THÔNG TƯ SỐ 71/2018/TT-BTC

     
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! do chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được nằm trong tính của Văn bản. các bạn chưa coi được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời các bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại đây
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi vì chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ coi được thuộc tính
của Văn bản. các bạn chưa coi được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký tài khoản tại trên đây
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! do chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ coi được trực thuộc tính
của Văn bản. chúng ta chưa coi được hiệu lực của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời bạn Đăng ký tài khoản tại trên đây
Theo dõi hiệu lực hiện hành Văn phiên bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bản thay vậy Văn bạn dạng song ngữ

Thông tứ 71/2018/TT-BTC công cụ về chính sách tiếp khách quốc tế vào thao tác làm việc tại Việt Nam, chính sách chi tổ chức hội nghị, hội thảo nước ngoài tại vn và chế độ tiếp khách hàng trong nước do bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành


*

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 71/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2018

THÔNGTƯ

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TIẾPKHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM, CHẾ ĐỘ chi TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢOQUỐC TẾ TẠI VIỆT nam giới VÀ CHẾ ĐỘ TIẾP KHÁCH vào NƯỚC

Căn cứ Luật chi tiêu nhà nước ngày 25 tháng 6năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21tháng 12 năm năm 2016 của cơ quan chính phủ hướng dẫn một vài Điều của Luật chi phí nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29tháng 10 năm 2013 của cơ quan chính phủ quy định về tổ chức triển khai ngày kỷ niệm; nghi thứctrao tặng, đón nhận hiệ tượng khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoạivà đón, tiếp khách nước ngoài;

Căn cứ đưa ra quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ nước nhà về việc tổ chức, cai quản hội nghị, hộithảo thế giới tại Việt Nam;

Căn cứ thông tư số 297 - CT ngày 26 mon 11 năm1986 của Hội đồng bộ trưởng (nay là bao gồm phủ) về việc giá thành đón tiếp kháchnước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng7 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơ cấu tổchức của cục Tài chính;

Theo ý kiến đề xuất của Vụ trưởng Vụ Tài thiết yếu hành chínhsự nghiệp;

Bộ trưởng bộ Tài chính phát hành Thông tư quy địnhchế độ tiếp khách quốc tế vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hộinghị, hội thảo nước ngoài tại vn và chính sách tiếp khách trong nước.

Bạn đang xem: Thông tư số 71/2018/tt-btc

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh

Thông bốn này phương pháp chếđộ tiếp khách quốc tế vào thao tác làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức triển khai hội nghị,hội thảo quốc tế tại vn và chính sách tiếp khách trong nước của những cơ quan đơn vị nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập, tổ chức triển khai chính trị, những tổ chức chínhtrị - làng mạc hội, các tổ chức sử dụng ngân sách đầu tư do chi tiêu nhà nước cung ứng (sauđây hotline tắt là cơ quan, đối kháng vị).

Điều2. Đối tượng áp dụng

1. Các Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ sở thuộcChính phủ, phòng ban nhà nước khác ở tw (sau đây gọi tắt là phòng ban Trungương).

2. Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là địa phương).

3. Tổ chức chính trị, những tổ chức chínhtrị - xã hội.

4. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệpcông lập.

5. Các tổ chức sử dụng ngân sách đầu tư do ngânsách bên nước hỗ trợ.

Điều3. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách tiếp khách nước ngoài làm việc tại Việt Nam,chế độ tổ chức triển khai hội nghị, hội thảo quốc tế tại nước ta và cơ chế tiếp kháchtrong nước

1. Giá thành nhànước.

2. Nguồn thu từ hoạtđộng sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Những khoản đóng góp, ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, doanhnghiệp, cá nhân trong và ngoại trừ nước.

4. Nguồn thu phí được vướng lại theo quy địnhcủa lao lý phí, lệ phí (trong trường hợp tất cả văn phiên bản của cấp có thẩm quyềncho phép sử dụng thu nhập phí được vướng lại để bỏ ra tiếp khách nước ngoài, chi hộinghị, hội thảo thế giới tại việt nam và bỏ ra tiếp khách hàng trong nước).

Điều4. Phương pháp chung về chế độ tiếp khách hàng nước ngoài, chính sách hội nghị, hội thảo quốctế tại vn và chính sách tiếp khách trong nước

1. Phương pháp chungvề chính sách tiếp khách nước ngoài, cơ chế hội nghị, hội thảo nước ngoài tại Việt Nam

b) bài toán đài thọcho những đoàn khách quốc tế thăm và thao tác tại vn được tiến hành theoquy định tại Thông tư này và tương xứng với thông lệ nước ngoài trên đại lý nguyên tắcđối đẳng do cơ quan chủ trì tổ chức triển khai đón, tiếp đoàn con kiến nghị, hình thức trong kếhoạch, đề án đón đoàn;

c) Cơ quan, đơn vị đón tiếp các đoànkhách nước ngoài, tổ chức triển khai hội nghị quốc tế, tổ chức hội nghị giao ban biên giớithường kỳ cần thực hiện hội trường, phòng họp, phương tiện đi lại, các đại lý vật chấtvà nhân lực sẵn gồm để giao hàng khách; trường đúng theo thiếu hoặc không thỏa mãn nhu cầu đượcyêu ước được mướn dịch vụ bên phía ngoài theo phê duyệt y của thủ trưởng cơ quan, đơnvị;

2. Quy địnhchung về tiếp khách trong nước

a) những cơ quannhà nước, đơn vị phải thực hành tiết kiệm ngân sách và chi phí trong vấn đề tiếp khách trong nước; việctổ chức tiếp khách không phô trương hình thức, thành phần tham gia chỉ là nhữngngười trực tiếp liên quan;

b) không sử dụngcác khoản kinh phí tại Điều 3 Thông tứ này để sở hữ quà tặng ngay đối với những đoànkhách trong nước cho làm việc. đầy đủ khoản giá cả tiếp khách đề xuất đúng chế độ,tiêu chuẩn, đối tượng người dùng theo quy định; buộc phải công khai, minh bạch và cần được quyđịnh vào quy chế giá thành nội cỗ của cơ quan, đối chọi vị. Bạn đứng đầu cơ quan,đơn vị tổ chức triển khai tiếp khách cần trực tiếp chịu trách nhiệm nếu để xẩy ra việcchi tiêu không đúng quy định;

c) việc tổ chứcchiêu đãi, tiếp khách trong nước của các bạn hữu lãnh đạo cấp cao của Đảng vàNhà nước vày thủ trưởng ban ngành được giao trọng trách tổ chức nghênh tiếp phê duyệt.

3. Những mức chi phương tiện tại Thông tư nàylà mức đưa ra đã bao gồm các khoản thuế, phí dịch vụ thương mại (nếu có) theo công cụ củapháp luật.

Chương II

CHẾĐỘ TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM vày VIỆT NAM bỏ ra TOÀN BỘ CHIPHÍ trong NƯỚC

Điều 5. đưa ra đón, tiễn khách tại sân bay

1. Chi tặng hoa mang đến các đối tượng người dùng sau:Trưởng đoàn với Phu nhân (Phu Quân) so với khách hạng quánh biệt; tặng hoa trưởngđoàn khách hạng A, hạng B. Mức chi tặng ngay hoa: 500.000 đồng/1 người.

2. đưa ra thuê phòngchờ tại sân bay áp dụng đối với khách hạng quánh biệt, khách hàng hạng A, khách hạngB. Giá thuê mướn phòng chờ thanh toán căn cứ theo hoá đối kháng hợp pháp, vừa lòng lệ theo quyđịnh của pháp luật.

Điều 6. Tiêu chuẩn xe xe hơi đưa, đón khách

1.Khách hạng sệt biệt: sử dụng xe lễ tân công ty nước theo quy chế của bộ Ngoại giaovà những quy định hiện hành tất cả liên quan.

2. Đoàn là khách hạng A: trưởng đoàn bốtrí một xe cộ riêng. Phó đoàn và sum vầy 3 người/một xe. Riêng biệt trường vừa lòng phóđoàn và đoàn tụ là cấp bộ trưởng bố trí 01 người/xe, phó đoàn và đoàn tụ làcấp thiết bị trưởng và tương tự 2 người/xe. Đoàn tuỳ tùng đi xe các chỗ ngồi.

3. Đoàn là khách hạng B, hạng C: Trưởngđoàn bố trí một xe riêng. Riêng biệt trường vừa lòng phó đoàn là cấp thứ trưởng với cấptương đương bố trí 02 người/xe. Các đoàn tụ trong đoàn đi xe các chỗ ngồi.

