Ý Nghĩa Câu Nam Mô A Di Đà Phật

     

Ý nghĩa của câu “Nam tế bào A Di Đà Phật”

Bài 01: yếu hèn nghĩa của Nam tế bào A-di-đà Phật

A-di-đà là phiên âm chữ Amita, giờ Sanskrit, dạng viết tắt của nhì chữ Amitàbha có nghĩa là “Vô Lượng Quang” – “ánh sáng vô lượng” với Amitàyus có nghĩa là “Vô Lượng Thọ” – “thọ mệnh vô lượng”. Ðây là tên một vị Phật đặc biệt quan trọng được tôn thờ những nhất trong Ðại thừa, giáo chủ cõi Tây phương cực Lạc, tiếng Sanskrit là Sukhàvati, với được cõi tục tin thờ sớm nhất có thể trong lịch sử vẻ vang Phật giáo, vào khoảng thế kỷ đầu tiên sau công nguyên (1).

Bạn đang xem: ý nghĩa câu nam mô a di đà phật

Phật tử theo Tịnh-Ðộ tông đang tin thờ lan rộng ra nước Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật bạn dạng và Việt Nam, coi Ðức A-di-đà là hình tượng cho từ bỏ Bi với Trí Huệ. Người tu Tịnh-Ðộ tông hay thờ tượng A-di-đà Tam Tôn, trọng tâm là Phật Di Ðà, bên phải là Ðại vậy Chí người yêu Tát, phía bên trái là Quán nỗ lực Âm ý trung nhân Tát.

*

Nam-mô A-di-đà Phật! Sáu chữ Hồng danh xưng niệm Phật hiệu đang trở thành câu niệm Phật rất gần gũi và phổ cập rất rộng rãi trong giới Phật tử xuất gia cũng như cư sĩ trên gia. Mức độ thông dụng vào sinh hoạt sản phẩm ngày chứng tỏ lòng tín niệm của Phật tử bộc lộ ở câu chào khi gặp nhau gồm gồm bốn chữ A-di-đà Phật!

Về phương diện giáo lý, đó là pháp trì danh niệm Phật vào Tịnh-Ðộ tông được tín hành nhiều nhất, ngắn gọn dễ dãi tu tập nhất , thích phù hợp với tất cả phần lớn tầng lớp tín vật dụng không khác nhau thượng, trung giỏi hạ căn, trí huệ cao xuất xắc thấp, nghiệp chướng nặng tuyệt nhẹ, chỉ cần hành mang trì danh nhất trung tâm tín nguyện, ko thối chuyển cho tới khi mệnh chung sẽ tiến hành vãng sanh, Phật A-di-đà với thánh bọn chúng tiếp dẫn về Tây phương cực Lạc.

Phổ biến lan rộng như thế, phổ biến thích phù hợp với mọi căn duyên chư thế, dễ dàng hành trì tu tập như thế, sáu chữ Nam-mô A-di-đà Phật lại sở hữu nội dung thậm rạm vi diệu, đệ tuyệt nhất thù thắng so với các pháp môn tu tập khác. Ðiều này là mọt nghi trong tim thức của không ít Phật tử bao gồm thiên kiến lệch lạc về công suất của pháp niệm A-di-đà nhận định rằng pháp trì danh này không đạt mức đạo quả bằng pháp tu Thiền Ðịnh và chỉ thích hợp cho những người già cả hay kẻ có trình độ chuyên môn trí huệ thấp yếu không đủ kĩ năng theo Thiền Tông tuyệt Mật Tông.

Ðể giải trừ côn trùng nghi thiên lệch này, xin mời ai bao gồm nghi trung khu lắng nghe Ðức Phật say đắm Ca nói trong gớm Niệm Phật Ba-la-mật: Nếu có chúng sanh như thế nào chí thành xưng niệm danh hiệu Nam-mô A-di-đà Phật thì mạnh mẽ và uy lực bất khả tư nghị của danh hiệu làm cho Tâm thể tịnh tâm mà chúng sanh ấy không hề hay biết, tự nhiên và thoải mái chứng nhập Sơ phần Pháp thân … ý muốn vãng sanh rất Lạc chỉ cần xưng niệm danh Phật là đủ. Vì danh hiệu Phật bao gồm là hình tượng của Pháp thân, cho nên vì thế niệm thương hiệu Phật có nghĩa là niệm Pháp thân Phật và người niệm Phật khỏi cần phải kiêm thêm bất kể môn tu nào nữa.

Trong kinh Ðại Tập Phật dạy: Thời Mạt pháp vạn ức fan tu không được một bạn giải thoát, chỉ nương pháp môn Niệm Phật mới có thể ra ngoài được luân hồi. Phật còn đối chiếu với pháp môn Thiền Ðịnh: Nếu mong Vô thượng Bồ-đề đề nghị tu Niệm Phật Thiền Tam Muội… Xưng niệm Phật A-di-đà là Vô thượng thâm nám diệu Thiền… Trong gớm Bửu Tích Phật thưa với phụ vương Tịnh Phạn: phụ thân nên niệm thương hiệu của Phật A-di-đà chỗ cảnh Tây phương rất Lạc, tinh tấn siêng năng thì đã thành Phật, vui tươi niệm Phật sẽ được Vô sinh Pháp Nhẫn.

Ngoài ra trong không ít kinh Ðức Phật thuyết về Tịnh Ðộ, ngay cả những kinh về Mật tông cũng kể tới Phật A-di-đà. Một thừa nhận xét thiết yếu yếu nhằm giải trừ côn trùng nghi về tu thiền và pháp môn niệm Phật: Tu Thiền mà không được chân truyền rất dễ dàng lạc vào tà kiến, ma đạo thường hotline là Ma Thiền, giống như kiến bò lên núi, côn trùng đục đôi mắt tre. Do đó tu Thiền bắt buộc thêm Niệm Phật, những Thiền sư vẫn cần mẫn niệm Phật. Ðây chính là nguyên vị có giải pháp Thiền Tịnh tuy vậy tu. Mật Tông cũng thờ Phật A-di-đà, xưng là Cam Lộ Vương, sáu chữ Hồng Danh điện thoại tư vấn là Cam Lộ chú, Cam Lộ minh.

