Tra Cứu Mã Xã Huyện Tỉnh 2017

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 2252/BHXH-QLT V/v thanh tra rà soát mã số BHXH đối tượng người dùng cùng gia nhập BHXH, BHYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2017

Kính gửi:

- các đơn vị trực nằm trong BHXH thành phố Hà Nội; - những đơn vị sử dụng lao động trên địa phận TP Hà Nội.

Bạn đang xem: Tra cứu mã xã huyện tỉnh 2017

1. Đối với cơ quanBHXH

- cung cấp Danh sách fan tham giaBHXH, BHYT chưa tồn tại mã số BHXH (Mẫu MS1), Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH,BHYT (Mẫu TK1-TS), Thư ngỏ của tgđ BHXH Việt Nam(Thư ngỏ) cho đơn vị chức năng sử dụng lao động.

- cấp mã số BHXH cho tất cả những người lao độngsau khi đơn vị sử dụng lao đụng (đơn vị) hoàn thiện MẫuTK1-TS.

2. Đối với đơn vị chức năng sửdụng lao động

- địa thế căn cứ Mẫu MS1, Thư ngỏ của ban ngành BHXH chuyển đến, đơn vị chuyển Thư ngỏ mang lại tayngười lao động, hướng dẫn người lao rượu cồn kê khai bổ sung cập nhật thông tin vào chủng loại TK1-TS, triển khai xong dữ liệu điện tửMẫu TK1-TS gửi mang đến cơ quan lại BHXH để cung cấp mã số BHXH.

- Nhận, trả thẻ BHYT cấp theo mã sốBHXH cho những người lao động.

3. Đối với solo vịcung cấp dịch vụ thương mại I-VAN

- hoàn thiện phần mềm cung ứng kê khaiBHXH đáp ứng yêu ước theo biện pháp tại ra quyết định số 595/QĐ-BHXH.

- bổ sung chức năng triển khai xong mã sốBHXH cho tất cả những người đang gia nhập BHXH, BHYT.

4. Quy trình, thời hạnrà soát, cung cấp mã số BHXH

- Quy trình giao dịch điện tử: thựchiện theo Phụ lục 1 phát hành kèm theo Công văn này.

- Quy trình thanh toán giao dịch hồ sơ giấy: thựchiện theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Công văn này.

BHXH các quận, huyện, thị làng mạc xây dựngchi bật mí trình thực hiện kế hoạch, cắt cử trách nhiệmcho lãnh đạo, cán bộ hướng dẫn đơn vị chức năng thực hiện bảo đảm hoàn thành đúng thờigian quy định.

Trên đấy là một số câu chữ hướng dẫnvề quy trình rà soát, hoàn thành xong cấp mã số BHXH so với người gia nhập BHXH,BHYT trên địa phận thành phố Hà Nội. Trong quá trình thực hiện nếu tạo nên vướngmắc đề đạt kịp thời về BHXH tp (các phòng: cai quản Thu, cấp sổ thẻ,Công nghệ thông tin/ chào đón và trả kết quả thủ tục hành chính)để được hướng dẫn giải quyết./.

vị trí nhận: - Như trên; - GĐ Nguyễn Đức Hòa (để b/c); - các PGĐ (để p/h chỉ đạo); - Đơn vị I-VAN (để t/h); - lưu VT, QLT.

KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Đàm Thị Hòa

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ RÀ SOÁT, CẤPMÃ SỔ BHXH

I. HOÀN THIỆN MÃ SỐ BHXH đến NGƯỜI ĐANG thâm nhập BHXH, BHYT

1. Đối với đơn vị sử dụng lao cồn (Đơn vị)

1.1. Đơn vị

» bước 1:

Đơn vị nhận danh sách người tham gia BHXH, BHYT chưa có mã số BHXH (Mẫu MS1), Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS), Thư ngỏ của tgđ BHXH vn (Thư ngỏ) từ phòng ban BHXH.

