Toán lớp 5 bài 4 ôn tập các phép tính

     

Giải bài 4: Ôn tập các phép tính cùng với phân số phần vận động thực hành trang 12, 13 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu


Câu 1

a) cùng mọi người trong nhà nêu cách thực hiện phép cộng, phép trừ nhị phân số. Mang ví dụ minh họa.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 bài 4 ôn tập các phép tính

b) Đọc kĩ văn bản sau rồi đố các bạn viết những ví dụ tương tự.

Muốn cùng (hoặc trừ) hai phân số có cùng mẫu mã số ta cộng (hoặc trừ) nhì tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

Ví dụ 1 : (dfrac58 + dfrac78 = dfrac5 + 712 = dfrac128).

Ví dụ 2 : (dfrac1113 - dfrac913 = dfrac11 - 913 = dfrac213).

Muốn cùng (hoặc trừ) nhì phân số khác mẫu mã số ta quy đồng chủng loại số hai phân số đó, rồi cùng (hoặc trừ) nhì phân số sẽ quy đồng mẫu mã số.

Ví dụ 1 : (dfrac25 + dfrac34 = dfrac820 + dfrac1520 = dfrac2320).

Ví dụ 2 : (dfrac45 - dfrac14 = dfrac1620 - dfrac520 = dfrac1120).

Phương pháp :

Xem lại cách thực hiện phép cộng, phép trừ nhì phân số tất cả cùng mẫu mã số hoặc khác mẫu mã số đang học sống lớp dưới.

Cách giải :

a) - ao ước cộng (hoặc trừ) nhị phân số tất cả cùng mẫu số ta cùng (hoặc trừ) nhì tử số cùng nhau và không thay đổi mẫu số.

- ước ao cộng (hoặc trừ) nhì phân số khác mẫu mã số ta quy đồng mẫu mã số hai phân số đó, rồi cộng (hoặc trừ) hai phân số sẽ quy đồng chủng loại số.

b) hoàn toàn có thể lấy ví dụ như sau :

+) (dfrac29 + dfrac59 = dfrac2 + 59 = dfrac79)

+) (dfrac1625 - dfrac325 = dfrac16 - 325 = dfrac1325)

+) (dfrac25 + dfrac16 = dfrac1230 + dfrac530 = dfrac1730)

+) (dfrac78 - dfrac23 = dfrac2124 - dfrac1624 = dfrac524)

Câu 2

a) cùng cả nhà nêu cách tiến hành phép nhân, phép chia hai phân số. Mang ví dụ minh họa.

b) Đọc kĩ ngôn từ sau rồi đố bạn viết những ví dụ tương tự.

Muốn nhân nhì phân số ta rước tử số nhân cùng với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

Ví dụ : (dfrac95 imes dfrac67 = dfrac9 imes 65 imes 7 = dfrac5435).

Muốn chia một phân số cho 1 phân số không giống (0) ta mang phân số đầu tiên nhân với phân số máy hai hòn đảo ngược.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 6 Unit 12 Phần B, Unit 12 : Sports And Pastime

Ví dụ : (dfrac23:dfrac54 = dfrac23 imes dfrac45 = dfrac815).

Phương pháp :

Xem lại cách thực hiện phép nhân, phép phân tách hai phân số đang học sinh hoạt lớp dưới.

Cách giải :

a) - ao ước nhân nhì phân số ta rước tử số nhân cùng với tử số, mẫu mã số nhân với mẫu số.

- ao ước chia một phân số cho 1 phân số khác (0) ta mang phân số đầu tiên nhân cùng với phân số trang bị hai hòn đảo ngược.

b) Ta hoàn toàn có thể lấy ví dụ như sau :

+) (dfrac74 imes dfrac59 = dfrac7 imes 54 imes 9 = dfrac3536)

+) (dfrac38:dfrac25 = dfrac38 imes dfrac52 = dfrac1516)

Câu 3

Tính:

a) (dfrac35 + dfrac27) (dfrac79 - dfrac16)

(dfrac78 + 3) (2 - dfrac54)

b) 

*

Phương pháp :

Áp dụng cách tiến hành phép cộng, trừ, nhân, phân chia hai phân số đang học nghỉ ngơi lớp dưới.

