Thông tư số 40/2011/tt-bct

     

Thủ tục khai báo chất hóa học qua mạng

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ CÔNG THƯƠNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 40/2011/TT-BCT

Hà Nội, ngày 14 mon 11 năm 2011

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ KHAI BÁO HÓA CHẤT

Căn cứ Nghị định số 189/2008/NĐ-CPngày 27 mon 12 năm 2007 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của cục Công thương; Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng6 năm 2011 của chính phủ nước nhà sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ;

Căn cứ lý lẽ Hóa hóa học ngày 21tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng bốn năm 2011 của cơ quan chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điềucủa Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày thứ 7 tháng 10 năm 2008 của chính phủ quy địnhchi ngày tiết và giải đáp thi hành một trong những điều của lý lẽ Hóa chất;

Bộ trưởng cỗ Công yêu thương quy địnhkhai báo hóa chất như sau:

Chương 1.

Bạn đang xem: Thông tư số 40/2011/tt-bct

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Thông tứ này chính sách về biểu mẫukhai báo hóa chất, khai báo hóa chất nhập khẩu trực tiếp cùng khai báo hóa chấtqua mạng internet.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Thông tứ này áp dụng đối với tổ chức,cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất (kể cả nhập khẩu hóa chất vào khu chế xuất)thuộc hạng mục hóa chất buộc phải khai báo.

Điều 3. Giảithích từ bỏ ngữ

1. Hóa chất cần khai báo làhóa chất được sản xuất, nhập vào thuộc danh mục hóa chất nên khai báo quy địnhtại Phụ lục V Nghị định số26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng tư năm 2011 của cơ quan chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điềucủa Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày thứ 7 tháng 10 năm 2008 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy địnhchi huyết và lý giải thi hành một trong những điều của biện pháp Hóa chất.

2. Giấy xác thực khai báo hóa chấtsản xuất/nhập khẩu (sau đây hotline tắt là Giấy xác nhận) là văn bạn dạng của cơquan công ty nước có thẩm quyền chứng thực việc xong xuôi khai báo chất hóa học của tổchức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu hóa chất.

3. Khai báo chất hóa học trực tiếp làhình thức khai báo thông qua việc nộp hồ sơ giấy tại cơ quan nhà nước gồm thẩmquyền.

4. Hệ thống cấp Giấy xác nhậnkhai báo hóa chất nhập khẩu qua mạng internet (sau đây hotline tắt là Hệ thống)là hệ thống cai quản và cung cấp Giấy xác thực khai báo chất hóa học của vn có địachỉ tại: http://cuchoachat.gov.vn.

5. Hóa đối kháng dự kiến là loạichứng từ dùng để làm thanh toán trước tiên giữa người bán và người mua, không được sử dụngđể giao dịch thanh toán cuối cùng.

Điều 4. Hình thứckhai báo hóa chất

1. Khai báo hóa chất gồm khai báohóa chất cấp dưỡng và khai báo hóa chất nhập khẩu.

2. Khai báo chất hóa học nhập khẩu gồm:khai báo thẳng hoặc khai báo qua mạng internet. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấpGiấy xác nhận có thể lựa lựa chọn một trong hai vẻ ngoài khai báo chất hóa học này.

Điều 5. Tráchnhiệm của tổ chức, cá thể đề nghị cấp giấy xác nhận

1. Phụ trách về tính chínhxác, trung thực của không ít nội dung đang khai báo tại phiên bản Khai báo hóa chất, nhắc cảtrong trường thích hợp được người nhập khẩu, tín đồ sản xuất ủy quyền.

2. Tạo đk để cơ quan tất cả thẩmquyền cấp cho Giấy chứng thực kiểm tra tình hình thực tiễn tại cơ sở sản xuất, nhập khẩuhóa chất.

3. Nộp lệ phí theo luật củapháp luật.

Điều 6. Tráchnhiệm của cơ quan cấp chứng từ xác nhận

1. Giải đáp tổ chức, cá thể đềnghị cấp Giấy xác nhận khi được yêu thương cầu.

2. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và cấpGiấy xác thực cho tổ chức, cá thể sản xuất, nhập khẩu hóa chất khi làm hồ sơ đáp ứngcác luật về khai báo hóa chất.

Chương 2.

