Thông tư số 03/2016/tt-bxd ngày 10/3/2016 của bộ xây dựng

     

*

Căn cứ phương tiện Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của chính phủ nước nhà về làm chủ chất lượng và gia hạn công trình thành lập (sau phía trên viết tắt là Nghị định 46/2015/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 mon 6 năm 2015 của cơ quan chính phủ về thống trị dự án đầu tư chi tiêu xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 59/2015/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm trước đó của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và tổ chức cơ cấu tổ chức của bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của viên trưởng cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;

Bộ trưởng bộ Xây dựng ban hành Thông tư luật pháp về phân cấp công trình xây dựng xây dựng với hướng dẫn áp dụng trong làm chủ hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng.

Bạn đang xem: Thông tư số 03/2016/tt-bxd ngày 10/3/2016 của bộ xây dựng

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông bốn này quy định cụ thể về phân cấp công trình xây dựng xây dựng cùng hướng dẫn áp dụng cấp dự án công trình xây dựng trong cai quản các hoạt động chi tiêu xây dựng công trình theo qui định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

2. Đối tượng áp dụng:

Thông tứ này vận dụng với người ra quyết định đầu tư, công ty đầu tư, nhà sở hữu, tín đồ quản lý, áp dụng công trình, nhà thầu trong nước, công ty thầu nước ngoài, những cơ quan cai quản nhà nước về desgin và các tổ chức, cá thể khác có tương quan đến hoạt động đầu tư chi tiêu xây dựng dự án công trình trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 2. Nguyên tắc xác định cấp công trình

1. Cấp công trình quy định tại Thông tư này được xác định theo các tiêu chuẩn sau:

a) bài bản công suất, tầm quan lại trọng: vận dụng cho từng dự án công trình hoặc dây chuyền công nghệ, tổ hợp dự án công trình quy định tại Khoản 3 Điều này được khẳng định theo Phụ lục 1 Thông tứ này. Trường hợp công trình xây dựng không mang tên trong Phụ lục 1 Thông tứ này thì cấp công trình được xác định theo quy mô kết cấu vẻ ngoài tại Điểm b Khoản này;

b) nhiều loại và đồ sộ kết cấu: áp dụng cho từng công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình, được xác minh theo Phụ lục 2 Thông tứ này.

2. Cấp của một công trình tự do là cấp cao nhất được xác minh trên cửa hàng các tiêu chuẩn nêu trên Khoản 1 Điều này.

3. Dự án đầu tư xây dựng hoàn toàn có thể có một, một trong những công trình chính tự do hoặc dây chuyền technology chính, tổ hợp công trình xây dựng chính gồm mối quan liêu hệ cứu giúp với nhau khiến cho quy mô, công năng chung của dự án.

Xem thêm: Những Tên Tiếng Anh Đẹp Và Ý Nghĩa Mới Nhất 2022!, 300+ Tên Tiếng Anh Hay Cho Nữ Hay Và Ý Nghĩa

4. Cấp công trình quốc phòng, an toàn được xác minh theo hình thức tại Thông tứ này. Trường hợp dự án công trình quốc phòng, an toàn có đặc điểm đặc thù, cấp công trình do bộ Quốc phòng, bộ Công an quy định.

Điều 3. Áp dụng cấp công trình xây dựng trong làm chủ các hoạt động xây dựng

1. Áp dụng cấp công trình xây dựng để xác định thẩm quyền của cơ quan trình độ về phát hành thẩm định thiết kế xây dựng, khám nghiệm công tác sát hoạch trong vượt trình kiến tạo và khi ngừng thi công xây dựng công trình như sau:

a) Trường hòa hợp dự án đầu tư chi tiêu xây dựng chỉ bao gồm một công trình xây dựng chính độc lập, áp dụng cấp công trình khẳng định theo hiện tượng tại Khoản 2 Điều 2 Thông bốn này;

b) Trường thích hợp dự án chi tiêu xây dựng tất cả nhiều công trình xây dựng chính chủ quyền với nhau, áp dụng cấp của công trình xây dựng chính gồm cấp cao nhất xác định theo biện pháp tại Khoản 2 Điều 2 Thông bốn này;

c) Trường thích hợp dự án đầu tư chi tiêu xây dựng tất cả dây chuyền technology chính, tổ hợp dự án công trình chính, vận dụng cấp công trình xác minh theo cơ chế tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tứ này;

d) các trường phù hợp khác được điều khoản trong văn bản pháp pháp luật liên quan.

2. Quanh đó việc xác minh thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xuất bản nêu trên Khoản 1 Điều này, cấp dự án công trình còn được vận dụng làm các đại lý để thống trị các chuyển động sau theo chính sách tại Khoản 3 Điều này:

a) Phân hạng năng lực vận động xây dựng của những tổ chức, cá thể để cấp chứng từ năng lực, chứng chỉ hành nghề và ra mắt thông tin năng lực chuyển động xây dựng;

b) Phân cung cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng;

c) xác minh công trình phải tổ chức thi tuyển, tuyển chọn chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng theo vẻ ngoài tại Điểm a, Điểm d Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

d) xác định công trình sẽ phải lập hướng dẫn kỹ thuật;

đ) khẳng định công trình có tác động đến an ninh cộng đồng;

e) khẳng định công trình gồm yêu cầu cần bảo hiểm nhiệm vụ nghề nghiệp;

g) xác định công trình phải tiến hành đánh giá an ninh trong quy trình khai thác sử dụng;

h) Phân cấp cho sự cố dự án công trình xây dựng với thẩm quyền giải quyết sự cố dự án công trình xây dựng;

i) thống trị chi phí đầu tư chi tiêu xây dựng;

k) xác minh thời hạn với mức tiền bảo hành công trình;

l) xác minh công trình phải khởi tạo quy trình bảo trì.

