TRẮC NGHIỆM SINH 7 BÀI 26

     

Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài bác 26 gồm đáp án năm 2021 (phần 2)

Với bộ Trắc nghiệm Sinh học tập 7 bài bác 26 gồm đáp án năm 2021 (phần 2) để giúp đỡ học sinh hệ thống lại kiến thức bài học và ôn luyện nhằm đạt tác dụng cao trong số bài thi môn Sinh học tập lớp 7.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sinh 7 bài 26

*

Câu 1: cơ thể châu chấu gồm mấy phần?

A. Không chia phần.

B. 2 phần

C. 3 phần.

D. 4 phần

Hiển thị đáp án

Câu 2: Châu chấu di chuyển bằng phương pháp nào?

A. Nhảy bởi đôi chân sau.

B. Bay

C. Bò bởi 3 đôi chân.

D. Tất cả những ý mọi đúng

Hiển thị đáp án

Lời giải

Châu chấu di chuyển bằng 3 hình thức: Bò bởi 3 đôi chân; dancing nhờ đôi chây sau (càng); Bay bằng 2 song cánh.→ So với các loài sâu bọ khác thì khả năng di chuyển của châu chấu linh hoạt hơn

Đáp án đề nghị chọn là: D


Câu 3: Châu chấu dịch chuyển nhờ ban ngành nào?

A.Cánh.

B. Chân sau

C. Chân trước.

D. Cả A, B, C

Hiển thị đáp án

Lời giải

Châu chấu dịch rời bằng 3 bề ngoài nhờ những cơ quan như cánh, chân trước và chân sau.

Đáp án đề nghị chọn là: D


Câu 4: nhận định và đánh giá nào dưới đây nói về hệ tuần trả của châu chấu là đúng?

A. Không gồm hệ tuần hoàn.

B. Hệ tuần trả kín.

C. Hệ tuần hoàn hở.

D. Hệ tuần trả kép.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Hệ tuần trả ở châu chấu đơn giản, tim hình ống với nhiều ngăn làm việc mạch lưng, hệ mạch hở

Đáp án buộc phải chọn là: C


Câu 5: Châu chấu hô hấp bởi cơ quan tiền nào?

A. Mang

B. Hệ thống ống khí

C. Phổi

D. Câu A cùng B đúng

Hiển thị đáp án

Câu 6: Hệ thần gớm của châu chấu là dạng nào?

A. Dạng lưới.

B. Dạng chuỗi hạch.

C. Không tất cả hệ thần kinh.

D. Dạng ống.

Hiển thị đáp án

Câu 7: phát biểu nào sau đây về châu chấu là sai?

A. Hô hấp bởi phổi.

B. Tim hình ống.

Xem thêm: Theo Em Nội Dung Của Biện Pháp Canh Tác Là ? Nội Dung Của Biện Pháp Canh Tác Là A

C. Hệ thần ghê dạng chuỗi hạch.

D. Là động vật không xương sống.

Hiển thị đáp án

Lời giải

Châu chấu thở bằng các lỗ thở ngơi nghỉ bụng. Động tác thở ở chấu chấu là hít cùng thải không khí qua lỗ thở ở khía cạnh bụng nên những khi sống bụng chúng luôn luôn phập phồng

Đáp án đề nghị chọn là: A


Câu 8: Điền từ/cụm từ phù hợp vào địa điểm trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: "Ở châu chấu, tim gồm hình …(1)…, bao gồm …(2)… và nằm tại …(3)…."

A. (1): ống; (2): một ngăn; (3): phương diện bụng

B. (1): phễu; (2): một ngăn; (3): khía cạnh lưng

C. (1): phễu; (2): các ngăn; (3): phương diện bụng

D. (1): ống; (2): các ngăn; (3): khía cạnh lưng

Hiển thị đáp án

Câu 9: Đặc điểm nào sau đây có sinh hoạt châu chấu mà không tồn tại ở tôm?

A. Hệ thần khiếp dạng chuỗi hạch.

B. Có khối hệ thống ống khí.

C. Vỏ khung hình bằng kitin.

D. Cơ thể phân đốt.

Hiển thị đáp án

Câu 10: Thức ăn uống của châu chấu là

A. côn trùng nhỏ.

B. xác cồn thực vật.

C. chồi cùng lá cây.

D. mùn hữu cơ.

Hiển thị đáp án

Câu 11: Điền các từ thích hợp vào vị trí trống để hoàn thành xong nghĩa của câu sau: "Trong chuyển động hô hấp, châu chấu hít và thải khí thông qua…(1)… sinh hoạt …(2)…."

A. (1): lỗ miệng; (2): mặt lưng

B. (1): lỗ miệng; (2): phương diện bụng

C. (1): lỗ thở; (2): phương diện lưng

D. (1): lỗ thở; (2): mặt bụng

Hiển thị đáp án

Lời giải

Trong hoạt động hô hấp, châu chấu hít với thải khí thông qua lỗ thở ở phương diện bụng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 12: Điền từ/cụm từ tương thích vào địa điểm trống để hoàn thành xong nghĩa của câu sau: "Châu chấu …(1)…, tuyến đường sinh dục dạng …(2)…, con đường phụ sinh dục dạng …(3)…."

A. (1): lưỡng tính; (2): ống; (3): chùm

B. (1): phân tính; (2): chùm; (3): ống

C. (1): lưỡng tính; (2): chùm; (3): ống

D. (1): phân tính; (2): ống; (3): chùm

Hiển thị đáp án

Lời giải

Châu chấu phân tính, tuyến sinh dục dạng chùm, tuyến đường phụ sinh dục dạng ống.

Đáp án yêu cầu chọn là: B


Câu 13: Châu chấu non tất cả hình thái bên ngoài như chũm nào?

A. Giống châu chấu trưởng thành, chưa đủ cánh.

B. Giống như châu chấu trưởng thành, đầy đủ cánh.

C. Khác châu chấu trưởng thành, không đủ cánh.

D. Khác châu chấu trưởng thành, đủ cánh.

Xem thêm: Cách Vẽ Hình Chữ S Việt Nam Địa Lý 12 Trên Giấy A4, Hã¬Nh Áº£Nh, BảN đÁ»“ Hã¬Nh Chữ S ViệT Nam

Hiển thị đáp án

Lời giải

Châu chấu non tất cả hình thái bên ngoài giống châu chấu trưởng thành, không đủ cánh. Châu chấu non buộc phải lột xác do vỏ khung người là vỏ kitin kém bầy hồi nên những lúc lớn lên, vỏ cũ yêu cầu bong ra nhằm vỏ new hình thành.