BIỂU MẪU KHAI BÁO HÓA CHẤTVÀ KHAI BÁO HÓA CHẤT NHẬP KHẨU

MỤC 1. BIỂU MẪUKHAI BÁO HÓA CHẤT VÀ KHAI BÁO HÓA CHẤT NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP

Điều 7. Khaibáo hóa chất chế tạo và khai báo hóa chất nhập khẩu

1. Biểu chủng loại khai báo hóa chất sảnxuất cùng khai báo hóa chất nhập khẩu được ban hành kèm theo Thông bốn này gồm:

a) Mẫu bạn dạng khai báo chất hóa học quy địnhtại Phụ lục 1;

b) mẫu Giấy xác thực khai báo hóachất quy định tại Phụ lục 2;

c) chủng loại Giấy biên nhận chính sách tại Phụ lục 3;

d) Mẫu báo cáo tình hình khai báohóa chất cung ứng trên địa phận quy định tại Phụ lục 4;

đ) Mẫu báo cáo tình hình nhập khẩuhóa chất cơ chế tại Phụ lục 5.

2. Trình tự, thủ tục, cơ sở xácnhận khai báo hóa chất

a) Trình tự, thủ tục, phòng ban xácnhận cùng thời hạn chứng thực khai báo chất hóa học sản xuất tiến hành theo chính sách tạiKhoản 11 Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP.

b) Trình tự, thủ tục, cơ quan xácnhận với thời hạn chứng thực khai báo hóa chất nhập khẩu trực tiếp triển khai theoquy định trên Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP vàcác công cụ tại Thông bốn này.

Điều 8.Một số tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhậnkhai báo chất hóa học nhập khẩu trực tiếp luật tại Khoản 11Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP

1. Hóa đơn giao thương hóa chất(invoice) pháp luật tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số26/2011/NĐ-CP. Trường hòa hợp tổ chức, cá thể chưa bao gồm hóa đơn giao thương hóa chấtthì trong hồ nước sơ đề xuất cấp Giấy xác nhận có thể nộp thích hợp đồng giao thương mua bán hóa chấtvà hóa solo dự kiến. Hóa đơn giao thương hóa chất xác nhận có đóng dấu, ký kết tên củalãnh đạo doanh nghiệp lớn được nộp trên thời điểm đến chọn lựa nhận Giấy xác nhận.

2. Đối với vừa lòng đồng giao thương mua bán hóa chấtsử dụng cho các lần nhập khẩu, từ lần nhập khẩu lô hàng tiếp sau của đúng theo đồng,tổ chức, cá nhân có trọng trách nộp hóa đơn mua bán hóa chất chấp nhận có đóngdấu, ký kết tên của lãnh đạo doanh nghiệp và bản photo Giấy xác nhận của lô hàng lầnđầu tất cả cùng hòa hợp đồng. Việc xác thực đối với lô sản phẩm nhập khẩu này được thực hiệntrong thời gian 03 (ba) ngày làm cho việc.

3. Đối với hóa chất nguy hại quy địnhtại Phụ lục V Nghị định26/2011/NĐ-CP phải lập Phiếu an toàn hóa chất. Phiếu bình an hóa chất buộc phải gửikèm theo làm hồ sơ khai báo chất hóa học và đóng góp dấu xác nhận của tổ chức, cá thể khaibáo hóa chất. Mẫu mã Phiếu bình yên hóa chất lao lý tại Phụ lục 17 Thông bốn số 28/2010/TT-BCT ngày28 mon 6 năm 2010 của bộ Công yêu quý quy định rõ ràng một số điều của Nghị địnhsố 108/2008/NĐ-CP ngày thứ 7 tháng 10 năm 2008 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể vàhướng dẫn thi hành một số điều của giải pháp Hóa chất.

Điều 9. Nộp, tiếpnhận làm hồ sơ và cấp chứng từ xác nhận

1. Phương thức nộp hồ sơ

a) Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồsơ giấy tại bộ Công yêu mến (Cục Hóa chất) hoặc gửi hồ sơ qua mặt đường bưu điện;

b) lúc nộp hồ nước sơ, tổ chức, cá nhânđiền không thiếu nội dung theo chủng loại của bản khai báo hóa chất giải pháp tại Phụ lục 1 Thông tư này.

2. đón nhận hồ sơ

a) Người tiếp nhận hồ sơ gồm tráchnhiệm dìm hồ sơ, vào sổ công văn đến và ghi Giấy biên nhận. Mẫu mã Giấy biên nhậnthực hiện theo cách thức tại Phụ lục 3 Thông tưnày;

b) Trường phù hợp tổ chức, cá thể gửihồ sơ qua con đường bưu điện thì người tiếp nhận hồ sơ phải gửi Giấy biên nhấn quafax. Thời hạn trả hiệu quả thực hiện theo vẻ ngoài tại Khoản 4 Điều này, đề cập từngày cục Hóa chất nhận được hồ sơ qua đường bưu điện.