Nói mang đến sáu chữ Hồng Danh Nam-mô A-di-đà Phật, không ít người có tín vai trung phong tu Phật cầu phước sẽ ngộ nhấn đây chỉ với câu niệm Phật ước xin ân cứu vớt độ, ban phước lộc đến hành giả. Sự thật không đối kháng thuần giản dị như vậy, càng rạm tín, càng phân tích và lý giải tường tận, càng hành trì miên mật hành giả mới từ từ tỏ ngộ nội dung ý nghĩa sâu sắc sáu chữ Hồng Danh là vô lượng bất khả bốn nghị, ai chứng ngộ bắt đầu tỉnh thức được rốt ráo. Trong giới hạn một bài bác viết, tại đây chỉ trình bè bạn một số tính chất của pháp môn Niệm Phật, lấy sáu chữ Nam-mô A-di-đà Phật làm đề tài.

I- GIẢI THÍCH PHÁP MÔN NIỆM PHẬT.

* GIẢI THÍCH THEO TỪ NGỮ. Niệm có nghĩa là nghĩ đến, ghi nhớ đến, giữ lại trong lòng thức, suy nghĩ đến suôn sẻ niệm, khái niệm, quan liêu niệm…, ghi nhớ đến luôn ghi nhớ như kỷ niệm, lưu niệm, tưởng niệm… vì chưng đó, niệm Phật là nghĩ tưởng niệm đến Phật. Trường đoản cú ngữ Phật tại đây có nghĩa rất rộng bao gồm danh hiệu, sắc đẹp thân, pháp thân, ơn nghĩa Phật… Phổ nhân từ Ðại người tình Tát giảng về Lục tự Hồng Danh gồm vô lượng vô biên bất khả thuyết ý nghĩa sâu sắc thâm mật vi diệu. Tiếp sau đây chỉ là sơ lược yếu chỉ chia thành ba phần:

NAM-MÔ: Phiên âm giờ Sanskrit Namah, gồm nghĩa như quy y quyết trọng tâm vâng theo, cung kính và nương theo nhờ cất hộ đời mình mang lại Phật. Ðây là giai đoạn Thủy Giác có nội dung bao hàm năng niệm, trì giới, diệu quan lại sát trần thế giới, là bắt đầu đi trên tuyến đường Giác Ngộ.

A-DI-ÐÀ: Phiên âm giờ đồng hồ Sanskrit Amita, bao gồm nghĩa Vô Lượng Quang với Vô Lượng Thọ, chỉ năng lượng bất tư nghị của Ðức Di-Ðà. Ðây là tiến trình Tương tục Giác, gồm nội dung bao hàm tương tục niệm, thiền định thâm nhập Pháp giới, bình đẳng tánh trí, là tiếp tục trì niệm bên trên suốt hành trình dài Giác Ngộ.

PHẬT: Phiên âm giờ đồng hồ Sanskrit Buddha, tức Phật-đà nói tắt, tức là giác ngộ, dứt khỏi luân hồi, giải thoát. Ðây là giai đoạn bạn dạng Giác, gồm nội dung bao hàm thành tựu sở niệm, trí huệ, là đại viên cảnh trí, vô tận cài trí, viên thành Phật quả.

Nói nắm tắt, ba tiến trình gồm bao gồm Thường, Tịch với Quang.

Niệm Phật là pháp hữu vi tác nghiệp gieo nhân lành tất cả cả bố nghiệp thân, khẩu cùng ý. Lúc niệm Phật, hành giả thường đứng hay ngồi tức thì ngắn, thái độ trang nghiêm, mắt nhìn thẳng vào mẫu Phật: Ðó là thân nghiệp. Hành trả nói sinh sống miệng thành lời: Ðó là khẩu nghiệp, trường đoản cú ngữ xưng niệm mô tả rõ nghĩa này. Hành giả nghĩ tưởng mang đến Phật: Ðó là ý nghiệp, tự ngữ vai trung phong niệm diễn tả rõ nghĩa này. Niệm Phật rất cần được tín nguyện với nhất tâm thì mới có thể thành tựu được công đức pháp tu này là thời gian mệnh bình thường vãng sinh về nơi Cực Lạc, đạt tới mức pháp vị Thượng Thiện Nhân, nghĩa là đang thấy Phật.* NIỆM PHẬT LÀ PHÁP TU TỊNH NGHIỆP.

Theo tởm Niệm Phật Ba-la-mật, Niệm Phật xưng danh A-di-đà với sáu chữ Nam-mô A-di-đà Phật là hành giả nhất trọng điểm chí thành, chăm chỉ bất thối, không đứt quãng luôn luôn luôn nghĩ tưởng trong thâm tâm: Pháp thân, Hóa thân với Báo thân của Ðức Phật A-di-đà đang hiển thị trong thân và trung ương của mình, và danh hiệu Nam-mô A-di-đà Phật sẽ tuôn chảy thành một mẫu tâm, thọ ngày sẽ thành một khối giữ ly sáng sủa rực… thương hiệu Nam-mô A-di-đà Phật đang lọc sạch mát phiền óc trong thân tâm người Niệm Phật. Hành mang sẽ ngừng hết nghiệp thừa khứ, thân trung tâm trở nên Thanh Tịnh, chỉ từ nghiệp ở hiện nay tại.