5. Giá thuê mướn xe được thanh toán giao dịch căn cứvào vừa lòng đồng mướn xe cùng hoá solo hợp pháp, hợp lệ theo hiện tượng của pháp luật.

Điều 7. Tiêu chuẩn vềthuê địa điểm ở

1.Khách hạng sệt biệt: Tiêu chuẩn thuê chỗ ở vày thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng đượcgiao nhiệm vụ nghênh tiếp phê duyệt.

2. Đoàn là khách hàng hạng A

a) Trưởng đoàn: 5.500.000 đồng/người/ngày;

b) Phó đoàn: 4.500.000 đồng/người/ngày;

c) Đoàn viên: 3.500.000 đồng/người/ngày.

3. Đoàn là khách hạng B

a) Trưởng đoàn, Phó đoàn: 4.500.000 đồng/người/ngày;

b) Đoàn viên: 2.800.000 đồng/người/ngày.

4.Đoàn khách hàng hạng C

a)Trưởng đoàn: 2.500.000 đồng/người/ngày;

b)Đoàn viên: 1.800.000 đồng/người/ngày.

5.Khách mời nước ngoài khác: 800.000 đồng/người/ngày.

6. Giá thuê chỗ ở mức sử dụng tại Khoản 1,Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 cùng Khoản 5 Điều này đã bao gồm cả bữa ăn sáng. Trườnghợp thuê khu vực ở không bao hàm tiền ăn sáng trong giá thuê thì cơ quan, đơn vị tiếpkhách đưa ra tiền bữa sớm tối đa bởi 10% mức nạp năng lượng của một người trong 01 ngày đối vớitừng hạng khách. Tổng vốn tiền thuê địa điểm ở vào trường hòa hợp không bao gồm tiềnăn sáng với mức bỏ ra tiền bữa sớm cho khách không vượt quá mức cần thiết chi thuê chỗ ở quyđịnh nêu trên.

7.Chứng từ thanh toán căn cứ vào vừa lòng đồng cùng hoá đơn, bệnh từ thích hợp pháp, thích hợp lệtheo mức sử dụng của pháp luật.

Điều 8. Tiêu chuẩn ănhàng ngày (bao gồm 2 bữa trưa, tối)

1. Mức bỏ ra ăn mỗi ngày quy định trên Điềunày đã bao gồm tiền thức uống (khuyến khích áp dụng đồ uống thêm vào tại ViệtNam); chũm thể:

a)Khách hạng đặc biệt: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ nghênh tiếp phêduyệt trong chương trình, đề án đón đoàn;

b) Đoàn là khách hạngA: 1.500.000 đồng/ngày/người;

c) Đoàn là khách hàng hạngB: 1.000.000 đồng/ngày/người;

d) Đoàn là khách hàng hạngC: 800.000 đồng/ngày/người;

đ) khách mời quốc tếkhác: 600.000 đồng/ngày/người.

2. Trong trường hợp cần thiết phải cócán bộ của cơ quan, solo vị đón tiếp đi ăn cùng đoàn thì được tiêu chuẩn ăn nhưđối với sum vầy của đoàn khách nước ngoài.

3. Hội chứng từ giao dịch căn cứ vào hoáđơn, hội chứng từ thích hợp pháp, vừa lòng lệ theo vẻ ngoài của pháp luật.

Điều 9. Tổ chức triển khai chiêuđãi

1. Khách hạng sệt biệt: Thủ trưởng cơquan, đơn vị được giao nhiệm vụ đón chào phê chăm chú trong chương trình, đề ánđón đoàn.

2. Đối với khách hàng hạngA, hạng B, hạng C: mỗi đoàn khách hàng được tổ chức triển khai chiêu đãi một lần. Mức chi chiêuđãi khách buổi tối đa ko vượt quá mức tiền nạp năng lượng một ngày của khách hàng theo phép tắc tạiĐiều 8 Thông bốn này.

3. Mức chi chiêu đãi lý lẽ tại Khoản2 Điều 9 Thông bốn này đã bao hàm tiền thức uống (khuyến khích sử dụng đồ uống sảnxuất tại Việt Nam).

4. Đại biểu và phiên dịch phía Việt Namtham gia tiếp khách hàng được áp dụng mức bỏ ra chiêu đãi như member của đoàn.Danh sách đại biểu phía nước ta căn cứ theo chương trình, đề án đón đoàn đượccấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Triệu chứng từ thanh toán giao dịch căn cứ vào phù hợp đồng,hoá đơn, hội chứng từ hợp pháp, đúng theo lệ theo điều khoản của pháp luật.

6. Trong ngày tổ chức triển khai tiệc chiêu đãi,thì bữa trưa (hoặc tối) còn lại (nếu có) được thực hiện theo tiêu chuẩn bằng50% tiêu chuẩn chỉnh ăn hằng ngày theo mức sử dụng tại Điều 8 Thông tư này.

Điều 10. Tiêu chuẩn tiếpxã giao và những buổi làm cho việc

1. Khách hạng sệt biệt: Thủ trưởng cơquan được giao nhiệm vụ đón chào phê chăm chú trong chương trình, đề án đón đoàn.

2. Đối với những đoàn khách hàng khác, mức chitiếp thôn giao và các buổi thao tác (đồ uống, hoa quả, bánh ngọt) tiến hành nhưsau:

a) Đoàn là khách hàng hạng A: 150.000 đồng/người/01buổi thao tác làm việc (nửa ngày);

b) Đoàn là khách hàng hạng B: 80.000 đồng/người/01buổi làm việc (nửa ngày);

c) Đoàn là khách hàng hạng C, khách quốc tếkhác: 60.000 đồng/người/01 buổi làm việc (nửa ngày).

3. Đại biểu cùng phiên dịch phía Việt Namtham gia tiếp khách được vận dụng tiêu chuẩn chỉnh tiếp buôn bản giao như thành viên củađoàn theo giải pháp tại Khoản 2 Điều này. List đại biểu phía vn dođơn vị được giao chủ trì nghênh tiếp phê duyệt.

4. Bệnh từ giao dịch thanh toán chi tiếp buôn bản giaovà những buổi thao tác làm việc căn cứ vào hóa đơn, chứng từ đúng theo pháp, vừa lòng lệ theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều 11. Bỏ ra dịch thuật

1. Bỏ ra biên dịch

a) Biên dịch 1 trong các 6 ngôn từ chínhthức của phối hợp quốc lịch sự Tiếng Việt (gồm: giờ Ả Rập, tiếng Hoa, giờ đồng hồ Anh,tiếng Pháp, giờ Nga cùng tiếng Tây Ban Nha): 150.000 đồng/trang (350 từ);

b) Biên việt hóa sang một trong các 6ngôn ngữ xác định của liên hợp quốc: 180.000 đồng/trang (350 từ);

c) Đối với những ngôn ngữ xung quanh ngôn ngữchính thức của phối hợp quốc, tùy theo mức độ phổ biến của ngôn từ đó bên trên địabàn cơ quan, đối chọi vị, thủ trưởng cơ quan, đơn vị ra quyết định mức bỏ ra biên dịch đượcphép tăng về tối đa 30% so với tầm chi biên dịch trên điểm a cùng điểm b Khoản 1 Điềunày.

2. đưa ra dịch nói

a) Dịch nói thông thường: 250.000 đồng/giờ/người,tương đương 2.000.000 đồng/ngày/người thao tác 8 tiếng;

b) Dịch xua đuổi (dịch đồng thời): 500.000 đồng/giờ/người,tương đương 4.000.000 đồng/ngày/người làm việc 8 tiếng;

c) trong trường hợp quan trọng tổ chức cáchội nghị thế giới có quy mô to hoặc những hội nghị song phương, dàn xếp ký kếthiệp định, công ước, họp báo hội nghị chuyên ngành, đón chào đoàn khách hàng hạng quánh biệthoặc đoàn khách hàng hạng A rất cần được thuê thông dịch có trình độ dịch xua cao hơnquy định tại điểm b Khoản 2 Điều này để bảo vệ chất lượng của hội nghị, thì thủtrưởng cơ quan, đơn vị chức năng chủ trì hội nghị đưa ra quyết định mức bỏ ra dịch nói cho phù hợpvà yêu cầu tự sắp xếp trong phạm vi dự toánngân sách được cấp gồm thẩm quyền giao để thực hiện;

d) Trường thích hợp phảithuê thông dịch tham gia đón tiếp đoàn khách hàng tham dự tiệc nghị quốc tế, thì tùytrường hợp cụ thể, cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị ra quyết định việcthanh toán các khoản ngân sách đi lại (nếu có), phòng nghỉ, tiêu chuẩn chỉnh ăn hàngngày của tín đồ phiên dịch về tối đa bằng chế độ đón tiếp đối với sum vầy củađoàn khách hàng nước ngoài.

