Thuế Suất Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp 2017

     

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017

sieuthithietbido.com.vn xin phía dẫn phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) nhất thời tính năm 2017 theo Thông bốn số 78/2014/TT-BTC chỉ dẫn thi hành mức sử dụng thuế thu nhập doanh nghiệp, Thông bốn 96/2015/TT-BTC phía dẫn new về thuế thu nhập doanh nghiệp của Bộ tài chính mới nhất hiện nay.

Bạn đang xem: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2017

Cách lập giấy nộp chi phí thuế điện tử qua mạng 2016

Cách ghi bệnh từ khấu trừ thuế TNCN

Hướng dẫn giải pháp kê khai thuế môn bài xích năm năm nhâm thìn qua mạng


I. Cách tính thuế TNDN đối với doanh nghiệp kê khai theo phương pháp khấu trừ

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định như sau:

Thuế TNDN phải nộp = các khoản thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN

Nếu dn có trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì tính như sau:

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế - Phần trích lập quỹ KH&CN) x Thuế suất thuế TNDN

Trong đó:

1. Cách xác định thu nhập cá nhân tính thuế

Thu nhập tính thuế = thu nhập cá nhân chịu thuế - (Thu nhập được miễn thuế + các khoản lỗ được kết chuyển)

a. Thu nhập cá nhân chịu thuế: Là tổng thu nhập cá nhân của tất cả các hoạt động kinh doanh như: hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại và thu nhập khác.

b. Những khoản thu nhập được miễn thuế:

Các bạn xem tại đây: những khoản thu nhập cá nhân được miễn thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp


c. Các khoản lỗ được kết chuyển: Trường phù hợp nếu có vận động kinh doanh bị lỗ thì được bù trừ số lỗ vào các khoản thu nhập chịu thuế của các chuyển động kinh doanh bao gồm thu nhập vị doanh nghiệp trường đoản cú lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau thời điểm bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp của chuyển động kinh doanh còn thu nhập.

Trong đó:

Thu nhập chịu thuế được xác minh như sau:

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu - túi tiền được trừ) + những khoản các khoản thu nhập khác

Doanh thu nhằm tính thu nhập chịu thuế: Là toàn thể tiền bán sản phẩm hoá, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội nhưng mà doanh nghiệp thừa hưởng không rành mạch đã chiếm được tiền hay chưa thu được tiền.Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Là doanh thu không bao gồm thuế GTGT.Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp: Là doanh thu bao gồm cả thuế GTGT.

2. Thuế suất thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

Thuế suất 20% áp dụng cho những dn có tổng doanh thu của năm kia liền kề Thuế suất 22% vận dụng cho những doanh nghiệp không thuộc đối tượng người sử dụng áp dụng thuế suất 20%. (Nhưng từ thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2016 sẽ áp dụng thuế suất 20%)

Những dn mới ra đời thì kê khai trợ thời tính quý theo thuế suất 22%. Xong năm tài chủ yếu nếu doanh thu bình quân của các tháng trong thời gian

Cách hạch toán túi tiền thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp - thông tin tài khoản 821

Ngoài cách tính thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp như sieuthithietbido.com.vn đang nêu sống trên, chúng ta có thể bài viết liên quan Cách hạch toán túi tiền thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp - thông tin tài khoản 821.

Xem thêm: 22 4 Trong Hóa Học Là Gì, Cách Tính Khối Lượng Mol Và Thể Tích Mol Của Chất Khí

Cách định khoản hạch toán ngân sách chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp - tài khoản 821:1. Thông tin tài khoản 821: dùng để phản ánh chi phí thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp tạo nên trong năm.

2. Kết cấu TK 821: Thuộc team tài sản:

*

Có số vạc tăng bên Nợ, phát sinh giảm bên Có; ko số dư cuối kỳ.

Bên nợ

Bên có

- giá thành thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp phát sinh trong năm.

Xem thêm: Lần Đầu Anh Nói Câu Chúng Ta Không Hợp Âm Em Đã Sai Vì Em Tin

- vào cuối kỳ kết chuyển giá cả thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp vào bên nợ TK 911.

3. Một số trong những nghiệp vụ thường gặp mặt trong doanh nghiệp:

1. Xác minh số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp tạm đề nghị nộp, ghi:

Nợ TK 821: giá cả thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

có TK 3334: Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

2. Vào cuối kỳ kế toán năm, kết chuyển túi tiền thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp phân phát sinh trong thời gian để khẳng định lợi nhuận sau thuế, ghi:

kimsa88
cf68