V/V TRONG VĂN BẢN LÀ GÌ

     

Bạn đã từng thấy cụm từ v/v trong các văn bản nhưng không biết cách viết v/v trong văn bản là gì? Cùng sieuthithietbido.com.vn tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây.

Đang xem: V/v trong văn bản là gì

Ký hiệu v/v trong văn bản là gì

*
*
*
*

2. Kỹ thuật trình bày

Tên loại và trích yếu nội dung của các loại văn bản có ghi tên loại được trình bày tại ô số 5a (Phụ lục II); tên loại văn bản (nghị quyết, quyết định, kế hoạch, báo cáo, tờ trình và các loại văn bản khác) được đặt canh giữa bằng chữ in hoa, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm; trích yếu nội dung văn bản được đặt canh giữa, ngay dưới tên loại văn bản, bằng chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm; bên dưới trích yếu có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng từ 1/3 đến 1/2 độ dài của dòng chữ và đặt cân đối so với dòng chữ, ví dụ:

BÁO CÁO

Tổng kết công tác văn thư, lưu trữ năm 2015___________

Trích yếu nội dung công văn được trình bày tại ô số 5b (Phụ lục II), sau chữ “V/v” bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng; được đặt canh giữa dưới số và ký hiệu văn bản, cách dòng 6 pt với số và ký hiệu văn bản, ví dụ:

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂNTỐI CAO___________

Số: 1234/VKSTC-VPV/v tổ chức Hội nghị tập huấn…

Trên đây là nội dung quy định về ký hiệu v/v trong văn bản là gì và trình bày tên loại và trích yếu nội dung của văn bản hành chính trong ngành kiểm sát nhân dân. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 393/QĐ-VKSTC năm 2016.

Trân trọng!

cách viết vv trong tiếng việtcvc cvv là gìcvv trong thanh toán là gìvx trong văn bản là gìv/v trong hợp đồng là gì