THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 2018

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 53933/CT-TTHT V/v kê khai thuế khi chuyển nhượng ủy quyền quyền áp dụng đất

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2019

- căn cứ Khoản 6 Điều 5, Khoản 1 Điều7 cơ chế thuế giá bán trị gia tăng năm 2018 (được sửa đổi bổ sung cập nhật năm 2013) quy định:

“Điều 5. Đối tượng không chịu đựng thuế

6. đưa quyền sử dụng đất”

Điều 7. Giá bán tính thuế

1. Giá bán tính thuế được hình thức nhưsau:

h) Đối với hoạt động kinh doanh bấtđộng sản là giá cả bất cồn sản chưa xuất hiện thuế quý hiếm gia tăng, trừ giá bán chuyểnquyền áp dụng đất hoặc tiền mướn đất nên nộp giá thành nhà nước;”

“a) giá đất được trừ nhằm tính thuếgiá trị tăng thêm được quy định cụ thể như sau:

- Trường phù hợp được nhà nước giao đấtđể chi tiêu cơ sở hạ tầng xây cất nhà để bán, giá đất nền được trừ nhằm tính thuế giátrị gia tăng bao gồm tiền thực hiện đất yêu cầu nộp chi tiêu nhà nước (không nói tiềnsử dụng khu đất được miễn, giảm) và chi phí bồi thường, giải phóng đền bù mặt bằng theoquy định của pháp luật;

- Trường hòa hợp cơ sở sale nhậnchuyển nhượng quyền áp dụng đất của các tổ chức, cá thể thì tỷ giá của đất nền được trừ đểtính thuế giá chỉ trị ngày càng tăng là giá đất tại thời gian nhận chuyển nhượng quyền sửdụng đất bao gồm cả giá chỉ trị cơ sở hạ tầng (nếu có); cơ sở marketing không đượckê khai, khấu trừ thuế giá trị ngày càng tăng đầu vào của cơ sở hạ tầng đã tính tronggiá trị quyền sử dụng đất được trừ không chịu đựng thuế quý giá gia tăng. Trường hợp giá đấtđược trừ không bao hàm giá trị hạ tầng thì cơ sở sale được kê khai,khấu trừ thuế giá chỉ trị ngày càng tăng đầu vào của cơ sở hạ tầng chưa tính trong giá chỉ trịquyền áp dụng đất được trừ không chịu thuế quý hiếm gia tăng. Trường thích hợp khôngxác định được giá đất nền tại thời điểm nhận chuyển nhượng ủy quyền thì tỷ giá của đất nền được trừ đểtính thuế giá bán trị gia tăng là tỷ giá của đất nền do Ủy ban dân chúng tỉnh, thành phố trựcthuộc tw quy định tại thời điểm ký vừa lòng đồng nhận gửi nhượng... ”

+ tại Khoản 5 Điều 2 lý lẽ thu nhậptừ ủy quyền bất động sản

5. Thu nhập từ ủy quyền bất độngsản

Thu nhập từ ủy quyền bất độngsản là khoản các khoản thu nhập nhận được từ việc chuyển nhượng bất động sản bao gồm:

a) các khoản thu nhập từ ủy quyền quyềnsử dụng đất.

Bạn đang xem: Thuế chuyển quyền sử dụng đất 2018

+ Tại huyết a.5 Khoản 3 Điều 26 quy địnhvề bài toán khai thuế đối với thu nhập từ ủy quyền bất rượu cồn sản:

“a) cá thể có thu nhập từ chuyểnnhượng bất động sản triển khai khai thuế theo từng lần phạt sinh, của cả trường hợpthuộc đối tượng người dùng được miễn thuế. Khai thuế so với một số ngôi trường hợp cụ thể nhưsau:

a.5) Trường vừa lòng khai rứa hồ sơkhai thuế thu nhập cá thể đối với vận động chuyển nhượng bất tỉnh sản, thì tổchức, cá thể khai vậy ghi thêm “Khai thay” vào phần trước các từ “Người nộpthuế hoặc Đại diện đúng theo pháp của bạn nộp thuế” đồng thời fan khai ký, ghi rõhọ tên, nếu như là tổ chức triển khai khai thay thì sau thời điểm ký tên yêu cầu đóng dấu của tổ chức.Trên làm hồ sơ tính thuế, bệnh từ thu thuế vẫn đề nghị thể hiện nay đúng fan nộp thuếlà cá nhân chuyển nhượng bất động đậy sản.”

+ trên Điều 17 sửa đổi, bổ sung Điều12 Thông tư số 111/2013/TT-BTC

“Điều 12. Căn cứ tính thuế đối vớithu nhập từ ủy quyền bất cồn sản

Căn cứ tính thuế so với thu nhậptừ đưa nhượng bất động sản nhà đất là giá chuyển nhượng từng lần cùng thuế suất.

1. Giá chuyển nhượng

a) Giá gửi nhượng đối với chuyểnnhượng quyền thực hiện đất không tồn tại công trình kiến thiết trên đất là giá bán ghi trênhợp đồng ủy quyền tại thời gian chuyển nhượng.