3. Việc thuê biên dịch, phiên dịch tạiKhoản 1 và Khoản 2 Điều 11 Thông tư này được triển khai khi cơ quan, đối kháng vịkhông có người biên dịch, phiên dịch đáp ứng được yêu cầu.

Trường hợp những cơ quan, đơn vị sử dụngcán bộ của những cơ quan, đơn vị để tham tối ưu tác biên, thông ngôn thì đượcthanh toán tối đa bằng 50% mức đưa ra biên, thông dịch tại Khoản 1 với Khoản 2 Điều11 Thông tư này. Thủ trưởng cơ quan, đối chọi vị phụ trách quyết định mức chicụ thể trong từng trường hòa hợp và cần được chế độ trong quy chế chi phí nội bộcủa cơ quan, solo vị.

Điều 12. Bỏ ra văn hoá,văn nghệ và khuyến mãi ngay phẩm

Căn cứ đặc thù công việc, yêu ước đốingoại của từng đoàn khách quốc tế vào thao tác làm việc tại Việt Nam, thủ trưởng cơquan, solo vị chịu trách nhiệm đón đoàn quyết định chi văn hoá, nghệ thuật và tặngphẩm trên tinh thần tiết kiệm, không phô trương hình thức; rõ ràng như sau:

1. Bỏ ra văn hoá, văn nghệ

a) Đối với đoàn khách hạng quánh biệt: Thủtrưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đón rước phê chuẩn y trong chươngtrình, đề án đón đoàn;

b) Đối với đoàn khách hạng A, B với C: Tuỳtừng ngôi trường hợp vậy thể, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ đón tiếpphê coi sóc trong kế hoạch đón đoàn, nhưng về tối đa mỗi đoàn chỉ được mời coi biểudiễn nghệ thuật một lần theo giá bán vé trên rạp hoặc theo vừa lòng đồng biểu diễn.

2. Chi tặng phẩm

Tặng phẩm là sản phẩm do vn sản xuấtvà thể hiện bạn dạng sắc văn hoá dân tộc, mức mua quà tặng ngay cụ thể như sau:

a) Đối với đoàn khách hàng hạng đặc biệt: Thủtrưởng phòng ban được giao nhiệm vụ nghênh tiếp phê xem xét trong chương trình, đề ánđón đoàn;

b) Đối cùng với đoàn khách hạng A:

- trưởng phi hành đoàn khách: 1.300.000 đồng/người.Trường hợp tất cả Phu nhân (Phu quân) của trưởng phi hành đoàn đi thuộc đoàn, mức chi tặng ngay phẩmđối cùng với Phu nhân (Phu quân): 1.300.000 đồng/người.

- ngôi trường hợp đặc biệt theo yêu mong đốingoại hoặc theo thông lệ nước ngoài giao thân hai nước, thủ trưởng cơ sở đón tiếpđoàn coi xét, ra quyết định việc tặng kèm phẩm khuyến mãi thành viên xác định và quan liêu chứctùy tùng vào kế hoạch, đề án đón đoàn, mức chi: 500.000 đồng/người.

c) Đối với đoàn khách hạng B:

- trưởng phi hành đoàn khách: 900.000 đồng/người.Trường hợp có Phu nhân (Phu quân) của trưởng đoàn đi thuộc đoàn, nút chi tặng ngay phẩmđối với Phu nhân (Phu quân): 900.000 đồng/người.

- trường hợp quan trọng theo yêu ước đốingoại hoặc theo thông lệ ngoại giao giữa hai nước, thủ trưởng phòng ban đón tiếpđoàn coi xét, ra quyết định việc tặng phẩm khuyến mãi ngay thành viên bằng lòng và quan chứctùy tùng vào kế hoạch, đề án đón đoàn, nấc chi: 500.000 đồng/người.

Điều 13. Chế độ, tiêuchuẩn đưa ra khi đưa đoàn khách nước ngoài đi công tác làm việc địa phương và cơ sở

1. Ngôi trường hợp quan trọng phải gửi kháchđi thăm, thao tác tại các địa phương hoặc các đại lý theo chương trình, planer đãđược cấp bao gồm thẩm quyền đưa ra quyết định thì tiêu chuẩn chỉnh đón tiếp như sau:

a) Cơ quan, đơn vị chức năng chủ trì đón tiếpkhách phụ trách chi toàn bộ ngân sách chi tiêu đưa tiếp đón khách từ địa điểm ở chính tới địaphương, cửa hàng và chi phí ăn, nghỉ đến khách một trong những ngày khách thao tác tạiđịa phương, cửa hàng theo các mức chi biện pháp tại Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Thôngtư này; bỏ ra dịch nói theo quy định tại Điều 11 Thông tứ này (nếu có);

b) Cơ quan, đơn vị chức năng ở địa phương hoặc cơsở chỗ khách mang đến thăm và làm việc chi tiếp khách xã giao và những buổi làm việctheo dụng cụ tại Điều 10 Thông bốn này. Chi dịch nói theo cơ chế tại Điều 11Thông tư này (nếu có).

2. Chế độ đối với cán cỗ phía Việt Namđược cử tham gia đoàn tháp tùng khách đi thăm và thao tác làm việc ở địa phương:

- Trường đúng theo đối ngoại phải ở cùng kháchsạn cùng với đoàn khách quốc tế, thì cán bộ nước ta được thuê phòng nghỉ theo tiêuchuẩn 2 người/phòng theo giá thực tiễn của nhiều loại phòng tiêu chuẩn (Standard) tạikhách sạn vị trí đoàn khách nước ngoài ở. Trường đúng theo đoàn có lẻ fan khác giới thìngười lẻ được thuê 01 người/phòng theo giá thực tế của một số loại phòng tiêu chuẩn(Standard) tại khách sạn vị trí đoàn khách nước ngoài ở.

Điều 14. Bỏ ra đưa kháchđi tham quan

1. Căn cứ tính chất công việc, yêu mong đốingoại của từng đoàn khách, thủ trưởng cơ quan, đối chọi vị phụ trách đón đoànquyết định trong planer đón đoàn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vấn đề đưakhách đi thăm quan trên lòng tin tiết kiệm, không phô trương hình thức.

2. Mức bỏ ra đưa đón quý khách từ nơi ở chínhđến điểm tham quan, chi ăn, nghỉ đến khách trong số những ngày đi tham quan du lịch theocác nút chi giải pháp tại Khoản 2 Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Thông bốn nàyvà được áp dụng cho tất cả cán bộ phía việt nam tham gia chuyển đoàn đi tham quan. Sốlượng cán bộ việt nam tham gia đoàn bởi thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì đónđoàn phê duyệt.

Xem thêm: Trường Trung Học Cơ Sở Lương Thế Vinh Hà Nội Từ A Đến Z, Trường Thcs Lương Thế Vinh

Điều 15. Trách nhiệmchi tiếp khách hàng trong trường hợp đoàn vào thao tác làm việc với những cơ quan, đối chọi vị

1. Trường hợp đoàn vào làm việc với nhiềucơ quan, đơn vị chức năng theo chương trình, chiến lược đã được cấp bao gồm thẩm quyền phê duyệt,thì cơ quan, đơn vị chủ trì trong việc đón đoàn chịu trách nhiệm về đưa ra phíđón, tiễn, tiền ăn, tiền thuê địa điểm ở, chuyên chở của đoàn theo mức chi công cụ tạiĐiều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Thông bốn này.

2. Những cơ quan, đơn vị chức năng có kế hoạch,chương trình thao tác làm việc với đoàn sẽ chịu trách nhiệm chi tiêu tiếp đoàn vào thờigian đoàn thao tác làm việc với cơ quan, đơn vị mình theo planer được cấp gồm thẩm quyềnphê duyệt. Mức bỏ ra tiếp khách áp dụng theo mức sử dụng tại Điều 10 cùng Điều 11Thông tứ này.

Chương III

CHẾĐỘ TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM vì VIỆT NAM bỏ ra MỘT PHẦN chi PHÍTRONG NƯỚC

Điều 16. Đối với các đoànkhách quốc tế vào thao tác làm việc tại vn do khách tự túc ăn, ở; vn chicác khoản nghênh tiếp đối nước ngoài khác

1. Đối với khách đặc biệt: Thủ trưởng cơ quanđược giao nhiệm vụ nghênh tiếp phê săn sóc trong chương trình, đề án đón đoàn.