» bước 2:

Chuyển Thư ngỏ mang lại tay người lao động, bổ sung cập nhật thông tin vào mẫu mã TK1-TS từ ứng dụng kê khai điện tử của những nhà hỗ trợ dịch vụ I-VAN (Nhà I- VAN) đối với những người có tên trên mẫu mã MS1, phía dẫn fan lao hễ kê khai bổ sung cập nhật thông tin vào chủng loại TK1-TS.

» cách 3:

Import file MS1 vào ứng dụng kê khai điện tử của nhà I-VAN. địa thế căn cứ Mẫu TK1-TS của tín đồ lao cồn đã bổ sung thông tin update hoàn thiện tài liệu điện tử chủng loại TK1-TS.

- các thông tin quan trọng đặc biệt cần bổ sung: khu vực khai sinh (Mã tỉnh NK, mã huyện NK, mã xóm NK); showroom thường trú (Mã tỉnh HK, mã thị xã HK, mã thôn HK); địa chỉ liên hệ (Mã tỉnh HL, mã huyện HL, mã xã HL); số CMTND;...

* chú thích I-VAN:

- Đưa số sổ BHXH vào cột mã số BHXH trên sheet import_TST của tệp tin template.

- Import list người thâm nhập BHXH, BHYT đã cấp mã số BHXH (Mẫu MS2) vào ứng dụng kê khai để cảnh báo những ngôi trường hợp chưa được cấp mã số BHXH thì phải tiến hành hoàn thiện cấp cho mã số BHXH,...

» bước 4:

Ký số, gửi dữ liệu Mẫu TK1-TS bên dưới dạng tệp tin template về ban ngành BHXH bảo đảm thời gian sớm nhất. Chủng loại TK1-TS phiên bản giấy gồm chữ ký của bạn lao động đơn vị lưu trữ tại solo vị.

» bước 5:

Nhận thẻ BHYT cung cấp lại theo mã số BHXH từ phòng ban BHXH để trả cho những người lao động.

1.2. Người lao động

» bước 1:

Nhận mẫu mã TK1-TS, Thư ngỏ từ solo vị, kê khai bổ sung thông tin vào mẫu mã TK1-TS và nộp lại cho 1-1 vị.

» bước 2:

Nhận thẻ BHYT cấp theo mã số BHXH, sử dụng thẻ BHYT theo mã số BHXH để đi khám, chữa trị bệnh. Đồng thời ghi ghi nhớ mã số BHXH do cơ quan liêu BHXH cấp (10 số cuối của mã số ghi trên thẻ BHYT) vẫn cần với người lao đụng suốt quá trình tham gia BHXH, BHYT sau này.

2. Đối với ban ngành BHXH

2.1. Phần tử Thu

» bước 1:

- Xuất chủng loại MS 1 từ ứng dụng TST -> import vào ứng dụng Hộ mái ấm gia đình để tra cứu theo file (tiêu chí tra cứu giúp gồm: tỉnh, họ với tên, tháng ngày năm sinh), sau thời điểm tìm kiếm hoàn thành thực hiện tại xuất file công dụng tìm kiếm (cấu trúc file vẫn luôn là Mẫu MS1).

- Căn cứ tác dụng tìm kiếm, thực hiện: lọc mọi trường hợp đã có được gán mã số BHXH (để lại trường hợp chỉ tìm kiếm thấy một bạn duy nhất, xóa bỏ những trường phù hợp còn lại). Đồng bộ lại MS1 trên phần mềm TST.

» cách 2:

Xuất lại chủng loại MS1 để gửi cho đơn vị.

» bước 3:

Tiếp nhận tài liệu Mẫu MS1 và mẫu mã TK1-TS cố nhiên “Phụ lục: member hộ gia đình” và tiến hành theo tiến trình tại bước 4.

» cách 4:

- Import mẫu mã TK1-TS cấp mã sổ BHXH: vào tác dụng năng Hộ gia đình chọn Xử lý TK1 import dữ liệu để cấp cho mã số BHXH.