Cần lưu trọng tâm điều thiết yếu: Ðạt tới thân chổ chính giữa Thanh Tịnh, có thể nói là rất thăng Tịnh Ðộ, vãng sinh về cõi Tịnh Ðộ của một vị Phật, từng vị Phật gồm một cõi Tịnh Ðộ, vô vàn Phật có vô số cõi Tịnh Ðộ. Cõi Tịnh Ðộ của Ðức Phật A-di-đà sở hữu tên tây phương Tịnh Ðộ, Tây phương rất Lạc, hay nói tắt là cõi rất Lạc.

Siêu thăng Tịnh Ðộ chưa hẳn là Nhập khử Niết Bàn, chưa hẳn là Tịch Diệt, chưa phải là Vô Sanh, Liễu sanh thoát tử, kết luận chưa phải là Giải ra khỏi luân hồi. Lý do: sau khoản thời gian được Phật A-di-đà tiếp dẫn khi mệnh tầm thường vãng sanh về nơi Cực Lạc, hành đưa đã chấm dứt hết nghiệp quá khứ, thân chổ chính giữa trở phải Thanh Tịnh an trụ ở cưng cửng vị Thượng Thiện Nhân. Hành mang chưa bệnh nhập Tịch Diệt vì chưng vẫn còn thường xuyên tạo nghiệp, nghĩa là còn liên tục gieo nhân, gửi hóa theo lý luân hồi nghiệp báo. Vì chưng vậy hành trả vẫn thường xuyên hành trì niệm Phật miên mật bất thối. Với thân tâm Thanh Tịnh đã đạt tới, lại ở địa điểm thường gập Thánh chúng tình nhân Tát cùng chư Phật, hành giả có sẵn phước duyên tiện lợi nhanh chóng chứng đắc Phật quả.

Kinh Niệm Phật Ba-la-mật dẫn giải: Niệm Phật Ba-la-mật là nhiếp thọ hào quang do Phật A-di-đà phóng ra. Cây cỏ, bọn chúng sanh cũng đều phải có hào quang nhưng mà bị lu mờ bởi vô minh. Khi niệm Phật, nhì hào quang quẻ của Phật và bọn chúng sanh dung thông nhau, mau lẹ Ðức A-di-đà nhiếp thọ, và ngay trong khi đó nghỉ ngơi cõi cực Lạc thấy mọc lên một mầm sen của bọn chúng sanh Niệm Phật… nhì hào quang đãng dung thông phóng ra tạo nên ác ma xa lánh 40 dậm và sen của hành giả sẽ được tươi tốt.

Niệm Phật Ba-la-mật là rốt ráo nhất trọng tâm tín nguyện, niệm thế nào cho không còn tồn tại một vọng tưởng nào mang đến quấy hòn đảo tâm thanh tịnh của hành giả. Hoa sen bao gồm tánh đặc điểm là sinh sống trong bùn mà lại không truyền nhiễm mùi bùn, vẫn duy trì được mùi thơm nhẹ nhàng thanh thoát.

Trong Phật học, hoa sen là biểu tượng của tâm Thanh Tịnh do hào quang của Phật A-di-đà nhiếp thọ tiếp dẫn đưa về nuôi vào ao Thất Bảo (2) tất cả nước thanh tịnh call là Tịnh thủy. Kể từ lúc được nuôi bằng Tịnh thủy, hành trả vẫn liên tiếp hành trì Niệm Phật miên mật bất thối nhằm hoa sen liên tiếp nở cho đến lúc mãn khai. Khi hoa sen mãn khai, hành đưa đắc pháp vị A-duy-việt trí người yêu Tát, có đủ phép thần thông, có tác dụng thuyết pháp độ sinh như chư Phật, chỉ đợi thời kỳ khế phù hợp thì đi làm Phật.

Theo từ ngữ, A-duy-việt trí là Trí bất thối chuyển, viên mãn Phật quả, nghiệp chướng được tẩy sạch, giải ra khỏi luân hồi sanh tử. Khi hoa sen chưa tới độ mãn khai trong ao Thất Bảo, nếu hành trả không giữ được trọng điểm bất thối chuyển, hoa sen vẫn tàn héo. Ðây là trường hợp đáng tiếc, hành trả hết còn duyên với Phật A-di-đà!

Nói ví dụ hơn, sau khoản thời gian đươc vãng sinh về Tây phương cực Lạc, hành giả vui hưởng trọn quả phúc chỗ Tịnh Ðộ hay sanh vai trung phong luyến chấp lạc cảnh khu vực này, trung ương luyến cảnh không thể thanh tịnh rốt ráo, nhất trung ương Niệm Phật như trước. Bạn khéo tu cần nhớ nhập tâm: Vãng sanh cực Lạc mới chỉ là quy trình Tịnh hoá thân tâm, cần liên tục hành trì phát trọng điểm cứu độ bọn chúng sanh mới đạt tới mức cứu cánh giải thoát. Khử đươc Khổ dẫu vậy lại chấp thủ Lạc thì chưa thoát khỏi được Luân hồi sinh tử.

II. NĂNG LỰC BẤT TƯ NGHỊ CỦA DANH HIỆU PHẬT.

Trong số tám vạn tứ ngàn pháp tu chỉ tất cả pháp môn Niệm Phật là thù thắng đệ nhất, cứu giúp cánh đệ nhất, hữu dụng và khôn cùng việt nhất. Ðó là lời dạy của Ðức mê thích Ca. Sự Nhất trọng tâm Niệm Phật bao hàm cả nhị phần Sự cùng Lý:

-Nhất tâm về sự là ko trụ vào một niệm nào khác,

-Nhất trọng điểm về Lý là thể nhập vào thực tướng tá của Phật, hành giả từ từ thành tựu Chánh Ðịnh Như Lai và tự nhiên phát sinh Tuệ Giác ko Tánh.

Danh hiệu Nam-mô A-di-đà Phật sẽ lọc không bẩn phiền não trong thân tâm fan Niệm Phật. Dựa vào xưng niệm sáu chữ Hồng Danh, hành giả bắt gặp cảnh vật phía bên ngoài đúng như bạn dạng thể thực tế của chúng, không thể bị chúng đưa ra phối, cho nên điều phục thân trung tâm và không thể móng khởi vai trung phong phân biệt.