2. Đối với khách hạng A, hạng B, hạng C

a) Cơ quan, đơn vị chủ trì đón chào đoàn đượcchi đón rước đoàn như sau:

Chi đón chào tại sảnh bay, chi phương tiện đi lạitrong thời gian đoàn thao tác tại Việt Nam, bỏ ra tiếp xã giao các buổi làm việc;chi dịch thuật, chi văn hoá, văn nghệ và bộ quà tặng kèm theo phẩm. Trong trường hợp vì chưng quan hệđối ngoại xét thấy quan trọng thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng được giao nhiệm vụđón tiếp đưa ra quyết định chi đón tiếp hoặc đưa ra mời cơm thân thiện và buộc phải được duyệttrong đề án, planer đón đoàn.

b) Tiêu chuẩn chỉnh chi đón chào và mức chi theo từnghạng khách tiến hành theo nguyên lý tại Điều 5, Điều 6, Điều 9, Điều 10, Điều 11và Điều 12 Thông bốn này.

3. Trường hợp quan trọng phải đưa khách đi thăm,làm việc tại những địa phương hoặc các đại lý theo chương trình, planer đã được cấpcó thẩm quyền ra quyết định thì tiến hành chi đón rước theo mức sử dụng tại Điều 13Thông bốn này (trừ những khoản khách hàng tự túc ăn, ở).

4. Trường vừa lòng đoàn thao tác với nhiều cơ quan,đơn vị theo chương trình, chiến lược đã được cấp gồm thẩm quyền phê duyệt y thì thựchiện chi đón tiếp theo pháp luật tại Điều 15 Thông tứ này.

Điều 17. Cơ chế tiếpcác đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức triển khai quốc tế khi hoàn thành nhiệm kỳ công táctại Việt Nam

Cơ quan, đơn vị được tổ chức triển khai mời cơm thân mậtkhi chia tay đại sứ, trưởng thay mặt các tổ chức triển khai quốc tế khi ngừng nhiệm kỳcông tác trên Việt Nam, nút chi: một triệu đồng/người bao gồm cả đại diện thay mặt phíaViệt Nam, mứcchi này bao hàm cả tiền thức uống (khuyến khích áp dụng đồ uống chế tạo tại ViệtNam); tặngphẩm mang đến đại sứ, trưởng thay mặt đại diện các tổ chức triển khai quốc tế: 900.000 đồng/người/suất tặngphẩm.

Điều 18. Đối với cácđoàn khách quốc tế vào thao tác tại vn do khách hàng tự túc mọi bỏ ra phí

Cơ quan, đơn vị chức năng có đoàn đến thao tác làm việc chỉ đượcchi để tiếp làng mạc giao các buổi đoàn đến làm việc theo dụng cụ tại Điều 10 Thôngtư này.

Chương IV

CHẾĐỘ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ TỔ CHỨC LUÂN PHIÊN GIỮA CÁC NƯỚC MÀ VIỆT nam ĐĂNG CAI TỔCHỨC TẠI VIỆT phái nam VÀ bởi vì LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC CHỦ TRÌ

Điều 19. Khí cụ chung về chính sách hội nghị quốctế luân phiên giữa những nước mà nước ta đăng cai tổ chức tại vn và doLãnh đạo Đảng, đơn vị nước công ty trì.

1. Họp báo hội nghị quốctế được tổ chức triển khai theo vẻ ngoài luân phiên giữa các nước và vn đăng cai tổchức tại vn được pháp luật tại Chương này bao gồm:

a) họp báo hội nghị cácquốc gia Đông phái mạnh Á (viết tắt là ASEAN);

b) Diễn đàn Hợptác kinh tế tài chính châu Á - Thái bình dương (viết tắt là APEC);

c) Đại hội đồngLiênminh Nghị viện thế giới (IPU), Hội đồng phối hợp nghị việnHiệp hội những nước Đông phái mạnh Á (viết tắt là AIPA);

d) hội nghị cấp cao bắt tay hợp tác chiến lượckinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mê Công (viết tắt là ACMECS) và họp báo hội nghị cấp caoHợp tác tư nước Campuchia - Lào - Myanmar - nước ta (viết tắt là CLMV) với Hộinghị Diễn đàn Kinh tế quả đât về Mê Công (viết tắt là WEF - Mê Công) tại ViệtNam;

đ) các hội nghị tựa như khác được tổ chứctheo hình thức luân phiên giữa những nước mà việt nam đăng cai tổ chức triển khai tại ViệtNam và vì chưng Lãnh đạo Đảng, công ty nước nhà trì hội nghị.

2. Chế độ, tiêu chuẩn của những hội nghị, hộithảo, phiên họp nhóm, các diễn đàn, những sự kiện bên rìa trong danh mục những sự kiệnđược phêduyệttrong độ lớn tổchức các hội nghị luân phiên chế độ tại Khoản 1 Điều này triển khai theo quy địnhtại Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24 và Điều 25 Thông bốn này.

Điều 20. Chi tổ chức triển khai hội nghị cung cấp thượng đỉnh

1. Đối cùng với đại biểu và các đoàn khách dựhội nghị cung cấp thượng đỉnh

a) Đối tượng được nước ta đài thọ: Thựchiện những nội dung với mức bỏ ra theo ra quyết định của lãnh đạo Đảng, bên nước chủtrì hội nghị quốc tế tổ chức luân phiên tại nước ta hoặc đưa ra quyết định của Thủ tướngChính phủ;

b) các đoàn khách quốc tế thuộc đốitượng không được việt nam đài thọ thì khách tự túc đưa ra tiền ăn, ở, tải (ngânsách công ty nước ko chi).

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chứcvà nhân viên ship hàng hội nghị cung cấp thượng đỉnh

a) chi phí bồi dưỡng phục vụ hội nghị:

- Cán bộ, công chức, viên chức, nhânviên (bao có cả lực lượng bảo vệ, tài xế (trừ lái xe của xe đi thuê), lễ tân,tình nguyện viên, sỹ quan liên lạc và các nhân viên khác) trực tiếp tham gia phụcvụ họp báo hội nghị (bao gồm cả ngày lễ với ngày ngủ theo quy định) thừa kế tiền bồidưỡng làm trách nhiệm theo list phê coi ngó của người có thẩm quyền, mức chi từ150.000 đồng/ngày/người mang lại 300.000 đồng/ngày/người. Số lượng và mức đưa ra cụ thểcho từng cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên phục vụ hội nghị được quy địnhtrong kế hoạch, đề án tổ chức hội nghị. Trường phù hợp một bạn làm nhiều nhiệm vụkhác nhau trong một ngày, thì chỉ được hưởng một mức tu dưỡng cao nhất.

- Số ngày thừa kế tiền tu dưỡng là sốngày chính thức ra mắt các hội nghị. Ngôi trường hợp các bước phải xúc tiến sớmhoặc kết thúc muộn hơn so với số ngày hội nghị chính thức, thì được thanh toántheo số ngày thực tế triển khai nhiệm vụ theo đưa ra quyết định phê chăm bẵm của fan cóthẩm quyền được nguyên tắc trong kế hoạch, đề án tổ chức hội nghị. Tổng thời gianthanh toán về tối đa không thật 15 ngày; mặt khác không được thanh toán tiền lươnglàm bài toán vào ban đêm, làm thêm giờ.

c) chính sách thuê chống nghỉ: Thực hiệntheo nguyên tắc tại Khoản 2 Điều 13 Thông tứ này. Trường hợp đặc trưng do yêu cầuđối ngoại, bảo đảm an toàn an ninh, bình yên theo giải pháp đã được luật pháp trong kế hoạch,đề án tổ chức hội nghị thì được đưa ra thuê phòng ngủ theo hóa đơn thực tế và phảiđảm bảo vào phạm vi dự trù đã được cấp gồm thẩm quyền phê duyệt;

d) ngôi trường hợp đề xuất thiết, Ban tổ chức triển khai hộinghị sắp xếp ăn triệu tập cho bảo vệ, lái xe (trừ tài xế của xe pháo đi thuê), lễtân, tình nguyện viên, sỹ quan liên hệ và những nhân viên khác trực tiếp thamgia ship hàng hội nghị theo kế hoạch, đề án tổ chức hội nghị, thì tiến hành mứcchi tiền nạp năng lượng là 260.000 đồng/người/ngày (đã bao hàm đồ uống); ko phát chi phí nếukhông ăn tập trung;

đ) Chi cung cấp cước điện thoại thông minh di độngcho cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên giao hàng hội nghị: Mức chi áp dụngkhoán trong thời gian tổ chức họp báo hội nghị cấp thượng đỉnh theo mức tự 300.000 đồng/ngườiđến 500.000 đồng/người/cả đợt ship hàng hội nghị phụ thuộc vào mức độ nhiệm vụ đượcphân công. Mức khoán đưa ra cước điện thoại cảm ứng thông minh di động cho từng vị trí công việc đượcquy định vào kế hoạch, đề án tổ chức triển khai hội nghị.

