Tìm Tất Cả Các Giá Trị Thực Của Tham Số M Để Hàm Số

     

Tìm toàn bộ các quý giá thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3mx^2 - 9m^2x$ nghịch biến chuyển trên khoảng (0; 1).
Bạn đang xem: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số

Để hàm số nghịch biến hóa trên $left( 0;1 ight) Leftrightarrow y' le 0mkern 1mu mkern 1mu forall x in left( 0;1 ight)$ cùng $y' = 0$ tại hữu hạn điểm.


TXĐ: $D = R$

$eginarray*20ly = x^3 - 3mx^2 - 9m^2x Rightarrow y' = 3x^2 - 6mx - 9m^2\y' = 0 Leftrightarrow 3x^2 - 6mx - 9m^2 = 0 Leftrightarrow 3(x^2 - 2mx - 3m^2) = 0 Leftrightarrow 3left( x + m ight)left( x - 3m ight) = 0 Leftrightarrow left< eginarray*20lx_1 = m; - m\x_2 = 3mendarray ight.endarray$

$y' a
Sự đồng biến, nghịch thay đổi của hàm số Luyện Ngay

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

Xem thêm: Cách Giải Rubik Nhanh Nhất, Công Thức Xoay Rubik 3×3 Nhanh NhấtCho hàm số $y = fleft( x ight)$ gồm bảng biến chuyển thiên như sau:

*

Khẳng định nào sau đó là khẳng định đúng:
*

Cho hàm số (y = fleft( x ight)) gồm đồ thị như hình bên:

*

Hàm số (y = - 2fleft( x ight)) đồng vươn lên là trên khoảng:

Cho hàm số nhiều thức (f(x)) tất cả đạo hàm tràm trên(R). Biết(f(0) = 0) cùng đồ thị hàm số(y = f"left( x ight))như hình sau.

*

Hàm số (g(x) = left| 4f(x) + x^2 ight|) đồng vươn lên là trên khoảng nào bên dưới đây?Xem thêm: Nước Nào Sau Đây Thuộc Khu Vực Trung Á, Các Nước Trung Á


Cho hàm số (y = f(x)) có đạo hàm tiếp tục trên (( - 1,3)). Bảng biến chuyển thiên của hàm số (y = f^prime (x)) được đến như hình vẽ dưới đây. Hàm số (y = fleft( 1 - dfracx2 ight) + x) nghịch thay đổi trên khoảng chừng nào sau đây?