2. Thuế suất

Thuế suất đối với chuyển nhượng bấtđộng sản là 2% trên giá chuyển nhượng hoặc giá dịch vụ thuê mướn lại.”

+ tại Điều 21 sửa đổi, bổ sung cập nhật Điều16 Thông tứ số 156/2013/TT-BTC:

“5. Sửa đổi, bổ sung điểm c với điểmd khoản 3 Điều 16

c) vị trí nộp hồ sơ khai thuế

Cá nhân nộp làm hồ sơ khai thuế thuộc hồsơ gửi nhượng bất động sản tại bộ phận một cửa liên thông hoặc đưa ra cục Thuếnơi có bđs chuyển nhượng.

Trường đúng theo ở địa phương chưa thựchiện quy định một cửa liên thông thì nộp làm hồ sơ trực tiếp cho văn phòng đăng kýquyền sử dụng đất nơi có bất động sản chuyển nhượng.

Trường hợp cá nhân chuyển nhượngnhà ở ra đời trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tươnglai thì khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân tại bỏ ra cục Thuế địa phương địa điểm cónhà ở hiện ra trong tương lai, dự án công trình xây dựng có mặt trong tươnglai hoặc tổ chức, cá thể được ban ngành thuế ủy nhiệm thu.

d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

- Trường vừa lòng hợp đồng gửi nhượngcó thỏa thuận hợp tác bên sở hữu là fan nộp thuế rứa cho bên phân phối thì nộp hồ sơ khai thuếchậm nhất là thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền thực hiện bất độngsản. Ngôi trường hợp cá nhân nhận chuyển nhượng ủy quyền nhà có mặt trong tương lai, quyềnsử dụng khu đất gắn với dự án công trình xây dựng sau này là thời điểm cá thể nộp hồsơ khai thuế với ban ngành thuế.”

“Điều 17. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế các khoản thu nhập từ chuyểnnhượng bđs nhà đất là thu nhập cá nhân tính thuế với thuế suất.

Thu nhập tính thuế bằng (=) thu nhậpchịu thuế trừ (-) những khoản lỗ của chuyển động chuyển nhượng bđs của cácnăm trước (nếu có).

1. Thu nhập cá nhân chịu thuế.

Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượngbất đụng sản được xác định bằng lợi nhuận thu được từ hoạt động chuyển nhượng bấtđộng sản trừ giá vốn của bđs nhà đất và các khoản túi tiền được trừ tương quan đếnhoạt động chuyển nhượng bất đụng sản.

a) lệch giá từ chuyển động chuyểnnhượng bất tỉnh sản.

Xem thêm: Soạn Bài Tổng Kết Ngữ Pháp Tiếp Theo ) (Chi Tiết), Soạn Bài Tổng Kết Ngữ Pháp (Tiếp Theo) (Chi Tiết)

a.1) doanh thu từ vận động chuyểnnhượng bđs nhà đất được xác minh theo giá thực tiễn chuyển nhượng bất động sản nhà đất theohợp đồng gửi nhượng, giao thương bất động sản phù hợp với cách thức của pháp luật(bao gồm cả những khoản phụ thu thêm và giá tiền thu thêm ví như có).

- Thời điểm xác định doanh thutính thuế là thời điểm bên buôn bán bàn giao bất động sản cho bên mua, không phụ thuộcviệc bên mua đã đăng ký quyền tải tài sản, quyền sử dụng đất, xác lập quyềnsử dụng đất tại phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền...”

“1. Khai lệ chi phí trước bạ

a) nhiệm vụ nộp hồ sơ khai lệphí trước bạ và vị trí nộp làm hồ sơ khai lệ phí tổn trước bạ:

Tổ chức, cá thể có gia sản thuộcđối tượng chịu lệ mức giá trước bạ có trách nhiệm kê khai cùng nộp hồ sơ khai lệ phítrước bạ cho cơ quan thuế khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quannhà nước bao gồm thẩm quyền.

- làm hồ sơ khai lệ mức giá trước bạ nhà,đất được nộp mang đến Văn phòng đk quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyênmôi trường trên địa phương nơi có nhà, đất. Trường hợp địa phương chưa thực hiệncơ chế một cửa ngõ liên thông thì làm hồ sơ kê khai lệ chi phí trước bạ nhà, khu đất nộp tạiChi viên Thuế địa phương nơi gồm nhà, đất.

b) làm hồ sơ kê khai lệ giá thành trước bạnhà, đất

- Tờ khai lệ giá tiền trước bạ theo mẫu mã 01/LPTB ban hành kèm theo Thông tứ này;

- Giấy tờ chứng tỏ nhà, khu đất cónguồn nơi bắt đầu hợp pháp;

- sách vở hợp pháp về việc chuyểngiao gia tài ký kết giữa mặt giao gia sản và mặt nhận tài sản.... ”

Tại Điều 6 phương tiện về khai, thu, nộplệ tầm giá trước bạ:

“Điều 6. Khai, thu, nộp lệ phí tổn trướcbạ

3. Khu vực nộp hồ sơ khai lệ mức giá trướcbạ

a) Đối với gia sản là nhà, đất: Hồsơ khai lệ mức giá trước bạ nộp trên cơ quan tiếp nhận hồ sơ về xử lý thủ tụcđăng ký, cung cấp giấy chứng nhận quyền thực hiện đất, quyền cài nhà và tài sảnkhác nối sát với đất theo luật của luật pháp về đất đai…”

+ trên Điều 4 cơ chế mức thu lệ phítrước bạ:

“1.Nhà, khu đất mức thu là 0,5%”

Căn cứ các quy định trên và hồ sơ đơnvị cung cấp, cục Thuế TP hà thành có ý kiến như sau:

- ngôi trường hợp công ty có dìm chuyểnnhượng bất động sản là quyền thực hiện đất từ cá thể A, trong vừa lòng đồng tất cả quy địnhcác khoản thuế, phí, lệ tầm giá do doanh nghiệp chịu thì công ty có nhiệm vụ kê khainộp thuế TNCN vậy cho cá nhân, lệ tầm giá trước bạ theo quy định. Trường vừa lòng khaithay hồ sơ khai thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng không cử động sản, thì tổchức, cá nhân khai cầm ghi thêm “Khai thay” vào phần trước các từ “Người nộpthuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời bạn khai ký, ghi rõhọ tên, ví như là tổ chức triển khai khai cầm cố thì sau thời điểm ký tên bắt buộc đóng lốt của tổ chức.Trên hồ sơ tính thuế, hội chứng từ thu thuế vẫn yêu cầu thể hiện tại đúng bạn nộp thuếlà cá thể chuyển nhượng bất tỉnh sản.

Cá nhân nộp làm hồ sơ khai thuế thuộc hồsơ gửi nhượng bất động sản tại thành phần một cửa ngõ liên thông hoặc bỏ ra cục Thuếnơi có bất động sản chuyển nhượng. Trường đúng theo ở địa phương chưa thực hiện quychế một cửa ngõ liên thông thì nộp hồ sơ trực tiếp mang lại văn phòng đk quyền sử dụngđất địa điểm có bđs nhà đất chuyển nhượng.

Trường phù hợp hợp đồng chuyển nhượng cóthỏa thuận bên mua là tín đồ nộp thuế cố gắng cho bên cung cấp thì nộp hồ sơ khai thuếchậm tốt nhất là thời khắc làm giấy tờ thủ tục đăng ký kết quyền sở hữu, quyền sử dụng bất độngsản. Trường hợp cá thể nhận chuyển nhượng nhà hiện ra trong tương lai, quyềnsử dụng khu đất gắn với công trình xây dựng sau này là thời điểm cá thể nộp hồsơ khai thuế với cơ sở thuế.

- trường hợp sau khi Công ty nhậnchuyển nhượng bất động sản là quyền áp dụng đất nhấn từ cá thể A nêu bên trên (đấtvẫn không thay đổi trạng như khi dìm từ cá thể A và chưa xuất hiện công trình xây dựngtrên đất), Công ty tiếp tục chuyển nhượng lại cho cá nhân B thì doanh nghiệp cótrách nhiệm nộp thuế TNDN với khoảng thuế suất 20%.

Khi chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất,giá đất được trừ nhằm tính thuế GTGT là tỷ giá của đất nền tại thời gian nhận chuyển nhượngquyền áp dụng đất bao gồm cả cơ sở hạ tầng (nếu có). Công ty không được kêkhai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hạ tầng đã tính trong cực hiếm quyềnsử dụng khu đất được trừ không chịu đựng thuế GTGT. Nếu giá đất được trừ ko bao gồmgiá trị hạ tầng thì công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT nguồn vào củacơ sở hạ tầng.

- Trường thích hợp tổ chức, cá nhân có tàisản thuộc đối tượng người sử dụng chịu lệ tầm giá trước bạ có trách nhiệm kê khai với nộp hồ sơkhai lệ phí trước bạ cho cơ thuế quan khi đk quyền sở hữu, quyền áp dụng vớicơ quan công ty nước gồm thẩm quyền.

Hồ nguyên sơ lệ giá thành trước bạ nhà, đấtđược nộp mang lại Văn phòng đk quyền áp dụng đất hoặc cơ săng nguyên môitrường trên địa phương nơi gồm nhà, đất. Trường thích hợp địa phương chưa thực hiện cơchế một cửa ngõ liên thông thì làm hồ sơ kê khai lệ tổn phí trước bạ nhà, khu đất nộp tại bỏ ra cụcThuế địa phương nơi tất cả nhà, đất.

Xem thêm: Unit 7 Lớp 7: Skill 2 Unit 7 Lớp 7 Mới Unit 7 Skills 2, Tiếng Anh 7 Mới Unit 7 Skills 2

Trường vừa lòng trong quá trình thực hiệncòn vướng mắc, ý kiến đề xuất Công ty tương tác với phòng Thanh tra-kiểm tra số 7 nhằm đượchướng dẫn đưa ra tiết.