3. Kiểm soát hồ sơ

Trong thời hạn 03 (ba) ngày có tác dụng việc,kể từ ngày nhận được hồ sơ, bạn được phân công thụ lý hồ sơ phải thông báo đầyđủ, rõ ràng cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất các nội dung nên bổ sung, chỉnhsửa đối với hồ sơ không phù hợp lệ. Việc thông tin cho tổ chức, cá nhân có thể bằngemail, fax hoặc điện thoại. Thời hạn cấp cho Giấy chứng thực được tính từ thời điểm ngày hồ sơđược bổ sung cập nhật đầy đủ, tin tức chính xác.

4. Cấp chứng từ xácnhận

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm cho việc,kể từ thời điểm ngày hồ sơ được bổ sung cập nhật đầy đầy đủ theo giải pháp tại Khoản 3 Điều này, CụcHóa chất cấp giấy xác nhận. Mẫu Giấy chứng thực khai báo chất hóa học nhập khẩu thựchiện theo khí cụ tại Phụ lục 2 Thông tư này.

5. Không đồng ý cấp Giấy xác nhận

Cơ quan cấp cho Giấy chứng thực từ chối cấpGiấy xác thực trong trường hợp phiên bản khai báo hóa chất bị tẩy xóa, mờ ko đọcđược, không có dấu biểu thị tư giải pháp pháp nhân của tổ chức, cá nhân.

Điều 10. NhậnGiấy xác nhận

Tổ chức, cá nhân có thể thừa nhận trựctiếp Giấy chứng thực tại Cục chất hóa học hoặc dấn qua đường bưu điện.

Xem thêm: Trường Lương Thế Vinh Công Bố Điểm Chuẩn Lương Thế Vinh, Thcs & Thpt Lương Thế Vinh

MỤC 2. KHAI BÁOHÓA CHẤT NHẬP KHẨU QUA MẠNG INTERNET

Điều 11. Điềukiện thâm nhập khai báo chất hóa học qua mạng Internet

1. Máy tính kết nối internet.

2. Đăng ký sử dụng chữ cam kết số tại cơquan đơn vị nước tất cả thẩm quyền.

Điều 12. Đăngký hồ nước sơ tham gia Hệ thống

Tổ chức, cá thể đề nghị cung cấp Giấyxác thừa nhận lần đầu phải đăng ký hồ sơ tham gia khối hệ thống với cục Hóa chất. đưa ra tiếtcác bước thực hiện xem trong hướng dẫn đăng ký sử dụng tại home của Hệ thống.Quy trình đk tham gia khối hệ thống thực hiện theo biện pháp tại Điều 13 Thôngtư này.

Điều 13. Quytrình đăng ký sử dụng Hệ thống

1. Hồ nước sơ đk tham gia Hệ thống

a) Đơn đăng ký khai báo hóa chấtqua mạng mạng internet theo mẫu mã tại trang chủ;

b) phiên bản sao chứng thực của Giấy chứngnhận đk kinh doanh; bản sao xác thực của Giấy ghi nhận đăng ký mã sốthuế.

2. Khai báo thông tin

Tổ chức, cá thể điền vừa đủ nộidung theo mẫu đối kháng đăng ký, tiếp nối gửi hồ sơ đk quy định trên Khoản 1 Điềunày theo như hình thức: nộp thẳng hoặc gởi qua mặt đường bưu điện đến Cục Hóa chất.

3. Thụ lý hồ sơ đăng ký

Trong thời gian 03 (ba) ngày làm cho việc,kể từ thời điểm ngày nhận được hồ nước sơ đăng ký quy định trên Khoản 1 Điều này, viên Hóa chấtkiểm tra tính đúng chuẩn của làm hồ sơ đăng ký.

4. Khám nghiệm kết quả

Trên đại lý hồ sơ đk quy định tạiKhoản 3 Điều này, cục Hóa chất thông tin qua add email nhưng mà tổ chức, cá nhânđã đăng ký trên khối hệ thống về tính phù hợp lệ của hồ nước sơ: vừa đủ hoặc chưa đầy đủ.

Điều 14. Hồ sơkhai báo hóa chất nhập khẩu

1. Hồ sơ khai báo hóa chất nhập khẩugồm những tài liệu được chế độ tại Điều 8 Thông tư này. Tổ chức, cá thể điềnvào chủng loại khai báo hồ sơ đăng download tại home của Hệ thống.