Trong lúc niệm Phật, ví như gập bất kể thanh trần nào cũng đừng để trọng điểm vào, cứ liên tục niệm Phật. Ðó là thương hiệu Phật đã tuôn tung liên miên vô tận thành một dòng tâm nhưng mà mỗi giáp na rất nhiều hiển hiện Chân Như Tánh…Tiếp tục hành trì niệm Phật như thế, chẳng bao lâu thì Tánh Nghe cũng không còn. Khi ấy, Phật trí tự nhiên và thoải mái tỏa rạng, thương hiệu Phật vẫn tương tục, không gián đoạn. Thuật ngữ Phật học điện thoại tư vấn là VONG SỞ, tất cả nghĩa không hề nghe thấy tiếng mình niệm Phật. Cũng nói là Niệm, vô niệm, niệm khi không hề phân biệt năng niệm cùng với sở niệm nữa. Ðó là lúc hành đưa đã chứng ngộ ngũ uẩn là không, té kiến bổ chấp bị lọc sạch, thân trọng điểm trở bắt buộc quang minh thường xuyên tại, chiếu xuyên suốt mười cách thức giới. Nói giải pháp khác, Tri Kiến thức tỉnh của hành đưa trở nên đồng đẳng với Tri Kiến thức tỉnh của chư Như Lai.

Chúng sinh vô minh vì nguyên nhân chấp ngũ uẩn làm cho thân và trung tâm thật của mình. Năng lượng nhiệm màu sắc của pháp môn Niệm Phật gửi hóa từ từ VÔ MINH thành VIÊN GIÁC theo tiến trình: Biết tất cả các pháp hầu như như huyễn, nhất thiết pháp giai không. Biết là huyễn, là ko tất vẫn ly. Ly huyễn tức là Giác. Danh hiệu Phật tổ hợp căn, trần, thức và toàn bộ đều nhập vào Viên Giác Tánh, cũng gọi là lỗi Không Tạng, Vô Cấu Tạng, Tịch Tịnh Tạng. Hành giả dần dần thành tựu Chánh Ðịnh Như Lai, tự nhiên và thoải mái phát sinh Tuệ Giác không Tánh. Nói vắn tắt: Niệm sanh Tịnh, Tịnh sanh Ðịnh cùng Ðịnh sanh Huệ.

Tuệ Giác không Tánh đạt tới mức mức rất là Thanh Tịnh, call là Vô Cấu Thức hay Bạch Tịnh Thức, giờ Sanskrit là A-mạt-la thức (thức máy 9, cao hơn A-lại-da thức). Trong gớm Vô Lượng Thọ, Ðức ham mê Ca bảo: Này A-Nan! Ðức Phật Vô Lượng Thọ oai vệ thần quang quẻ minh tối tôn đệ nhất, quang minh của chư Phật chẳng bằng! (3)

III – NIỆM PHẬT TÔNG YẾU.

Niệm Phật là Pháp Môn Tha Lực độc nhất vô nhị trong Phật Pháp mà điểm chủ công là tin tưởng tuyệt đối hoàn hảo vào Bổn Nguyện của Ðức Phật A-di-đà. Ðó là cần sử dụng DANH HIỆU của ngài để cứu độ tất cả chúng sanh. Không hiểu biết tường tận ý này, nhiều người nhất là hàng cư sĩ tại gia thường nhận định rằng Niệm Phật Xưng Danh là pháp môn dành riêng cho hạng hạ căn ko đủ nền tảng để tu đầy đủ pháp môn về Thiền cửa hàng như tiệm Thật Tướng, tiệm Tưởng, cửa hàng Tượng, v…v… không chỉ có thế khi tu Niệm Phật phần lớn mang trung ương niệm TỰ LỰC, trông cậy vào sức mình sẽ được vãng sanh. Ðây chỉ cần Tự Lực Niệm Phật.

Pháp Nhiên Thượng Nhân (1133-1212), thương hiệu Nhật là Honen, Khai Tổ của Tịnh Ðộ Tông Nhật phiên bản (4) đánh giá tông yếu hèn của pháp môn Tha Lực Niệm Phật. Tác phẩm đặc trưng nhất tuyển chọn Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập được nhìn nhận như một áng linh văn bất hủ về Tịnh Ðộ bao gồm điểm cơ bản như sau:

1-Thánh Ðạo Môn gồm những pháp môn xung quanh Tịnh Ðộ Tông tuy thâm diệu nhưng thời khắc và căn cơ chẳng tương ứng. Tịnh Ðộ Môn dường như nông cạn nhưng thời điểm và căn cơ đều tương ứng.

Thời Mạt Pháp một vạn năm, các kinh điển khác đa số tiêu diệt, chỉ còn pháp môn Di Ðà để cứu giúp độ chúng sanh.

2-Tông Tịnh Ðộ khôn cùng hơn các tông. Hạnh Niệm Phật hết sức hơn các hạnh. Vì sao vì thâu nhiếp tất cả các căn cơ.

3- Chẳng kể có tội tuyệt vô tội, trì giới xuất xắc phá giới, tại gia hay xuất gia, thiện hay ác, trong các tiền kiếp tất cả phúc căn tốt tội căn, hữu trí hay vô trí, nếu căn cứ vào thời điểm và căn nguyên thì chỉ có pháp môn Tịnh Ðộ, Hạnh Niệm Phật là yếu hèn pháp ra khỏi sanh tử vào đời này.

4-Quang minh của Ðức A-di-đà chỉ soi chiếu người Niệm Phật, chẳng soi chiếu bạn tu các hạnh khác.

