TOÁN LỚP 4 TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC

     

Toán lớp 4 tính quý hiếm của biểu thức là bài bác toán học sinh vận dụng nhiều kỹ năng của phép nhân, chia, cộng, trừ để đo lường và tính toán giá trị.Bài học toán lớp 4 tính quý giá của biểu thức hôm nay, sieuthithietbido.com.vn sẽ kể lại những kiến thức cần nhớ và những dạng bài tập áp dụng để học sinh luyện tập.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 tính giá trị biểu thức

1. Trình làng về bài học kinh nghiệm tính giá trị của biểu thức

1.1. Lấy một ví dụ 1: Tính quý giá biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính và tính có:

*

Thực hiện nay phép tính theo trang bị tự từ bắt buộc qua trái ta có:

1 cùng 7 bởi 8, viết 8

5 cùng 4 bằng 9, viết 9

9 cộng 7 bởi 16, viết 6 nhớ 1

2 cộng 4 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

Hạ 17 xuống được 177696

Vậy quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Lấy một ví dụ 2: Tính cực hiếm biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện tại phép tính theo luật lệ nhân chia trước, cộng trừ sau ta có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy giá trị của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính quý hiếm của biểu thức

a) vào một biểu thức, giả dụ chỉ bao gồm phép nhân cùng phép phân chia hoặc phép trừ và phép cộng, ta thực hiện đo lường và thống kê từ trái qua phải.

Nếu trong biểu thức, bao gồm cả phép nhân, phép chia, phép cộng và phép trừ, ta thực hiện nhân/ chia trước, cộng/ trừ sau.Nếu vào biểu thức, tất cả dấu ngoặc, ta thực hiện phép tính sinh hoạt trong ngoặc trước, ngoại trừ ngoặc sau.

b) thực hiện biểu thức tất cả phép cộng

Nhóm các số hạng trong biểu thức đã cho thành nhóm tất cả tổng là các số tròn chục/ tròn trăm/ tròn nghìn.Vận dụng tính chất phối kết hợp của phép cộng: Khi thay đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không cầm đổi.Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài xích tập áp dụng tính cực hiếm biểu thức

3.1. Bài xích tập

Bài 1: Tính giá trị biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức theo cách dễ dãi nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: tìm kiếm Y biết:

a) y x 5 = 1948 + 247

b) y : 3 = 190 - 90

c) y - 8357 = 3829 x 2

d) y x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính quý giá của phép tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: hai ngày shop bán được 5124 lít dầu, biết ngày vật dụng hai bán được ít hơn ngày trước tiên 124 lít. Hỏi từng ngày bán được từng nào lít dầu.

Xem thêm: Dãy Chất Nào Sau Đây Chỉ Có Liên Kết Ion : A, Dãy Chất Nào Sau Đây Chỉ Chứa Liên Kết Ion

Bài 6. Tú gồm 76 viên bi, số bi của An cấp 7 lần số bi của Tú. An cho Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 các bạn là bao nhiêu?

Bài 7: cho dãy số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính số lượng các số hạng trong dãy số.

b) Tính tổng của hàng số.

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện nay theo luật lệ của phép nhân, chia, cộng trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện nay theo phép tắc của biểu thức bao gồm chứa phép cộng, trừ ta có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) y x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) y : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) y - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) y x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính với tính, các chữ số đặt thẳng hàng với nhau. Thực hiện phép tính từ đề nghị qua trái. Ta có:

*

7 cùng 5 bởi 12, viết 2 lưu giữ 1

3 cùng 4 bởi 7 thêm một bằng 8, viết 8

8 cộng 2 bằng 10, viết 0 ghi nhớ 1

2 cộng 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

*

7 cùng 9 bằng 16, viết 6 lưu giữ 1

5 cộng 1 bởi 6 thêm một được 7, viết 7

8 cùng 0 bởi 8, viết 8

4 cùng 2 bằng 6, viết 6

Hạ 19 xuống được hiệu quả 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

*

5 trừ 4 bởi 1, viết 1

7 trừ 3 bằng 4, viết 4

4 không trừ được mang lại 7 mượn 1, 14 trừ 7 bởi 7, viết 7 nhớ 1

Mượn 1 được 18 trừ 9 bằng 9, viết 9 ghi nhớ 1

2 thêm một bằng 3, 9 trừ 3 bằng 6, viết 6

1 trừ 0 bởi 1, viết 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

*

3 trừ 2 bởi 1, viết 1

4 trừ 3 bằng 1, viết 1

6 không trừ mang lại 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bằng 9, viết 9 lưu giữ 1

2 thêm một bằng 3, 7 trừ 3 bởi 4, viết 4

Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán được số lít dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày đầu tiên bán được hơn ngày thứ 2 là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày trước tiên bán được 2624 lít, ngày trang bị hai bán được 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 chúng ta là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) bí quyết tính số lượng các số hạng trong dãy số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài bác ra ta có số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy dãy số trên có 18 số hạng

b) các tính tổng trong dãy số:

Tổng = < (số đầu + số cuối) x con số số hạng > : 2

Theo bài xích ra ta có tổng của dãy số trên là: <(69 + 1) x 18> : 2 = 630

Vậy tổng các số hạng trong hàng số bên trên là 630

4. Bài tập trường đoản cú luyện toán lớp 4 tính cực hiếm biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài bác tập

Bài 1: Tính giá trị biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm bí quyết tính dễ dàng nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5

Bài 3: search y biết

a) y x 15 = 7264 + 5111

b) y + 4763 = 1947 x 3

c) y : 8 = 478 - 98

d) y - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho dãy số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính số lượng số hạng của các dãy số.

Xem thêm: Soạn Ngữ Văn 10 Bài Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm), Soạn Bài Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm)

b) Tính tổng của dãy số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) y = 825

b) y = 1078

c) y = 3040

d) y = 19794

Bài 4

a) bao gồm 50 số hạng

b) tổng là 2500

Toán lớp 4 tính cực hiếm của biểu thứcyêu cầuhọc sinh cần vận dụng nhiều loài kiến thức, kĩ năng để giải. Để bé học tập tốt hơn phụ huynh rất có thể tham khảo những khóa học tập toán online trên sieuthithietbido.com.vn nhé!