Lưu ý : Muốn tiến hành phép cộng, trừ, nhân, chia một phân số với một số tự nhiên ta viết số tự nhiên và thoải mái dưới dạng phân số rồi triển khai phép tính như thông thường.

Cách giải :

a) (dfrac35 + dfrac27 = dfrac2135 + dfrac1035 = dfrac3135)

(dfrac79 - dfrac16 = dfrac1418 - dfrac318 = dfrac1118)

(dfrac78 + 3 = dfrac78 + dfrac31 = dfrac78 + dfrac248 = dfrac318)

(2 - dfrac54 = dfrac21 - dfrac54 = dfrac84 - dfrac54 = dfrac34)

b) (dfrac92 imes dfrac45 = dfrac9 imes 42 imes 5 = dfrac3610 = dfrac185)

(dfrac87:dfrac23 = dfrac87 imes dfrac32 = dfrac2414 = dfrac127)

(4 imes dfrac59 = dfrac41 imes dfrac59 = dfrac209) (có thể viết gọn như sau : (4 imes dfrac59 = dfrac4 imes 59 = dfrac209))

(dfrac38:2 = dfrac38:dfrac21 = dfrac38 imes dfrac12 = dfrac316) (có thể viết gọn như sau : (dfrac38:2 = dfrac38 imes 2 = dfrac316))

Câu 4

Tính (theo mẫu):

*

Phương pháp :

Áp dụng bí quyết nhân hoặc phân chia hai phân số như thông thường, sau đó bóc tách tử số và mẫu số thành tích của những thừa số rồi phân tách cả tử số và mẫu số cho các thừa số chung.

Cách giải :

*

Câu 5

a) Chú Phong mang phân phối một chùm trơn bay. Buổi sớm chú Phong buôn bán được (dfrac12) số trơn bay, buổi chiều chú bán được (dfrac13) số láng bay. Kiếm tìm phân số chỉ số láng bay sót lại của chú Phong.

*

b) một tờ áp phích hình chữ nhật gồm diện tích (dfrac184m^2), chiều dài (dfrac154m). Tính chu vi tấm áp phích hình chữ nhật.

*

Phương pháp :

a) Coi tổng cộng bóng chú Phong đưa đi bán là (1) 1-1 vị.

- tìm kiếm phân số chỉ tổng cộng bóng chú đã chào bán trong buổi sớm và buổi chiều.

- Phân số chỉ số bóng sót lại = (1, - ,)phân số chỉ toàn bô bóng chú đã bán trong buổi sáng sớm và buổi chiều.

b) Áp dụng những công thức :

- Chiều rộng lớn = diện tích s : chiều dài.

- Chu vi = (Chiều lâu năm + chiều rộng) ( imes m 2).

Cách giải :

a) Coi tổng cộng bóng chú Phong đưa theo bán là (1) 1-1 vị.

Xem thêm: Nguyên Tử Fe Có Hóa Trị 2 Của Fe Ứng Với Công Thức Nào, Nguyên Tử Fe Có Hóa Trị Ii Trong Công Thức Nào

Buổi sáng và chiều tối chú Phong đã bán tốt số bóng cất cánh là :

(dfrac12 + dfrac13 = dfrac56) (số trơn bay)

Chú Phong còn sót lại số bóng cất cánh là :

(1 - dfrac56 = dfrac16) (số bóng bay)

Đáp số : (dfrac16) số bóng bay.

b) Chiều rộng lớn tấm áp phích đó là :

(dfrac184:dfrac154 = dfrac65,,(m))

Chu vi tấm áp phích chính là :

(left( dfrac154 + dfrac65, ight), = dfrac9910,,(m))