- Đề nghị cung cấp thẻ BHYT theo QĐ 595 so với những trường hòa hợp đã hoàn thiện cấp mã.

2.2. Bộ phận Cấp sổ thẻ

» cách 1:

Căn cứ dữ liệu ý kiến đề xuất cấp thẻ BHYT theo QĐ 595 trên ứng dụng TST, cán bộ sổ thẻ triển khai in thẻ BHYT và danh sách cấp thẻ BHYT (Mẫu 10a-TS).

» bước 2:

Bàn giao thẻ BHYT và mẫu mã 10a-TS đến phần tử Tiếp nhận với trả hiệu quả thủ tục hành thiết yếu (TN&TKQ TTHC) để trả cho solo vị.

2.3. Thành phần TN&TKQ TTHC

» cách 1:

Tiếp nhận thẻ BHYT và chủng loại 10a-TS do bộ phận sổ thẻ chuyển đến.

» cách 2:

Trả thẻ BHYT cho đơn vị và chủng loại 10a-TS cho solo vị.

II. TĂNG MỚI LAO ĐỘNG

1. Đối với đơn vị và người lao động

1.1. Đơn vị

» bước 1:

a) trường hợp bạn lao động hỗ trợ được mã số BHXH: đơn vị lập mẫu D02-TS báo tăng lao hễ theo hiện tượng mà không hẳn lập mẫu mã TK1-TS.

b) trường hợp người lao đụng không hỗ trợ được mã số BHXH hoặc có số sổ BHXH nhưng chưa xuất hiện trên tài liệu Hộ mái ấm gia đình hoặc chưa xuất hiện mã số BHXH:

- Trường thích hợp tra cứu vãn được thông tin:

+ Trường phù hợp tra cứu được mã số BHXH trên tài liệu hộ gia đình đầy đủ, đúng mực với hồ sơ, đơn vị lập D02-TS báo tăng lao hễ theo cách thức mà không hẳn lập chủng loại TK1-TS.

+ Trường hòa hợp tra cứu vãn thấy tin tức trên dữ liệu hộ gia đình nhưng số sổ BHXH không giống với mã số BHXH: đơn vị hướng dẫn tín đồ lao hễ lập chủng loại TK1-TS trong đó kê khai mã số BHXH vào Mục 09 (Mã số BHXH) và kê khai số sổ BHXH vào Mục 14 (Nội dung chũm đổi, yêu cầu).

- Trường hòa hợp không tra cứu giúp được thông tin:

+ trường hợp có số sổ BHXH: đơn vị chức năng hướng dẫn người lao hễ lập mẫu TK1-TS trong những số đó kê khai số sổ BHXH vào Mục 09 (Mã số BHXH).

+ ngôi trường hợp tín đồ lao động chưa tồn tại số sổ BHXH: đơn vị chức năng hướng dẫn bạn lao động lập mẫu TK1-TS cố nhiên “Phụ lục: thành viên hộ gia đình”.

» bước 2:

Đơn vị sử dụng phần mềm kê khai BHXH của các Nhà I-VAN update dữ liệu.

» cách 3:

Lập hồ sơ báo tăng lao động, cam kết số điện tử, nhờ cất hộ hồ sơ điện tử theo nguyên lý hiện hành về giao dịch điện tử.

1.2. Người lao động

- cung cấp mã số BHXH (nếu có) hoặc số sổ BHXH cho đối kháng vị.

- rà soát thông tin cá nhân và hộ mái ấm gia đình trên Cổng thông tin BHXH vn nếu thông tin chưa đúng, khá đầy đủ kê khai mẫu TK1-TS theo phía dẫn của đơn vị.