Điều 21. Chi tổ chức hộinghị cấp cỗ trưởng

1. Đối với đại biểu và các đoàn khách hàng dựcác hội nghị cấp bộ trưởng

a) Đối tượng được vn đài thọ:

Thực hiện các nội dung với mức chi theoquyết định của lãnh đạo Đảng, công ty nước chủ trì họp báo hội nghị quốc tế tổ chức triển khai luânphiên tại nước ta hoặc quyết định của Thủ tướng bao gồm phủ.

b) những đoàn khách quốc tế thuộc đốitượng ko được vn đài thọ thì từ bỏ túc đưa ra tiền ăn, ở, tải (ngân sáchnhà nước ko chi).

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chứcvà nhân viên giao hàng hội nghị cấp cỗ trưởng

a) tiền bồi dưỡng giao hàng hội nghị:

- Cán bộ, công chức, viên chức, nhânviên (bao tất cả cả lực lượng bảo vệ, lái xe (trừ tài xế của xe pháo đi thuê), lễ tân,tình nguyện viên, sỹ quan liên lạc và các nhân viên khác) trực tiếp tham gia phụcvụ họp báo hội nghị (bao gồm cả ngày lễ cùng ngày ngủ theo quy định) thừa hưởng tiền bồidưỡng làm trọng trách theo list phê chu đáo của người có thẩm quyền, mức bỏ ra từ150.000 đồng/ngày/người cho 300.000 đồng/ngày/người. Số lượng và mức bỏ ra cụ thểcho từng cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên ship hàng hội nghị được quy địnhtrong kế hoạch, đề án tổ chức triển khai hội nghị. Trường hòa hợp một tín đồ làm nhiều nhiệm vụkhác nhau vào một ngày, thì chỉ được thừa hưởng 1 mức bồi dưỡng cao nhất.

- Số ngày được hưởng tiền tu dưỡng là sốngày thiết yếu thức ra mắt các hội nghị. Ngôi trường hợp quá trình phải thực hiện sớmhoặc chấm dứt muộn hơn so với số ngày họp báo hội nghị chính thức, thì được thanh toántheo số ngày thực tế tiến hành nhiệm vụ theo quyết định phê xem xét của tín đồ cóthẩm quyền được chính sách trong kế hoạch, đề án tổ chức hội nghị. Tổng thời gianthanh toán tối đa không thật 7 ngày; đồng thời không được giao dịch thanh toán tiền lươnglàm câu hỏi vào ban đêm, làm thêm giờ.

c) cơ chế thuê chống nghỉ: Thực hiệntheo mức sử dụng tại Khoản 2 Điều 13 Thông tứ này. Trường hợp đặc biệt do yêu thương cầuđối ngoại, đảm bảo an ninh, an toàn theo phương án đã được nguyên lý trong kế hoạch,đề án tổ chức hội nghị thì được bỏ ra thuê phòng nghỉ theo hóa đơn thực tế và phảiđảm bảo trong phạm vi dự toán đã được cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt;

d) trường hợp yêu cầu thiết, Ban tổ chức triển khai hộinghị bố trí ăn tập trung cho bảo vệ, lái xe (trừ lái xe của xe pháo đi thuê), lễtân, tình nguyện viên, sỹ quan liên hệ và những nhân viên không giống trực tiếp thamgia phục vụ hội nghị theo kế hoạch, đề án tổ chức triển khai hội nghị, thì tiến hành mứcchi tiền ăn uống là 260.000 đồng/người/ngày (đã bao gồm đồ uống). Không phát tiền, nếukhông ăn uống tập trung;

đ) Chi cung cấp cước điện thoại cảm ứng thông minh di đụng củacán bộ, công chức, viên chức cùng nhân viên phục vụ hội nghị: Mức bỏ ra áp dụngkhoán vào thời gian ra mắt mỗi họp báo hội nghị Bộ trưởng theo mức tự 200.000 đồng/ngườiđến 300.000 đồng/người/cả đợt phục vụ hội nghị. Nút khoán chi cước điện thoạidi động cho từng vị trí các bước được quy định trong kế hoạch, đề án tổ chức triển khai hộinghị.

Điều 22. Bỏ ra tổ chứccác hoạt động bên lề hội nghị cấp thượng đỉnh

1. Đối với những đại biểu tham dự

a) các đại biểu tham gia các hoạt độngbên lề hội nghị cấp thượng đỉnh từ lo tiền vé trang bị bay, chi phí ăn, ở, đi lại, lệphí cùng các giá thành khác. Trường hợp đặc biệt quan trọng thực hiện theo ra quyết định của Lãnhđạo Đảng, nhà nước nhà trì họp báo hội nghị quốc tế tổ chức triển khai luân phiên tại nước ta hoặcquyết định của Thủ tướng bao gồm phủ;

b) đưa ra tiền thiết bị uống, hoa quả, bánh ngọt:100.000 đồng/người/buổi;

c) đưa ra chiêu đãi: Mỗi vận động bên lềchỉ tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi (bao gồm cả vật uống). Nút chi: 1.400.000 đồng/người;

2. Đối cùng với cán bộ, công chức, viên chứcvà nhân viên ship hàng các chuyển động bên lề họp báo hội nghị cấp thượng đỉnh

a) tiền bồi dưỡng ship hàng hội nghị:

- Cán bộ, công chức, viên chức, nhânviên (bao có cả lực lượng bảo vệ, lái xe (trừ lái xe của xe cộ đi thuê), lễ tân,tình nguyện viên, sỹ quan liên lạc và các nhân viên khác) trực tiếp tham gia phụcvụ họp báo hội nghị (bao gồm cả ngày lễ cùng ngày ngủ theo quy định) được hưởng tiền bồidưỡng làm trọng trách theo list phê coi sóc của người có thẩm quyền, mức đưa ra từ150.000 đồng/ngày/người cho 300.000 đồng/ngày/người. Con số và mức bỏ ra cụ thểcho mỗi cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên giao hàng hội nghị được quy địnhtrong kế hoạch, đề án tổ chức hội nghị. Trường thích hợp một fan làm các nhiệm vụkhác nhau vào một ngày, thì chỉ được hưởng một mức tu dưỡng cao nhất.

- Số ngày thừa hưởng tiền tu dưỡng là sốngày thiết yếu thức ra mắt các hội nghị. Ngôi trường hợp công việc phải thực hiện sớmhoặc kết thúc muộn hơn so cùng với số ngày họp báo hội nghị chính thức, thì được thanh toántheo số ngày thực tế triển khai nhiệm vụ theo ra quyết định phê chuẩn y của bạn cóthẩm quyền được chính sách trong kế hoạch, đề án tổ chức triển khai hội nghị. Tổng thời gianthanh toán tối đa không quá 7 ngày; bên cạnh đó không được thanh toán giao dịch tiền lươnglàm câu hỏi vào ban đêm, có tác dụng thêm giờ.

c) chế độ thuê phòng nghỉ: Thực hiệntheo công cụ tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư này. Ngôi trường hợp đặc trưng do yêu cầuđối ngoại, bảo đảm an toàn an ninh, bình yên theo phương pháp đã được vẻ ngoài trong kế hoạch,đề án tổ chức hội nghị thì được bỏ ra thuê phòng nghỉ theo hóa đơn thực tế và phảiđảm bảo vào phạm vi dự trù đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d) ngôi trường hợp nên thiết, Ban tổ chức triển khai hộinghị sắp xếp ăn triệu tập cho bảo vệ, lái xe (trừ lái xe của xe pháo đi thuê), lễtân, tự nguyện viên, sỹ quan liên lạc và những nhân viên khác trực tiếp thamgia giao hàng hội nghị theo kế hoạch, đề án tổ chức hội nghị, thì triển khai mứcchi tiền ăn uống là 260.000 đồng/người/ngày (đã bao gồm đồ uống). Ko phát tiền, nếukhông ăn tập trung;

đ) Chi cung ứng cước điện thoại thông minh di độngcho cán bộ, công chức, viên chức với nhân viên giao hàng hội nghị: Mức đưa ra áp dụngnhư mức khoán ship hàng hội nghị cấp bộ trưởng liên nghành quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều21 Thông bốn này.