5-Trụ vào cái Tâm Tha Lực (Nguyện Lực của Ðức Di-Ðà) nhưng mà Niệm Phật thì chỉ vào khoảnh khắc sẽ tiến hành vào sự lai nghinh của Ðức Phật A-di-đà.

Ðiều 18 trong số 48 Ðại nguyện của Ðức Phật A-di-đà: thời gian tôi thành Phật, thập phương chúng sanh chí trung khu tín mộ muốn sanh về nước tôi, nhẫn đến mười niệm, còn nếu như không được sanh thời tôi không ở ngôi Chánh Giác, trừ kẻ tội sản xuất ngũ nghịch cùng hủy báng Chánh pháp.

Ðiều 19 bổ sung trường thích hợp phát Bồ-đề tâm: cơ hội tôi thành Phật, bọn chúng sanh sinh sống mười phương phát Bồ-đề vai trung phong tu các công đức, chí trọng tâm phát nguyện ý muốn sanh về nước tôi, dịp thọ mạng chung, tôi cùng đại bọn chúng vây quanh chỉ ra trước đôi mắt họ. Nếu không như vậy, tôi chẳng đem ngôi Chánh Giác.

6- Niệm Phật hoàn toàn không có hình thức, đã đưa KHÔNG HÌNH THỨC làm cho hình thức. Chỉ cần biết rằng thường xuyên Niệm Phật, Chí trung tâm niệm Phật thì tới lúc lâm bình thường nhất định Phật lai nghinh cơ mà vãng sanh quý phái cõi rất Lạc.

7- nếu thường xưng danh hiệu thì vày công đức của Phật danh, vọng niệm từ dừng, tán loàn tự yên, tam nghiệp trường đoản cú điều, nguyện trung tâm tự phát.

8- Trong nhãn quang của Pháp Nhiên thì:

-Tam trọng điểm (chỉ Thành tâm, rạm tâm, Hồi hướng phát nguyện tâm) cũng chính là Nam tế bào A-di-đà Phật.

-Ngũ Niệm (Lễ bái, Xưng tán,Phát nguyện, quán sát, Hồi hướng) cũng chính là Nam mô A-di-đà Phật.

-Tứ Tu (Cung kính tu, Vô dư tu, Vô gián tu, ngôi trường thời tu) cũng chính là Nam mô A-di-đà Phật.

9- tín đồ lười biếng Niệm Phật là kẻ đánh mất đi vô lượng châu báu. Người siêng năng Niệm Phật là kẻ khai mở ra vô biên sáng suốt. Cần dùng loại tâm NƯƠNG PHẬT LỰC, mong vãng sanh nhưng mà tương tục Niệm Phật.

10- Nghe nói một niệm, mười niệm cũng được vãng sanh rồi lơ là việc Niệm Phật: Ðó là TÍN chướng ngại vật HẠNH. Nghe nói niệm niệm chẳng tránh rồi nghĩ rằng một niệm vãng sanh bất định: Ðó là HẠNH vật cản TÍN. Tin thì một niệm cũng vãng sanh, mà hành thì chịu khó xưng niệm suốt đời. Vãng sanh nhưng mà nghĩ rằng nhất thiết thì NHẤT ÐỊNH, trường hợp nghĩ rằng biến động thì BẤT ÐỊNH!

11- Không xem xét thiện ác của bản thân, có một lòng mong vãng sanh nhưng mà Niệm Phật. Ðó là Tha Lực Niệm Phật. Tin rằng bản thân bị tội chướng cực nhọc được vãng sanh là điều sai lạc rất lớn. Hạng vô trí, tội chướng Niệm Phật cơ mà được vãng sanh new là Ý CHÁNH của bổn nguyện của Phật A-di-đà.

Xem thêm: Lời Bài Hát Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ, Karaoke, Lyric, Lời Bài Hát Tuổi Trẻ Thế Hệ Hồ Chí Minh

12- mặc dù được nghe danh hiệu mà thiếu tín nhiệm thì cũng như không được nghe. Tuy gồm tín trung tâm mà không xưng niệm thì cũng tương tự không tin. Bởi vậy nên một lòng Niệm Phật, ko chút nghi ngờ.

13- Phật lai nghinh là để fan tu Niệm Phật cơ hội lâm phổ biến được chánh niệm, chưa hẳn lúc lâm chung rất cần phải có chánh niệm thì mới được Phật lai nghinh.

14- toàn bộ Phật pháp nhằm mục tiêu chế phục điều ác. Vì hạng dở người si phàm phu không dễ gì làm cho được bắt buộc khuyên Niệm Phật để diệt tội. Hễ tất cả tín vai trung phong thì tội to cũng diệt, không tồn tại tín tâm thì tội nhỏ dại vẫn còn.

15- người tu Tịnh Ðộ trước hết nên biết hai điều:

-Vì người có duyên, dù phải bỏ thân mạng, tài sản cũng yêu cầu vì họ nhưng nói pháp môn Tịnh Ðộ.

-Vì sự vãng sanh của chính mình, buộc phải xa lìa phần đa phiền nhiễu mà chăm tu hạnh Niệm Phật.

Ngoài nhì điều trên, ko nên đo lường gì khác. Tất cả mọi việc trong đời gần như y theo Niệm Phật mà lại quyết định. Tất cả đều là trợ duyên cho Niệm Phật, hễ khiến chướng ngại thì cần từ bỏ.

16- Thánh Ðạo Môn (các tông phái khác) đầy đủ tu mẫu NHÂN của tam thừa, tứ thừa nhằm được chiếc QUẢ của tam thừa, tứ thừa. Cho nên vì thế không thể so sánh với hạnh Niệm Phật vì nguyên nhân mục đích không giống nhau. Còn trong Tịnh Ðộ Môn thì các hạnh (đọc tụng ghê điển, lễ bái, cửa hàng tưởng, tiệm tượng…) với hạnh Niệm Phật phần đông là NHÂN để vãng sinh nên hoàn toàn có thể so sánh với nhau.

