TIỀN ĂN CA NĂM 2013

     
*

Công văn 73511/CT-TTHT Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá thể đối cùng với tiền nạp năng lượng trưa, ăn uống ca in


TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP HÀ NỘI-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc---------------


Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2018

“Điều 6. Những khoản chi được trừ với không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

1. Trừ các khoản chi không được trừ khi xác định các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp nêu trên khoản 2 Điều này, công ty lớn được trừ phần đông khoản đưa ra nếu đáp ứng một cách đầy đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế vạc sinh tương quan đến hoạt động sản xuất marketing của doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Tiền ăn ca năm 2013

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, hội chứng từ thích hợp pháp theo biện pháp của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, thương mại & dịch vụ từng lần có giá trị trường đoản cú 20 triệu đ trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi giao dịch thanh toán phải bao gồm chứng từ giao dịch không dùng tiền mặt.

2. Các khoản đưa ra không được trừ khi khẳng định thu nhập chịu đựng thuế bao gồm:

2.6. Chi tiền lương, chi phí công, tiền thưởng cho tất cả những người lao hễ thuộc một trong những trường thích hợp sau:

a) chi tiền lương, tiền công và các khoản buộc phải trả khác mang đến người lao động doanh nghiệp vẫn hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh trong kỳ tuy vậy thực tế không chi trả hoặc không tồn tại chứng từ giao dịch theo chế độ của pháp luật.

…”.

b) những Khoản chi phí lương, tiền thưởng cho tất cả những người lao rượu cồn không được ghi cụ thể Điều khiếu nại được hưởng với mức được hưởng trên một trong những hồ sơ sau: hợp đồng lao động; Thỏa ước lao rượu cồn tập thể; quy định tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; quy định thưởng do chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc hình thức theo quy định tài bao gồm của Công ty, Tổng công ty.”.

…”

“Điều 2. Những khoản thu nhập cá nhân chịu thuế

g) ko tính vào thu nhập cá nhân chịu thuế đối với các khoản sau:

……

g.5) Khoản tiền nạp năng lượng giữa ca, ăn trưa do người tiêu dùng lao động tổ chức triển khai bữa nạp năng lượng giữa ca, ăn trưa cho những người lao hễ dưới các hiệ tượng như trực tiếp nấu ăn, cài suất ăn, cấp cho phiếu ăn.

Xem thêm: Quy Định Về Giờ Làm Việc

Trường hợp người tiêu dùng lao rượu cồn không tổ chức triển khai bữa nạp năng lượng giữa ca, nạp năng lượng trưa mà chi tiền cho tất cả những người lao động thì ko tính vào thu nhập chịu thuế của cá thể nếu mức chi phù phù hợp với hướng dẫn của cục Lao hễ - yêu mến binh với Xã hội. Trường thích hợp mức chi cao rộng mức phía dẫn của bộ Lao rượu cồn - yêu quý binh cùng Xã hội thì phần chi vượt mức đề xuất tính vào các khoản thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Mức chi rõ ràng áp dụng so với doanh nghiệp bên nước và những tổ chức, đơn vị chức năng thuộc ban ngành hành chính vì sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, các Hội không quá mức phía dẫn của bộ Lao cồn - mến binh cùng Xã hội. Đối với các doanh nghiệp kế bên Nhà nước và các tổ chức khác, nút chi do thủ trưởng đơn vị chức năng thống độc nhất với chủ tịch công đoàn đưa ra quyết định nhưng buổi tối đa ko vượt quá mức vận dụng đối với doanh nghiệp lớn Nhà nước.

…”

“Công ty triển khai mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao hễ tối đa không vượt vượt 730.000 đồng/người/tháng. Vấn đề thực hiện cơ chế ăn thân ca theo phía dẫn trên Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15 mon 10 năm 2008 của cục Lao hễ - thương binh và Xã hội gợi ý thực hiện chế độ ăn giữa ca trong doanh nghiệp nhà nước.”

Căn cứ những quy định nêu trên, trường hợp công ty có cơ chế phụ cấp ăn uống trưa, nạp năng lượng giữa ca cho người lao cồn (được ghi ví dụ điều khiếu nại được hưởng và mức thừa kế tại một trong số hồ sơ sau: hợp đồng lao động; Thỏa ước lao hễ tập thể; quy định tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; quy định thưởng do chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc cách thức theo quy chế tài thiết yếu của Công ty, Tổng công ty) thì:

1. Về Thuế thu nhập doanh nghiệp:

2. Về Thuế thu nhập cá nhân cá nhân:

- ngôi trường hợp công ty lựa chọn một trong 2 hình thức: (1) công ty tự tổ chức nấu ăn, download suất ăn uống hoặc cung cấp phiếu ăn cho người lao động; (2) doanh nghiệp không tổ chức bữa nạp năng lượng giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho tất cả những người lao cồn theo mức chi tương xứng với hướng dẫn của bộ Lao động - yêu thương binh với Xã hội thì quanh đó vào các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

- ngôi trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng nhu cầu được một trong 2 hình thức nêu trên thì yêu cầu tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá thể của người lao động.

Cục thuế TP tp hà nội thông báo nhằm doanh nghiệp được biết thêm và thực hiện./.

Xem thêm: Cách Nhập Mật Khẩu Wifi Cho Laptop, Hướng Dẫn Vào Mạng Wifi Cho Laptop

Nơi nhận:- Như trên;- phòng Pháp chế;- Phòng bình chọn thuế số 1;- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNGMai Sơn

kimsa88
cf68