Điều 23. đưa ra tổ chứccác hội nghị cấp dưới cấp bộ trưởng liên nghành (như: hội nghị SOM, SEOM và những hội nghịtương từ bỏ khác)

1. Đối với đại biểu và những đoàn khách hàng dựcác hội nghị

a) Đối tượng được việt nam đài thọ: Thựchiện những nội dung với mức chi theo đưa ra quyết định của chỉ đạo Đảng, bên nước chủtrì hội nghị quốc tế tổ chức triển khai luân phiên tại nước ta hoặc ra quyết định của Thủ tướngChính phủ;

b) những đoàn khách nước ngoài thuộc đốitượng ko được việt nam đài thọ thì tự bỏ ra tiền ăn, ở, chuyển vận (ngân sách nhànước không chi).

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chứcvà nhân viên giao hàng hội nghị

a) tiền bồi dưỡng phục vụ hội nghị:

- Cán bộ, công chức, viên chức, nhânviên (bao bao gồm cả lực lượng bảo vệ, tài xế (trừ lái xe của xe pháo đi thuê), lễ tân,tình nguyện viên, sỹ quan liên hệ và những nhân viên khác) trực tiếp gia nhập phụcvụ hội nghị (bao gồm cả ngày lễ cùng ngày nghỉ ngơi theo quy định) được hưởng tiền bồidưỡng làm trọng trách theo danh sách phê chú ý của người có thẩm quyền, mức chi từ150.000 đồng/ngày/người đến 300.000 đồng/ngày/người. Con số và mức bỏ ra cụ thểcho từng cán bộ, công chức, viên chức với nhân viên giao hàng hội nghị được quy địnhtrong kế hoạch, đề án tổ chức triển khai hội nghị. Trường phù hợp một tín đồ làm nhiều nhiệm vụkhác nhau trong một ngày, thì chỉ được thừa hưởng 1 mức tu dưỡng cao nhất.

- Số ngày được hưởng tiền bồi dưỡng là sốngày bao gồm thức diễn ra các hội nghị. Ngôi trường hợp công việc phải xúc tiến sớmhoặc chấm dứt muộn rộng so với số ngày họp báo hội nghị chính thức, thì được thanh toántheo số ngày thực tế tiến hành nhiệm vụ theo đưa ra quyết định phê chăm nom của tín đồ cóthẩm quyền được lao lý trong kế hoạch, đề án tổ chức hội nghị. Tổng thời gianthanh toán buổi tối đa không quá 15 ngày; đồng thời không được giao dịch thanh toán tiền lươnglàm việc vào ban đêm, có tác dụng thêm giờ.

c) chính sách thuê chống nghỉ: Thực hiệntheo điều khoản tại Khoản 2 Điều 13 Thông bốn này;

d) trường hợp đề xuất thiết, Ban tổ chức hộinghị sắp xếp ăn triệu tập cho bảo vệ, tài xế (trừ tài xế của xe đi thuê), lễtân, tự nguyện viên, sỹ quan liên lạc và các nhân viên khác trực tiếp thamgia giao hàng hội nghị theo kế hoạch, đề án tổ chức triển khai hội nghị, thì tiến hành mứcchi tiền nạp năng lượng là 260.000 đồng/người/ngày (đã bao hàm đồ uống); ko phát chi phí nếukhông nạp năng lượng tập trung;

đ) Chi cung ứng cước điện thoại đối vớicán bộ, công chức, viên chức với nhân viên giao hàng hội nghị tiến hành theo quy địnhnhư đối với hội nghị cấp cho thượng đỉnh chính sách tại lý lẽ tại điểm đ Khoản 2Điều trăng tròn Thông bốn này.

Điều 24. Các khoản chikhác tương quan đến công tác tổ chức hội nghị

1. Bỏ ra xây dựng website ship hàng hội nghị(nếu có)

2. Chi công tác làm việc đào tạo, tập huấn, huấnluyện, bồi dưỡng, diễn tập để tiến hành các chuyển động phục vụ hội nghị.

3. Chi dịch thuật theo hình thức tại Điều11 Thông tư này.

4. Bỏ ra thù lao cho các diễn giả, học trả báocáo trực tiếp trên hội nghị; thuê chăm gia, nắm vấn (trong và ngoại trừ nước), ngườilao động phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai hội nghị

a) Diễn giả, học giả, chuyên gia, nỗ lực vấn là ngườinước ngoài:

Tùy theo nấc độ yêu cầu thiết, thủ trưởng cơ quan,đơn vị nhà trì tổ chức triển khai hội nghị quyết định việc mời diễn giả, học giả; thuêchuyên gia, nuốm vấn là người nước ngoài để ship hàng tổ chức hội nghị. Mức thù laođối với diễn giả, học giả, chăm gia, thế vấn là người quốc tế do thủ trưởngcơ quan, đơn vị chức năng chủ trì hội nghị đưa ra quyết định trên các đại lý thỏa thuận tùy thuộc vào tínhchất, phạm vi công việc, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn phùhợp với kỹ năng nguồn ngân sách đầu tư tổ chức hội nghị.

7. Đối với những khoản chi khác giao hàng trựctiếp hội nghị phát sinh theo thực tiễn chưa được hình thức mức bỏ ra tại Thông tưnày và các văn phiên bản pháp vẻ ngoài khác, cỗ trưởng, thủ trưởng phòng ban ngang Bộ, cơquan thuộc thiết yếu phủ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng được giao trọng trách chủ trì tổchức hội nghị luân phiên đưa ra quyết định mức chi cụ thể trên cơ sở đảm bảo an toàn tuân thủvề hồ sơ đấu thầu, đúng theo đồng, hóa đơn, hội chứng từ phù hợp pháp, đúng theo lệ theo cơ chế củapháp luật, bao gồm:

a) bỏ ra tổ chức những hội nghị,hội thảo, phiên họp nhóm, những diễn đàn, các sự kiện bên rìa trong danh mục các sựkiện được phêduyệttrong kích cỡ tổchức các hội nghị luân phiên;

b) đưa ra công tác đảm bảo an toàn an ninh, đơn độc tự;công tác y tế, chống dịch, an ninh vệ sinh thực phẩm, dọn dẹp và sắp xếp môi trường; côngtác phục vụ;

c) chi các chuyển động văn hoá nghệ thuậtchào mừng và ship hàng đại biểu tham tham dự các buổi tiệc nghị;

d) chi mua hoặc làm các biểu tượng, vậtphẩm, đáng nhớ theo kế hoạch, đề án được cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt;

đ) Chi tặng ngay phẩm theo nút chi luật pháp tạiđiểm c Khoản 2 Điều 12 Thông bốn này;

e) bỏ ra thuê phương tiện vận tải, trang thiết bị, địađiểm giao hàng tổ chức hội nghị;

g) chi văn chống phẩm, điện thoại, xăngxe, in dán tài liệu, tuyên truyền, chụp ảnh và in sao ảnh, nước uống ship hàng hộinghị;

h) Chi sắm sửa hoặc mướn tài sản, trangthiết bị phục vụ hội nghị;

i) những khoản đưa ra khác phục vụ trực tiếpcho việc tổ chức hội nghị theo kế hoạch, đề án được phê duyệt.

Điều 25. Văn bản và mứcchi đặc thù của các hội nghị quốc tế tổ chức triển khai theo hiệ tượng luân phiên

1. Nội dung bỏ ra

Ngoài phần lớn nội dung chi cách thức tại Thông tưnày, trường đúng theo phát sinh những nội dung đưa ra khác theo thông lệ của những hội nghịquốc tế tổ chức theo vẻ ngoài luân phiên, thì tiến hành theo tiền lệ của cáchội nghị thế giới này.

2. Mức chi

Các hội nghị thế giới tổ chức theo hình thứcluân phiên tại nước ta phải vâng lệnh quy định về mức bỏ ra tại Điều 20, Điều 21,Điều 22, Điều 23 và Điều 24 Thông bốn này. Ngôi trường hợp cần thiết có mức chi đặcthù thì tiến hành theo đưa ra quyết định của lãnh đạo Đảng, đơn vị nước nhà trì hội nghịquốc tế tổ chức triển khai luân phiên tại vn hoặc quyết định của Thủ tướng thiết yếu phủ.

