Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

     

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói:“Dễ trăm lần ko dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Đúng vậy, vào lịch sử phát triển của cách mạng nước ta, việc lấy dân làm gốc và dựa vào sức mạnh khổng lồ lớn của quần chúng quần chúng để thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng là cốt yếu.

Bạn đang xem: Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc


*
Công an huyện khuyến mãi quà cho tất cả những người có uy tín có đóng góp trong trào lưu toàn dân đảm bảo an toàn anh ninh tổ quốc năm 2014

Thấm nhuần sâu sắc quan liêu điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi luôn luôn khẳng định: Sức mạnh của Công an dân chúng bắt nguồn từ sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân. Phong trào toàn dân bảo vệ an toàn Tổ quốc là một vào những phong trào cách mạng của Đảng, là nội dung quan lại trọng của “Biện pháp vận động quần chúng” – Biện pháp cơ bản của lực lượng Công an nhân dân.

Thực hiện chỉ thị 09-CT/TW của Ban túng thiếu thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thực trạng mới”; các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, bên nước và của cục Công an về công tác làm việc bảo vệ bình yên Quốc gia, chiến đấu phòng kháng tội phạm, duy trì gìn trạt tự an toàn xã hội. Với vai trò là lực lượng nòng cốt vào bảo vệ bình yên quốc gia, những năm qua, lực lượng Công an huyện đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đề ra các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, các lực lượng tăng cường xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an toàn Tổ quốc. Phong trào toàn dân bảo vệ bình yên Tổ quốc chỉ phát huy được hiệu quả lúc các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và đông đảo quần chúng dân chúng tự giác gia nhập bảo vệ an ninh, trật tự. Nhận thức rõ điều đó, lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở đã chủ động tham mưu, phối hợp, hướng dẫn các ngành, các cấp tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo sự vững mạnh của hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chú trọng phát triển khiếp tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo…

Để cải thiện trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể tham gia, Công an huyện đã tổ chức ký kết nhiều quy chế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương. Điển hình như với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Đoàn thanh niên huyện, Ban dân vận Huyện ủy…Qua thực hiện các nghị quyết liên tịch và quy chế, công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các cấp, các ngành, đoàn thể, đặc biệt là với Quân sự, Biên phòng trong bảo vệ an ninh, trật tự theo Nghị định 77/CP của Chính phủ đã được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu; góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm vững chắc bình an quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi sự nghiệp phát triển khiếp tế – xã hội, đối ngoại của địa phương.

Một vào những nội dung trọng trung tâm trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua là lực lượng Công an từ huyện đến xã đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, địa phương tăng cường xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an toàn Tổ quốc nhằm huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Nội dung và hình thức xây dựng, tổ chức phong trào đã được đổi mới theo hướng “ tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng địa bàn, đối tượng. Qua phong trào, dân chúng đã tích cực ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an; cung cấp hàng chục tin báo, tố giác tội phạm, vào đó có nhiều tin có giá trị giúp lực lượng Công an ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm an ninh, trật tự tức thì tại cơ sở. Lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, trường học, các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở không ngừng được siêng lo, củng cố. Hiện toàn huyện có 12 1-1 vị Công an xã, thị trấn với hơn 100 người và gần 30 Bảo vệ dân phố. Đội ngũ này hầu hết được bồi dưỡng nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, hăng hái, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ bình yên Tổ quốc ở cơ sở.

Công tác xây dựng tế bào hình, điển hình tiên tiến vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương thân yêu chỉ đạo xây dựng và nhân rộng. Cả huyện hiện có trên 14 mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn. Một số tế bào hình có tính xã hội hóa cao, được quần chúng. # đồng tình hưởng ứng và lấy lại hiệu quả thiết thực. Nổi bật là các tế bào hình: “Tổ tuần tra bình yên thôn” , “Phát huy vai trò, hiệu quả của các Tộc họ trong việc quản lý và giáo dục con trẻ của mình trong gia đình không vi phạm pháp luật” … Qua công tác làm việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ bình yên Tổ quốc, lực lượng Công an những cấp vẫn tổ chức, phối hợp với quần bọn chúng nhân dân điện thoại tư vấn hỏi răn nạt trên 50 đối tượng, cảm hóa giáo trên xã, thị trấn khoảng tầm 30 đối tượng và kiểm điểm trước dân chúng 65 đối tượng người dùng vi phi pháp luật không mức cần xử lý theo mức sử dụng pháp luật; lËp hå s¬ gửi vµo trường giáo chăm sóc 03 đối tượng; phát hiện tại b¾t duy trì và vận động 21 ®èi tượng cã lÖnh tầm nã n·. Tổ chức triển khai vận động tịch thu 298 súng trường đoản cú chế, 15 khẩu súng thể thao quốc phòng, 03 khẩu súng Kalipdu, 11 nòng súng quân dụng, 10 cỗ xung điện, 12,3 kilôgam thuốc nổ cùng 73 cấp tốc nổ.

