Hiện nay, tổng số tuổi của hai anh em là 24 tuổi

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Tổng số tuổi của hai đồng đội là 24 tuổi.Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện ni thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.Tính tuổi anh hiên nay.

Bạn đang xem: Hiện nay, tổng số tuổi của hai anh em là 24 tuổi

Ghi cả cách giải nhé mk tick fan nhanh nhất


*

suy ra ta tất cả sơ vật dụng :

tuổi em TĐ : 1 phần

tuổi anh TĐ : 3 phần

tuổi em hà nội : 3 phần 

tuổi anh hà nội : 5 phần 

tổng số phần bằng nhau là :

3 + 5 = 8 ( phần )

tuổi anh bây giờ là :

24 : 8 x 5 = 15 ( tuổi )

ĐS:...Tổng số tuổi của hai bạn bè là 24 tuổi.Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện ni thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.Tính tuổi anh hiên nay.

Ghi cả cách giải nhé mk tick


Tổng số tuổi của hai đồng đội là 24 tuổi.Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện ni thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.Tính tuổi anh hiên nay.

Ghi cả cách giải nhé mk tick


1.Hiện nay tuổi em bằng 2/3 tuổi anh .Tính tuổi anh và tuổi em hiện ni , biết rằng tổng số tuổi của hai anh em trước trên đây 5 năm bằng 3/7 tổng số tuổi hai đồng đội sau đây 5 năm.

2.Cách trên đây 3 năm , em 5 tuổi và kém anh 10 tuổi . Hỏi cách đây mấy năm thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.

3.Trước trên đây 9 năm tuổi Lan bằng nửa tuổi của Lan dưới đây 9 năm.Tính tuổi Lan hiện nay.

Ai giải cấp tốc sẽ được tick

 


Tuổi của em hiện ni gấp 4 lần tuổi em khi tổng tuổi anh bằng tuổi em hiện nay. Đến lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện ni thì tổng số tuổi của 2 bằng hữu là 51. Tìm tuổi của mỗi người?

(nhớ giải có cách giải dễ hiểu nhất và cấp tốc nhất thì mình sẽ tích mang lại 10 lần và tải tài khoản VIP đến các bạn vào vòng 1 năm ^_^ ) 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BẠN RẤT NHIỀU ~


1.Hiện nay tuổi em bằng 2/3 tuổi anh .Tính tuổi anh và tuổi em hiện nay , biết rằng tổng số tuổi của hai anh em trước đây 5 năm bằng 3/7 tổng số tuổi hai bằng hữu sau trên đây 5 năm.

2.Cách đây 3 năm , em 5 tuổi và kém anh 10 tuổi . Hỏi cách đây mấy năm thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.

Xem thêm: Ghét Thì Yêu Thì Ghét Thôi Tập 28 Trên Vtv3, Yêu Thì Ghét Thôi Tập 28

3.Trước phía trên 9 năm tuổi Lan bằng nửa tuổi của Lan dưới đây 9 năm.Tính tuổi Lan hiện nay.


1.Hiện nay tuổi em bằng 2/3 tuổi anh .Tính tuổi anh và tuổi em hiện ni , biết rằng tổng số tuổi của hai bằng hữu trước đây 5 năm bằng 3/7 tổng số tuổi hai đồng đội sau trên đây 5 năm.

2.Cách phía trên 3 năm , em 5 tuổi và kém anh 10 tuổi . Hỏi cách đây mấy năm thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.

3.Trước trên đây 9 năm tuổi Lan bằng nửa tuổi của Lan dưới đây 9 năm.Tính tuổi Lan hiện nay.


1.Hiện nay tuổi em bằng 2/3 tuổi anh .Tính tuổi anh và tuổi em hiện ni , biết rằng tổng số tuổi của hai bạn bè trước phía trên 5 năm bằng 3/7 tổng số tuổi hai bằng hữu sau trên đây 5 năm.

2.Cách đây 3 năm , em 5 tuổi và kém anh 10 tuổi . Hỏi cách phía trên mấy năm thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em.

3.Trước phía trên 9 năm tuổi Lan bằng nửa tuổi của Lan dưới đây 9 năm.Tính tuổi Lan hiện nay.

Xem thêm: Các Chất Nào Sau Đây Làm Biến Tính Protein, Protein Va Bien Doi Sinh Hoa


Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện ni thì tuổi anh gấp rưỡi tuổi em.Khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì tổng số tuổi của 2 bằng hữu là 45.Tính tuổi em hiện nay.


hiện nay tổng số tuổi của anh và em là 26 tuổi. Khi tuổi anh bằng tuổi em hiện ni thì tổng số tuổi của 2 anh em là 18. Tính tuổi mỗi người hiện nay?