Chương V

CHẾĐỘ chi HỘI NGHỊ QUỐC TẾ TỔ CHỨC TẠI VIỆT phái nam (TRỪ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LUÂN PHIÊNTẠI CHƯƠNG IV THÔNG TƯ NÀY) VÀ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁC ĐOÀN ĐÀM PHÁN

Điều 26. Họp báo hội nghị quốc tế tổ chức triển khai tại Việt Namdo phía nước ta đài thọ toàn thể chi phí

1. Đối với khách hàng mời là đại biểu quốc tếdo phía nước ta đài lâu được áp dụng nội dung với mức chi chế độ tại chươngII Thông tứ này.

2. Bỏ ra giải khát thân giờ (áp dụng cho tất cả đạibiểu với phiên dịch phía Việt Nam): tiến hành theo lao lý tại Điều 10 Thông tưnày.

3. Cơ chế đối cùng với cán bộ phía Việt Namtham gia đón, tiếp khách quốc tế, giao hàng các họp báo hội nghị quốc tế

a) bỏ ra thuê phòng nghỉ:

- Trường hòa hợp đối ngoại yêu cầu ở tại kháchsạn nơi tổ chức đón tiếp khách quốc tế và tổ chức hội nghị quốc tế, cán cỗ phíaViệt phái nam được thuê phòng ngủ theo tiêu chuẩn chỉnh 2 người/phòng theo giá thực tế củaloại phòng tiêu chuẩn (Standard). Trường phù hợp đoàn bao gồm lẻ người khác giới thì ngườilẻ được thuê 1 người/phòng theo giá thực tiễn của các loại phòng tiêu chuẩn(Standard) tại khách hàng sạn nơi tổ chức đón tiếp khách thế giới và tổ chức hội nghịquốc tế.

d) Riêng đối với hội nghị cấp cỗ trưởngtrở lên, cán bộ vn được hưởng trọn các chính sách sau:

- Tiêu chuẩn chỉnh ăn: Trường đúng theo được cấp cóthẩm quyền phê xem xét chương trình, đề án tổ chức triển khai đón đoàn, tổ chức triển khai hội nghị đồngý đến phép sắp xếp ăn triệu tập cho lực lượng ship hàng (an ninh, bảo vệ, y tế, phụcvụ, lái xe, lễ tân, tình nguyện viên, sỹ quan liên hệ và những lực lượng phục vụkhác quy định trong kế hoạch, đề án tổ chức triển khai hội nghị) trong những ngày diễn rahội nghị chính thức, thì được đưa ra tiền ăn uống theo mức 260.000 đồng/người/ngày.Không vạc tiền nếu không tổ chức ăn tập trung.

- Tiền bồi dưỡng làm trách nhiệm của cán bộ,công chức, viên chức, nhân viên (bao có cả lực lượng bảo vệ, tài xế (trừ láixe của xe đi thuê), lễ tân, tình nguyện viên, sỹ quan liên lạc và những nhân viênkhác) thẳng tham gia giao hàng hội nghị (bao gồm một ngày dài lễ với ngày nghỉ theoquy định) thừa hưởng tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ theo list phê duyệt củangười có thẩm quyền, mức bỏ ra từ 100.000 đồng/ngày/người mang đến 200.000 đồng/ngày/người.Số lượng với mức bỏ ra cụ thể cho từng cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên phụcvụ hội nghị được lý lẽ trong kế hoạch, đề án tổ chức hội nghị. Trường thích hợp mộtngười làm nhiều nhiệm vụ khác biệt trong một ngày, thì chỉ được hưởng một mức bồidưỡng cao nhất.

- Số ngày thừa kế tiền tu dưỡng là sốngày bao gồm thức diễn ra các hội nghị. Ngôi trường hợp quá trình phải triển khai sớmhoặc ngừng muộn hơn so cùng với số ngày họp báo hội nghị chính thức, thì được thanh toántheo số ngày thực tế làm trách nhiệm theo quyết định phê để mắt của người có thẩmquyền được dụng cụ trong kế hoạch, đề án tổ chức hội nghị. Tổng thời gianthanh toán buổi tối đa không quá 7 ngày; mặt khác không được thanh toán giao dịch tiền lươnglàm vấn đề vào ban đêm, làm thêm giờ.

4. Đối với các khoản đưa ra khác trực tiếp phục vụhội nghị thực hiện theo nguyên lý tại Thông bốn này và trong dự trù được ngườicó thẩm quyền phê duyệt; núm thể:

a) bỏ ra thù lao cho các diễn giả, học đưa (nếucó): tiến hành theo biện pháp tại Khoản 4 Điều 24 Thông tứ này;

b) đưa ra dịch thuật: triển khai theo pháp luật tạiĐiều 11 Thông tứ này;

c) đưa ra giấy bút, văn phòng công sở phẩm, in ấn và dán tài liệu,tuyên truyền, trang trí, thuê hội trường hoặc phòng họp, thuê sản phẩm (nếucó), tiền làm cho cờ, phù hiệu hội nghị, chi thuê phiên dịch, bảo vệ, thuốc y tế,các khoản chi cần thiết khác: thực hiện trên đại lý hóa đơn, hội chứng từ hòa hợp pháp,hợp lệ theo khí cụ của điều khoản và trong dự trù được người có thẩm quyềnphê duyệt.

Điều 27. Hội nghị quốctế tổ chức tại việt nam do phía nước ta và phía nước ngoài kết hợp tổ chức

1. Đối với những hội nghị này, khi xây dựngdự toán cần hiểu rõ những văn bản thuộc nhiệm vụ của phía quốc tế chi, nhữngnội dung thuộc trọng trách của phía việt nam chi để tránh chi trùng.

2. Đối với gần như nội dung chi thuộctrách nhiệm của phía nước ta thì địa thế căn cứ vào cơ chế chi tiêu hiện tại hành và các mứcchi được nguyên tắc tại Điều 26 Thông tư này nhằm thực hiện.

Điều 28. Đối với hộinghị quốc tế tổ chức tại nước ta do phía quốc tế đài thọ cục bộ chi phí

Cơ quan, đơn vị nơi phối phù hợp với các tổchức quốc tế để tổ chức triển khai hội nghị ko được sử dụng kinh phí theo phương tiện tạiĐiều 3 Thông tư này nhằm thanh toán giá thành của những hội nghị nước ngoài này.

Điều 29. Chính sách đối vớicán bộ, công chức, viên chức nước ta tham gia đoàn hội đàm về công tác làm việc biêngiới lãnh thổ; dàn xếp gia nhập các Tổ chức Quốc tế; bàn bạc ký kết các Hiệpđịnh tuy vậy phương, đa phương

1. Đối với đoàn đàm phán tổ chức ở trongnước

a) Tiêu chuẩn chỉnh phòng nghỉ:

- trường hợp quan trọng phải ở khách hàng sạnnơi tổ chức đàm phán, thì được thuê phòng nghỉ theo tiêu chuẩn 2 người/phòngtheo giá thực tế của loại phòng tiêu chuẩn (Standard) tại khách sạn chỗ tổ chứcđàm phán. Trường đúng theo đoàn bao gồm lẻ fan khác giới thì người lẻ được thuê 01 người/phòngtheo giá thực tiễn của một số loại phòng tiêu chuẩn (Standard) tại khách sạn địa điểm tổ chứctổ chức đàm phán.

b) chi tiền bồi dưỡng: Tuỳ theo tính chấtcông bài toán khẩn trương, tinh vi của mỗi đoàn đàm phán, thủ trưởng cơ quan, đơnvị chủ trì đàm phán quyết định chi tu dưỡng 200.000 đồng/người/buổi mang lại cácthành viên và những cán cỗ tham gia ship hàng đoàn đàm phán trong những ngàytham gia phiên họp chuẩn bị và các phiên trao đổi chính thức cùng tự sắp tới xếptrong phạm vi dự trù được cấp tất cả thẩm quyền giao;

2. Đối với đoàn đàm phán tổ chức triển khai ở nướcngoài

a) Tuỳ theo tính chất công việc khẩntrương, phức tạp của từng đoàn đàm phán, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng chủ trì đàmphán đưa ra quyết định chi bồi dưỡng cho các thành viên trực tiếp tham gia đoàn đàmphán trong những ngày tham gia phiên họp sẵn sàng tổ chức làm việc trong nước mức150.000 đồng/người/buổi cùng tự thu xếp trong phạm vi dự trù được cấp có thẩmquyền giao;

b) Các chính sách khác đối với đoàn cán bộViệt nam tham gia hội đàm ở quốc tế thực hiện tại theo vẻ ngoài hiện hành về chếđộ công tác làm việc phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nướcngoài do giá thành Nhà nước đảm bảo an toàn kinh phí.