Xem thêm: Bài 1 Tin Học Là Một Ngành Khoa Học Là Một Ngành Khoa Học, Bài 1: Tin Học Là Một Ngành Khoa Học

2. Đối với cơ quan BHXH

2.1. Phần tử TN&TKQ TTHC

» cách 1:

Tiếp nhận, soát sổ hồ sơ, bổ sung cập nhật mã số BHXH vào tệp tin template so với trường hợp chủng loại D02-TS chưa có mã số BHXH: cán bộ tiếp nhận vào tính năng “Hộ gia đình-> Tra cứu giúp mã số BHXH trên hộ gia đình” để tra cứu giúp mã số BHXH;

- Trường đúng theo tìm thấy tin tức người tham gia: cán bộ tiếp nhận bổ sung cập nhật mã số BHXH vào file template đi kèm hồ sơ.

- Trường đúng theo không thấy thông tin người tham gia: cán bộ đón nhận kiểm tra không thiếu thông tin trên chủng loại TK1-TS hẳn nhiên “Phụ lục: thành viên hộ gia đình”.

» bước 2:

Bàn giao toàn thể hồ sơ đến phần tử Thu để giải quyết các nhiệm vụ tiếp theo.

2.2. Bộ phận Thu

» bước 1:

Tiếp thừa nhận hồ sơ theo quy định, thực hiện:

1. Import dữ liệu đồng hóa vào cơ sở tài liệu hộ gia đình: trên ứng dụng TST trên thanh menu vào công dụng Hộ gia đình lựa chọn Xử lý TK1 nhằm import file template vào các đại lý dữ liệu.

- Trường đúng theo file import bao gồm mã số BHXH nhưng phần mềm cảnh báo không tồn tại dữ liệu trên Hộ gia đình và dữ liệu thu TST (sai mã số BHXH) thì xóa mã số BHXH trên file để cấp mã số BHXH mới.

2. Dấn “xuất dữ liệu ra file để import vào phát sinh thu.

» bước 2:

Thực hiện các nghiệp vụ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định.

2.3. Các phần tử khác: triển khai theo lao lý hiện hành./.

PHỤ LỤC 2

QUY TRÌNH GIAO DỊCH HỒ SƠ GIẤY RÀ SOÁT, CẤPMÃ SỔ BHXH

I. HOÀN THIỆN MÃ SỐ BHXH cho NGƯỜI ĐANG tham gia BHXH, BHYT

1. Đối với đơn vị sử dụng lao hễ (Đơn vị)

1.1. Đơn vị

» bước 1:

Đơn vị nhận danh sách người tham gia BHXH, BHYT chưa tồn tại mã số BHXH (Mẫu MS1), Tờ khai tham gia, kiểm soát và điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS), Thư ngỏ của tổng giám đốc BHXH vn (Thư ngỏ) từ cơ sở BHXH.

» cách 2:

Chuyển Thư ngỏ, mẫu TK1-TS mang đến tay tín đồ lao động, hướng dẫn tín đồ lao hễ kê khai bổ sung cập nhật thông tin vào mẫu TK1-TS.

- các thông tin đặc trưng cần vấp ngã sung: địa điểm khai sinh (Mã tỉnh NK, mã huyện NK, mã xã NK); showroom thường trú (Mã thức giấc HK, mã thị trấn HK, mã làng mạc HK); địa chỉ cửa hàng liên hệ (Mã thức giấc HL, mã huyện HL, mã buôn bản HL); số CMTND;...

» bước 3:

Gửi danh sách MS1 và mẫu TK1-TS thông qua bưu điện về cơ quan BHXH

» bước 4:

Nhận thẻ BHYT cung cấp lại theo mã số BHXH từ cơ quan BHXH nhằm trả cho những người lao động.

1.2. Người lao động

» bước 1:

Nhận mẫu TK1-TS, Thư ngỏ từ 1-1 vị, kê khai bổ sung cập nhật thông tin vào chủng loại TK1-TS cùng nộp lại cho đối chọi vị.

» cách 2:

Nhận thẻ BHYT cấp cho theo mã số BHXH, thực hiện thẻ BHYT theo mã số BHXH nhằm đi khám, trị bệnh. Đồng thời ghi ghi nhớ mã số BHXH vì cơ quan liêu BHXH cấp cho (10 số cuối của mã số ghi bên trên thẻ BHYT) đang gắn với những người lao đụng suốt quy trình tham gia BHXH, BHYT sau này.

