Trường Đại Học Chính Trị Hà Nội

     
- phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở tác dụng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 theo quy định của cục GD & ĐT.

Bạn đang xem: Trường đại học chính trị hà nội


- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đh quân sự bắt buộc qua sơ tuyển, gồm đủ tiêu chuẩn quy định của cục Quốc phòng (thanh niên xung quanh Quân team sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực nằm trong tỉnh; quân nhân trên ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp cho trung đoàn cùng tương đương).
- Thí sinh vẫn nộp làm hồ sơ sơ tuyển chọn vào ngôi trường được điều chỉnh nguyện vọng đk xét tuyển chọn (nguyện vọng 1) trong nhóm các trường gồm: HV Hậu cần, HV Hải quân, HV Biên phòng, HV PK-KQ (hệ chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Đặc công, Pháo binh, Tăng Thiết giáp, chống hóa, Thông tin, Công binh theo như đúng vùng miền và đối tượng người tiêu dùng tuyển sinh (thời gian, phương thức điều chỉnh thực hiện theo quy định của cục GD&ĐT và cỗ Quốc phòng ban hành năm 2022).
- trong xét tuyển đợt 1, bên trường chỉ xét tuyển so với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào ngôi trường theo đúng tổng hợp xét tuyển chọn của trường.

Xem thêm: Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Chuẩn Nhất Cho Mọi Ngành Nghề 2022, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Gồm Những Gì


- Trường hòa hợp xét tuyển mang đến một mức điểm độc nhất vô nhị định vẫn còn đó chỉ tiêu, tuy nhiên số thí sinh cùng bằng điểm trên cao hơn con số chỉ tiêu còn lại, tiến hành xét tuyển theo các tiêu chuẩn phụ, như sau:
1) tiêu chí 1: thí sinh xét tuyển chọn theo tổng hợp môn Văn, Sử, Địa gồm điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển; sỹ tử xét tuyển theo tổng hợp môn Toán, Lý, Hóa có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; thí sinh xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Văn, giờ Anh tất cả điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.
2) tiêu chuẩn 2: sau khi xét tiêu chuẩn 1, trường vẫn còn đấy chỉ tiêu, nhưng có không ít thí sinh cùng bởi điểm, thuộc có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chuẩn 2, như sau: thí sinh xét tuyển theo tổng hợp môn Văn, Sử, Địa bao gồm điểm thi môn Sử cao hơn nữa sẽ trúng tuyển; sỹ tử xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Lý, Hóa có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển; thí sinh xét tuyển chọn theo tổng hợp môn Toán, Văn, tiếng Anh có điểm thi môn Văn cao hơn nữa sẽ trúng tuyển.
3) tiêu chuẩn 3: sau thời điểm xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có rất nhiều thí sinh cùng bởi điểm, thuộc có tiêu chuẩn 1 và tiêu chí 2 giống hệt thì xét đến tiêu chuẩn 3, như sau: thí sinh xét tuyển chọn theo tổ hợp môn Văn, Sử, Địa gồm điểm thi môn Địa cao hơn nữa sẽ trúng tuyển; thí sinh xét tuyển chọn theo tổng hợp môn Toán, Lý, Hóa bao gồm điểm thi môn Hóa cao hơn sẽ trúng tuyển; sỹ tử xét tuyển theo tổ hợp môn Toán, Văn, tiếng Anh tất cả điểm thi môn giờ Anh cao hơn nữa sẽ trúng tuyển. Khi xét đến tiêu chuẩn 3 vẫn không đủ chỉ tiêu, chủ tịch Hội đồng tuyển chọn sinh trường report Ban TSQSBQP coi xét, quyết định.

Xem thêm: Cách Xây Dựng Nội Quy Lớp Học Ở Tiểu Học Tiểu Học Hiệu Quả, Nội Quy Lớp Học


- chỉ tiêu tuyển thẳng học sinh giỏi, ưu tiên xét tuyển không thực sự 05% và tiêu chuẩn tuyển thẳng thí sinh diện 30a không thực sự 03% tổng chỉ tiêu của từng miền nam - Bắc. Khi được đặt theo hướng dẫn về tuyển thẳng với ưu tiên xét tuyển của Ban TSQSBQP, đơn vị trường sẽ ra mắt chỉ tiêu và các tiêu chuẩn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển; tiêu chuẩn tuyển thẳng với ưu tiên xét tuyển vẫn trừ vào tiêu chí tuyển sinh.