Nhưng các hạnh khác những chẳng đề nghị là Di Ðà Bổn Nguyện, cho nên quang minh của Ðức Di Ðà chẳng thu nhiếp, cơ mà Ðức say mê Ca cũng chẳng phó chúc. Bởi vì thế, Thiền Ðạo Ðại Sư (5) có dạy: tất cả các hạnh không giống tuy hotline là thiện, nhưng lại so cùng với Niệm Phật thì trọn vẹn không thể đối chiếu được.

17- mong mau lìa sanh tử, trong hai loại thắng pháp hãy bỏ qua Thánh Ðạo Môn mà lại theo TỊNH ÐỘ MÔN.

Trong các pháp Tịnh Ðộ Môn gồm hai hạng Chánh cùng Tạp, hãy quăng quật qua những Tạp hạnh mà trở lại theo CHÁNH HẠNH.

Trong phạm vi Chánh Hạnh gồm hai phần Chánh Ðịnh cùng Trợ Nghiệp, chớ theo Trợ Nghiệp mà chăm tu CHÁNH ÐỊNH, tức XƯNG NIỆM PHẬT DANH nương theo BỔN NGUYỆN DI-ÐÀ thì tất yếu được vãng sanh. Niệm Phật là vấn đề mình làm, tiếp dẫn vãng sinh là việc Phật làm, hai việc hữu duyên khớp ứng là năng lực bất tư nghị của thương hiệu Phật. Rạm tín trì niệm là đủ, không hề nghi ngờ giám sát gì khác.

18- Năm điều ra quyết định sự vãng sanh:

– Bổn Nguyện của Ðức Di-Ðà.

– Lời dạy dỗ xác minh của Ðức mê say Ca.

– Sự chứng minh của Chư Phật.

– Giáo ham mê của Tổ Thiện Ðạo.

– Tín trọng tâm của người Niệm Phật.

19- Di Ðà Bổn Nguyện phát ra chưa phải chú trọng cho hạng thiện nhân tất cả phương tiện, có thể dùng tự lực để né ly sanh tử, mà bởi vì hạng ác nhân tội chướng không tồn tại phương tiện nhằm tự giải thoát. Tuy vậy hạng tình nhân Tát, Thánh hiền khô cũng có thể nương vào THA LỰC NIỆM PHẬT mà lại được vãng sanh. Di-Ðà Bổn Nguyện không tồn tại sự phân biệt, tất cả đều đồng đẳng như nhau.

20- Tu Thánh Ðạo Môn thì nên trí huệ tột đỉnh để lìa sanh tử. Tu Tịnh Ðộ Môn thì quay trở về ngu si mê để được vãng sanh, chẳng dựa vào trí huệ, chẳng lo tròn đạo hạnh, chẳng đề xuất tu trung tâm dưỡng tánh, mà chỉ việc tự thấy mình là người vô năng vô trí, yêu cầu nương vào Bổn Nguyện Di-Ðà nhưng mà Niệm Phật để được vãng sanh.

Thâm tín với hành trì như trên, thời điểm lâm chung chắc hẳn rằng Phật lai nghinh. Nếu bình thường đã liên tiếp xưng danh tích trữ công đức thì dù cho lúc lâm thông thường vì lý do nào đó vai trung phong vọng đụng tán loạn cô động không xưng được Phật danh, hành đưa vẫn được ra quyết định vãng sanh.

Giáo pháp mặc dù vô lượng tuy thế xét cho chỗ cương yếu thì Tha Lực Ðốn Giáo thù thắng hơn cả. Tổ Huệ Viễn (334-416), Sơ Tổ của Tịnh-Ðộ Tông Trung Hoa, một cao tăng trước tiên nhấn to gan lớn mật đến sự đặc biệt của Thiền Ðịnh gồm xác nhận: những môn Tam Muội tuy nhiều nhưng công cao lại dễ dàng tu thì Niệm Phật lại rộng cả.

21- phụ thuộc Bổn Nguyện Di-Ðà chưa hẳn là cửa hàng tưởng trong tâm, nhưng là XƯNG NIỆM DANH HIỆU, chớ trụ trung khu ở quán tưởng mà buộc phải xưng danh ra tiếng.

Xưng danh là CHÁNH NHÂN đưa ra quyết định vãng sanh. Ngoài xưng danh ra không tồn tại gì ra quyết định vãng sanh như chánh hạnh, chánh nghiệp, trí huệ…

22- quyết định quy kết của Pháp Nhiên Thượng Nhân: sinh sống thì Niệm Phật tích điểm công đức, chết thì vãng sanh Tây Phương rất Lạc. Không có gì trong đời này làm nhọc lòng nữa.

KHAI THỊ VÀ DI HUẤN CỦA PHÁP NHIÊN THƯỢNG NHÂN ÐỂ LẠI đến ÐỆ TỬ LÚC LÂM CHUNG:

Thày mấy chục năm nay, cần lao Niệm Phật tích lũy, được bái kiến cực Lạc Trang Nghiêm và Chân Thân của Phật, người yêu Tát là bài toán bình thường, nhưng mà thày giữ kín không nói ra. Nay đã tới khi tối hậu đề nghị mới bộc bạch đôi chút …

Hai ngày trước khi vãng sanh, Ngài Pháp Nhiên lấy bút viết bạn dạng di huấn buổi tối hậu:

Chẳng cần là Niệm Phật theo lối tiệm niệm mà các bậc trí mang Trung hoa, Nhật phiên bản thường nói đến;

Cũng chẳng cần là Niệm Phật theo lối phải thâm nhập kinh tạng để thấu hiểu thâm nghĩa của Niệm Phật.

Chỉ suy nghĩ rằng: Ðể vãng sanh rất Lạc thì xưng niệm Nam-mô A-di-đà Phật là ra quyết định vãng sanh, không nghi ngại mà xưng niệm. Ngoài ra, không có thâm áo gì khác.

