Trích trước tiền lương nghỉ phép

     
- GIẢM 50% KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH 
*
- NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ BCTC TRỌN GÓI 
*

Cuối năm sẽ triển khai điều chỉnh số trích trước theo chiến lược cho phù hợp với số thực tế tiền lương ngủ phép. Trích trước chi phí lương nghỉ phép chỉ được thực hiện đối với công nhân thẳng sản xuất.

Bạn đang xem: Trích trước tiền lương nghỉ phép

Tỷ lệ trích trước theo planer tiền lương của công nhân sx = Tổng chi phí lương ngủ phép phải trả đến cnsx theo kế hoạch trong năm/Tổng chi phí lương thiết yếu phải trả đến cnsx theo kế hoạch trong năm

Tổng tiền lương ngủ phép yêu cầu trả cho cnsx theo kế hoạch trong năm = Số cnsx trong doanh nghiệp * nút lương trung bình 1 cnsx * Số ngày nghỉ ngơi phép hay niên 1 người công nhân sản xuất.

1. Về thông tin tài khoản sử dụng :

TK 335 “Chi phí buộc phải trả”

SDĐK : khoản đang trích trước chưa sử dụng hết còn tồn đầu kỳ

– các khoản giá cả thực tế phát sinh được tính vào chi phí phải trả

– những khoản giá cả đã được trích trước vào túi tiền sxkd

– Số chênh lệch về giá thành phải trả > số ngân sách thực tế được ghi giảm chi phí

Tổng số tạo ra Nợ

Tổng số tạo ra Có

SDCK: Khoản đang trích trước chưa thực hiện hết còn tồn cuối kỳ

2.

Xem thêm: Tóm Tắt Lý Thuyết Bài 20 Địa 10 Bài 20: Lớp Vỏ Địa Lí, Địa Lí 10 Bài 20: Lớp Vỏ Địa LýXem thêm: Mở Bài Viếng Lăng Bác Khổ 1 2, Top 5 Mở Bài Kết Bài Viếng Lăng Bác Hay Nhất

Định khoản nhiệm vụ phát sinh :

(1) mỗi tháng căn cứ vào kế hoạch thực hiện trích trước tiền lương ngủ phép của công nhân chế tạo :Nợ TK 622Có TK 335(2) Khi thực tế phát sinh tiền lương ngủ phép buộc phải trả mang đến công nhân cung ứng :Nợ TK 335Có TK 334(3) khi trích trước chi phí lương ngủ phép kế toán chưa trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo khoản lương này. Bởi vì đó lúc nào đã xácđịnh được tiền lương ngủ phép thực tế phải trả thì kế toán tài chính mới thực hiện trích BHXH, BHYT, KPCĐ trên số chi phí lương nghỉ ngơi phép thực tế phải trả :Nợ TK 622 : Phần tính vào chi phíNợ TK 334 : Phần khấu trừ vào lươngCó TK 338 : Trích trên số chi phí lương nghỉ phép thực tế phải trả(4) Cuối năm triển khai điều chỉnh số trích trước theo số thực tiễn phải trả. Nếu có chênh lệch sẽ cách xử trí như sau:– nếu Số thực tế phải trả > số trích trước, kế toán triển khai trích bổ sung phần chênh lệch vào túi tiền :Nợ TK 622Có TK 335– ví như Số thực tiễn phải trả Nợ TK 335Có TK 622

Ví dụ : tại một doanh nghiệp vào thời điểm tháng 5/2014 tất cả phát sinh một số trong những tình hình sau : (đơn vị : 1.000 đồng)1/ Rút tiền gửi bank về quỹ tiền mặt nhằm tạm ứng lương kỳ I mang đến công nhân viên cấp dưới 150.0002/ chi tiền khía cạnh tạm ứng lương kỳ I đến công nhân viên 150.0003/ Bảng tổng hợp thanh toán tiền lương trong thời điểm tháng 5/2014 yêu cầu trả cho công nhân viên ở các bộ phận như sau :– Lương của công nhân cung cấp 180.000 trong các số ấy tiền lương ngủ phép 1.500– Lương công nhân ship hàng và quản lý phân xưởng 7.500 trong số ấy tiền lương ngủ phép 150– Lương nhân viên bán hàng 1.500– Lương nhân viên cấp dưới QL công ty 21.0004/ Trích trước chi phí lương nghỉ ngơi phép của công nhân phân phối theo xác suất 2% trên chi phí lương chính5/ Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo cơ chế hiện hành6/ BHXH nên trả mang lại CNV (ốm đau, thai sản ) 1.8007/ Nộp BHXH 46.200, BHYT 9.450, KPCĐ 4.200 bằng chuyển khoản , doanh nghiệp đã nhận được được giấy báo nợ của ngân hàng8/ Rút tiền gửi bank về quỹ tiền khía cạnh để giao dịch lương kỳ II và những khoản khác cho công nhân viên. Công ty đã chi lương và những khoản khác mang lại công nhân viên.9/ nhận tiền hoàn trả của cơ quan BHXH cơ mà doanh nghiệp đã bỏ ra cho công nhân viên 1.800 bằng tiền mặt.Yêu mong : Hãy định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trên.

Ví dụ bên trên được ĐK như sau :1/Nợ TK 111: 150.000Có TK 1122/Nợ TK 334: 150.000Có TK 111: 150.0003/Nợ TK 622 : 178.500Nợ TK 335 : 1.500Nợ TK 627 : 7.500Nợ TK 641 : 1.500Nợ TK 642 : 21.000Có TK 334 : 210.0004/Nợ TK 622: 3750*(178.500*2%) =Có TK 3355/Nợ TK 622: 36.000 (180.000 x 20%)Nợ TK 627 : 1.500 (7.500 x 20%)Nợ TK 641 : 300 (1.500 x 20%)Nợ TK 642 : 4.200 (21.000 x 20%)Nợ TK 334 : 17.850 (210.000 x 8.5%)Có TK 338 : 59.850

Chi máu : 3382 : 210.000 x 2% = 4.200

3383 : 210.000 x 22% = 46.200

3384 : 210.000 x 4.5% = 9.450

6/Nợ TK 3383: 1.800

Có TK 334: 1.8007/ Nợ TK 3382: 4.200

Nợ TK 3383 : 46.200

Nợ TK 3384 : 9.450

Có TK 112: 59.850

8/a) Nợ TK 111: 49.200Có TK 112b) Nợ TK 334: 49.200Có TK 111c) Nợ TK 111Có TK 3383: 1.800