2. Đối với ban ngành BHXH

2.1. Phần tử Thu

» cách 1:

- Xuất mẫu mã MS 1 từ phần mềm TST -> import vào phần mềm Hộ mái ấm gia đình để tra cứu vớt theo file (tiêu chí tra cứu vãn gồm: tỉnh, họ cùng tên, ngày tháng năm sinh), sau khi tìm kiếm xong thực hiện xuất file hiệu quả tìm tìm (cấu trúc file vẫn chính là Mẫu MS1).

- Căn cứ tác dụng tìm kiếm, thực hiện: lọc số đông trường hợp đã có gán mã số BHXH (để lại trường vừa lòng chỉ kiếm tìm thấy một tín đồ duy nhất, xóa khỏi những trường đúng theo còn lại). Đồng cỗ lại MS 1 trên phần mềm TST.

» bước 2:

In mẫu mã MS1, chủng loại TK1-TS chuyển giao cho thành phần TN&TKQ TTHC nhằm gửi đến đơn vị trải qua bưu điện.

» cách 3:

Tiếp nhận chủng loại MS1 và chủng loại TK1-TS từ phần tử TN&TKQ TTHC sau khoản thời gian đơn vị đã té sung, hoàn thành và thực hiện theo quy trình tại bước 4.

» cách 4:

- Nhập tài liệu Mẫu TK1-TS cấp mã số BHXH:

+ B1: Vào tính năng Hộ gia đình chọn Quản lý Hộ gia đình để cập nhật thông tin chế tạo ra mã Hộ mới trên dữ liệu Hộ gia đình.

+ B2: Vào công dụng Hộ gia đình lựa chọn Quản lý nhân khẩu để update thông tin member Hộ gia đình. Trường thích hợp thành viên Hộ gia đình có số sổ BHXH thì tích vào ô “Sử dụng số sổ BHXH làm cho mã số định danh” tiếp đến nhập số sổ BHXH.

- Đề nghị cấp thẻ BHYT theo QĐ 595 đối với những trường phù hợp đã triển khai xong cấp mã.

2.2. Bộ phận Cấp sổ thẻ

» cách 1:

Căn cứ dữ liệu đề nghị cấp thẻ BHYT theo QĐ 595 trên ứng dụng TST, cán cỗ sổ thẻ triển khai in thẻ BHYT và danh sách cấp thẻ BHYT (Mẫu 10a-TS).

» bước 2:

Bàn giao thẻ BHYT và mẫu mã 10a-TS đến bộ phận Tiếp nhận cùng trả kết quả thủ tục hành bao gồm (TN&TKQ TTHC) để trả cho solo vị.

2.3. Thành phần TN&TKQ TTHC

2.3.1. Giao nhận mẫu mã MS1 và chủng loại TK1-TS

» bước 1:

- Nhận chủng loại MS1, chủng loại TK1-TS từ phần tử Thu.

- Chuyển mẫu MS1, chủng loại TK1-TS, Thư ngỏ đến đối chọi vị thông qua bưu điện.

» bước 2:

Nhận lại mẫu mã MS1, mẫu TK1-TS đã bổ sung thông tin từ đơn vị chuyển đến trải qua bưu điện để đưa cho phần tử Thu.

2.3.2. Trả kết quả

» bước 1:

Tiếp nhấn thẻ BHYT và chủng loại 10a-TS do thành phần Sổ thẻ đưa đến.

» bước 2:

Trả thẻ BHYT cho đơn vị chức năng và chủng loại 10a-TS cho 1-1 vị.