2. Trường đúng theo khi nộp hồ nước sơ chưa cóhóa đơn mua bán hóa chất, trong khoảng 07 (bảy) ngày làm cho việc, kể từ ngày nộp hồsơ hòa hợp lệ, tổ chức, cá nhân phải vấp ngã sung bản scan hóa đơn mua bán hóa chấtchính thức đến Cục Hóa chất. Ví như chỉ bổ sung hóa đối chọi thì ngày trả tác dụng khôngbị cộng thêm.

Điều 15. Thựchiện khai báo hóa chất

Sau khi điền vừa đủ thông tin vào mẫukhai báo hồ sơ đăng sở hữu tại trang chủ của Hệ thống, tổ chức, cá nhân đăng kýfile scan từ bạn dạng gốc và triển khai kết nối thứ chữ ký số với máy vi tính để gửihồ sơ.

Điều 16. CấpGiấy xác nhận

1. Trong thời gian 03 (ba) ngày làmviệc, kể từ ngày cảm nhận hồ sơ trải qua dữ liệu internet, Cục hóa chất xemxét hồ sơ và thông báo cho tổ chức, cá nhân qua khối hệ thống trong trường hợp hồ sơchưa tương đối đầy đủ và thích hợp lệ.

2. Trong thờihạn 07 (bảy) ngày làm cho việc, kể từ ngày nhấn đủ tin tức và hồ sơ vừa lòng lệ quy địnhtại Điều 14 Thông bốn này, cục Hóa chất cung cấp Giấy xác nhận cho tổ chức, cá nhân.

3. Tổ chức, cá nhân có thể dấn trựctiếp Giấy chứng thực tại Cục hóa chất hoặc nhận qua con đường bưu điện.

Chương 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Tổ chứcthực hiện

1. Viên Hóa chất

a) chủ trì phối phù hợp với Sở Côngthương và các cơ quan lại có tương quan phổ biến, phía dẫn những quy định về khai báohóa chất tại Nghị định số 26/2011/NĐ-CP với tại Thông tứ này;

b) thực hiện việc cấp chứng từ xác nhậnkhai báo chất hóa học nhập khẩu. Công ty trì phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểmtra việc triển khai khai báo chất hóa học nhập khẩu của các tổ chức, cá nhân.

2. Các Sở Công thương

a) triển khai việc cấp chứng từ xác nhậnkhai báo hóa chất chế tạo trên địa phận quản lý;

b) chủ trì kết hợp Cục hóa chất vàcác cơ quan có liên quan kiểm tra việc tiến hành khai báo hóa chất sản xuấttrên địa phận quản lý.

Điều 18. Chế độbáo cáo

1. Báo cáo tình hình khai báo hóachất sản xuất

a) Định kỳ trước thời điểm ngày 31 tháng 01 hàngnăm, những doanh nghiệp tiếp tế hóa chất triển khai chế độ report của năm trướcvới Sở Công thương. Trường thích hợp không phân phối hóa chất liên tiếp thì nămkhông chế tạo doanh nghiệp phải gồm trách nhiệm thông tin bằng văn bạn dạng với SởCông thương;

b) Định kỳ trước thời gian ngày 15 tháng 02hàng năm, Sở Công thương thực hiện chế độ report tình hình khai báo hóa chất sảnxuất trên địa bàn cai quản của năm trước gửi về cỗ Công yêu quý (Cục Hóa chất) đểtheo dõi. Mẫu báo cáo tình hình khai báo hóa chất cung ứng trên địa bàn theoquy định tại Phụ lục 4 Thông tứ này.

2. Report tình hình hóa chất nhậpkhẩu

Định kỳ trước ngày 31 tháng 01 hàngnăm, các doanh nghiệp nhập khẩu chất hóa học theo bề ngoài khai báo hóa chất trựctiếp tiến hành chế độ report về thực trạng nhập khẩu hóa chất năm trước của đơnvị mình với gửi về cỗ Công mến (Cục Hóa chất) nhằm theo dõi. Mẫu báo cáo tìnhhình nhập khẩu hóa chất theo pháp luật tại Phụ lục 5Thông tứ này.

Điều 19. Cậpnhật số liệu

1. Sở Công thương cập nhật số liệucấp Giấy chứng thực đối với hóa chất chế tạo trên địa phận quản lý.

2. Cục Hóa chất update số liệu cấpGiấy xác nhận đối với hóa chất nhập khẩu.

Điều 20. Xử lývi phạm

1. Cán bộ, công chức để thêm cácthủ tục, điều kiện khai báo hóa chất trái với hiện tượng tại Thông tứ này; bao gồm hànhvi gây cạnh tranh khăn, phiền hà đối với tổ chức, cá thể trong khi xử lý khaibáo hóa chất thì bị xử lý theo nguyên lý của pháp luật.