Chương VI

CHITIẾP KHÁCH vào NƯỚC

Điều30. Chi giải khát

Chi giải khát,mức chi: 30.000 đồng/buổi (nửa ngày)/người.

Điều31. Bỏ ra mời cơm

1. Mức chi mời cơm: 300.000 đồng/suất (đã bao hàm đồ uống).

2. Thẩm quyền quyđịnh đối tượng được mời cơm

a) bộ trưởng, thủtrưởng cơ sở ngang Bộ, phòng ban thuộc chính phủ, phòng ban khác ở trung ương quyđịnhcụ thể đối tượng người dùng khách được mời cơm chophù phù hợp với đặc điểm buổi giao lưu của các ban ngành trực trực thuộc Bộ, ngành bảo đảm an toàn tiếtkiệm, hiệu quả;

b) Ủy ban nhân dântỉnh, tp trực thuộc tw căn cứ tình hình thực tiễn và tài năng ngânsách địa phương quy định rõ ràng đối tượng khách hàng được mời cơm so với từng loạihình ban ngành thuộc tỉnh, trình Hội đồng quần chúng tỉnh trước khi ban hành, đảm bảo an toàn tiết kiệm,hiệu quả;

c) trường hợp những Bộ, ngành, địa phươngchưa phát hành văn phiên bản quy định cụ thể đối tượng được mời cơm, thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng căn cứ nút chi biện pháp tại Thông bốn này quy địnhcụ thể đốitượng khách hàng được mời cơm, mức bỏ ra mời cơm chophù thích hợp với chính sách tự chủ, tự phụ trách về tài bao gồm của từng nhiều loại hìnhđơn vị. Những cơ quan, đơn vị chỉ được thực hiện từ nguồn ngân sách đầu tư được giao thực hiện cơ chế tự chủ và những nguồn ghê phíhợp pháp khác theo vẻ ngoài của pháp luật để bỏ ra mời cơm trắng khách và đề nghị được công cụ trong quy chế ngân sách chi tiêu nội bộcủa cơ quan, đối chọi vị bảo vệ tiết kiệm, hiệu quả tương xứng với điểm sáng hoạt độngcủa cơ quan, đối kháng vị;

d) Đối với những đơnvị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đưa ra đầu tư, đơn vị chức năng sự nghiệpcông lập tự bảo đảm chi thường xuyên xuyên: Đối tượng khách được mời cơm vì thủ trưởngđơn vị coi xét đưa ra quyết định và buộc phải được quyđịnh vào quy chế chi phí nội bộ của solo vị bảo đảm an toàn tiết kiệm, hiệu quảphù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị.

Điều 32. Bỏ ra phiên dịchtiếng dân tộc trong trường phù hợp tiếp khách dân tộc bản địa thiểu số

Chương VII

TỔCHỨC THỰC HIỆN

Điều33. Thẩm quyền biện pháp mức chi cụ thể tiếp khách hàng nước ngoài, tổ chức hội nghịquốc tế trên Việt Nam, đưa ra tiếp khách hàng trong nước của những Bộ, địa phương, các cơquan, solo vị

1. Đối với đưa ra tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị nước ngoài

Căncứ vào kỹ năng nguồn ngân sách đầu tư và ngân sách chi tiêu thực tế, cỗ trưởng, thủ trưởng cơ quanngang Bộ, phòng ban thuộc chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương, Hội đồng nhândân tỉnh, tp trực thuộc tw quy định những mức chi ví dụ tiếpkhách nước ngoài, tổ chức các hội nghị nước ngoài tại Việt Nam so với các cơ quan, 1-1 vịthuộc phạm vi làm chủ để thực hiện cho tương xứng nhưng ko vượt mức bỏ ra quy địnhtại Thông tứ này.

2. Đối với chitiếp khách trong nước

Căncứ vào năng lực nguồn ngân sách đầu tư và giá thành thực tế, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quanngang Bộ, ban ngành thuộc bao gồm phủ, các cơ quan nhà nước không giống ở trung ương, Hộiđồng quần chúng. # tỉnh, tp trực thuộc tw quy định những mức bỏ ra cụ thểtiếp khách hàng trong nước so với các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc phạm vi thống trị để thựchiện mang đến phù hợp, đảm bảo an toàn tiết kiệm, phòng lãng phí.

3. Cơ sở nhà nướcthực hiện chính sách tự chủ và tự chịu trách nhiệm về thực hiện kinh phí quản lý hànhchính và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính địa thế căn cứ mức chi ví dụ do bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, phòng ban thuộc thiết yếu phủ, Hội đồng nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc tw quy định tại Khoản 1 cùng Khoản 2 Điều 33 Thôngtư này để quyết định mức chi tiếp khách nước ngoài,tổ chức những hội nghị quốc tế tại Việt Nam, chi tiếp khách hàng trong nước, đảm bảophù phù hợp với quyđịnh của cơ quan chính phủ về cơ chế tự chủ, tự phụ trách về sử dụng biên chế vàkinh phí cai quản hành chính so với các phòng ban nhà nước và chế độ tự chủ tàichính đối với đơn vị sự nghiệp công lập vào từng lĩnh vực.

4. Ngôi trường hợpcác Bộ, ngành, địa phương chưa phát hành văn bạn dạng quy định nấc chi rõ ràng tiếpkhách nước ngoài, tổ chức những hội nghị quốc tế tại Việt Nam, chi tiếp kháchtrong nước, thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ mức chi hình thức tạiThông bốn này để quyết định mức chi rõ ràng trong quy định chi tiêunội cỗ của cơ quan, đơn vị chức năng nhưng tối đa không vượt trên mức cần thiết chi quy địnhtại Thông bốn này nhằm thực hiện. Việc tổ chức triển khai đón, tiếp khách hàng phải bảo đảm an toàn tiết kiệm,tránh lãng phí, vào phạm vi dự toán nguồn kinh phí được cấp bao gồm thẩm quyềngiao và theo cơ chế của cơ quan chính phủ về chính sách tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sửdụng biên chế và kinh phí làm chủ hành chính đối với các ban ngành nhà nước với cơchế tự nhà tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực.

Xem thêm: Thế Nào Là Môi Trường Ưu Trương, Nhược Trương Và Đẳng Trương

Điều 34. Lập, phân bổ dự toán, quản lý sử dụng với quyếttoán kinh phí

Việc lập, phân bổdự toán, làm chủ sử dụng và quyết toán kinh phí chi đón chào khách nướcngoài vào thao tác làm việc tại Việt Nam; bỏ ra tổ chức các hội nghị quốc tế tại Việt Nam;chi tiếp khách hàng trong nước đến thao tác làm việc tại các cơ quan, solo vị triển khai theo luật của Luật giá cả nhà nướcvà những văn phiên bản hướng dẫn. Bên cạnh đó Thông tư này gợi ý thêm như sau:

1. Lập dự toánkinh giá tiền tổchức những hội nghị quốc tế tổ chức triển khai tại Việt Nam

a) hàng năm, vào thời khắc xây dựng dựtoán theo phương pháp của Luật ngân sách chi tiêu nhà nước, các Bộ, cơ quan, đơn vị chức năng đượcgiao trách nhiệm chủ trì các hội nghị nước ngoài xây dựng kế hoạch, đề án tổ chức triển khai cáchội nghị, sự khiếu nại trình cấp bao gồm thẩm quyền phê duyệt;

b) địa thế căn cứ kế hoạch, đề án được phê duyệt;căn cứ văn bản chi, mức chi nguyên tắc tại Thông tư này; các Bộ, phòng ban trungương lập dự trù kinh phí đảm bảo cho vấn đề tổ chức các hội nghị thế giới tại ViệtNam và tổng hợp phổ biến vào dự toán chi phí nhà nước của Bộ, cơ sở gửi bộ Tàichính để tổng phù hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định theo cơ chế của LuậtNgân sách đơn vị nước;

c) bộ Quốc phòng, bộ Công an dữ thế chủ động lậpdự toán gớm phí bảo đảm công tác bình yên theo trách nhiệm được giao đón các đoànkhách quốc tế vào thăm và thao tác làm việc tại nước ta trong dự toán túi tiền hàngnăm của cục Quốc chống và cỗ Công an (xây dựng phương pháp bảo vệ; phương tiện,trang thứ bảo vệ; xăng xe hộ tống, dẫn đường).

2. Kiểm soát điều hành chi v