3. Nguyên tắc áp dụng cấp công trình để cai quản các chuyển động xây dựng nêu trên Khoản 2 Điều này:

a) Trường thích hợp phạm vi hoạt động xây dựng được triển khai cho toàn thể một công trình thì vận dụng cấp công trình khẳng định theo Khoản 2 Điều 2 Thông tứ này;

b) Trường hòa hợp phạm vi vận động xây dựng được thực hiện cho toàn thể dây chuyền công nghệ, tổ hợp công trình xây dựng chính thì áp dụng cấp công trình khẳng định theo phép tắc tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông bốn này;

c) những trường đúng theo khác được quy định trong những văn bản pháp mức sử dụng liên quan. Điều 4. Nguyên lý về gửi tiếp

1. Cấp dự án công trình thuộc dự án đầu tư chi tiêu xây dựng đã có được quyết định chi tiêu trước ngày Thông tư này còn có hiệu lực thi hành được xác minh theo nguyên tắc của điều khoản tại thời khắc phê chăm nom dự án đầu tư xây dựng công trình.

2. Trường hợp công trình nêu trên Khoản 1 Điều này có điều chỉnh kiến tạo xây dựng sau ngày Thông tư này có hiệu lực:

a) việc điều chỉnh xây đắp xây dựng ko làm thay đổi về bài bản công suất, đồ sộ kết cấu vẻ ngoài tại Thông tư này thì cấp cho của dự án công trình được xác minh theo vẻ ngoài tại Khoản 1 Điều này;

b) bài toán điều chỉnh xây dựng xây dựng làm biến hóa về bài bản công suất, đồ sộ kết cấu chính sách tại Thông tư này thì cấp dự án công trình được xác minh theo giải pháp của Thông tứ này.

Xem thêm: Giải Bài 5 Trang 141 Hóa 12, Bài 5 Trang 141 Sgk Hóa Học 12

Điều 5. Hiệu lực thực thi thi hành

2. Trong quá trình thực hiện nếu bao gồm vướng mắc đề xuất tổ chức, cá thể gửi chủ ý về bộ Xây dựng giúp xem xét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê quang quẻ Hùng

Nội dung Bảng phụ lục phân cung cấp công trình

Phụ lục 1

PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO QUY MÔ CÔNG SUẤT HOẶC TẦM quan lại TRỌNG

(Ban hành hẳn nhiên Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 mon 3 năm năm 2016 của cỗ Xây dựng)

Bảng 1.1. Phân cấp công trình dân dụng

Bảng 1.2. Phân cấp dự án công trình công nghiệp

Bảng 1.3. Phân cấp công trình hạ tầng kỹ thuật (HTKT)

Bảng 1.4. Phân cấp công trình xây dựng giao thông

Bảng 1.5. Phân cấp công trình nông nghiệp và cách tân và phát triển nông làng mạc (NN&PTNT)

Phụ lục 2

PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO QUY MÔ KẾT CẤU

(Ban hành đương nhiên Thông bốn số 03/2016/TT-BXD ngày 10 mon 3 năm năm 2016 của bộ xây dựng)

Bảng 2. Phân cấp dự án công trình xây dựng theo bài bản kết cấu

Phụ lục 3

VÍ DỤ XÁC ĐỊNH CẤP CÔNG TRÌNH

(Ban hành cố nhiên Thông bốn số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm năm nhâm thìn của cỗ Xây dựng)

3.1. Lấy một ví dụ 1: Công trình dân dụng – ngôi trường trung học rộng lớn A

3.2. Lấy ví dụ 2: Công trình gia dụng – khám đa khoa đa khoa Q

3.3. Ví dụ như 3: Công trình gia dụng – Khu chung cư X

3.4. Ví dụ như 4: dự án công trình công nghiệp – nhà máy xi măng A

3.5. Lấy ví dụ như 5 – công trình xây dựng công nghiệp – Thủy điện B

3.6. Lấy ví dụ 6: dự án công trình công nghiệp – nhà máy sản xuất cơ khí C

3.7. Lấy ví dụ 7: dự án công trình hạ tầng chuyên môn (HTKT) – Tháp tivi HN

3.8. Ví dụ như 8: dự án công trình HTKT – xí nghiệp sản xuất nước A

3.9. Lấy một ví dụ 9: công trình xây dựng HTKT – Nhà nhằm xe ô tô, kho bãi đỗ xe cộ ô tô

3.10. Ví dụ 10: công trình Giao thông – tuyến đường ô tô cao tốc A

3.11. Ví dụ 11: công trình Giao thông – đèn biển M

3.12. Lấy ví dụ như 12 – dự án công trình Nông nghiệp và phát triển nông làng (NN&PTNT) – nông trại A

Để xem đầy đủ toàn thể nội dung bảng phụ lục phân cấp công trình chúng ta download thông bốn 03/2016/tt-bxd tệp tin pdf ở bên trên nhé

Thông tư 07/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 03/2016/TT-BXD về phân cấp dự án công trình xây dựng

Toàn bộ văn bản nội dung thông bốn 07/2019/tt-bxd bằng file Pdf, file Word chúng ta download theo mặt đường dẫn tiếp sau đây nhé