2. Tổ chức, cá thể sản xuất, nhậpkhẩu hóa chất nằm trong hạng mục hóa chất đề xuất khai báo tùy tính chất, mức độvi phạm và hậu trái xảy ra, bị xử trí theo một trong các hình thức: Xử phát theoquy định của pháp luật về xử lý phạm luật hành chính; bị truy cứu giúp trách nhiệmhình sự theo hiện tượng của pháp luật khi hành vi vi phạm có đầy đủ yếu tố cấu thànhtội phạm; bồi thường thiệt sợ theo cơ chế của luật pháp khi hành vi vi phạmgây thiệt hại đến tiện ích của bên nước và công dụng của tổ chức, cá nhân.

Điều 21. Hiệulực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thihành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2011.

2. Trong quá trình thực hiện nay Thôngtư, nếu gồm vướng mắc các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về cỗ Côngthương giúp thấy xét, giải quyết./.

Nơi nhận: - Thủ tướng, những Phó Thủ tướng chính phủ; - các Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ sở thuộc CP; - UBND những tỉnh, thành phố trực trực thuộc TW; - những Sở Công thương; - Cục kiểm soát văn bạn dạng (Bộ tư pháp); - Công báo; - Website thiết yếu phủ; - Website bộ Công thương; - Lưu: VT, HC.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn phái nam Hải

PHỤ LỤC 1

MẪUBẢN KHAI BÁO HÓA CHẤT(Ban hành tất nhiên Thông tứ số 40/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2011 củaBộ Công thương)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc---------------

BẢN KHAI BÁO HÓA CHẤT

Căn cứ quy định Hóa chất;

Căn cứ Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của cơ quan chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị địnhsố 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của chính phủ quy định cụ thể vàhướng dẫn thi hành một số trong những điều của chính sách Hóa chất; Thông bốn số/2011/TT-BCT tháng ngày năm 2011 của bộ Công yêu đương quyđịnh khai báo hóa chất.

PhầnI

THÔNGTIN CHUNG

1. Tên tổ chức, cá thể sản xuất hoặc nhập vào hóa chất:

2. Mã số thuế:

3. Địa chỉ của trụ sở chính:

5. Họ và tên người đại diện thay mặt pháp luật: Chức vụ:

6. Loại hình hoạt động: phân phối □ nhập vào □ sử dụng □

7. Vị trí đặt cơ sở sản xuất, sử dụng, bảo quản:

8. Cửa khẩu nhập hóa chất:

9. Những thông tin khác:

- họ tên fan phụ trách khai báo:

- Số điện thoại thông minh di động:

PhầnII

THÔNGTIN VỀ HÓA CHẤT

1. Thông tin hóa chất

STT

Mã HS

Mã CAS

Tên mến mại

Tên IUPAC

Công thức hóa học

Khối lượng

Mục đích sản xuất

Xuất xứ

1

2

3

4

5

2. Tin tức khác:

2.1. Đối với mô hình nhập khẩu

Số Hóa đối kháng (Invoice):

Công ty xuất khẩu:

Cửa khẩu nhập hóa chất:

Ngày cam kết hóa đơn (Invoice):

Quốc gia:

2.2. Đối với loại hình sản xuất

Địa chỉ chỗ sản xuất:

Tôi cam kết tất cả những thông tinkhai báo trên trên đây đúng và tương đối đầy đủ theo hiện tượng của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP với Thông bốn số 39/2011/TT-BCT ./.

Xem thêm: Tại Sao Phần Lớn Châu Phi Nằm Trong Môi Trường Nào? Châu Phi Thuộc Môi Trường Nào

….., ngày … mon … năm 20… THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ KHAI BÁO (ký, ghi rõ chúng ta tên, chức danh và đóng góp dấu)

Ghi chú:

Khối lượng được khai theo tổng số lượngnhập khẩu của đúng theo đồng, đa số lần nhập khẩu tiếp theo sau khai theo chi tiết củahóa 1-1 (invoice).

PHỤ LỤC 2

MẪU GIẤY XÁC NHẬN KHAI BÁO HÓA CHẤT(Ban hành cố nhiên Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2011 củaBộ Công thương)

TÊN CƠ quan lại CHỦ QUẢN (1) TÊN CƠ quan tiền (2) -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

kimsa88
cf68