Bởi bởi điều điện thoại tư vấn là Tam Tâm, Tứ Tu hồ hết đã đưa ra quyết định bao hàm trong tưởng niệm Nam-mô A-di-đà Phật, đưa ra quyết định vãng sinh (Xin xem xét lại số 8 đã nói sinh sống trên).

Ngoài đó ra, nếu gồm gì rạm áo khác là ở kế bên lòng từ mẫn của hai Ðấng trường đoản cú Tôn (Phật yêu thích Ca với Phật A-di-đà), lọt ngoài bổn nguyện.

Người ước ao tin Niệm Phật thì cho dù cho có thể học hết giáo pháp một đời của Ðức ưa thích Ca cũng vì thế kẻ một chữ chẳng biết, ngu độn như hạng vô trí, chớ hiện ra vẻ trí giả, hãy khăng khăng Niệm Phật.

Tôi in vào chỗ này cả hai bàn tay của tớ để xác nhận di huấn này… Không còn điều gì khác để nói nữa, tôi vẫn viết hết rất nhiều điều cốt tủy ở chỗ này để ngăn ngừa gần như dị kiến sau khoản thời gian tôi ra đi.

KẾT LUẬN

Ðọc cho đây, chắc có khá nhiều bạn chưa tin hẳn vào NĂNG LỰC BẤT TƯ NGHỊ của NIỆM PHẬT đã trình diễn ở trên, lý do rất dễ dàng hiểu: Hạnh tu gì solo giản, dễ dãi đến tín đồ già trẻ em đều làm cho được và lại có năng lượng thâm mật vi diệu cho thế? Ðể giải trừ nỗi vương vít phân vân, một ẩn dụ dẫn giải kĩ càng và đúng đắn giúp các bạn NHẤT THIẾT GIỮ TÍN TÂM TUYỆT ÐỐI đối với sáu chữ Nam-mô A-di-đà Phật:

Nếu cùng đi trên con đường gồ ghề có khá nhiều lối rẽ như thông qua rừng núi thì một tín đồ sáng đôi mắt khoẻ chân mới rất có thể nhất định đi mang lại đích, một tín đồ mù què chân đi bắt buộc chống nạng tất nhiên là ko thể đối chiếu được. Ðấy là cả hai bạn đều cần sử dụng TỰ LỰC nhằm di chuyển. Ví như cùng dùng đường mặt hàng hải hay con đường hàng không thì cả hai bạn đến cho tới đích và một lúc, gấp rút và thuận tiện như nhau. Ðây là cả hai fan đều sử dụng THA LỰC để di chuyển.

Kẻ cầm cây bút thiết tha xin các bạn đã vững vàng tín vai trung phong và hành trì Niệm Phật hãy thịnh hành tài liệu này đến các bạn đồng đạo còn vấn vương chút nghi ngờ về ƠN CỨU ÐỘ vô lượng vô hạn của Bổn Nguyện Di-Ðà. Ðó là pháp duyên gieo Nhân lành, tích lũy Công Ðức, xin chớ quăng quật qua.

Ai tự phân biệt mình là fan mù què, hãy xưng niệm ngay phái mạnh MÔ A-DI-ÐÀ PHẬT! Ðức A-di-đà sẽ tới đón vãng sinh với lòng mến xót.

Ai tự nhận biết mình là fan sáng suốt khỏe mạnh chân, cũng xưng niệm ngay NAM-MÔ A-DI-ÐÀ PHẬT! Ðức A-di-đà cũng trở thành đến đón vãng sinh với lòng hoan hỷ.

Ai tự phân biệt mình ko thuộc một trong những hai hạng fan vừa nhắc trên thì người đó không hiểu biết biết chút gì về Bổn Nguyện Di-Ðà, sẽ tự đánh mất cả một kho tàng vô giá nhưng mà Phật đang ban cho toàn bộ mọi bọn chúng sanh một biện pháp đồng đều, không bỏ sót bất cứ ai.

DUYÊN HẠC Lê Thái Ất

CHÚ THÍCH:

1- Phật A-di-đà: chi phí thân nhì vị Phật Ðức A-di-đà cùng Ðức phù hợp Ca cùng rất 14 vị Phật khác hầu hết là anh em ruột, thân phụ là Ðức Phật Ðại Thông Trí thắng (Mahabhidjadjnnabhikhu). Toàn bộ 16 vị vương vãi tử số đông theo phụ thân xuất gia, lâu trì bồ Tát Ðạo và được phụ thân truyền mang đến quả Phật.

Tịnh-Ðộ, giờ đồng hồ Sanskrit Buddhaksetra tức là Phật độ, vị trí Thanh Tịnh, cõi Phật, nơi sau cùng cần đạt tới, tiếp nối mới tiến tới hội chứng nhập Niết Bàn. Từng vị Phật có một cõi Tịnh-Ðộ. Cõi Tịnh-Ðộ của Ðức A-di-đà gọi là tây thiên Tịnh Ðộ, Tây phương rất Lạc, cõi cực Lạc. Cõi Tịnh-Ðộ của Ðức say mê Ca là Tịnh Ðộ phương Ðông Bắc, cùng theo gớm Ðại chén bát Niết Bàn cõi này với tên cõi Vô chiến hạ Tịnh Ðộ. Ðức Phật Di-Lặc, vị Phật tương lai hiện đang giáo hóa sinh sống cõi Trời Ðâu-Xuất sẽ khởi tạo ra một Tịnh-Ðộ mới.

