TÍCH 10 SỐ TỰ NHIÊN ĐẦU TIÊN BẰNG BAO NHIÊU

     

tổng của tích 5 số trường đoản cú nhiên trước tiên khác 0 với tổng của 10 số tự nhiên đầu tiên

là sao

Tích của 5 số trường đoản cú nhiên đầu tiên khác 0 là : 1 . 2 . 3 . 4 . 5 = 120

Tổng của 10 số từ nhiên trước tiên là : 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8=45

Tổng của tích 5 số từ nhiên đầu tiên khác 0 cùng với tổng của 10 số từ nhiên trước tiên là : 120 + 45 = 165

Tổng của tích 5 số tự nhiênđầu tiên khác 0 với tổng của 10 số tự nhiênđầu tiên là......bao nhiêu dzạ???

165

tick mk nha bạn

Tích 5 stn đầu tiên khác 0 là 120

Tổng 10 stn trước tiên là 45

Tổng là :

120 + 45 = 165

165 nếu như đúng thì tích dùm bản thân nha

tổng của tích 5 số từ bỏ nhiên trước tiên khác 0 cùng với tổng của 10 số tự nhiên đầu là

Hà Như Nguyệt thân mến,banủng hộ mang lại mik 1 ...k đi nhưng ^_^

Tích của 5 số tự nhiên và thoải mái đầu không giống 0 là

1.2.3.4.5=100

Tổng của 10 STN đầu là

0+1+2+3+4+5+6+7+8+9=45

Tổng của 2 phép tính trên là

100 + 45 = 145

Đáp số 145

Tích 5 số từ bỏ nhiên đầu tiên khác 0 là

1x2x3x4x5=100

Tổng 10 số thoải mái và tự nhiên đầu là

0+1+2+3+4+5+6+7+8+9=45

Tổng nhị phép tính bên trên là

100+45=145

Tích của 5 số TN không giống 0 la:

1.2.3.4.5=100

Tổng của 10 số TN đầu la :

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10=45

Tổng của 2 số bên trên là :

100+45=145

Đ/S 145

Cho mình hỏi câu này nha

tổng của tích 5 số từ nhiên thứ nhất khác 0 với tổng của 10 số từ bỏ nhiên đầu tiên là

1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 120

0 + 1 ...


Bạn đang xem: Tích 10 số tự nhiên đầu tiên bằng bao nhiêu


Xem thêm: Thái Độ Quyết Định Tất Cả - Đọc Hiểu Thái Độ Quyết Định Thành Công


Xem thêm: Ý Nghĩa Cờ Trung Quốc Như Thế Nào? Tìm Hiểu Lịch Sử Quốc Kỳ Trung Quốc


+ 9 = 45

vậy tổng là : 120 + 45 = 165

Đ/s : 165

165 vì chac100% lun

Tích của 5 số tự nhiên và thoải mái đầu khác 0 là : 1*2*3*4*5 = 120

tổng của 10 số tự nhiên thường xuyên là : 0+1+2+3+4+5+6+7+8+9=45

Vậy tổng của nhị số là : 120+45=165

Tích của 10 số tự nhiên và thoải mái đầu tiên

0x1x2x3x4x5x6x7x8x9=0

10 số trường đoản cú nhiên trước tiên là:

0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9

Tích của 10 số đó là:

0 x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 = 0 ( vì số làm sao nhân cùng với 0 cũng bằng 0 )

Đ/s: ...Bạn đã xem: Tích 10 số trường đoản cú nhiên đầu tiên bằng bao nhiêu

~ Ủng hộ nhé ~

10 số tự nhiên trước tiên là:

0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9

Tích của 10 số kia là:

0 x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 = 0 ( vì số làm sao nhân với 0 cũng bằng 0 )

Đ/s: ...

~ Ủng hộ nhé ~

Tích của 10 số tự nhiên và thoải mái liên tiếp đầu tiên là ?

10 số đó là : 0;1;2;...;8;9

vì vào đó có chữ số 0 yêu cầu tích 10 số tự nhiên đó là 0 ( số tự nhiên nào nhân với 0 thì bằng 0 )

vì gồm số 0 đề xuất tích =0

Ta có:0.1.2.3.4.5.6.7.8.9=0

vì trg biểu thức trên tất cả số 0nên tác dụng bằng 0

Theo đề tổng là tích của 2 dãy

1,2,3,4,..,2002

1,3,5,7,9,11,13,..,4003

1 x 2 x 3 x 4 x 5 ... X 2002

Ta thấy 2 x 5 tuyệt 4 x 5 đã tất cả chữ số tận cùng là 0 vậy thì nhân cho các số khác cũng có thể có tận thuộc là 0

1 x 3 x 5 x 7 x 9 ... X 4003

Ta thấy 3 x 5 = 15 tận thuộc là 5 mà bởi thừa số nào cũng là số lẻ nen tận thuộc 5 k thể nào được thiết kế tòn thành số lẻ , vậy chữ số tận cùng cuối cùng vẫn là 5

Tổng của 2 tích đó vậy 0 + 5 = 5 ; tổng nhị tích đó có chữ số tận cùng là 5

Tích của 10 số trường đoản cú nhiên đầu tiên là bao nhiêu? nhanh mik tick cho cái !

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10=3628800

0x1x2x3x4x5x6x7x8x9 = 0

Hok giỏi !

0.1.2.3.4.5.6.7.8.9=0

hoặc 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10=3628800

Tổng của tích 2002 số tự nhiên khác không thứ nhất với tích 2002 số tự nhiên lẻ đầu tiên là một vài có tận thuộc là bao nhiêu.

Chắc chắn bởi 0 vì chưng :

Từ 1 -> 2002 có khá nhiều số tất cả hàng chục, sản phẩm trăm, hằng ngàn là 0, ví như nhân vào số đó bao gồm dạng : (...)0

Dù nhân với từng nào thì tận thuộc vẫn = 0

Theo đề tổng là tích của 2 hàng 1,2,3,4,..,2002

1,3,5,7,9,11,13,..,4003

1 x 2 x 3 x 4 x 5 ... X 2002

Ta thấy 2 x 5 tuyệt 4 x 5 đã bao gồm chữ số tận thuộc là 0 vậy thì nhân cho những số khác cũng đều có tận cùng là 0 1 x 3 x 5 x 7 x 9 ... X 4003

Ta thấy 3 x 5 = 15 tận thuộc là 5 mà vì chưng thừa số nào thì cũng là số lẻ nen tận thuộc 5 k thể nào được làm tòn thành số lẻ , vậy chữ số tận cùng sau cùng vẫn là 5