Vừa Gà Vừa Chó Bó Lại Cho Tròn 36 Con 100 Chân Chẵn Hỏi Có Bao Nhiêu Con Gà Bao Nhiêu Con Chó

     
*

*
Toán học tập
*
đồ Lý
*
chất hóa học
*
Văn học tập
Toán cổ : 

Vừa kê vừa chó

Bó lại mang lại tròn 

Ba mươi sáu con

Một trăm chân chẵn

Hỏi gồm bao nhiêu gà ,

bao nhiêu chó ?


Vì 1 bé gà gồm 2 chân, một nhỏ chó tất cả 4 chân.Giả sử 36 con đều là con gà thì tổng thể chân kê là: 2 x36 =72 (chân)

Như vậy số chân quá ra là: 100-72=28(chân)

Số chân mỗi con chó rộng số chân mõi con gà là:4-2=2(chân)

Số con chó là:28:2=14( con)

Số bé gà là:36-14=22(con)

Đáp số: 14 nhỏ chó ; 22con gà.

Bạn đang xem: Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con 100 chân chẵn hỏi có bao nhiêu con gà bao nhiêu con chó


Vì 1 nhỏ gà bao gồm 2 chân, một bé chó gồm 4 chân.

Xem thêm: Phân Tích Bài Ôn Dịch Thuốc Lá Xuất Xứ Văn Bản Ôn Dịch Thuốc Lá

Giả sử 36 bé đều là gà thì tổng cộng chân kê là: 2 x36 =72 (chân)

Như vậy số chân thừa ra là: 100-72=28(chân)

Số chân mỗi nhỏ chó hơn số chân mõi con gà là:4-2=2(chân)

Số nhỏ chó là:28:2=14( con)

Số bé gà là:36-14=22(con)

Đáp số: 14 con chó ; 22con gà


Nếu toàn thể là gà thì gồm số chân là: 36x2=72 chân

Số chân vượt ra là: 100-72=28 chân

Số chó là; 28 : 2=14 con

Số con gà là: 36-14=22 con


Cách 1:Giả sử mỗi con chó các chỉ đứng bằng hai chân sau và teo hai chân trước lên(giống như chó có tác dụng xiếc vậy).Thế thì mỗi con chó đông đảo chỉ có hai chân và ta rất có thể coi cả 36 con đều là kê cả.

Xem thêm: Soạn Địa 9 Bài 13 Ngắn Nhất : Vai Trò Đặc Điểm Phát Triển Và Phân Bố Của Dịch Vụ

Lúc đó,36 nhỏ có:

36×2=72(chân)

Vậy số chân co lên là: 

100-72=28(chân)

Suy ra số chó là:

28:2=14(con)

Số con kê là:

36-14=22(con)

Đáp số:22 con gà,14 nhỏ chó

Cách 2:Giả sử ta lắp thêm cho từng con kê 2 mẫu chân nữa(bằng bột chẳng hạn).Thế thì mỗi bé gà đều phải có 4 chân và ta có thể coi cả 36 bé đều là chó cả.

Lúc kia 36 con có:

36×4=144(chân)

Số chân vẫn gắn thêm là:

144-100=44(chân)

Số con gà là:

44:2=22(con)

Số chó là:

36-22=14(con)

Đáp số:22 nhỏ gà,14 bé chó

Cách 3:Giả sử ta"chặt bớt"đi một ít số chân gà và chó.Tức là mỗi con chó chỉ tất cả 2 chân với mỗi con gà chỉ có 1 chân.Lúc kia ta có bài xích toán:

"Vừa gà,vừa chó

Bó lại mang lại tròn 

Ba mươi sáu con

Năm nười chân chẵn

Hỏi tất cả bao nhiêu nhỏ gà,bao nhiêu nhỏ chó?"

Trong vấn đề trên nếu tất cả 36 nhỏ đều là gà thì ta bao gồm 36 chân.Số chân thừa ra là: