Diện Tích Hình Chữ Nhật: Công Thức Và Bài Tập

     

Hình chữ nhật là tứ giác tất cả bốn góc vuông với hình chữ nhật cũng là 1 trong những hình bình hành với hình thang cân.

Bạn đang xem: Diện tích hình chữ nhật: công thức và bài tập

Vậy bí quyết tính diện tích hình chữ nhật là gì? Mời các bạn cùng sieuthithietbido.com.vn theo dõi bài viết dưới trên đây nhé.1. Hình chữ nhật là gì

Hình chữ nhật là tứ giác bao gồm bốn góc vuông

Tứ giác ABCD là hình chữ nhật. Có bốn góc A, B, C, D bằng 90 độ

Chú ý: Hình chữ nhật cũng là 1 trong những hình bình hành, hình thang cân

2. Tính chất hình chữ nhật

Hình chữ nhật có tất cả các đặc thù của hình bình hành cùng hình thang cân

- trong hình chữ nhật, hai đường chéo cánh bằng nhau và giảm nhau trên trung điểm của từng đường.


- Hình chữ nhật có những cạnh đối tuy nhiên song và bởi nhau.

3. Vệt hiệu nhận thấy hình chữ nhật

- Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.

- Hình thang cân bao gồm một góc vuông là hình chữ nhật.

- Hình bình hành tất cả một góc vuông là hình chữ nhật.

- Hình bình hành gồm hai đường chéo cánh bằng nhau là hình chữ nhật.

4. Phương pháp tính diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật bằng tích của chiều lâu năm nhân cùng với chiều rộng. Theo đó, bí quyết tính diện tích hình chữ nhật đang như sau:

*

Trong đó:

S: diện tích s hình chữ nhật.a: Chiều lâu năm của hình chữ nhật.b: Chiều rộng của hình chữ nhật.

Xem thêm: Hội Khỏe Phù Đổng Là Gì - Chi Tiết Về Hội Khỏe Phù Đổng Mới Nhất 2021

*Cách tính chiều nhiều năm hình chữ nhật lúc biết diện tích s và chu vi hình chữ nhật

Cho ví dụ

Ví dụ: Cho một hình chữ nhật ABCD bao gồm tổng diện tích s là 360m2 cùng chu vi là 98m. Hỏi chiều lâu năm của hình chữ nhật này bởi bao nhiêu?


Cách giải: bí quyết này áp dụng mối đối sánh tương quan giữa hai bí quyết tính diện tích hình chữ nhật với chu vi hình chữ nhật.

Ta bao gồm chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng cách thức lọc dãy số và nhiều loại trừ, ta có các cặp số chiều dài với chiều rộng sau hoàn toàn có thể áp dụng để tính diện tích hình chữ nhật ABCD 360m2. Phương pháp tính diện tích hình chữ nhật bởi chiều nhiều năm nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2 = 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x đôi mươi = 15 x 16.

Như vậy từ công thức tính diện tích s hình chữ nhật, bạn có thể quy ra tổng chiều dài với chiều rộng lớn hình chữ nhật khi cộng lại cân xứng nhất cùng với cặp số 9 và 40. Suy ra chiều dài của hình chữ nhật bằng 40m.

5. Bài xích tập diện tích s hình chữ nhật

Dạng 1: Tính dện tích hình chữ nhật lúc biết độ nhiều năm hai cạnh

Bài 1: Tính diện tích s hình chữ nhật có chiều dài bằng 5cm cùng chiều rộng bằng 3cm.

Bài làm

Diện tích hình chữ nhật là:

5 x 3 = 15 (cm2)

Đáp số: 15cm2

Bài 2: Một miếng bìa hình chữ nhật bao gồm chiều dài bởi 2dm, chiều rộng bởi 14cm. Tính diện tích s của miếng bìa đó.

Bài làm

Đổi 2dm = 20cm

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

20 x 14 = 280 (cm2)

Đáp số: 280cm2

Dạng 2: Tính diện tích s hình chữ nhật khi không biết rõ độ chiều dài và chiều rộng

Bài 1: Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng bằng 7cm, chiều nhiều năm gấp bố lần chiều rộng. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài làm

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

7 x 3 = 21 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:


7 x 21 = 147 (cm2)

Đáp số: 147cm2

Bài 2: Hình chữ nhật có chu vi bởi 48cm, chiều rộng bằng 1/6 chu vi. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài làm

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

48 : 6 = 8 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

48 : 2 = 24 (cm)

Chiều lâu năm của hình chữ nhật là:

24 – 8 = 16 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

8 x 16 = 128 (cm2)

Đáp số: 128cm2

Bài 3: Tính diện tích s hình chữ nhật gồm tỉ số thân hai cạnh của nó là 2/3 với chu vi bởi 40m.

Bài làm

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

40 : 2 = đôi mươi (m)

Tổng số phần cân nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Giá trị của một phần là:

20 : 5 = 4 (m)

Chiều lâu năm của hình chữ nhật là:

4 x 3 = 12 (m)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

20 – 12 = 8 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là:

12 x 8 = 96 (m2)

Đáp số: 96m2.

Xem thêm: Số Nguyên Tử Cacbon Trong Phân Tử Axit Oleic Là, Axit Oleic Có Công Thức Phân Tử Là:

Bài 4: Một hình chữ nhật tất cả chiều dài hơn nữa chiều rộng 6m. Nếu không thay đổi chiều rộng cùng gấp chiều nhiều năm lên 4 lần thì được một hình chữ nhật mới có chiều dài thêm hơn chiều rộng 51m. Tính chu vi và ăn diện tích của hình chữ nhật đó.