II. TĂNG MỚI LAO ĐỘNG

1. Đối với đơn vị chức năng và bạn lao động

1.1. Đơn vị

» cách 1:

a) trường hợp bạn lao động cung ứng được mã số BHXH: đơn vị chức năng lập mẫu mã D02-TS báo tăng lao động theo mức sử dụng mà không hẳn lập mẫu TK1-TS.

b) trường hợp người lao đụng không cung cấp được mã số BHXH hoặc có số sổ BHXH nhưng chưa tồn tại trên dữ liệu Hộ gia đình hoặc chưa có mã số BHXH:

- Trường thích hợp tra cứu được thông tin:

+ Trường thích hợp tra cứu giúp được mã số BHXH trên tài liệu hộ gia đình đầy đủ, đúng chuẩn với hồ nước sơ, đơn vị lập D02-TS báo tăng lao đụng theo luật pháp mà chưa hẳn lập chủng loại TK1-TS.

+ Trường vừa lòng tra cứu giúp thấy tin tức trên tài liệu hộ mái ấm gia đình nhưng số sổ BHXH khác với mã số BHXH: đơn vị hướng dẫn tín đồ lao cồn lập mẫu TK1-TS trong số đó kê khai mã số BHXH vào Mục 09 (Mã số BHXH) với kê khai số sổ BHXH vào Mục 14 (Nội dung cầm đổi, yêu cầu).

- Trường hợp không tra cứu vớt được thông tin:

+ trường hợp gồm số sổ BHXH: đơn vị chức năng hướng dẫn bạn lao cồn lập mẫu TK1-TS trong đó kê khai số sổ BHXH vào Mục 09 (Mã số BHXH).

+ trường hợp fan lao động chưa có số sổ BHXH: đơn vị hướng dẫn tín đồ lao đụng lập mẫu TK1-TS dĩ nhiên “Phụ lục: member hộ gia đình”.

» bước 2:

Lập, nộp làm hồ sơ báo tăng lao hễ theo quy định.

1.2. Người lao động

- hỗ trợ mã số BHXH (nếu có) hoặc số sổ BHXH cho đối kháng vị.

2. Đối với cơ sở BHXH

2.1. Phần tử TN&TKQ TTHC

» cách 1:

Tiếp nhận, soát sổ hồ sơ, bổ sung mã số BHXH vào mẫu mã D02-TS so với trường hợp mẫu D02-TS chưa xuất hiện mã số BHXH: cán bộ mừng đón vào tính năng “Hộ gia đình-> Tra cứu giúp mã số BHXH trên hộ gia đình” để tra cứu vớt mã số BHXH;

- Trường thích hợp tìm thấy thông tin người tham gia: cán bộ tiếp nhận bổ sung mã số BHXH vào mẫu TK1-TS, chủng loại D02-TS.

- Trường vừa lòng không thấy tin tức người tham gia: cán bộ đón nhận kiểm tra không thiếu thốn thông tin trên mẫu TK1-TS tất nhiên “Phụ lục: member hộ gia đình”.

» cách 2:

Bàn giao toàn cục hồ sơ đến thành phần Thu để xử lý các nghiệp vụ tiếp theo.

2.2. Thành phần Thu

» bước 1:

Nhập dữ liệu Mẫu TK1-TS cung cấp mã số BHXH:

+ B1: Vào tính năng Hộ gia đình chọn Quản lý Hộ gia đình để update thông tin chế tạo ra Hộ.

Xem thêm: Đơn Vị Momen Của Lực Trong Hệ Xy Đơn Vị Của Momen Lực Là Gì :

+ B2: Vào chức năng Hộ gia đình chọn Quản lý nhân khẩu để update thông tin member Hộ gia đình. Trường phù hợp thành viên Hộ mái ấm gia đình có số sổ BHXH thì tích vào ô “Sử dụng số sổ BHXH làm mã số định danh” tiếp nối nhập số sổ BHXH. Trường hợp hệ thống cảnh báo chưa có Hồ sơ cá thể thì cán cỗ nhập bổ sung Hồ sơ cá nhân trên phần mềm TST trước lúc phát sinh thu.

kimsa88
cf68