2- Ao Thất Bảo: Ao có nước Tịnh Thủy nhằm rửa sạch mọi phiền não, trong các số đó có bảy vật dụng báu biểu tượng cho vai trung phong Thanh Tịnh rốt ráo sinh hoạt cõi rất Lạc. Lục Tổ Huệ Năng giảng vào Pháp Bảo Ðàn kinh: Thất Bảo tiêu biểu vượt trội cho bẩy Ðại Hạnh gồm bao gồm KIM (Giới), NGÂN (Tín), LƯU LY (Văn), PHA-LÊ (Tâm), XÀ CỪ (Tinh Tấn) XÍCH CHÂU (Huệ) và MÃ NÃO ( Xả). Ðây là Thất Thánh Tài tức gia sản của Chư Thánh dùng để nuôi dưỡng Chân Tâm người trì niệm.

3- thương hiệu của đức A-di-đà: Trong tởm Vô Lượng lâu , Ðức mê thích Ca bảo A-Nan: Này A-Nan! Ðức Phật Vô Lượng Thọ oai thần quang quẻ minh về tối tôn đệ nhất, quang đãng minh của chư Phật chẳng bằng. Ghê Vô Lượng thọ nói Ðức A-di-đà tất cả 13 Phật danh, ngoại trừ tên Vô Lượng lâu Phật còn 12 thương hiệu khác đều phải sở hữu chữ QUANG sinh hoạt sau, có nghĩa là ánh sáng chứng minh oai thần quang đãng minh của Ðức A-di-đà tất cả đặc tính về tối tôn đệ nhất:

1- Vô Lượng quang quẻ Phật 2- Vô Biên quang đãng Phật 3- Vô không tự tin Quang Phật 4- Vô Ðối quang Phật 5- Diệm Vương quang đãng Phật 6- Thanh Tịnh quang Phật 7- Hoan hỷ Quang Phật 8- Trí Huệ quang đãng Phật 9- Bất Ðoạn quang quẻ Phật 10- Nan tứ Quang Phật 11- Vô Xứng quang Phật 12- rất Nhật Nguyệt quang quẻ Phật

4- Pháp-Nhiên Thượng Nhân (1133-1212), tên Nhật là Honen, Khai Tổ của Tịnh-Ðộ Tông Nhật Bản. Tiểu sử của ngài cho thấy ngài vẫn mãn nghiệp trần thế đúng như Chánh Nghiệp: Làm nhỏ một vị quan cho ngoại tứ tuần vẫn chưa tồn tại con nối dõi, Ngài thành lập sau khi bố mẹ vào chùa tụng khiếp bẩy ngày đêm xin Phật gia hộ. Lúc Ngài đản sinh gồm hai luồng hào quang ngơi nghỉ trên ko chiếu xuống, tiếng chuông ngân vang. Ngài gồm tướng mạo siêu phàm từ thuở sơ sinh.

Khi Ngài chín tuổi, phụ vương bị địch quân sát hại. Thời gian lâm chung, vị quan tiền thất nắm kêu Ngài mang đến dạy: Ðây là túc nghiệp của cha, tuyệt vời nhất không bắt buộc ôm hận báo thù. Hãy lưu giữ rằng oán thù không thể khử được oán!… sau này thành nhân, con hãy cầu vãng sanh cực Lạc, lợi lạc bình đẳng cho những người và đến mình.

Năm 14 tuổi, theo đúng lời cha dạy Ngài xuống tóc với pháp môn sư Giác tiệm ở chùa bồ Ðề tại quê nhà. Pháp môn sư Giác cửa hàng thấy Ngài thông tuệ kì cục liền gửi Ngài mang lại một tu viện lừng danh ở đế đô để tham học với pháp môn sư Nguyên Quang. Không bao lâu pháp sư Nguyên quang lại tiến cử Ngài tham học tập với Tổ Hoàng Viên Tông Thiên bầu thời đó. Thu nhấn Ngài làm cho đệ tử gần đầy ba năm, Tổ Hoàng Viên thấy Ngài đang thấu triệt tất cả những áo diệu của Giáo Pháp Thiên Thai bao gồm ý muốn truyền Tổ vị cho Ngài. Phân biệt ở Nhật bản thời kia một chức nhan sắc trong giáo quyền được hưởng không ít quyền lợi, vì không muốn bị ràng buộc lợi danh Ngài ra đi vào năm 18 tuổi đến ẩn tu sống núi Hắc Cốc, tham học với Hòa Thượng Duệ Không, một vị cao tăng của Mật Tông thời bấy giờ. Hòa Thượng Duệ Không đặt pháp hiệu đến Ngài là PHÁP NHIÊN, có nghĩa Pháp vốn bởi vậy và pháp danh là NGUYÊN KHÔNG, ghép chữ đầu và chữ cuối sống tên của nhì vị Ðại Sư Nguyên Quang cùng Ðại Sư Duệ Không mà lại Ngài lâu huấn. Tại đây Ngài được truyền đạt Viên quá Ðại Giới với Du Già bí Pháp. Ngài tinh thông mọi Tông phái, coi xét đọc 5 lần Ðại Tạng đề xuất được đương thời tôn xưng là Trí Huệ Ðệ Nhất.

Về Giáo Pháp, dưới nhãn quan lại của Ngài thì Xưng Danh Niệm Phật vừa là Chánh Hạnh, Chánh Nhân với Chánh Nghiệp trong đời sống nuốm gian. để ý tại Nhật bạn dạng có nhì Tông phái dễ làm cho ngộ nhận: Tịnh-Ðộ Tông, giờ đồng hồ Nhật là Jodo-shu, Khai Tổ là Pháp Nhiên cùng Tịnh-Ðộ Chân Tông, tiếng Nhật là Jodo- Shinshu, sau đây do Thân Loan môn đệ của Khai Tổ Pháp Nhiên đổi mới thái lập riêng ra.

Xem thêm: Trò Chơi Điện Tử Đang Trở Thành Trò Chơi Tiêu Khiển Hấp Dẫn Nhất Là Đối Với Các Bạn Học Sinh

5- Thiện Ðạo Ðại Sư theo thần thoại của trung quốc là vào vai của Phật A-di-đà.