụng Quỹ trước lúc chuyển đổi, phù hợp nhất,sáp nhập.

2. Doanh nghiệp đang chuyển động nếu cóQuỹ chưa sử dụng hết khi triển khai chia, tách doanh nghiệp thì công ty mớithành lập từ việc chia, bóc tách được thừa kế và phụ trách về câu hỏi quản lý, thực hiện Quỹ trước khi chia, tách. Việc phân loại Quỹ do doanh nghiệp quyết định và thông báo với cơquan thuế trước lúc thực hiện.

Điều 17. Báo cáotrích lập, Điều gửi và áp dụng Quỹ

Hàng năm doanh nghiệp phải lập Báocáo trích lập, Điều gửi và áp dụng Quỹ theo mẫu mã số 02 của Phụ lục phát hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp những tổng công ty, công tymẹ có Quỹ được có mặt từ nguồn Điều chuyển Quỹ củacông ty con, doanh nghiệp lớn thành viên hoặc ngược lại thì đơn vị nhận Điều gửi và áp dụng Quỹ phải report tình hình thừa nhận Điều gửi và sử dụng số chi phí Quỹ được Điều chuyển. Báo cáo phải ghi rõ năm trích lập nguồn Quỹ được Điều đưa và thừa nhận Điều chuyển.

Báo cáo trích lập, Điều chuyển và áp dụng Quỹ được giữ hộ đến cho những cơ quan liêu theo nguyên lý tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10năm 2014 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định về đầu tư và phương pháp tài chính so với hoạt độngkhoa học cùng công nghệ. Thời hạn nộp báo cáo cùng thời Điểm nộp tờ khai quyếttoán thuế thu nhập doanh nghiệp năm của doanh nghiệp.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Hiệu lựcthi hành và tổ chức triển khai thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hànhkể từ thời điểm ngày 01 tháng 9 năm 2016 và vận dụng cho bài toán trích lập,quản lý và áp dụng Quỹ khoa học và technology tại công ty lớn từ kỳ tính thuếthu nhập doanh nghiệp lớn năm 2016.

2. Những văn bảnsau không còn hiệu lực tính từ lúc ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành:

a) ra quyết định số 36/2007/QĐ-BTC ngày16 mon 5 trong năm 2007 của cỗ Tài chủ yếu về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt độngcủa Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tổ chức, cánhân cùng doanh nghiệp;

b) Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 09tháng 02 năm 2011 của cục Tài bao gồm hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quảnlý và sử dụng Quỹ cách tân và phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp;

c) Thông bốn số 105/2012/TT-BTC ngày25 tháng 6 năm 2012 của bộ Tài bao gồm sửa đổi, bổ sung cập nhật Thông bốn số15/2011/TT-BTC ngày 09 tháng 02 năm 2011 của cục Tài chính hướng dẫn thành lập,tổ chức, hoạt động, quản lý và áp dụng Quỹ cách tân và phát triển khoahọc và technology của doanh nghiệp;

d) Điều 10 Thông bốn số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của cỗ Tài chủ yếu hướng dẫn Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 mon 12 năm 2013 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định và lý giải thi hành điều khoản Thuếthu nhập doanh nghiệp.

đ) chủng loại số 03-6/TNDN phát hành kèmtheo Thông bốn số 156/2013/TT-BTC ngày thứ 6 tháng 11 năm 2013 của bộ Tài thiết yếu hướngdẫn thi hành một số Điều của Luật làm chủ thuế; phương pháp sửa đổi, bổ sung cập nhật một số Điềucủa Luật cai quản thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm trước đó củaChính phủ.

3. Đối với những doanh nghiệp đã thànhlập Quỹ và trích lập quỹ theo các văn phiên bản quy phi pháp luật trước đây, kể từngày Thông tư này còn có hiệu lực, các nội dung chi và việc làm chủ Quỹ được thựchiện theo dụng cụ của Thông tư này.

4. Ngôi trường hợp các văn phiên bản quy phạmpháp mức sử dụng được viện dẫn vào Thông bốn này được sửa đổi, bổ sung hoặc nỗ lực thếbằng các văn bản quy phạm pháp luật bắt đầu thì vận dụng theo các văn bản mới.

5. Trong quy trình thực hiện nếu cóvướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá thể phản ánh về bộ Khoa học và Công nghệ, BộTài bao gồm để được phía dẫn xử lý kịp thời./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH THỨ TRƯỞNG Đỗ vàng anh Tuấn

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỨ TRƯỞNG è Việt Thanh

Nơi nhận:- Văn phòng trung ương và cácBan của Đảng;- văn phòng và công sở Quốc hội;- Văn phòng chủ tịch nước;- văn phòng Tổng túng bấn thư;- Viện Kiểm tiếp giáp nhân dân buổi tối cao;- công sở BCĐ phòng kháng tham nhũng TW;- toàn án nhân dân tối cao nhân dân buổi tối cao;- truy thuế kiểm toán nhà nước;- các Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ sở thuộc bao gồm phủ;- cơ sở Trung ương của các đoàn thể;- HĐND, UBND, Sở KH&CN, SởTC, viên Thuế, KBNN những tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương;- Công báo;- Cục khám nghiệm văn phiên bản (Bộ tư pháp);- Website bao gồm phủ, cỗ KH&CN, bộ Tài chính, Tổng cục Thuế;- những đơn vị thuộc cỗ KH&CN, cỗ Tài chính;- Lưu: cỗ KH&CN (VT, Vụ TC), cỗ TC (VT, TCT).

PHỤ LỤC

CÁC BIỂU MẪU(Ban hành dĩ nhiên Thông tứ liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTCngày 28 mon 6 năm 2016 của cỗ Khoa học và Côngnghệ và bộ Tài chính)

1. Mẫu số 01:Quy chế khoa học và technology của doanh nghiệp.

2. Mẫu mã số 02:Báo cáo trích lập, Điều chuyển và áp dụng Quỹ phát triểnkhoa học và technology của doanh nghiệp.

Mẫu số 0112/2016/TTLT-BKHCN-BTC

CÔNG TY …………………… QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

....... Ngày ...tháng...năm...

QUY CHẾKHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA DOANHNGHIỆP

- địa thế căn cứ Thông bốn ...

Xem thêm: Công Thức Tổng Quát Của Este Mạch Hở Có Công Thức Tổng Quát Là Cnh2N+2

- căn cứ Điều lệ tổ chức triển khai và hoạt độngQuỹ cải cách và phát triển khoa học tập và công nghệ của doanh nghiệpban hành kèm theo quyết định số ...;

- địa thế căn cứ ………

(Người có thẩm quyền tối đa củadoanh nghiệp) phát hành Quy chế hoạt động khoa học vàcông nghệ như sau:

Điều 1. Nội dung sử dụng Quỹ cách tân và phát triển khoa học và technology của doanh nghiệp