Xem thêm: Yến Mạch Có Ăn Sống Được Không ? Yến Mạch Có Ăn Sống Được Không

Trên thực tế phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã giúp khơi dậy sức mạnh, tiềm năng to lớn của dân chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, có tác dụng thúc đẩy các phong trào cách mạng khác, đóng góp thêm phần thực hiện thành công các phương châm phát triển tài chính - buôn bản hội ngơi nghỉ địa phương.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào toàn bảo vệ bình an Tổ quốc ở một số nơi chưa được chú trọng xây dựng, củng cố thường xuyên. Hệ thống chính trị ở cơ sở nhiều nơi còn yếu; một số cán bộ, đảng viên và một bộ phận dân chúng còn mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác trước âm mưu và hoạt động của “diễn biến hòa bình”, khiến bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch. Cấp ủy, chính quyền một số chỗ chưa thực sự thân mật đến công tác bảo vệ an ninh, trật tự, coi đó là trách nhiệm của lực lượng Công an; một số ngành, địa phương chưa chú trọng đến yêu cầu đảm bảo an toàn quốc gia vào công tác phát triển khiếp tế – xã hội… Điều đó đã ảnh hưởng đến sự vững mạnh của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Những năm tới, mặt cạnh những thời cơ thuận lợi, đất nước ta đã phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức mới. Các thế lực thù địch tiếp tục ngày càng tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước với những phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Các yếu tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngày càng rõ nét và nghiêm trọng hơn, vi phạm pháp luật và tội phạm có xu hướng gia tăng. Vào bối cảnh đó, để xây dựng, củng cố và cải thiện hơn nữa chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ bình yên Tổ quốc, đáp ứng yêu thương cầu, nhiệm vụ vào tình hình hiện nay. Chúng tôi đề ra một số giải pháp cụ thể để thực hiện đó là:

Một là:Tiếp tục tăng cường việc thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban bí thư về “Tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ bình an Tổ quốc trong tình trạng mới”; những Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, bên nước và của bộ Công an về công tác bảo vệ bình an Quốc gia, đương đầu phòng chống tội phạm, giữ gìn trạt tự an toàn xã hội. Đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng xã hội hóa ngày càng cao đáp ứng yêu thương cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể từng vùng, từng quần thể vực, từng địa bàn cụ thể gắn với các phong trào, các cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước và của địa phương như: phong trào “chung sức xây dựng nông làng mới”, cuộc chuyển động “Toàn dân câu kết xây dựng đời sống văn hóa truyền thống ở khu vực dân cư”, “Xóa đói giảm nghèo”.v.v...

Hai là: Xây dựng lực lượng chăm trách phong trào và lực lượng nòng cốt giữ gìn bình an trật tự ở cơ sở vào sạch vững mạnh, làm nòng cốt cho phong trào toàn dân bảo vệ an toàn Tổ quốc. Liên tiếp củng chũm và phát huy vai trò của già làng, người có uy tín vào đồng bào DTTS, lực lượng nòng cốt của các Tổ chức bao gồm trị - thôn hội ship hàng phong trào toàn dân bảo vệ bình an Tổ Quốc. Trong đó, tập trung trào lưu toàn dân gia nhập phát hiện, cáo giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư…

Ba là: Tăng cường mối quan tiền hệ phối hợp ngặt nghèo với Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng trong công tác xây dựng phong trào và giữ gìn ANTT. Đồng thời, tổ chức cam kết, giao ước thi đua chế tạo gia đình, địa bàn dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, solo vị, ngôi trường học an toàn về an ninh, trơ trọi tự. Thực hiện giỏi công tác phối hợp giữa 3 lực lượng Công an, quân sự và Biên chống về tiến hành nhiệm vụ bảo vệ bình an quốc gia, giữ lại gìn đơn nhất tự bình an xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Gia hạn và thực hiện có kết quả các hoạt động giao ban thân Công an 2 thị xã Nam Giang – Đắc chưng (Sê Kông – Lào).

Bốn là: Tiếp tục tham mưu với cấp cho ủy, tổ chức chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể nhằm đề xuất các biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp quần chúng tham gia bảo vệ bình yên trật tự. Desgin cho được các hương ước, quy cầu làng xóm, loại họ đảm bảo về an ninh, cô quạnh tự và công tác làm việc đối ngoại nhân dân, công tác vận rượu cồn nhân dân thực hiện tốt quy chế con đường biên.

Xem thêm: Trong Pascal Hãy Chọn Phương Án Đúng Nhất, Hãy Chọn Phương Án Đúng Nhất

Năm là: Tập trung chỉ đạo xây dựng quần thể dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, trường học an toàn về ANTT, kết hợp xây dựng, nhân điển hình tiên tiến, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an Tổ quốc.