VỪA GÀ VỪA CHÓ BÓ LẠI CHO TRÒN 36 CON 100 CHÂN CHẴN PASCAL

     

Vừa con kê vừa chóBó lại mang lại trònBa mươi sáu(36) conMột trăm(100) chân chẵnHỏi mấy gà, mấy chó?

Đây là việc vui, từ lúc học tiểu học tôi đã biết, lên trung học, học tập giải phương trình cũng chạm chán lại nó. Cùng bây giờ, làm lập trình, tự dưng nhớ tới nó, buộc phải viết ra đây, coi như share cho chúng ta mới học lập trình tất cả thêm hào hứng, xử lý các bài bác tập nho nhỏ, mừng rỡ tương tự.

Bạn đang xem: Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con 100 chân chẵn pascal

Cách giải nó như sau:Gọi x là số gàSố chó là: 36 – xSố chân gà: 2xSố chân chó: 4(36-x)theo đề bài bác ta có:2x + 4(36 – x) =1002x + 144 – 4x = 1002x = 144 – 1002x = 44x = 22Vậy số con gà là 22 conSố chó : 36 – 22 = 14—Bạn bảo mấy bé chó đặt 2 chân trước lên ghế,tổng số chân dưới đất vẫn là 36 x 2 = 72 chân. Suy ra số chân bên trên ghế là 28 chân.Vậy có 14 bé chó ….—Dùng hệ phương trìnhGọi x là gà, y là chóTa có hệ pt:x + y = 362x + 4y = 100Giải hệ ptx = 22,y = 14Vậy gà tất cả 22 con, chó gồm 14 con. Mời các bạn chia sẻ thêm phương pháp giải hay, thú vị khác nữa nhé.

Vậy thì làm sao để giải nó bằng cách lập trình. Đây chưa phải vấn đề khó với rất nhiều bạn, tuy vậy mình thấy vui vẻ, đề nghị vẫn viết ra đây.

Xem thêm: Top 9 Mẫu Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Bánh Trôi Nước Siêu Hay, Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Bánh Trôi Nước

Sau đấy là cách giải trong một trong những ngôn ngữ thiết kế như Pascal, C++, C#, Java, PHP, ASP.NET, Javascript. Trường đúng theo máy chúng ta không sở hữu sẵn IDE, bạn có thể sử dụng trang web http://ideone.com để test code.

Xem thêm: Giải Hóa Lớp 10 Kết Nối Tri Thức, Chân Trời Sáng Tạo, Cánh Diều

Vì số bé là 36 cùng số chân là 100. đưa sử toàn bộ là chó, thì số nhỏ tối nhiều là 100/4 = 25 (con). Tối thiểu là 36 / 4 = 9 (con). Như vậy họ chỉ cần thực hiện vòng lặp for từ bỏ 9->25. Tối ưu rộng so với tự 0 -> 36

Pascal


program HelloWorld;var i :Integer;begin writeln("Giai bai toan dan gian bang Pascal");writeln("Vua ga vua cho");writeln("Bo lai mang đến tron");writeln("Ba muoi sau(36) con");writeln("Mot tram(100) chan chan");writeln("Hoi may ga, may cho?");for i:= 9 to 25 doif((i * 2 + (36 - i) * 4) = 100) thenwriteln("So ga la: ", i);writeln("So mang đến la: ", 36 - i);end.

C++

#include #include;#include;using namespace std;int main(){cout 

Java

public class Main {public Main() // TODO Auto-generated constructor stub/***
param args*/public static void main(String<> args) {// TODO Auto-generated method stubSystem.out.println("Giải bài toán dân gian vào Java");System.out.println("Vừa kê vừa chó");System.out.println("Bó lại mang lại tròn");System.out.println("Ba mươi sáu(36) con");System.out.println("Một trăm(100) chân chẵn");System.out.println("Hỏi mấy gà, mấy chó? ");for(int i = 9; i 

C#

class Program { static void Main(string<> args) Console.WriteLine("Gia bai toan dan gian vào C#"); Console.Write("Vua ga vua cho "); Console.Write("Bo lai mang đến tron "); Console.Write("Ba muoi sau(36) con "); Console.Write("Mot tram(100) chan chan "); Console.WriteLine("Hoi may ga, may cho? "); for (int i = 9; i 

ASP.NET

void GiaiBaiToanDanGian() StringBuilder sb = new StringBuilder(); for (int i = 9; i 

PHP

Bài toán dân gianGiải bài toán dân gian trong PHP
Vừa gà vừa chó Bó lại cho tròn Ba mươi sáu(36) con Một trăm(100) chân chẵnHỏi mấy gà, mấy chó?";echo "Số chó là: ".(36 - $i);?>